Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 1 Παπαστάμος Βασίλης ΚΣΕ Γυμνασίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 1 Παπαστάμος Βασίλης ΚΣΕ Γυμνασίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 1 Παπαστάμος Βασίλης ΚΣΕ Γυμνασίου Πλατανιά ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ19-20

2 Διδακτικοί Στόχοι •Η βασική ενημέρωση γύρω από τις Ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές χρήσεις των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 2 Παπαστάμος Βασίλης ΚΣΕ Γυμνασίου Πλατανιά ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ19-20

3 Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 3 Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση περιλαμβάνει: 1.Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε σχέση με τη χρήση των Η/Υ και των ΤΠΕ 2.Ανασχηματισμό των εκπ/κών συστημάτων που αφορά:  Αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας  Αλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτικού  Προσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων στα νέα δεδομένα Παπαστάμος Βασίλης ΚΣΕ Γυμνασίου Πλατανιά ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ19-20

4 4 Σημείο αναφοράς: Ευρωπαϊκό συμβούλιο της Λισσαβόνας (23 και 24 Μάρτη 2000) Στρατηγικός στόχος «Να γίνει η Ευρώπη έως το 2010 η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης, ανά την υφήλιο ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». αρχές της δεκαετίας του 1990 Projects: Socrates, Minerva, GRUNDVIG, Erasmus http://ec.europa.eu/education/index_en.htmlhttp://ec.europa.eu/education/index_en.html (πρόγραμμα Έρασμος) http://ec.europa.eu/education/index_en.html Ορόσημο: Το έτος 2010 Το Ξεκίνημα: Παπαστάμος Βασίλης ΚΣΕ Γυμνασίου Πλατανιά ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ19-20

5 5 «να καταστούν τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ποιοτικό σημείο αναφοράς παγκοσμίως έως το 2010». στον τομέα της εκπαίδευσης.. Ειδικότερα:….……. Το συμβούλιο της Λισαβόνας στοχοθέτησε… Παπαστάμος Βασίλης ΚΣΕ Γυμνασίου Πλατανιά ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ19-20

6 Εξειδίκευση των Ευρωπαϊκών πολιτικών •Ποιοτική αλλαγή των δομών της εκπαίδευσης έχει να κάνει με πρωτοβουλίες που αφορούν στη βελτίωση των υποδομών και των ουσιαστικών και τυπικών προσόντων σε εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές •Διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση Στόχος είναι η δυνατότητα πρόσβασης όλων των πολιτών στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και κατ' επέκταση η δυνατότητα μετακίνησης από ένα σύστημα σε κάποιο άλλο πάντα στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. •Διεύρυνση των «οριζόντων» των εκπαιδευτικών συστημάτων (ουσιαστικά δηλαδή διεύρυνση των θεωρήσεων κάθε εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος). 6 Παπαστάμος Βασίλης ΚΣΕ Γυμνασίου Πλατανιά ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ19-20

7 Δράσεις για τη συγκεκριμενοποίηση των στόχων σε Επίπεδο εκπ/κών συστημάτων •Ψηφιακές πηγές πληροφόρησης για τις σχετικές ενέργειες και το σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( eEurope, eLearning Action Plans) •Δίκτυα Επικοινωνίας •Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 7 Παπαστάμος Βασίλης ΚΣΕ Γυμνασίου Πλατανιά ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ19-20

8 Δίκτυα Επικοινωνίας •Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο European Schoolnet http://www.eun.org/ • European network of innovative schools ENIS (European network of innovative schools) •Το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας www.protovoulia.org •Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο www.sch.gr •To eTwinnig www.etwinning.net 8 Παπαστάμος Βασίλης ΚΣΕ Γυμνασίου Πλατανιά ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ19-20

9 Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Στοχεύει στο αναπτύξουν περαιτέρω δεξιότητες, όπως: •την ικανότητα να οργανώνουν δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης, •να αξιοποιούν τις ΤΠΕ προκειμένου να διδάξουν το αντικείμενό τους, •να συντελούν στην οργάνωση του σχολικού προγράμματος και να το προσαρμόζουν, όταν απαιτείται, στις συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών τους, •να μπορούν να επικοινωνούν ουσιαστικά με γονείς και κοινωνικούς εταίρους, •να μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις εκείνες που θέτει το πλαίσιο της δια βίου μάθησης ή το πλαίσιο της ειδικής αγωγής των παιδιών με ειδικές ανάγκες 9 Παπαστάμος Βασίλης ΚΣΕ Γυμνασίου Πλατανιά ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ19-20

10 Στην επιμόρφωση Β επιπέδου Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί : •Να αντιλαμβάνονται εκείνους τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις διδακτικές προθέσεις του διδάσκοντα και κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει αυτή η αξιοποίηση. •Να είναι σε θέση να εμπλέκουν ενεργητικά τους μαθητές στη διαδικασία μάθησης με τη χρήση της τεχνολογίας •Να μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο των συγκεκριμένων λογισμικών που προσφέρονται για εκπαιδευτική χρήση και να μπορούν να τα αξιοποιούν αποτελεσματικά. •Να μπορούν να εφαρμόζουν συγκεκριμένες αρχές που θα διέπουν το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ώστε αυτές να αξιοποιούν κατά παιδαγωγικά ορθό τρόπο τις ΤΠΕ στην τάξη 10 Παπαστάμος Βασίλης ΚΣΕ Γυμνασίου Πλατανιά ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ19-20

11 «Νέο Σχολείο» «Ψηφιακή Τάξη». •Ψηφιακός εξοπλισμός σε κάθε τάξη (διαδραστικοί πίνακες, Η/Υ και ευρυζωνική πρόσβαση στο Internet) •Δημιουργία πύλης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (για διαρκή πληροφόρηση των γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών) •Ολοκλήρωση Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ •Ψηφιοποίηση των σχολικών βιβλίων και των σχεδίων μαθημάτων σε όλες τις τάξεις (Ανάπτυξη ενιαίας ψηφιακής εκπαιδευτικής βιβλιοθήκης με ενσωμάτωση της ψηφιακής τηλεόρασης και των e­books) •Νέα μέσα & προγράμματα που ενσωματώνουν χρήσεις των ΤΠΕ •Ενίσχυση του ρόλου της ειδικής αγωγής (για διασφάλιση της πρόσβασης στο ψηφιακό υλικό και τις υποδομές των ατόμων με ειδικές ανάγκες) •Δημιουργία μηχανισμού αξιολόγησης και εποπτείας. (ΥΠΔΒΜΘ, 2010, σελ. 13-15) 11 Παπαστάμος Βασίλης ΚΣΕ Γυμνασίου Πλατανιά ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ19-20

12 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 •Ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος και η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. •Η ενίσχυση και η ποιοτική αναβάθμιση των συστημάτων και των υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. •Η βελτίωση της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. •Η ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης, η διευκόλυνση της πρόσβασης και η μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση. •Η επιτάχυνση της μετάβασης στην κοινωνία και την οικονομία της γνώσης, με την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας και την αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας 12 Παπαστάμος Βασίλης ΚΣΕ Γυμνασίου Πλατανιά ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ19-20

13 Δραστηριότητες 1.Αναζητήστε στο Διαδίκτυο και επισκεφθείτε τις κατάλληλες ιστοσελίδες προκειμένου να αντλήσετε πληροφορίες για την πολιτική που ακολουθούν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντίστοιχα χώρες εκτός Ευρώπης στο θέμα της εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Εντοπίστε θετικά και αρνητικά σημεία των πολιτικών αυτών και στη συνέχεια συγκρίνετε τι πολιτικές αυτές μεταξύ τους. 2.Θεωρείτε ότι η ενιαιοποίηση και η ομογενοποίηση των εκπαιδευτικών συστημάτων τελικά θα αποβεί προς όφελος των πολιτών, καθώς θα διευρύνει την «οπτική» των εκπαιδευτικών συστημάτων ή αντίθετα θα προκαλέσει μια απώλεια σημαντικών εθνικών, ιστορικών ή πολιτισμικών χαρακτηριστικών και άρα ενδεχομένως θα λειτουργήσει αρνητικά; Συζητήστε το ερώτημα. 3.Θεωρείτε ότι η ενιαιοποίηση και η ομογενοποίηση των εκπαιδευτικών συστημάτων τελικά θα αποβεί προς όφελος των πολιτών, καθώς θα διευρύνει την «οπτική» των εκπαιδευτικών συστημάτων ή αντίθετα θα προκαλέσει μια απώλεια σημαντικών εθνικών, ιστορικών ή πολιτισμικών χαρακτηριστικών και άρα ενδεχομένως θα λειτουργήσει αρνητικά; Συζητήστε το ερώτημα. 4.Το πρόγραμμα eTwinning http://www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinning/index2006.htm είναι ένα από τα πιο γνωστά προγράμματα στην Ευρώπη που προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των σχολείων. Επισκεφθείτε το site και συζητείστε τη δυνατότητα να εντάξετε το σχολείο σας. Αν το έχετε κάνει ήδη, συζητείστε τα θετικά και τα ενδεχόμενα αρνητικά σημεία από τη συμμετοχή σας. Παπαστάμος Βασίλης ΚΣΕ Γυμνασίου Πλατανιά ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ19-20

14 Συζήτηση 14 Έχει λεχθεί πολλές φορές ότι στο προσεχές μέλλον το cd-rom θα αντικαταστήσει το βιβλίο. Οφείλουμε να αναρωτηθούμε αν μια τέτοια προοπτική είναι ρεαλιστική ή αν είναι μόνο φανταστική. Ακόμη και μετά την επινόησή τους τα τυπωμένα βιβλία δεν ήταν ποτέ το μοναδικό μέσο για την απόκτηση πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση τα βιβλία ήταν το πιο σημαντικό εργαλείο για την μεταβίβαση επιστημονικών πληροφοριών και ειδήσεων. Σήμερα η εκπαίδευση πρέπει να συνυπολογίζει όλα τα μέσα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια νέα μορφή εκπαίδευσης. Σ’ αυτή την προοπτική τα βιβλία θα παίξουν μεγάλο ρόλο. Έτσι όπως χρειαζόμαστε ένα τυπωμένο βιβλίο για να μπορούμε να σερφάρουμε στο διαδίκτυο, έτσι χρειαζόμαστε τυπωμένα βιβλία για να αντιμετωπίσουμε κριτικά το παγκόσμιο διαδίκτυο. Ουμπέρτο Έκο Παπαστάμος Βασίλης ΚΣΕ Γυμνασίου Πλατανιά ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ19-20

15 Δικτυογραφία •Ενδεικτικές ψηφιακές πηγές πληροφόρησης •http://rights.apc.org/handbook/index.shtml Μια πολύ κατατοπιστική σελίδα σχετικά με θέματα που αφορούν την πολιτική ΤΠΕ. http://www.unescobkk.org/index.php?id=496 Project της UNESCO σχετικό με την πολιτική ΤΠΕ στην εκπαίδευση http://www.edusud.org/spip.php?rubrique88 Σελίδα με συνδέσμους σε διεθνείς οργανισμούς που ενεργοποιούνται στο χώρο της πολιτικής ΤΠΕ στην εκπαίδευση. •http://www.infodev.org/en/Project.11.html Project σε εξέλιξη σε σχέση με την πολιτική ΤΠΕ στην εκπαίδευση 15 Παπαστάμος Βασίλης ΚΣΕ Γυμνασίου Πλατανιά ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ19-20


Κατέβασμα ppt "Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 1 Παπαστάμος Βασίλης ΚΣΕ Γυμνασίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google