Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

• Η χρησιμοποίηση τεχνολογιών και τεχνικών συσκευών στη διδασκαλία και τη μάθηση (Σολομωνίδου,1999) • Η ορθολογική χρήση μιας ή περισσοτέρων τεχνολογιών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "• Η χρησιμοποίηση τεχνολογιών και τεχνικών συσκευών στη διδασκαλία και τη μάθηση (Σολομωνίδου,1999) • Η ορθολογική χρήση μιας ή περισσοτέρων τεχνολογιών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 • Η χρησιμοποίηση τεχνολογιών και τεχνικών συσκευών στη διδασκαλία και τη μάθηση (Σολομωνίδου,1999) • Η ορθολογική χρήση μιας ή περισσοτέρων τεχνολογιών με σκοπό την απόκτηση ενός εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Χαρακτηρίζει το λόγο, τις αξίες και τα υποτιθέμενα ή πραγματικά αποτελέσματα που αντιστοιχούν σε αυτές τις πρακτικές (Diezeude,1994)

3  Χρήση των Τ.Π.Ε στη διοίκηση της εκπαίδευσης  Τις Τ.Π.Ε ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενo  Τις Τ.Π.Ε ως μέσο για τη διδασκαλία άλλων γνωστικών αντικειμένων (εκπαιδευτικά λογισμικά)  Τις Τ.Π.Ε ως μέσο επικοινωνίας

4  Εξοπλισμοί (υλικό και λογισμικό)υψηλής ποιότητας, συντήρηση, αναβάθμιση, προσαρμογή  Αλλαγή σχετικής νομοθεσίας  Παραγωγή ειδικού λογισμικού και διαρκής επικαιροποίησή του  Ενσωμάτωση των αλλαγών στο Π.Σ. των μελλοντικών εκπαιδευτικών  Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών  Προσαρμογή της διοίκησης στις απαιτήσεις των ψηφιακών μέσων  Αλλαγή μιας γενικότερης «νοοτροπίας»

5 ΤΠΕ & Πληροφορική στην εκπαίδευση Ως αυτόνομα γνωστικά αντικείμενα Ως γνωστικό εργαλείο Ως στοιχείο γενικής κουλτούρας Ως κοινωνικό φαινόμενο Τεχνοκεντρική προσέγγιση Πραγματολογική προσέγγιση Ολοκληρωμένη προσέγγιση

6  Στο Τεχνοκεντρικό μοντέλο οι ΤΠΕ μας ενδιαφέρουν ως γνωστικό αντικείμενο  Στο Πραγματολογικό μοντέλο οι ΤΠΕ μας ενδιαφέρουν ως γνωστικό αντικείμενο και ως μέσο  Σο Ολοκληρωμένο μοντέλο οι ΤΠΕ μας ενδιαφέρουν ως μέσο

7 1. Η προϊστορία (1920 -1960) 2. Η εκπαιδευτική τεχνολογία και οι διδακτικές μηχανές (1960 - 1970) 3. Η «Πληροφορική» προσέγγιση (1970 – 1980) 4. Η πληροφορική ως μέσο και ως αντικείμενο εκπαίδευσης (1980 – 1990) 5. Η πληροφορική και οι ΤΠΕ ως μέσο (1990 και μετά)

8  Ταινίες για την «οπτική και ακουστική» κατάρτιση των μαθητών  Χρήση ραδιοφώνου και τηλεόρασης  Αντιφατικά αποτελέσματα

9

10 Η «Πληροφορική» Προσέγγιση Πιλοτικές εφαρμογές Έμφαση στον προγραμματισμό Πανεπιστήμια - Λύκεια Λογισμικά εξάσκησης & πρακτικής Λογισμικά Προσομοιώσεων Η προσέγγιση της logo

11 Οι Υπολογιστές στα σχολεία Ο Η/Υ ως εργαλείο διδασκαλίας & μάθησης Κατάρτιση για όλους στην Πληροφορική Πανεπιστήμια – Λύκεια-Γυμνάσια- Δημοτικά Λογισμικά εξάσκησης & πρακτικής Λογισμικά Προσομοιώσεων Προγραμματισμός Η/Υ Logo και εφαρμογές ρομποτικής Η Πληροφορική ως παιδαγωγικός στόχος Η Πληροφορική ως στοιχείο γενικής κουλτούρας

12  Προτείνει κατάρτιση για όλους στην πληροφορική  Ειδικά για την Α/θμια εκπαίδευση η Πληροφορική 1. Εισάγει για παιδαγωγικούς λόγους τη χρήση πληροφοριακών μηχανών ως μέσο και 2. Η πληροφορική γίνεται αυτόνομος παιδαγωγικός στόχος  Ανεπίκαιρο λόγω οικονομικών δυσκολιών, τεχνικών δυσκολιών και υποδομών  Προτείνεται η διδασκαλία με τη βοήθεια Υπολογιστή και η γλώσσα προγραμματισμού Logo

13 Οι στόχοι της Πληροφορικής α 1. Ο υπολογιστής ως εργαλείο μάθησης  Ο ρόλος της διδασκαλίας με τη βοήθεια του Η/Υ  Μέσο για την καλυτέρευση των επιδόσεων στα μαθηματικά και τη γλώσσα  Το παιδαγωγικό σύστημα της Logo 2. Ο υπολογιστής ως στοιχείο γενικής κουλτούρας  Ευαισθητοποίηση στην επεξεργασία της πληροφορίας, στην τεχνική και πληροφορική διάσταση του περιβάλλοντος  Εισαγωγή στους αλγόριθμους, στον προγραμματισμό και τα όριά του

14 1. Απαίτηση της προσαρμογής του σχολείου στον ανταγωνισμό του ιδιωτικού τομέα και στα νέα δεδομένα της τεχνολογικής εξέλιξης 2. Η πληροφοριοποίηση της κοινωνίας, που επιβάλλει νέες οικονομικές επιταγές τις οποίες το σχολείο πρέπει να λάβει υπόψη του 3. Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση θα επιτρέψει την ισότητα των ευκαιριών και τον εκδημοκρατισμό των σπουδών 4. Ο Η/Υ επιτρέπει μια καλύτερη κατάρτιση του πνεύματος και, λόγω της ορθολογικής πτυχής του, μια πειθαρχία σκέψης.

15 5. Τα νέα διδακτικά μέσα έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα, τα οποία ξεπερνούν τα μέχρι τώρα σχολικά εποπτικά μέσα 6. Εξαιτίας της καινοτομικής και «επαναστατικής» τους πτυχής οι υπολογιστές έχουν νομιμοποιήσει την εισαγωγή των τεχνολογιών στην εκπαίδευση και 7. Στηρίζεται στην πτυχή παιχνίδι, στον ελκυστικό δηλαδή τρόπο προσέγγισης των νέων τεχνολογικών εργαλείων

16 Οι Υπολογιστές ως μέσο Ο Η/Υ ως εργαλείο διδασκαλίας & μάθησης Ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία Σε όλες τις βαθμίδες Εκπ/σης & Κατάρτισης Λογισμικά καθοδήγησης Λογισμικά Προσομοιώσεων εικονικά εργαστήρια Οι ΤΠΕ ως εργαλείο έκφρασης και επικοινωνίας Δίκτυα Η/Υ Διαδίκτυο ΟΙ ΤΠΕ ως γνωστικό εργαλείο ΟΙ ΤΠΕ ως στοιχείο γενικής κουλτούρας Πολυμέσα Υπερμέσα εικονική πραγματικότητα Ηλεκτρονικά παιχνίδια Οι ΤΠΕ ως κοινωνικό φαινόμενο Οι ΤΠΕ ως εκπαιδευτικό & επαγγελματικό εργαλείο

17  Παρά τα πρώτα ενθαρρυντικά ερευνητικά συμπεράσματα υπάρχει ακόμα σκεπτικισμός  Θα έχουν την τύχη των οπτικοακουστικών μέσων και της Εκπαιδευτικής τηλεόρασης ή θα επιτευχθεί η αύξηση της αποδοτικότητας του σχολικού συστήματος;  Προς το παρόν ο Η/Υ δεν έχει φέρει καμιά ριζική επανάσταση στα σχολικά συστήματα που ψάχνουν έξοδο από την κρίση τους  Από το 1992 ακούγονται φωνές για εξοβελισμό της πληροφορικής από το αναλυτικό πρόγραμμα (Γαλλικό Εθνικό Συμβούλιο Προγραμμάτων Σπουδών)

18  Δε γίνεται πλέον λόγος για την εισαγωγή των μαθητών στον προγραμματισμό (τεχνοκεντρική προσέγγιση) πχ η γλώσσα Logo  Oι μαθητές οφείλουν να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τον επεξεργαστή κειμένου, τις βάσεις δεδομένων, άλλα λογισμικά γενικής χρήσης και εκπαιδευτικά λογισμικά (πραγματολογική προσέγγιση) ως εργαλεία ανάπτυξης δεξιοτήτων έκφρασης, επικοινωνίας και οικοδόμησης της γνώσης  Σταδιακή ενσωμάτωση της χρησιμοποίησης των πληροφοριακών εργαλείων στην παιδαγωγική πράξη  Χωρίς επιμόρφωση, μόνη η εισαγωγή των ΤΠΕ δεν αρκεί σήμερα

19 ΤΠΕ & Πληροφορική στην εκπαίδευση Αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο Γνωστικό εργαλείο Στοιχείο γενικής κουλτούρας Κοινωνικό φαινόμενο & στοιχείο κουλτούρας Τεχνοκεντρική προσέγγιση Πραγματολογική προσέγγιση Ολοκληρωμένη προσέγγιση Διδάσκεται ως Εκπαιδευτικοί πληροφορικής αφορά Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων Διάχυση στο πρόγραμμα σπουδών Διδάσκεται και ως Θεωρείται και Χρησιμοποιείται και ως αφορά Προτείνει την Αντιμετωπίζει ως Χρησιμοποιείται ως

20 .Ιστορικά, ήδη από τη δεκαετία του 1990, η Ευρωπαϊκή Ένωση προώθησε τις Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση με πολλά προγράμματα όπως:.Socrates.Erasmus.Minerva.Grundvig κ.ά. Πληροφόρηση : http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/s ocrates_en.html

21 Το ευρωπαϊκό δίκτυο σχολείων “European Schoolnet”έχει πολλές σχετικές πληροφορίες για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

22 Μια σειρά από παιχνίδια και κουίζ στην ελληνική γλώσσα με θέμα την Ε.Ε., την ιστορία της και τους στόχους της

23  Αποσκοπεί στις συνεργασίες σχολείων για οποιοδήποτε μάθημα  Πρόκειται για ένα πολύ διαδεδομένο πρόγραμμα που χρησιμοποιεί τις Τ.Π.Ε. Το καλοκαίρι του 2007 συμμετείχαν άνω των 30.000 σχολεία από όλη την Ε.Ε.

24  Το πρόγραμμα “Xperimania” είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στη χρήση των Τ.Π.Ε για τη διάδοση ιδεών και επιστημονικών γνώσεων.

25  Η Ε.Ε αναγνωρίζει την ανάγκη για περισσότερους νέους ερευνητές στις θετικές επιστήμες και υποστηρίζει εκδηλώσεις (φεστιβάλ, διαγωνισμούς κλπ.

26  Η Ε.Ε προωθεί το eLearning, όπως και τις επιχειρηματικές δράσεις της νεολαίας με τη βοήθεια των ΤΠΕ μέσω (και) του εκπαιδευτικού συστήματος – στις ανώτερες βαθμίδες (Λύκειο – Πανεπιστήμιο)

27  H νέα πολιτική της ΕΕ για τις ΤΠΕ, αποκαλούμενη i2010, European Information Society 2010, αποτελεί μια επέκταση της στρατηγικής της Λισσαβόνας στην οποία δεξιότητες στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας θεωρήθηκαν απαραίτητες  Υιοθετήθηκε το 2005 και λειτουργεί συμπληρωματικά

28  http://europa.eu/scadplus/glossary/infoso_media_policy _guidelines_el.htm http://europa.eu/scadplus/glossary/infoso_media_policy _guidelines_el.htm  http://europa.eu/scadplus/leg/el/s19000.htm http://europa.eu/scadplus/leg/el/s19000.htm  http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/it- technologies_en.pdf http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/it- technologies_en.pdf

29 Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν δεξιότητες όπως:  Ικανότητα να οργανώνουν δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης  Ικανότητα να αξιοποιούν τις ΤΠΕ προκειμένου να διδάξουν το αντικείμενό τους  Ικανότητα να οργανώνουν και να προσαρμόζουν το σχολικό πρόγραμμα  Ικανότητα επικοινωνίας με γονείς και κοινωνικούς εταίρους  Ικανοποίηση αναγκών για τη «δια βίου μάθηση» και της ειδικής αγωγής

30  Οι Σ.Ε. αντιλαμβάνονται το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία και με ποιες προϋποθέσεις  Εμπλέκουν ενεργά τους μαθητές τους στις Νέες Τεχνολογίες  Αξιοποιούν συγκεκριμένα λογισμικά και παρακολουθούν τις εξελίξεις  Εφαρμόζουν συγκεκριμένες αρχές στη διδασκαλία και αξιοποιούν παιδαγωγικώς ορθά τις ΤΠΕ


Κατέβασμα ppt "• Η χρησιμοποίηση τεχνολογιών και τεχνικών συσκευών στη διδασκαλία και τη μάθηση (Σολομωνίδου,1999) • Η ορθολογική χρήση μιας ή περισσοτέρων τεχνολογιών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google