Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στη θεωρία και στην πράξη των πολιτιστικών προγραμμάτων Δρ. Ανδρεάννα Κουφού Υπεύθυνη Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στη θεωρία και στην πράξη των πολιτιστικών προγραμμάτων Δρ. Ανδρεάννα Κουφού Υπεύθυνη Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στη θεωρία και στην πράξη των πολιτιστικών προγραμμάτων Δρ. Ανδρεάννα Κουφού Υπεύθυνη Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

2 Σύνθεση ενός πολιτιστικού προγράμματος Τοποθέτηση στο χρόνο και στο χώρο του θέματος Τοποθέτηση στο χρόνο και στο χώρο του θέματος Διερεύνηση του πριν και του μετά (πολιτισμική συνέχεια) Διερεύνηση του πριν και του μετά (πολιτισμική συνέχεια) Ανακάλυψη και διερεύνηση των διαστάσεων του θέματος (Διαθεματικότητα) Ανακάλυψη και διερεύνηση των διαστάσεων του θέματος (Διαθεματικότητα) Διασύνδεσή του με τα βιώματα των μαθητών (Εποικοδομισμός) Διασύνδεσή του με τα βιώματα των μαθητών (Εποικοδομισμός) Εισαγωγή διαπολιτισμικών στοιχείων(Διαπολιτισμός) Εισαγωγή διαπολιτισμικών στοιχείων(Διαπολιτισμός) Ανάπτυξη συνεργασιών (Εξωστρέφεια) Ανάπτυξη συνεργασιών (Εξωστρέφεια) Υλοποίηση επισκέψεων (Έρευνα πεδίου, βιωματική μάθηση) Υλοποίηση επισκέψεων (Έρευνα πεδίου, βιωματική μάθηση) Τελική σύνθεση παραγόμενου έργου (Καλλιτεχνική έκφραση) Τελική σύνθεση παραγόμενου έργου (Καλλιτεχνική έκφραση) Αξιολόγηση (Ανατροφοδότηση) Αξιολόγηση (Ανατροφοδότηση)

3 Η ιστορική γραμμή-1 Π.χ Παραδοσιακό παραμύθι Π.χ Παραδοσιακό παραμύθι ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

4 Η ιστορική γραμμή -2 Π.χ. Τοπική ιστορία Π.χ. Τοπική ιστορία

5 Δ΄ τάξη: το σύγχρονο σχολείο το αρχαίο σχολείο Φύλο και εκπαίδευση Η θέση του μαθητή Η εκπαίδευση ως κοινωνική ανάγκη Ο ρόλος του δασκάλου Ιστορική γραμμή Η εκπαίδευση στο χρόνο Ο παππούς και η γιαγιά μιλούν για τις σχολικές τους εμπειρίες skype με σχολείο ξένης χώρας γονείς μαθητών από ξένες χώρες η επιρροή των ΤΠΕ η επιρροή των ΤΠΕ Μελέτη πηγών/αρχείων Μελέτη λογοτεχνικών κειμένων Μελέτη πινάκων ζωγραφικής Φωτογραφικών αρχείων Διαδίκτυο, Εκπ/κο λογισμικό, Εξ αποστάσεως μάθηση Συνεργασίες Διαπολιτισμός Επίσκεψη σ το Μουσείο Παιδείας Επισκέψεις

6 Παραγόμενο Έργο Οι μαθητές αναπαριστούν εποχές τις εκπαίδευσης (θέατρο, παγωμένες εικόνες…) Οι μαθητές αναπαριστούν εποχές τις εκπαίδευσης (θέατρο, παγωμένες εικόνες…) Δημιουργούν φωτογραφική έκθεση Δημιουργούν φωτογραφική έκθεση Παράγουν ένα λεύκωμα Παράγουν ένα λεύκωμα Παρουσιάζουν το έργο τους στο σχολείο στο σχολείο στην τοπική κοινωνία στην τοπική κοινωνία Διάχυση των αποτελεσμάτων Αξιολόγηση

7 Μέθοδος project προβληματισμός προβληματισμός –επιλογή του θέματος –ευαισθητοποίηση –διερεύνηση σχεδιασμός διδακτικών δραστηριοτήτων σχεδιασμός διδακτικών δραστηριοτήτων –συλλογή πληροφοριών –διαλείμματα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης –σύνθεση και επεξεργασία εσωτερική αξιολόγηση: αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση εσωτερική αξιολόγηση: αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση

8 Ορίζοντας τις διαστάσεις ενός θέματος Καταγραφή νοητικών αναπαραστάσεων: Καταγραφή νοητικών αναπαραστάσεων: –Καταιγισμός ιδεών –Εννοιολογικοί χάρτες

9 Παράδειγμα καταιγισμού ιδεών-1 Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη «μουσείο»; Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη «μουσείο»; Πιθανές απαντήσεις: Πιθανές απαντήσεις: –αρχαία αντικείμενα –επίσκεψη –ξεναγός –Φύλακας –Ακρόπολη –Παραδοσιακά αντικείμενα

10 Παράδειγμα καταιγισμού ιδεών-2 Αποδελτίωση Υποθέματα: Αποδελτίωση Υποθέματα: –Είδη μουσείων –Λειτουργοί των μουσείων –Επίσκεψη σε ένα μουσείο –Τα σημαντικότερα μουσεία της Ελλάδας

11 Παράδειγμα καταιγισμού ιδεών-3 Η μη καταγραφή κάποιων λέξεων/ εννοιών που σχετίζονται με το θέμα θα πρέπει να καθορίσει τη στοχοθεσία μας. Η μη καταγραφή κάποιων λέξεων/ εννοιών που σχετίζονται με το θέμα θα πρέπει να καθορίσει τη στοχοθεσία μας. Π.χ. δεν καταγράφονται οι λέξεις «φύλαξη, συντήρηση, εκπαίδευση, ψυχαγωγία» Π.χ. δεν καταγράφονται οι λέξεις «φύλαξη, συντήρηση, εκπαίδευση, ψυχαγωγία» Αυτό μαρτυρά έλλειψη οικοδόμησης για το ρόλο του μουσείου Αυτό μαρτυρά έλλειψη οικοδόμησης για το ρόλο του μουσείου Θα πρέπει να θέσω σχετικό στόχο και να υλοποιήσω αντίστοιχες δραστηριότητες Θα πρέπει να θέσω σχετικό στόχο και να υλοποιήσω αντίστοιχες δραστηριότητες

12 Παράδειγμα εννοιολογικού χάρτη- 1

13 Παράδειγμα εννοιολογικού χάρτη-2 Πάλι διακρίνουμε υποθέματα Πάλι διακρίνουμε υποθέματα Πλεονέκτημα η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των λέξεων-εννοιών Πλεονέκτημα η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των λέξεων-εννοιών –π.χ το μουσείο είναι κτήριο ψηφιακά μουσεία; αρχαιολόγοι εθνολόγοι;λαογράφοι;

14 Στοχοθεσία Η στοχοθεσία βασίζεται στο τι γνωρίζουν, τι γνωρίζουν ελλιπώς ή λανθασμένα και στο τι αγνοούν οι μαθητές Η στοχοθεσία βασίζεται στο τι γνωρίζουν, τι γνωρίζουν ελλιπώς ή λανθασμένα και στο τι αγνοούν οι μαθητές Συνδυάζεται με δικούς μας στόχους που απορρέουν π.χ. από την επαγγελματική μας εμπειρία Συνδυάζεται με δικούς μας στόχους που απορρέουν π.χ. από την επαγγελματική μας εμπειρία Περιλαμβάνει Περιλαμβάνει Γενικό Στόχο Ειδικούς στόχους (Γνωστικούς, Δεξιοτήτων, Στάσεων/Συμπεριφορών) Ειδικούς στόχους (Γνωστικούς, Δεξιοτήτων, Στάσεων/Συμπεριφορών)

15

16 Παράδειγμα Στοχοθεσίας-1 Υποθέματα: Υποθέματα:  η προφορική ελληνική παράδοση (από τον Όμηρο στους παραμυθάδες)  οι οικογενειακές σχέσεις μέσα στα παραμύθια  οι κοινωνικές δομές  συναισθήματα και αξίες  στοιχεία της φύσης  αντικείμενα λαϊκής τέχνης  διαπολιτισμος-παραλλαγές

17 Παράδειγμα Στοχοθεσίας-2 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ –Να εισάγουμε τους μαθητές μας στην προφορική παράδοση του τόπου μας και να εντάξουμε το παραδοσιακό παραμύθι στην εκπαιδευτική πράξη, ως γνωστικό εργαλείο.

18 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Γνωστικοί Γνωστικοί Να γνωρίσουν την εξέλιξη της ελληνικής προφορικής παράδοσης μέσα στο χρόνο Να γνωρίσουν την εξέλιξη της ελληνικής προφορικής παράδοσης μέσα στο χρόνο Να έρθουν σε επαφή με το παραδοσιακό παραμύθι Να έρθουν σε επαφή με το παραδοσιακό παραμύθι Να γνωρίσουν τους κανόνες του Να γνωρίσουν τους κανόνες του Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους Να γνωρίσουν τεχνικές αφήγησης Να γνωρίσουν τεχνικές αφήγησης

19 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δεξιοτήτων Δεξιοτήτων Να διακρίνουν τα ελληνικά παραδοσιακά παραμύθια από τις ιστορίες Να διακρίνουν τα ελληνικά παραδοσιακά παραμύθια από τις ιστορίες Να αφηγούνται με άνεση και ζωντάνια μπροστά σε κοινό Να αφηγούνται με άνεση και ζωντάνια μπροστά σε κοινό Να παράγουν νεοελληνικά παραδοσιακά παραμύθια Να παράγουν νεοελληνικά παραδοσιακά παραμύθια

20 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στάσεων/συμπεριφορών Στάσεων/συμπεριφορών Να αναγνωρίσουν την αξία της προφορικής παράδοσης Να αναγνωρίσουν την αξία της προφορικής παράδοσης Να αγαπήσουν το παραμύθι Να αγαπήσουν το παραμύθι Να το επιλέγουν ως μέσο μάθησης και ψυχαγωγίας Να το επιλέγουν ως μέσο μάθησης και ψυχαγωγίας

21 Δραστηριότητες που αντιστοιχούν στους στόχους Π.χ Στόχος: Να γνωρίσουν την εξέλιξη της ελληνικής προφορικής παράδοσης μέσα στο χρόνο Π.χ Στόχος: Να γνωρίσουν την εξέλιξη της ελληνικής προφορικής παράδοσης μέσα στο χρόνο – ασχολούμαστε με τα ομηρικά έπη και τους μύθους του Αισώπου –μελετούμε αρχαία τεκμήρια (προτομές, αγγεία) –φτιάχνουμε κόμικ με τις ιστορίες –καταγράφουμε τις χώρες που τα παραπάνω διδάσκονται –«παίζουμε» με την ιστορική γραμμή

22 Δραστηριότητες που αντιστοιχούν στους στόχους Π.χ. Στόχος: Να διακρίνουν τα ελληνικά παραδοσιακά παραμύθια από τις ιστορίες Π.χ. Στόχος: Να διακρίνουν τα ελληνικά παραδοσιακά παραμύθια από τις ιστορίες –αφηγούμαστε παραμύθια –διαβάζουμε λογοτεχνικές ιστορίες –εντοπίζουμε διαφορές και πιθανές ομοιότητες –σχολιάζουμε τα της εικονογράφησης –δημιουργούμε ένα ταμπλό με τα χαρακτηριστικά των δύο ειδών –Παίζουμε ένα παιχνίδι ταχύτητας: τίτλοι, 2 κουτιά

23 Διαδικασίες

24 Ομάδες Επιλέγουν όνομα Επιλέγουν όνομα Επιλέγουν υπόθεμα Επιλέγουν υπόθεμα Καταμερίζουν τις εργασίες τους Καταμερίζουν τις εργασίες τους Διατηρούν ημερολόγιο ή φάκελο (portfoglio) Διατηρούν ημερολόγιο ή φάκελο (portfoglio) Ορίζουν τους κανόνες συνεργασίας τους Ορίζουν τους κανόνες συνεργασίας τους

25 Ημερολόγιο/Φάκελος Φάκελος μπορεί να περιέχει Φάκελος μπορεί να περιέχει –υλικό –εργασίες –ζωγραφιές –φύλλα διερεύνησης των αναπαραστάσεων –φύλλα ημερολογίου των μελών της ομάδας

26 Παράδειγμα φύλλου ημερολογίου Σήμερα ασχολήθηκα με: Σήμερα ασχολήθηκα με: Σημαντικότερο θεώρησα: Σημαντικότερο θεώρησα: Μου άρεσε: Μου άρεσε: Ένιωσα να χάνω το ενδιαφέρον μου με: Ένιωσα να χάνω το ενδιαφέρον μου με: Στην ομάδα μου άρεσε ιδιαίτερα: Στην ομάδα μου άρεσε ιδιαίτερα: Στην ομάδα με ενόχλησε: Στην ομάδα με ενόχλησε: Με το δάσκαλο/α με ευχαρίστησε: Με το δάσκαλο/α με ευχαρίστησε: Με το δάσκαλο/α με ενόχλησε: Με το δάσκαλο/α με ενόχλησε:

27 Ορίζοντας τους κανόνες-1 Πρόταση: κάθε μέλος της ομάδας γράφει Πρόταση: κάθε μέλος της ομάδας γράφει Τι μου αρέσει στην ομαδική εργασία Συζήτηση Πρωτοβουλία Αυτονομία Τι δε μου αρέσει στην ομαδική εργασία Φασαρία Αυθαίρετες κρίσεις Προσπάθεια επιβολής

28 Ορίζοντας τους κανόνες-2 Η ομάδα μελετά τις καταγραφές Η ομάδα μελετά τις καταγραφές Καταλήγει: Καταλήγει: –Μιλάμε με τη σειρά –Δεν προσπαθούμε να επιβληθούμε στην ομάδα –Συναποφασίζουμε –Είμαστε όλοι ισότιμα μέλη

29 «Δένοντας» την ομάδα-1 Το κάθε μέλος ζωγραφίζει τον κόσμο που θα ήθελε να ζει-Το παρουσιάζει στην ομάδα- Όλοι μαζί συζητούν και συνθέτουν ένα ενιαίο έργο Το κάθε μέλος ζωγραφίζει τον κόσμο που θα ήθελε να ζει-Το παρουσιάζει στην ομάδα- Όλοι μαζί συζητούν και συνθέτουν ένα ενιαίο έργο Κάθε μέλος μιλά για τον εαυτό του- Συντίθεται το προφίλ της ομάδας- Παρουσιάζεται στις άλλες ομάδες Κάθε μέλος μιλά για τον εαυτό του- Συντίθεται το προφίλ της ομάδας- Παρουσιάζεται στις άλλες ομάδες

30 «Δένοντας» την ομάδα-2 Η ομάδα μας ονομάζεται «Χρονοταξιδιώτες». Αποτελείται από 2 αγόρια (τον….) και 3 κορίτσια (την…). Ο….διαβάζει πολλά βιβλία και ο …..είναι καλός ζωγράφος. Η …….παρουσιάζει ωραία και η….είναι διασκεδαστική. Η ομάδα μας ονομάζεται «Χρονοταξιδιώτες». Αποτελείται από 2 αγόρια (τον….) και 3 κορίτσια (την…). Ο….διαβάζει πολλά βιβλία και ο …..είναι καλός ζωγράφος. Η …….παρουσιάζει ωραία και η….είναι διασκεδαστική. Έμφαση στα θετικά Έμφαση στα θετικά

31 Διδακτικό συμβόλαιο Εκπαιδευτικός και ομάδες καθορίζουν με σαφήνεια το διδακτικό τους συμβόλαιο Εκπαιδευτικός και ομάδες καθορίζουν με σαφήνεια το διδακτικό τους συμβόλαιο –Με τι θα ασχοληθούμε –Πώς θα το κάνουμε –Γιατί εμπλεκόμαστε με αυτό –Τι περιμένει ο εκπ/κός από τους μαθητές –Τι περιμένουν οι μαθητές από τον εκπαιδευτικό

32 Επιστολή στους γονείς Καταγράφουμε τι θα κάνουμε Καταγράφουμε τι θα κάνουμε Με ποιο τρόπο Με ποιο τρόπο Τι θα επισκεφθούμε Τι θα επισκεφθούμε Ποια θα πρέπει να είναι η συμβολή των μαθητών Ποια θα πρέπει να είναι η συμβολή των μαθητών Ποια θα πρέπει να είναι η συμβολή των γονιών Ποια θα πρέπει να είναι η συμβολή των γονιών Ποια τα οφέλη για τους μαθητές και τη σχολική μονάδα Ποια τα οφέλη για τους μαθητές και τη σχολική μονάδα

33 Ημερολόγιο Εκπ/κού Στόχοι Στόχοι Δραστηριότητες Δραστηριότητες Χρονοδιάγραμμα Χρονοδιάγραμμα Παρατηρήσεις Παρατηρήσεις

34 Παράδειγμα ημερολογίου εκπ/κού Ποια δραστηριότητα κέντρισε το ενδιαφέρον; Ποια δραστηριότητα κέντρισε το ενδιαφέρον; Ποια δε βρήκε ανταπόκριση; Ποια δε βρήκε ανταπόκριση; Τι δυσκόλεψε; Τι δυσκόλεψε; Ποια ομάδα λειτούργησε καλύτερα; Ποια ομάδα λειτούργησε καλύτερα; Παρατηρήθηκε κάποια αλλαγή, βελτίωση, οπισθοδρόμηση στη συνεργασία; Παρατηρήθηκε κάποια αλλαγή, βελτίωση, οπισθοδρόμηση στη συνεργασία; Ήταν επαρκής ο χρόνος; Ήταν επαρκής ο χρόνος; Τι θα άλλαζα αν επαναλάμβανα τη διαδικασία; Τι θα άλλαζα αν επαναλάμβανα τη διαδικασία;

35 Διαλείμματα ανατροφοδότησης Ανά τακτά διαστήματα κάνουμε διάλειμμα: Ανά τακτά διαστήματα κάνουμε διάλειμμα: –αλληλοπαρουσιάζουμε τη δουλειά μας στις ομάδες – αναστοχαζόμαστε πάνω στο έργο μας –βελτιστοποιούμε πριν την τελική σύνθεση

36 Παραγόμενο έργο Κατά τη διάρκεια Κατά τη διάρκεια –επίτευξη στόχων Τελικό παραγόμενο Τελικό παραγόμενο -σύνθεση του έργου των ομάδων σε μια τελική παρουσίαση

37 Εσωτερική Αξιολόγηση Από τον εκπαιδευτικό Από τον εκπαιδευτικό –του προγράμματος –του εαυτού του –των συνεργασιών –του μαθητή Από το μαθητή Από το μαθητή –του προγράμματος –του εκπ/κου –των επισκέψεων Από τους συνεργαζόμενους φορείς/γονείς Από τους συνεργαζόμενους φορείς/γονείς

38 Το πλαίσιο της αξιολόγησης Για ποιον γίνεται η αξιολόγηση; Για ποιον γίνεται η αξιολόγηση; Ποιος θα ωφεληθεί; Ποιος θα ωφεληθεί; Ποια θα είναι τα οφέλη; Ποια θα είναι τα οφέλη;

39 Προτάσεις στην αξιολόγηση Αξιολόγηση της οικοδόμησης της γνώσης Αξιολόγηση της οικοδόμησης της γνώσης –Χρήση των αναπαραστάσεων –Μελέτη του πώς συμπληρώνονται –Αποτίμηση του πώς καταλήγουν

40 Αμοιβαία ανατροφοδότηση Φύλλα παρακολούθησης μεταξύ εκπαιδευτικών για συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση, για συγκεκριμένα ζητήματα, με συγκεκριμένα κριτήρια Φύλλα παρακολούθησης μεταξύ εκπαιδευτικών για συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση, για συγκεκριμένα ζητήματα, με συγκεκριμένα κριτήρια

41 Φύλλο παρακολούθησης Θεμα: μουσείο και σχολείοΙκανοποιητικό επίπεδο Καλό Επίπεδο Πολύ καλό Επίπεδο Διαχείριση χρόνου Ανατροφοδότηση ομάδων Εξατομίκευση Ανταπόκριση ομάδων στο θέμα Συνεργασία ομάδων Παραγόμενο έργο

42 Αυτοαξιολόγηση μαθητή Πόσο θεωρείς ότι σε ενδιαφέρει το θέμα της Λαϊκής Τέχνης; Βάλε ένα Χ Πολύ Λίγο Καθόλου Πώς νιώθεις μετά από αυτή τη φάση δουλειάς; Συμφωνώ με τον τρόπο που παίρνονται οι αποφάσεις. Βάλε ένα Χ Πάντα Μερικές φορές Σχεδόν ποτέ Συνεργάζομαι με τους συμμαθητές μου Βάλε ένα Χ Άριστα Πολύ Καλά Μέτρια Καθόλου Επέλεξα αυτή την ομάδα εργασίας γιατί... γράψε τους δικούς σου λόγους Πού νομίζεις ότι θα σε βοηθήσει η ενασχόληση με αυτό το θέμα; γράψε τη γνώμη σου Ποιος νομίζεις ότι επηρεάζει περισσότερο τις αποφάσεις σου; Βάλε ένα Χ ο δάσκαλος η ομάδα ο αρχηγός της ομάδας κάποιος άλλος κύκλωσε

43 Τι σου κίνησε περισσότερο το ενδιαφέρον από το πρόγραμμα αυτό; Γιατί; γράψε τη γνώμη σου Αντιμετώπισες δυσκολίες και πού;γράψε τη γνώμη σου Πόσο ενεργή ήταν η συμμετοχή σου στην ομάδα;Βάλε ένα Χ Πάρα πολύ Μέτρια; Μικρή Τι δυσκολίες συνεργασίας με την ομάδα σου αντιμετώπισες; Βάλε ένα Χ Πόσο συχνά χρειάστηκες τη βοήθεια του δασκάλου;Βάλε ένα Χ Πολύ συχνά Αρκετά συχνά Σπάνια Πόσο συχνά είχατε ως ομάδα την πρωτοβουλία των αποφάσεων; Βάλε ένα Χ Πολύ συχνά Αρκετά συχνά Σπάνια Πώς θα χαρακτήριζες τη συμβολή σου στην ομάδα;Βάλε ένα Χ Απαραίτητη Σημαντική Ανύπαρκτη Προτιμάς τη συμμετοχή σου σε τέτοια προγράμματα ή στο υπόλοιπο πρόγραμμα του σχολείου και γιατί; γράψε τη γνώμη σου Πώς θα περιέγραφες την εμπειρία σου από το πρόγραμμα; γράψε τη γνώμη σου Νομίζεις ότι έμαθες τι είναι « Λαϊκή Τέχνη » ; Βάλε ένα Χ Ναι Όχι Αρκετά Θεωρείς ότι θα σου χρησιμεύσουν όσα έμαθες από το πρόγραμμα και που; γράψε τη γνώμη σου

44 Profiling Δώστε ένα φύλλο αξιολόγησης στους γονείς Δώστε ένα φύλλο αξιολόγησης στους γονείς Δώστε ένα φύλλο αξιολόγησης στους συνεργαζόμενους φορείς Δώστε ένα φύλλο αξιολόγησης στους συνεργαζόμενους φορείς

45 Αγαπητοί γονείς, έχοντας παρακολουθήσει τη διαδικασία συμμετοχής του παιδιού σας στο πολιτιστικό πρόγραμμα, όπως και την παρουσίαση των τελικών εργασιών της τάξης, θα θέλαμε και τις δικές σας απόψεις. Πώς θα χαρακτηρίζατε το ενδιαφέρον του παιδιού σας για το πρόγραμμα ; Πολύ μεγάλο ΜεγάλοΜέτριο Καθόλου ενδιαφέρον Πόσο χρόνο διέθετε στο σπίτι το παιδί σας για το πρόγραμμα; Σημειώστε με ένα Χ Πάρα πολύ ΠολύΑρκετάΛίγοΚαθόλου Με ποιο τρόπο σας μετέφερε τις εμπειρίες του από το πρόγραμμα; Σημειώστε με ένα Χ ΘετικόΑρνητικόΑδιάφορο Δε μετέφερε εμπειρίες Πόσο σημαντική θεωρείται την εμπλοκή του παιδιού σας σε αυτό το πρόγραμμα; Σημειώστε με ένα Χ Πάρα πολύ σημαντική ΠολύΑρκετάΚαθόλου Τι νομίζετε ότι αποκομίζει από το πρόγραμμα; εκθέστε τη γνώμη σας Ποια υπόδειξη / σύσταση θα θέλατε να κάνετε; εκθέστε τη γνώμη σας Ποιος συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο; Σημειώστε με ένα Χ μητέραπατέρας και οι δυο γονείς Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

46 Εσωτερική δικτύωση & Δικτύωση σχολικών μονάδων Ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας και εξωστρέφειας για μαθητές και εκπαιδευτικούς Ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας και εξωστρέφειας για μαθητές και εκπαιδευτικούς Διασύνδεση και αλληλεπίδραση των τάξεων και των βαθμίδων της εκπαίδευσης Διασύνδεση και αλληλεπίδραση των τάξεων και των βαθμίδων της εκπαίδευσης Ανταλλαγή καλών πρακτικών Ανταλλαγή καλών πρακτικών Δημιουργία ψηφιακών αποθετηριών/forum/ψηφιακή δικτύωση Δημιουργία ψηφιακών αποθετηριών/forum/ψηφιακή δικτύωση Αυτοεπιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη Αυτοεπιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη

47 Μια σύγχρονη πρακτική: η ψηφιακή τράπεζα users.sch.gr/akoufou

48 Ξεπερνώντας προβλήματα Μουσειοσκευές Μουσειοσκευές Ψηφιακές περιηγήσεις και υλικό Ψηφιακές περιηγήσεις και υλικό Ενδοσχολική και Διασχολική Δικτύωση Ενδοσχολική και Διασχολική Δικτύωση


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στη θεωρία και στην πράξη των πολιτιστικών προγραμμάτων Δρ. Ανδρεάννα Κουφού Υπεύθυνη Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google