Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Ποιότητα στα Τεχνικά Έργα και η Συμβολή των Φορέων Πιστοποίησης Γιάννης Οικονομίδης Εκπρόσωπος της HELLAS CERT.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Ποιότητα στα Τεχνικά Έργα και η Συμβολή των Φορέων Πιστοποίησης Γιάννης Οικονομίδης Εκπρόσωπος της HELLAS CERT."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Ποιότητα στα Τεχνικά Έργα και η Συμβολή των Φορέων Πιστοποίησης Γιάννης Οικονομίδης Εκπρόσωπος της HELLAS CERT

2 Η Ποιότητα στα Τεχνικά Έργα και η Συμβολή των Φορέων Πιστοποίησης Οι συντελεστές της παραγωγής του τεχνικού έργου που επηρεάζουν την ποιότητα της κατασκευής είναι : 1)Θεσμικό πλαίσιο εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων (Εθνικό και Ευρωπαϊκό) 2)Αναθέτουσες αρχές/επιβλέπουσες υπηρεσίες μελετών και έργων 3)Μελετητές 4)Κατασκευαστές 5)Ελεγκτικοί μηχανισμοί 6)Υποστηρικτικοί θεσμοί, εργαστήρια ελέγχων και δοκιμών 7)Χρηματοδοτικοί θεσμοί / δανείστριες Τράπεζες

3 Η Ποιότητα στα Τεχνικά Έργα και η Συμβολή των Φορέων Πιστοποίησης Εθνικό και Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων

4 Η Ποιότητα στα Τεχνικά Έργα και η Συμβολή των Φορέων Πιστοποίησης Αναθέτουσες αρχές/επιβλέπουσες υπηρεσίες μελετών και έργων Πιο είναι το σύγχρονο διακύβευμα για την δημόσια διοίκηση σήμερα;  Μικρότερη και επιτελικότερη διοίκηση  Αποτελεσματικότερη διοίκηση

5 Η Ποιότητα στα Τεχνικά Έργα και η Συμβολή των Φορέων Πιστοποίησης Αναθέτουσες αρχές/επιβλέπουσες υπηρεσίες μελετών και έργων Στην ΗELLAS CERT αντιλαμβανόμαστε τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης να αναλαμβάνουν τους ακόλουθους ρόλους: Στρατηγικό σχεδιασμό εργων Καθορισμό των Κανόνων  Θέσπιση Διαδικασιών  Σύνταξη προδιαγραφών, υιοθέτηση προτύπων Ευρωπαικών και διεθνών Τήρηση Μητρώων και Βάσεων Δεδομένων Εποπτεία και έλεγχο της αγοράς Εκτέλεση λειτουργιών project management

6 Η Ποιότητα στα Τεχνικά Έργα και η Συμβολή των Φορέων Πιστοποίησης Αναθέτουσες αρχές/επιβλέπουσες υπηρεσίες μελετών και έργων Θετική η νέα νομοθετική ρύθμιση: Προγράμματα Ποιότητας (Π.Π.Ε) και συμβατικά τεύχη των Έργων 2% του προϋπολογισμού έργου ποιοτικούς ελέγχους από Δ/νση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων ή ‘Αλλη αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, ή Αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ή Διαπιστευμένο φορέα Επιθεώρησης-Πιστοποίησης

7 Η Ποιότητα στα Τεχνικά Έργα και η Συμβολή των Φορέων Πιστοποίησης Αναθέτουσες αρχές/επιβλέπουσες υπηρεσίες μελετών και έργων Υπουργεία διαθέτουν πλέον σύγχρονα Οργανογράμματα Δ/νσεις Οργάνωσης και Ποιότητας να αναλάβουν την εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008

8 Η Ποιότητα στα Τεχνικά Έργα και η Συμβολή των Φορέων Πιστοποίησης Θεσμικό πλαίσιο Μελετών Ένας Φορέας Πιστοποίησης – Ελεγκτικός Οργανισμός πρέπει να έχει ξεκάθαρη και χωρίς παρερμηνείες την αναφορά ελέγχου. Η μελέτη πρέπει να διαθέτει:  την αναγκαία πληρότητα και ορθότητα  σαφή αναφορά σε πρότυπα, προδιαγραφές και τεχνικούς κανόνες

9 Η Ποιότητα στα Τεχνικά Έργα και η Συμβολή των Φορέων Πιστοποίησης Θεσμικό πλαίσιο Μελετών Καθιέρωση του θεσμού του ελεγκτή μελέτης Ο ελεγκτής της μελέτης δεν μπορεί παρά να είναι ο ίδιος μελετητής Οι μελέτες πρέπει να ελέγχονται ως προς την κατασκευασιμότητά τους Σε περιπτώσεις κατασκευής πολύπλοκων και τεχνικώς δυσχερών έργων πρόβλεψη για συμμετοχή του μελετητή με εποπτικό ρόλο κατά την κατασκευή του έργου

10 Η Ποιότητα στα Τεχνικά Έργα και η Συμβολή των Φορέων Πιστοποίησης Θεσμικό πλαίσιο Μελετών Απαραίτητα:  Εκσυγχρονισμός, επικαιροποίηση, εναρμόνιση προδιαγραφών που περιλαμβάνονται στις ΤΣΥ και ΕΣΥ των συμβάσεων κατασκευής  Θεσμοθέτηση μόνιμου οργανισμού ή ανάθεση μιας νέας αρμοδιότητας σε υφιστάμενη οργανωτική δομή του ΥΠΟΜΕΔΙ συνεχής επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμό των εθνικών προδιαγραφών

11 Η Ποιότητα στα Τεχνικά Έργα και η Συμβολή των Φορέων Πιστοποίησης Κατασκευαστές, Ελεγκτικοί Μηχανισμοί, Υποστήρικτικοί Θεσμοί Επισήμανση πρώτη: Οι Φορείς Πιστοποίησης δεν προσφέρουν Έργο συμβουλευτικό, ούτε Έργο διαχειριστικό κάνουν έργο ΜΟΝΟΝ ελεγκτικό είτε ως third party, είτε ως second party

12 Η Ποιότητα στα Τεχνικά Έργα και η Συμβολή των Φορέων Πιστοποίησης Κατασκευαστές, Ελεγκτικοί Μηχανισμοί, Υποστήρικτικοί Θεσμοί Επισήμανση δεύτερη: Οι Φορείς Πιστοποίησης διαπιστεύονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΙSΟ 7021και ISO 7020 Εξασφαλίζουν:  Διεθνή αναγνωσιμότητα  Εγκυρότητα  Αμεροληψία

13 Η Ποιότητα στα Τεχνικά Έργα και η Συμβολή των Φορέων Πιστοποίησης Κατασκευαστές, Ελεγκτικοί Μηχανισμοί, Υποστήρικτικοί Θεσμοί Επισήμανση τρίτη: Σαφείς και κατανοητοί ρόλοι μεταξύ Υποστηρικτικών Θεσμών Ελεγκτικών Μηχανισμών Σύμβουλοι και construction managers:  έργο συμβουλευτικό, διαχειριστικό  έργο εποπτείας κατασκευής Διαπιστευμένα εργαστήρια:  δοκιμές και ελέγχους (ISO 17025) Οι Φορείς Πιστοποίησης:  παρίστανται σε δοκιμές & ελέγχους  αξιολογούν τα αποτελέσματα δοκιμών είτε ως third, είτε ως second party inspection body

14 Η Ποιότητα στα Τεχνικά Έργα και η Συμβολή των Φορέων Πιστοποίησης Κατασκευαστές, Ελεγκτικοί Μηχανισμοί, Υποστήρικτικοί Θεσμοί Φορείς Πιστοποίησης κατά την διάρκεια της κατασκευής: Κατά την διενέργεια ελέγχων και δοκιμών Παρουσία στη φάση του Commissioning Στα έργα παραχώρησης προτείνουμε να θεσμοθετηθεί η συνεργασία των «Ανεξάρτητων Μηχανικών» στα θέματα Ελέγχων και Δοκιμών

15 Η Ποιότητα στα Τεχνικά Έργα και η Συμβολή των Φορέων Πιστοποίησης Ευχαριστούμε για την προσοχή σας Γιάννης Οικονομίδης Εκπρόσωπος της HELLAS CERT


Κατέβασμα ppt "Η Ποιότητα στα Τεχνικά Έργα και η Συμβολή των Φορέων Πιστοποίησης Γιάννης Οικονομίδης Εκπρόσωπος της HELLAS CERT."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google