Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκπαίδευση και ΤΠΕ Προβληματισμός ως προς τις προϋποθέσεις ένταξης (μέθοδοι, περιεχόμενο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκπαίδευση και ΤΠΕ Προβληματισμός ως προς τις προϋποθέσεις ένταξης (μέθοδοι, περιεχόμενο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκπαίδευση και ΤΠΕ Προβληματισμός ως προς τις προϋποθέσεις ένταξης (μέθοδοι, περιεχόμενο

2 Ψηφιακά αναλφάβητοι οι νέοι κοινωνικά περιθωριοποιημένοι Κ. Τσουκαλάς Αναζήτηση νέων τρόπων για ανάπτυξη δεξιοτήτων και που θα εξασφαλίζουν διαρκή μάθηση και ανανέωση γνώσεων Δεξιότητες για συνεχή μάθηση – «μετα-ικανότητες» ΤΠΕ καταλυτικό ρόλο στη μετεξέλιξη της δομής του εκπαιδευτικού συστήματος – βελτίωση της παιδαγωγικής πρακτικής Προϋποθέσεις; Εμπλουτισμός εκπαιδευτικού σκηνικού; Χρήση Διαδικτύου ??? Σύνθετος ρόλος εκπαιδευτικού Επιστημονική ή τεχνική κατάρτιση Ικανότητα αξιοποίησης θεωριών μάθησης στη διδακτική και ευρύτερη εκπαιδευτική διαδικασία Οι ΤΠΕ βελτιώνουν τη διδασκαλία και τη μάθηση; Εξοπλίζουν τους μαθητές με ικανότητες στην ΚτΠ;

3 ΤΠΕ: Εμπλουτισμός του περιεχομένου και αλλαγή τρόπου παροχής εκπαίδευσης – επέκταση πρόσβασης στη γνώση «Επίκεντρο της εκπαίδευσης πρέπει να είναι το πώς θα διδάξουμε στους μαθητές μας να σκέφτονται, να χρησιμοποιούν τις δυνάμεις της λογικής τους, να γίνουν καλύτεροι στην επίλυση προβλημάτων» (Gagné, 1985) Επίλυση προβλημάτων - ΤΠΕ Διερεύνηση και αξιολόγηση συνθηκών για αποτελεσματική υποστήριξη διδακτικών πρακτικών και βελτίωση μαθησιακής διαδικασίας

4 Το νέο εκπαιδευτικό μοντέλο Παραδοσιακά: μοντέλο μεταφοράς πληροφορίας Ριζωμένες απόψεις μαθητών διαφορετικές από τις επιστημονικές Οι μαθητές πρέπει να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να κατανοήσουν όψεις της επιστημονικής διερεύνησης, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι οι μαθητές θα είναι «οι μικροί επιστήμονες» Αναζήτηση πληροφοριών, εκμάθηση τρόπων επεξεργασίας, ικανότητα μάθησης, δημιουργίας Οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν μπορούν να εφευρίσκουν τη γνώση μέσω διερεύνησης και πειραματισμού (Piaget) Νέο Πρότυπο Προσωπική εξερεύνηση, ενεργός μάθηση, κριτική σκέψη, νέος ρόλος εκπαιδευτικού, συνεργατική μάθηση, μεταβαλλόμενο περιεχόμενο και ετερογένεια Μαθητοκεντρικό Διαδικασία χρησιμοποίησης της πληροφορίας και όχι απλής αναφοράς

5 Ο εκπαιδευτικός Δίνει κίνητρα, βοηθά, κατευθύνει και οργανώνει την προσπάθεια των μαθητών Γνώσεις εκπαιδευτικών χρήσεων της τεχνολογίας και ανάπτυξης μαθησιακών περιβαλλόντων Μεταβαλλόμενο περιεχόμενο μάθησης Ο διδακτικός στόχος πρέπει να είναι σε υψηλότερο επίπεδο από δεδομένα και πληροφορίες Μετα-ικανότητες: εργαλεία υποβοήθησης για προσπέλαση, ανάλυση, αναμόρφωση και μετάδοση της πληροφορίας με τις ΤΠΕ Ετερογένεια: κάθε σχολείο ή τάξη μπορεί να ακολουθήσει το δικό του ρυθμό τις δικές του επιλογές μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον

6 ΤΠΕ και προσεγγίσεις διδασκαλίας Συμπεριφορισμός: έργο του εκπαιδευτικού η μεταβολή της συμπεριφοράς των μαθητών μέσα από διδακτικές πρακτικές που έχουν σκοπό την ενίσχυση και επιβράβευση του μαθητή σε μια επιθυμητή ή επιδιωκόμενη συμπεριφορά Γνωστικές θεωρίες: το ουσιαστικό διαδραματίζεται σ αυτό που δεν είναι παρατηρήσιμο, αλλά σ αυτό που διαδραματίζεται στο νου ΤΠΕ εργαλεία διδασκαλίας και ισχυρά γνωστικά ή νοητικά εργαλεία Προώθηση της ενεργητικής μάθησης, του ποιοτικού συλλογισμού και της εννοιολογικής κατανόησης

7 Οι ΤΠΕ δεν αρκούν από μόνες τους! Προαπαιτούμενο: Κατάλληλη σχεδίαση του μαθησιακού περιβάλλοντος με βάση τις σύγχρονες απόψεις για τη μάθηση και ερευνητικά δεδομένα από το χώρο της διδακτικής του αντικειμένου Παραδοσιακό πρότυπο: Οργάνωση εκπαιδευτικής διαδικασίας, Καθοδήγηση εκπαιδευόμενου από τον εκπαιδευτικό, μέσα από διδακτικές αλληλουχίες και συμβάντα και περιορισμένες αλληλεπιδράσεις με το διαθέσιμο διδακτικό υλικό με στόχο την επίτευξη του επιθυμητού μαθησιακού αποτελέσματος. Πρότυπο μάθησης που ενισχύεται τεχνολογικά Μετάδοση και απομνημόνευση πληροφορίας μέσα από την από-πλαισιωμένη πρόσληψη παθητικής και αδρανούς γνώσης και την αντίληψη ότι η παρακολούθηση περιεχομένου ή έλεγχος, χειρισμός περιβάλλοντος (κουμπιά) συνιστά ενεργό μάθηση

8 Εκπαιδευτική τεχνολογία: διαδικασία σύνθετη, ολοκληρωμένη, η οποία εμπλέκει, συσχετίζει ανθρώπους, διαδικασίες, ιδέες και μέσα, καθώς και οργάνωση που έχει στόχο να λύσει προβλήματα, να συλλάβει, να εισαγάγει, να αξιοποιήσει και να διαχειριστεί τις λύσεις που διέπουν την ανθρώπινη μάθηση (AECT) Στην εκπαιδευτική τεχνολογία τα τεχνικά μέσα δεν χρησιμοποιούνται απλώς για να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία, αλλά η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης ρυθμίζεται ολικά ή μερικά από τα μέσα αυτά. Συμπεριφορισμός Το άτομο όταν μαθαίνει επιδεικνύει προβλέψιμη, ορατή και μετρήσιμη συμπεριφορά Η μάθηση διαδικασία αλληλουχιών ερέθισμα – απόκριση Ενίσχυση στις αποκρίσεις Η μάθηση δημιουργείται αποκλειστικά με τη δημιουργία συγκεκριμένων εξωτερικευμένων συμπεριφορών, ενώ οι νοητικές ή γνωστικές διεργασίες παραμένουν άγνωστες

9 Drills The lesson is presented (stimulus). The student responds (response). The response is evaluated and appropriate feedback is given (feedback). Optional reinforcement is given (reinforcement).

10 Games Βασίζεται σε ένα σενάριο

11 Tutorials Νέα δεξιότητα,. Νέα πληροφορία

12 Programmed Instruction Teaching technology incorporating instructional principles and techniques derived from laboratory and applied research in the field known as the Experimental Analysis of Behavior. Such techniques include active student responding, priming, prompting, fading, and shaping. Instructional materials are "programmed" when they are delivered in carefully crafted instructional sequences.

13 Simulations

14 Graphic Organizer/Semantic Web

15 Integrated Learning Systems Computer-administered diagnostic-prescriptive evaluation of the student's current achievement level. Then the software breaks down the content to be taught into small units, teaches a unit, assesses progress, an then moves on to the next unit or provides remedial instruction as indicated.


Κατέβασμα ppt "Εκπαίδευση και ΤΠΕ Προβληματισμός ως προς τις προϋποθέσεις ένταξης (μέθοδοι, περιεχόμενο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google