Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Πρότυπα κωδικοποίησης βιβλιογραφικών δεδομένων Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Πρότυπα κωδικοποίησης βιβλιογραφικών δεδομένων Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Πρότυπα κωδικοποίησης βιβλιογραφικών δεδομένων Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

2 2 Πρότυπα κωδικοποίησης βιβλιογραφικών δεδομένων

3 3 H Ιστορία

4 4 Λόγοι δημιουργίας του MARC Καταχώριση Βιβλιογραφικών δεδομένων σε Υπολογιστικό σύστημα Καταχώριση Βιβλιογραφικών δεδομένων σε Υπολογιστικό σύστημα Υποστήριξη της Καταλογογράφησης Υποστήριξη της Καταλογογράφησης Υποστήριξη Δανεισμού Υποστήριξη Δανεισμού

5 5 MARC Ι KAI MARCII MARC I: Αρχές του '60 Library of Congress MARC I: Αρχές του '60 Library of Congress Οι λόγοι Οι λόγοι MARC II : Ο διάδοχος MARC II : Ο διάδοχος Έτος 1967 Έτος 1967 Ωριμότερο σχήμα Ωριμότερο σχήμα Πρόδρομος των περισσοτέρων εθνικών σχημάτων που ακολούθησαν (AUSMARC, CANMARC κλπ.) Πρόδρομος των περισσοτέρων εθνικών σχημάτων που ακολούθησαν (AUSMARC, CANMARC κλπ.)

6 6 Προβλήματα Πολλαπλών MARC Προβλήματα Πολλαπλών MARC Το MARC II ακολουθούν πολλά εθνικά formats Το MARC II ακολουθούν πολλά εθνικά formats Η Δημιουργία εθνικών βάσεων προκαλεί την ανάγκη ανταλλαγής δεδομένων Η Δημιουργία εθνικών βάσεων προκαλεί την ανάγκη ανταλλαγής δεδομένων Προβλήματα συμβατότητας Προβλήματα συμβατότητας

7 7 Η ανάγκη και η έννοια της συμβατότητας Ανταλλαγή Βιβλιογραφικών Δεδομένων: Τεράστια Οικονομία κλίμακας Ανταλλαγή Βιβλιογραφικών Δεδομένων: Τεράστια Οικονομία κλίμακας Πρόβλημα: Η Συμβατότητα των συστημάτων Πρόβλημα: Η Συμβατότητα των συστημάτων Συμβατότητα: Η αναγνώριση από ένα υπολογιστικό σύστημα εγγραφών, προερχομένων από άλλα Συμβατότητα: Η αναγνώριση από ένα υπολογιστικό σύστημα εγγραφών, προερχομένων από άλλα

8 8 Προσπάθειες επίλυσης Common Communication Format (CCF) Common Communication Format (CCF) Reference manual Reference manual

9 9 Tο πρότυπο ISO-2709

10 10 Προέλευση Προβλήματα Πολλαπλότητας διατάξεων καταχώρισης (formats) Προβλήματα Πολλαπλότητας διατάξεων καταχώρισης (formats) Ασυμβατότητα Βιβλιογραφικών Δεδομένων Ασυμβατότητα Βιβλιογραφικών Δεδομένων Ανάγκη διακίνησης & ανταλλαγής βιβλιογραφικών δεδομένων Ανάγκη διακίνησης & ανταλλαγής βιβλιογραφικών δεδομένων Ανάγκη τυποποιημένης καταχώρισης Βιβλιογραφικών δεδομένων σε Υπολογιστικά Συστήματα Ανάγκη τυποποιημένης καταχώρισης Βιβλιογραφικών δεδομένων σε Υπολογιστικά Συστήματα

11 11 Στόχοι Δημιουργία ενιαίας πρότυπης μορφής καταχώρισης Βιβλιογραφικών Δεδομένων σε αποθηκευτικά μέσα υπολογιστικών συστημάτων Δημιουργία ενιαίας πρότυπης μορφής καταχώρισης Βιβλιογραφικών Δεδομένων σε αποθηκευτικά μέσα υπολογιστικών συστημάτων Διευκόλυνση διακίνησης & ανταλλαγής Βιβλιογραφικών Δεδομένων Διευκόλυνση διακίνησης & ανταλλαγής Βιβλιογραφικών Δεδομένων

12 12 Βασική Δομή

13 13 ISO-2709: Συμβατότητα αλλά όχι ταύτιση Συμβατότητα: Ανάγνωση, αλλά όχι "κατανόηση" περιεχομένου εγγραφών Συμβατότητα: Ανάγνωση, αλλά όχι "κατανόηση" περιεχομένου εγγραφών Γιατί όχι κατανόηση? Ένεκα των διαφορετικών επιλογών της κάθε υλοποίησης Γιατί όχι κατανόηση? Ένεκα των διαφορετικών επιλογών της κάθε υλοποίησης

14 14 Το πρόβλημα που απομένει Συμβατότητα ΚΑΙ κατανόηση Συμβατότητα ΚΑΙ κατανόηση Υλοποίηση ανταλλαγής, αναγνώρισης & εκμετάλλευσης βιβλιογραφικών δεδομένων Υλοποίηση ανταλλαγής, αναγνώρισης & εκμετάλλευσης βιβλιογραφικών δεδομένων

15 15 Η λύση του UNIMARC Η λογική του ενδιάμεσου Η λογική του ενδιάμεσου Σχηματική διάταξη της λύσης Σχηματική διάταξη της λύσης

16 16 Σχηματική διάταξη της λύσης

17 17 Το UNIMARC

18 18 Υλοποίηση του ISO-2709 Ευθύνη της IFLA Ευθύνη της IFLA Μία από τις υλοποιήσεις του προτύπου Μία από τις υλοποιήσεις του προτύπου Διεθνής Υλοποίηση Διεθνής Υλοποίηση

19 19 Στόχοι Η Υποστήριξη της ανταλλαγής Βιβλιογραφικών δεδομένων Η Υποστήριξη της ανταλλαγής Βιβλιογραφικών δεδομένων Η απλούστευση της διαδικασίας διακίνησης βιβλιογραφικών δεδομένων Η απλούστευση της διαδικασίας διακίνησης βιβλιογραφικών δεδομένων Η χρήση ως βάσης για την ανάπτυξη νέων εθνικών διατάξεων καταχώρισης & ανταλλαγής Η χρήση ως βάσης για την ανάπτυξη νέων εθνικών διατάξεων καταχώρισης & ανταλλαγής

20 20 Δομή της Εγγραφής UNIMARC Σύμφωνη με το ISO-2709 Σύμφωνη με το ISO-2709 Ετικέτα Εγγραφής Ετικέτα Εγγραφής Ανάλυση της Ετικέτας Εγγραφής Ανάλυση της Ετικέτας Εγγραφής Ευρετήριο Διευθύνσεων Ευρετήριο Διευθύνσεων Πεδία Δεδομένων Πεδία Δεδομένων Σχηματικό διάγραμμα της δομής Σχηματικό διάγραμμα της δομής

21 21 Ανάλυση της Ετικέτας Εγγραφής

22 22 Ευρετήριο Διευθύνσεων

23 23 Πεδία Δεδομένων

24 24 Βασικές Επιλογές Υλοποίησης Μήκος υποπεδίου = 2 Μήκος υποπεδίου = 2 Μήκος Δείκτη = 2 Μήκος Δείκτη = 2 Μήκος του "Μήκους Πεδίου Δεδομένων" = 4 Μήκος του "Μήκους Πεδίου Δεδομένων" = 4 Μήκος "Αρχικής θέσης Χαρακτήρων" = 5 Μήκος "Αρχικής θέσης Χαρακτήρων" = 5

25 25 Οι διατάξεις UNIMARC Η Βιβλιογραφική διάταξη Η Βιβλιογραφική διάταξη Η διάταξη καθιερωμένων τύπων (UNIMARC/A) Η διάταξη καθιερωμένων τύπων (UNIMARC/A) Οι λοιπές διατάξεις & Οδηγίες Οι λοιπές διατάξεις & Οδηγίες

26 26 Η Βιβλιογραφική διάταξη Λειτουργικά Τμήματα Λειτουργικά Τμήματα Η δομή του πεδίου UNIMARC Η δομή του πεδίου UNIMARC Κατηγορίες πεδίων Κατηγορίες πεδίων

27 27 Λειτουργικά Τμήματα

28 28 Η δομή του πεδίου UNIMARC

29 29 Κατηγορίες πεδίων Υποχρεωτικά Υποχρεωτικά Προαιρετικά Προαιρετικά Επαναλαμβανόμενα Επαναλαμβανόμενα Ταυτότητα εγγραφής Ταυτότητα εγγραφής Πεδία Ελέγχου Πεδία Ελέγχου Πεδία δεδομένων Πεδία δεδομένων Πεδία Κωδικοποιημένων δεδομένων Πεδία Κωδικοποιημένων δεδομένων Πεδία κοινών δεδομένων Πεδία κοινών δεδομένων Πεδία του χρήστη Πεδία του χρήστη Πεδία της ομάδας 9xx Πεδία της ομάδας 9xx Πεδία που περιέχουν στον τριψήφιο κωδικό ένα 9 Πεδία που περιέχουν στον τριψήφιο κωδικό ένα 9

30 30 Υποχρεωτικά πεδία UNIMARC/B 001 Ταυτότητα Εγγραφής 001 Ταυτότητα Εγγραφής 100 Γενικά Δεδομένα Επεξεργασίας 100 Γενικά Δεδομένα Επεξεργασίας 101 Γλώσσα του έργου 101 Γλώσσα του έργου 120 Πεδίο Κωδικοποιημένων Δεδομένων - Χαρτογραφικό υλικό - Γενικά 120 Πεδίο Κωδικοποιημένων Δεδομένων - Χαρτογραφικό υλικό - Γενικά 123 Πεδίο Κωδικοποιημένων Δεδομένων - Χαρτογραφικό υλικό - Κλίμακα & Συντεταγμένες 123 Πεδίο Κωδικοποιημένων Δεδομένων - Χαρτογραφικό υλικό - Κλίμακα & Συντεταγμένες 200 Τίτλος & Δήλωση Ευθύνης 200 Τίτλος & Δήλωση Ευθύνης 206 Ειδική περιοχή υλικού - Μαθηματικά δεδομένα χαρτογραφικού υλικού 206 Ειδική περιοχή υλικού - Μαθηματικά δεδομένα χαρτογραφικού υλικού 801 Πηγή Προέλευσης της Εγγραφής 801 Πηγή Προέλευσης της Εγγραφής

31 31 Πεδία Κωδικοποιημένων Δεδομένων Το παράδειγμα του πεδίου 100

32 32 Από το τεκμήριο στην εγγραφή MARC

33 33 Από το τεκμήριο στην εγγραφή MARC (2) Η τυπική εγγραφή του συμβατικού δελτιοκαταλόγου

34 34 Από το τεκμήριο στην εγγραφή MARC (3)

35 35 Από το τεκμήριο στην εγγραφή MARC (4) Τυπική εγγραφή στο MARC21

36 36 Από το τεκμήριο στην εγγραφή MARC (5) Τυπική εγγραφή στο MARC21

37 37 Η διάταξη καθιερωμένων τύπων (UNIMARC/A) Υποχρεωτικά Πεδία Υποχρεωτικά Πεδία Λειτουργικά Τμήματα Λειτουργικά Τμήματα Τύποι Εγγραφής Τύποι Εγγραφής Είδη Επικεφαλίδων Είδη Επικεφαλίδων Τα υποπεδία ελέγχου Τα υποπεδία ελέγχου

38 38 Υποχρεωτικά Πεδία 001 Ταυτότητα Εγγραφής 001 Ταυτότητα Εγγραφής 100 Γενικά Δεδομένα Επεξεργασίας 100 Γενικά Δεδομένα Επεξεργασίας 2-- Επικεφαλίδα 2-- Επικεφαλίδα 801 Πηγή προέλευσης της εγγραφής 801 Πηγή προέλευσης της εγγραφής

39 39 UNIMARC/A : Λειτουργικά Τμήματα

40 40 Τύποι Εγγραφής Εγγραφή Καθιερωμένου τύπου Εγγραφή Καθιερωμένου τύπου Γενική Επεξηγηματική Εγγραφή Γενική Επεξηγηματική Εγγραφή Παραπεμπτική Εγγραφή Παραπεμπτική Εγγραφή

41 41 Είδη Επικεφαλίδων Καθιερωμένου τύπου Καθιερωμένου τύπου Παραπεμπτική Παραπεμπτική Γενική Επεξηγηματική Γενική Επεξηγηματική Ομοιόμορφη Ομοιόμορφη Παράλληλη Παράλληλη Σχετική Σχετική Παραλλαγή επικεφαλίδας Παραλλαγή επικεφαλίδας

42 42 Τα υποπεδία ελέγχου Ο ρόλος Ο ρόλος Χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με μια επικεφαλίδα, ίχνευμα ή σημείωση Χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με μια επικεφαλίδα, ίχνευμα ή σημείωση Τα είδη Τα είδη

43 43 Υποπεδία Ελέγχου: Τα είδη $0 Φράση Οδηγιών $0 Φράση Οδηγιών $2 Κωδικός Θεματικού συστήματος $2 Κωδικός Θεματικού συστήματος $3 Αριθμός Εγγραφής καθιερωμένου τύπου $3 Αριθμός Εγγραφής καθιερωμένου τύπου $5 Έλεγχος Ιχνευμάτων $5 Έλεγχος Ιχνευμάτων $6 Δεδομένα Διασύνδεσης Πεδίων $6 Δεδομένα Διασύνδεσης Πεδίων $7 Γραφή $7 Γραφή $8 Γλώσσα της Καταλογογράφησης $8 Γλώσσα της Καταλογογράφησης

44 44 Οι λοιπές διατάξεις & Οδηγίες Διατάξεις Διατάξεις Οδηγίες Οδηγίες

45 45 Διατάξεις UNIMARC Holdings Format UNIMARC Holdings Format UNIMARC Classification Format UNIMARC Classification Format

46 46 Οδηγίες No.1 UNIMARC for Component Parts No.1 UNIMARC for Component Parts No. 2 UNIMARC for Microforms No. 2 UNIMARC for Microforms No. 3 UNIMARC for Older Monographic Publications No. 3 UNIMARC for Older Monographic Publications No. 4 UNIMARC Minimal Level Record No. 4 UNIMARC Minimal Level Record No. 5 Multi Level Description: Encoding Options for UNIMARC No. 5 Multi Level Description: Encoding Options for UNIMARC No. 6 Electronic Resources No. 6 Electronic Resources

47 47 MARC21 & MARCXML

48 48 Από το MARC I στο USMARC MARC I (1965) MARC I (1965) MARC II (1967) MARC II (1967) USMARC (LCMARC) USMARC (LCMARC) MARC21 MARC21 MARCXML MARCXML

49 49 Οι διατάξεις του MARC21 Βιβλιογραφική διάταξη Βιβλιογραφική διάταξη Διάταξη Καθιερωμένων τύπων Διάταξη Καθιερωμένων τύπων Διάταξη Ταξινόμησης Διάταξη Ταξινόμησης Διάταξη Περιεχομένων (Holdings) Διάταξη Περιεχομένων (Holdings) Διάταξη Πληροφοριών Κοινότητας Διάταξη Πληροφοριών Κοινότητας

50 50 Βιβλιογραφική διάταξη: Τα λειτουργικά τμήματα

51 51 Διάταξη Καθιερωμένων τύπων: Τα λειτουργικά τμήματα

52 52 Διάταξη Ταξινόμησης: Τα Λειτουργικά Τμήματα

53 53 Διάταξη Περιεχομένων (Holdings): Τα Λειτουργικά Τμήματα

54 54 Διάταξη Πληροφοριών Κοινότητας: Τα Λειτουργικά Τμήματα

55 55 Η εγγραφή MARC21 Σε μορφή tags Σε μορφή tags Ως καταχώριση στο Υ. Σ. Ως καταχώριση στο Υ. Σ. Ανάλυση του Ευρετηρίου Ανάλυση του Ευρετηρίου Εμφάνιση στην οθόνη του υπολογιστή Εμφάνιση στην οθόνη του υπολογιστή Εμφάνιση ως δελτίο καταλόγου Εμφάνιση ως δελτίο καταλόγου

56 56 Η εγγραφή MARC21 με tags

57 57 Η εγγραφή MARC21 ως καταχώριση στο Υ. Σ.

58 58 Η εγγραφή MARC21: Ανάλυση του Ευρετηρίου

59 59 Η εγγραφή MARC21: Εμφάνιση στην οθόνη

60 60 Η εγγραφή MARC21: Ως δελτίο καταλόγου

61 61 Συσχετίσεις Μετατροπής MARC21

62 62 MARCXML Από την κωδικοποίηση ISO-2709 στην κωδικοποίηση XML Από την κωδικοποίηση ISO-2709 στην κωδικοποίηση XML Ευρύτητα χρήσης της XML Ευρύτητα χρήσης της XML Απλούστερη και πιο κατανοητή από το χρήστη μορφή κωδικοποίησης Απλούστερη και πιο κατανοητή από το χρήστη μορφή κωδικοποίησης Δημιουργία δεδομένων εκμεταλλεύσιμων από ευρύτατο φάσμα κοινού Δημιουργία δεδομένων εκμεταλλεύσιμων από ευρύτατο φάσμα κοινού Εγγραφή MARC σε XML Εγγραφή MARC σε XML Εργαλεία και μεθοδολογία μετατροπής MARC2XML στην LC Εργαλεία και μεθοδολογία μετατροπής MARC2XML στην LC

63 63 Εγγραφή MARC σε XML

64 64 Εργαλεία και μεθοδολογία μετατροπής MARC2XML στην LC

65 65 Νέα σχήματα Metadata Encoding and Transmission Standard (METS) Metadata Encoding and Transmission Standard (METS) Γλώσσα: XML Γλώσσα: XML Στόχος Στόχος Ειδικότεροι στόχοι Ειδικότεροι στόχοι Metadata Object Description Schema (MODS) Metadata Object Description Schema (MODS) Γλώσσα: XML Γλώσσα: XML Στόχος Στόχος Χρήσεις Χρήσεις Σύγκριση στοιχείου MARC και MODS Σύγκριση στοιχείου MARC και MODS Εγγραφή για βιβλίο σε MODS Εγγραφή για βιβλίο σε MODS

66 66 METS : Στόχος Προσδιορισμός αρχείων που συγκροτούν το ψηφιακό τεκμήριο Προσδιορισμός αρχείων που συγκροτούν το ψηφιακό τεκμήριο Προσδιορισμός της θέσης των αρχείων αυτών Προσδιορισμός της θέσης των αρχείων αυτών Προσδιορισμός των δομικών τους σχέσεων Προσδιορισμός των δομικών τους σχέσεων

67 67 METS : Ειδικότεροι στόχοι Ταύτιση αρχείων που συγκροτούν το ψηφιακό τεκμήριο Ταύτιση αρχείων που συγκροτούν το ψηφιακό τεκμήριο Διατύπωση δομικής συγκρότησης του τεκμηρίου Διατύπωση δομικής συγκρότησης του τεκμηρίου Διασύνδεση σχετικών περιγραφικών Μεταδεδομένων με το αντίστοιχο περιεχόμενο Διασύνδεση σχετικών περιγραφικών Μεταδεδομένων με το αντίστοιχο περιεχόμενο Διασύνδεση σχετικών διοικητικών Μεταδεδομένων με το αντίστοιχο περιεχόμενο Διασύνδεση σχετικών διοικητικών Μεταδεδομένων με το αντίστοιχο περιεχόμενο Διασύνδεση ειδικού λογισμικού με το περιεχόμενο & τα αντίστοιχα Μεταδεδομένα Διασύνδεση ειδικού λογισμικού με το περιεχόμενο & τα αντίστοιχα Μεταδεδομένα Συσκευασία περιεχομένου και Μεταδεδομένων σε ενιαίο σύνολο Συσκευασία περιεχομένου και Μεταδεδομένων σε ενιαίο σύνολο

68 68 MODS Στόχος Στόχος Η ανάπτυξη ενός συνόλου βιβλιογραφικών δεδομένων για την περιγραφή ψηφιακών αντικειμένων Η ανάπτυξη ενός συνόλου βιβλιογραφικών δεδομένων για την περιγραφή ψηφιακών αντικειμένων Χρήσεις Χρήσεις Σε ποικίλες δραστηριότητες περιγραφής ψηφιακών αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών Σε ποικίλες δραστηριότητες περιγραφής ψηφιακών αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών Γλώσσα Γλώσσα XML και σύμβολα διατυπωμένα στη φυσική γλώσσα = Απλότητα χρήσης και αντίληψης XML και σύμβολα διατυπωμένα στη φυσική γλώσσα = Απλότητα χρήσης και αντίληψης

69 69 MODS : Σύμβολα περιγραφής και αντιστοιχία με πεδία MARC21

70 70 MODS : Ενδεικτική εγγραφή για βιβλίο

71 71 Πρότυπα κωδικοποίησης βιβλιογραφικών δεδομένων


Κατέβασμα ppt "1 Πρότυπα κωδικοποίησης βιβλιογραφικών δεδομένων Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google