Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρότυπα κωδικοποίησης βιβλιογραφικών δεδομένων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρότυπα κωδικοποίησης βιβλιογραφικών δεδομένων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρότυπα κωδικοποίησης βιβλιογραφικών δεδομένων
Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

2 Πρότυπα κωδικοποίησης βιβλιογραφικών δεδομένων

3 H Ιστορία

4 Λόγοι δημιουργίας του MARC
Καταχώριση Βιβλιογραφικών δεδομένων σε Υπολογιστικό σύστημα Υποστήριξη της Καταλογογράφησης Υποστήριξη Δανεισμού

5 MARC Ι KAI MARCII MARC I: Αρχές του '60 Library of Congress
Οι λόγοι MARC II : Ο διάδοχος Έτος 1967 Ωριμότερο σχήμα Πρόδρομος των περισσοτέρων εθνικών σχημάτων που ακολούθησαν (AUSMARC, CANMARC κλπ.)

6 Προβλήματα Πολλαπλών MARC
Το MARC II ακολουθούν πολλά εθνικά formats Η Δημιουργία εθνικών βάσεων προκαλεί την ανάγκη ανταλλαγής δεδομένων Προβλήματα συμβατότητας

7 Η ανάγκη και η έννοια της συμβατότητας
Ανταλλαγή Βιβλιογραφικών Δεδομένων: Τεράστια Οικονομία κλίμακας Πρόβλημα: Η Συμβατότητα των συστημάτων Συμβατότητα: Η αναγνώριση από ένα υπολογιστικό σύστημα εγγραφών, προερχομένων από άλλα

8 Προσπάθειες επίλυσης Common Communication Format (CCF)
Reference manual

9 Tο πρότυπο ISO-2709

10 Προέλευση Προβλήματα Πολλαπλότητας διατάξεων καταχώρισης (formats)
Ασυμβατότητα Βιβλιογραφικών Δεδομένων Ανάγκη διακίνησης & ανταλλαγής βιβλιογραφικών δεδομένων Ανάγκη τυποποιημένης καταχώρισης Βιβλιογραφικών δεδομένων σε Υπολογιστικά Συστήματα

11 Στόχοι Δημιουργία ενιαίας πρότυπης μορφής καταχώρισης Βιβλιογραφικών Δεδομένων σε αποθηκευτικά μέσα υπολογιστικών συστημάτων Διευκόλυνση διακίνησης & ανταλλαγής Βιβλιογραφικών Δεδομένων

12 Βασική Δομή

13 ISO-2709: Συμβατότητα αλλά όχι ταύτιση
Συμβατότητα: Ανάγνωση, αλλά όχι "κατανόηση" περιεχομένου εγγραφών Γιατί όχι κατανόηση? Ένεκα των διαφορετικών επιλογών της κάθε υλοποίησης

14 Το πρόβλημα που απομένει
Συμβατότητα ΚΑΙ κατανόηση Υλοποίηση ανταλλαγής, αναγνώρισης & εκμετάλλευσης βιβλιογραφικών δεδομένων

15 Η λύση του UNIMARC Η λογική του ενδιάμεσου Σχηματική διάταξη της λύσης

16 Σχηματική διάταξη της λύσης

17 Το UNIMARC

18 Υλοποίηση του ISO-2709 Ευθύνη της IFLA
Μία από τις υλοποιήσεις του προτύπου Διεθνής Υλοποίηση

19 Στόχοι Η Υποστήριξη της ανταλλαγής Βιβλιογραφικών δεδομένων
Η Υποστήριξη της ανταλλαγής Βιβλιογραφικών δεδομένων Η απλούστευση της διαδικασίας διακίνησης βιβλιογραφικών δεδομένων Η χρήση ως βάσης για την ανάπτυξη νέων εθνικών διατάξεων καταχώρισης & ανταλλαγής

20 Δομή της Εγγραφής UNIMARC
Σύμφωνη με το ISO-2709 Ετικέτα Εγγραφής Ανάλυση της Ετικέτας Εγγραφής Ευρετήριο Διευθύνσεων Πεδία Δεδομένων Σχηματικό διάγραμμα της δομής

21 Ανάλυση της Ετικέτας Εγγραφής

22 Ευρετήριο Διευθύνσεων

23 Πεδία Δεδομένων

24 Βασικές Επιλογές Υλοποίησης
Μήκος υποπεδίου = 2 Μήκος Δείκτη = 2 Μήκος του "Μήκους Πεδίου Δεδομένων" = 4 Μήκος "Αρχικής θέσης Χαρακτήρων" = 5

25 Οι διατάξεις UNIMARC Η Βιβλιογραφική διάταξη
Η διάταξη καθιερωμένων τύπων (UNIMARC/A) Οι λοιπές διατάξεις & Οδηγίες

26 Η Βιβλιογραφική διάταξη
Λειτουργικά Τμήματα Η δομή του πεδίου UNIMARC Κατηγορίες πεδίων

27 Λειτουργικά Τμήματα

28 Η δομή του πεδίου UNIMARC

29 Κατηγορίες πεδίων Υποχρεωτικά Προαιρετικά Επαναλαμβανόμενα
Ταυτότητα εγγραφής Πεδία Ελέγχου Πεδία δεδομένων Πεδία Κωδικοποιημένων δεδομένων Πεδία κοινών δεδομένων Πεδία του χρήστη Πεδία της ομάδας 9xx Πεδία που περιέχουν στον τριψήφιο κωδικό ένα 9

30 Υποχρεωτικά πεδία UNIMARC/B
001 Ταυτότητα Εγγραφής 100 Γενικά Δεδομένα Επεξεργασίας 101 Γλώσσα του έργου 120 Πεδίο Κωδικοποιημένων Δεδομένων - Χαρτογραφικό υλικό - Γενικά 123 Πεδίο Κωδικοποιημένων Δεδομένων - Χαρτογραφικό υλικό - Κλίμακα & Συντεταγμένες 200 Τίτλος & Δήλωση Ευθύνης 206 Ειδική περιοχή υλικού - Μαθηματικά δεδομένα χαρτογραφικού υλικού 801 Πηγή Προέλευσης της Εγγραφής

31 Πεδία Κωδικοποιημένων Δεδομένων Το παράδειγμα του πεδίου 100

32 Από το τεκμήριο στην εγγραφή MARC

33 Από το τεκμήριο στην εγγραφή MARC (2)
Η τυπική εγγραφή του συμβατικού δελτιοκαταλόγου

34 Από το τεκμήριο στην εγγραφή MARC (3)

35 Από το τεκμήριο στην εγγραφή MARC (4)

36 Από το τεκμήριο στην εγγραφή MARC (5)

37 Η διάταξη καθιερωμένων τύπων (UNIMARC/A)
Υποχρεωτικά Πεδία Λειτουργικά Τμήματα Τύποι Εγγραφής Είδη Επικεφαλίδων Τα υποπεδία ελέγχου

38 Υποχρεωτικά Πεδία 001 Ταυτότητα Εγγραφής
100 Γενικά Δεδομένα Επεξεργασίας 2-- Επικεφαλίδα 801 Πηγή προέλευσης της εγγραφής

39 UNIMARC/A : Λειτουργικά Τμήματα

40 Τύποι Εγγραφής Εγγραφή Καθιερωμένου τύπου Γενική Επεξηγηματική Εγγραφή
Παραπεμπτική Εγγραφή

41 Είδη Επικεφαλίδων Καθιερωμένου τύπου Παραπεμπτική Γενική Επεξηγηματική
Ομοιόμορφη Παράλληλη Σχετική Παραλλαγή επικεφαλίδας

42 Τα υποπεδία ελέγχου Ο ρόλος Τα είδη
Χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με μια επικεφαλίδα, ίχνευμα ή σημείωση Τα είδη

43 Υποπεδία Ελέγχου: Τα είδη
$0 Φράση Οδηγιών $2 Κωδικός Θεματικού συστήματος $3 Αριθμός Εγγραφής καθιερωμένου τύπου $5 Έλεγχος Ιχνευμάτων $6 Δεδομένα Διασύνδεσης Πεδίων $7 Γραφή $8 Γλώσσα της Καταλογογράφησης

44 Οι λοιπές διατάξεις & Οδηγίες
Διατάξεις Οδηγίες

45 Διατάξεις UNIMARC Holdings Format UNIMARC Classification Format

46 Οδηγίες No.1 UNIMARC for Component Parts No. 2 UNIMARC for Microforms
No. 3 UNIMARC for Older Monographic Publications No. 4 UNIMARC Minimal Level Record No. 5 Multi Level Description: Encoding Options for UNIMARC No. 6 Electronic Resources

47 MARC21 & MARCXML

48 Από το MARC I στο USMARC MARC I (1965) MARC II (1967) USMARC (LCMARC)
MARCXML

49 Οι διατάξεις του MARC21 Βιβλιογραφική διάταξη
Διάταξη Καθιερωμένων τύπων Διάταξη Ταξινόμησης Διάταξη Περιεχομένων (Holdings) Διάταξη Πληροφοριών Κοινότητας

50 Βιβλιογραφική διάταξη: Τα λειτουργικά τμήματα

51 Διάταξη Καθιερωμένων τύπων: Τα λειτουργικά τμήματα

52 Διάταξη Ταξινόμησης: Τα Λειτουργικά Τμήματα

53 Διάταξη Περιεχομένων (Holdings): Τα Λειτουργικά Τμήματα

54 Διάταξη Πληροφοριών Κοινότητας: Τα Λειτουργικά Τμήματα

55 Η εγγραφή MARC21 Σε μορφή tags Ως καταχώριση στο Υ. Σ.
Ανάλυση του Ευρετηρίου Εμφάνιση στην οθόνη του υπολογιστή Εμφάνιση ως δελτίο καταλόγου

56 Η εγγραφή MARC21 με tags

57 Η εγγραφή MARC21 ως καταχώριση στο Υ. Σ.

58 Η εγγραφή MARC21: Ανάλυση του Ευρετηρίου

59 Η εγγραφή MARC21: Εμφάνιση στην οθόνη

60 Η εγγραφή MARC21: Ως δελτίο καταλόγου

61 Συσχετίσεις Μετατροπής MARC21

62 MARCXML Από την κωδικοποίηση ISO-2709 στην κωδικοποίηση XML
Απλούστερη και πιο κατανοητή από το χρήστη μορφή κωδικοποίησης Δημιουργία δεδομένων εκμεταλλεύσιμων από ευρύτατο φάσμα κοινού Εγγραφή MARC σε XML Εργαλεία και μεθοδολογία μετατροπής MARC2XML στην LC

63 Εγγραφή MARC σε XML

64 Εργαλεία και μεθοδολογία μετατροπής MARC2XML στην LC

65 Νέα σχήματα Metadata Encoding and Transmission Standard (METS)
Γλώσσα: XML Στόχος Ειδικότεροι στόχοι Metadata Object Description Schema (MODS) Χρήσεις Σύγκριση στοιχείου MARC και MODS Εγγραφή για βιβλίο σε MODS

66 METS : Στόχος Προσδιορισμός αρχείων που συγκροτούν το ψηφιακό τεκμήριο
Προσδιορισμός αρχείων που συγκροτούν το ψηφιακό τεκμήριο Προσδιορισμός της θέσης των αρχείων αυτών Προσδιορισμός των δομικών τους σχέσεων

67 METS : Ειδικότεροι στόχοι
Ταύτιση αρχείων που συγκροτούν το ψηφιακό τεκμήριο Διατύπωση δομικής συγκρότησης του τεκμηρίου Διασύνδεση σχετικών περιγραφικών Μεταδεδομένων με το αντίστοιχο περιεχόμενο Διασύνδεση σχετικών διοικητικών Μεταδεδομένων με το αντίστοιχο περιεχόμενο Διασύνδεση ειδικού λογισμικού με το περιεχόμενο & τα αντίστοιχα Μεταδεδομένα Συσκευασία περιεχομένου και Μεταδεδομένων σε ενιαίο σύνολο

68 MODS Στόχος Χρήσεις Γλώσσα
Η ανάπτυξη ενός συνόλου βιβλιογραφικών δεδομένων για την περιγραφή ψηφιακών αντικειμένων Χρήσεις Σε ποικίλες δραστηριότητες περιγραφής ψηφιακών αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών Γλώσσα XML και σύμβολα διατυπωμένα στη φυσική γλώσσα = Απλότητα χρήσης και αντίληψης

69 MODS : Σύμβολα περιγραφής και αντιστοιχία με πεδία MARC21

70 MODS : Ενδεικτική εγγραφή για βιβλίο

71 Πρότυπα κωδικοποίησης βιβλιογραφικών δεδομένων


Κατέβασμα ppt "Πρότυπα κωδικοποίησης βιβλιογραφικών δεδομένων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google