Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

TESTLAB TEsting Systems using Telematics for Library Access for Blind and visually handicapped readers Δοκιμές Συστημάτων με χρήση Τηλεματικής για την.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "TESTLAB TEsting Systems using Telematics for Library Access for Blind and visually handicapped readers Δοκιμές Συστημάτων με χρήση Τηλεματικής για την."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 TESTLAB TEsting Systems using Telematics for Library Access for Blind and visually handicapped readers Δοκιμές Συστημάτων με χρήση Τηλεματικής για την Πρόσβαση των Τυφλών και περιορισμένης όρασης Αναγνωστών στις Βιβλιοθήκες

2 Ελληνικό Πακέτο Εργασίας 7 Θέμα Εργασίας: Ανάλυση μίας περιοχής χωρίς υπηρεσίες στον τομέα των βιβλιοθηκών για τους τυφλούς και μερικώς βλέποντες αναγνώστες: Καταγραφή, Έρευνα και Μελέτη Σκοπιμότητας για τη δυνατότητα πρόσβασης των αναγνωστών με προβλήματα όρασης στις Βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης.

3 Συμπεράσματα n Αποτελεί παράγοντα κοινωνικού αποκλεισμού το γεγονός ότι οι αναγνώστες με προβλήματα όρασης δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους βλέποντες στην εκπαίδευση, την πληροφόρηση, την επιμόρφωση ξεκινώντας φυσικά από το διάβασμα.

4 Συμπεράσματα n Καμία από τις 32 Δημοτικές Βιβλιοθήκες του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, δεν παρέχει κανενός είδους πρόσβαση στις υπηρεσίες της στους τυφλούς και μερικώς βλέποντες δημότες. Ενώ 20 από αυτές έχουν πλήρως ηλεκτρονικούς καταλόγους, καμία δεν προσφέρει αναγνώστες on- line πρόσβαση στον κατάλογό της.

5 Συμπεράσματα n Καμία ειδική τεχνολογία, υλικό σε εναλλακτική μορφή, ή άλλη εναλλακτική υπηρεσία δεν παρέχεται στους φοιτητές που δεν βλέπουν από τις Βιβλιοθήκες των Ανωτάτων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στη Θεσσαλονίκη.

6 Συμπεράσματα n Ενώ το 41% του ερευνημένου δείγματος έχει τελειώσει την 2οβάθμια εκπαίδευση μόλις το 20% προχώρησε και ολοκλήρωσε κάποια Πανεπιστημιακή εκπαίδευση...

7 Συμπεράσματα n Η συντριπτική πλειοψηφία των αναγνωστών με προβλήματα όρασης (74%) θα επισκέπτονταν ανεπιφύλακτα μία δημόσια Βιβλιοθήκη εάν τους παρείχε την κατάλληλη πρόσβαση και υλικό σε εναλλακτική μορφή.

8 Συμπεράσματα –Υπάρχουν Δημόσιες Βιβλιοθήκες που εύκολα και άμεσα μπορούν να γίνουν προσπελάσιμες για τους αναγνώστες με προβλήματα όρασης. –Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μέσα από το πιλοτικό έργο ACCELERATE θα μπορέσει να καταστήσει εφικτή αυτήν την πρόσβαση χάρη στον ηλεκτρονικό κατάλογο, τις σύγχρονες ICT εφαρμογές αλλά κυρίως χάρη στη βούληση να πράξει κάτι τέτοιο.

9 Διάρκεια υλοποίησης: Αύγουστος 1996-Αύγουστος 1998 Φορέας Υλοποίησης : Polyplano Euroconsultants Δέσποινα Καραχλάνη & Πόπη Σουρμαϊδου n Ιδιωτική, ερευνητική και αναπτυξιακή εταιρία n Επεξεργασία και υλοποίηση τοπικών, εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον κοινωνικό κυρίως τομέα καθώς και τις μειονεκτούντες ομάδες πληθυσμού


Κατέβασμα ppt "TESTLAB TEsting Systems using Telematics for Library Access for Blind and visually handicapped readers Δοκιμές Συστημάτων με χρήση Τηλεματικής για την."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google