Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση Έρευνας Κοινής Γνώμης «Ο λόγος στον Πολίτη» Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2010.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση Έρευνας Κοινής Γνώμης «Ο λόγος στον Πολίτη» Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2010."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση Έρευνας Κοινής Γνώμης «Ο λόγος στον Πολίτη» Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2010

2 Μέρος Ι Ταυτότητα της έρευνας ΑνάθεσηΤΕΔΚ – Νομού Θεσσαλονίκης Σκοπός της δημοσκόπησηςΔιερεύνηση της στάσης των πολιτών του Νομού Θεσσαλονίκης σε θέματα Τοπικής αυτοδιοίκησης και Καποδίστρια ΙΙ Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δείγματος Άνδρες, γυναίκες, ηλικίας 18+ με δικαίωμα ψήφου Μέγεθος του δείγματος και γεωγραφική του κάλυψη 1.000 άτομα, Νομός Θεσσαλονίκης Χρονικό διάστημα συλλογής των στοιχείων Από 7/1/2010 έως 12/1/2010(περιλαμβάνει και το έκτατο υπουργικό συμβούλιο στις 10/1/2010) Μέθοδος δειγματοληψίαςΣτρωματοποιημένη δειγματοληψία, σύμφωνα με τον πληθυσμό των Δήμων του Νομού Θεσσαλονίκης Μέθοδος συλλογής των στοιχείων Τηλεφωνική έρευνα με χρήση δομημένου, ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (σύστημα iCATI)

3 Ερώτηση Πόσο ικανοποιημένος θα λέγατε ότι είστε από τη ζωή στον Δήμο σας; ΣύνολοΠολεοδομικ ό συγκρότημα Υπόλοιπο Νομού Πολύ Αρκετά 62,1%62,4%61,5 % Λίγο Καθόλου 37,6%37,3%38,0% ΔΓ/ΔΑ 0,3% 0,5%

4 Ερώτηση Πόσο ικανοποιημένος είστε από τις υπηρεσίες του Δήμου σας όταν συναλλάσσεστε μαζί του (πχ για διάφορα έγγραφα ή αιτήσεις) ΣύνολοΠολεοδομικό συγκρότημα Υπόλοιπο Νομού Πολύ Αρκετά 67,8%66,6%69,8% Λίγο Καθόλου 32,2%33,4%30,2%

5 Ερώτηση Ποιο κατά την άποψη σας είναι το σημαντικότερο πρόβλημα στον Δήμο σας; (μέχρι 3 επιλογές) ΣύνολοΠολεοδομι κό συγκρότη μα Υπόλοιπο Νομού Το κυκλοφοριακό – στάθμευση 51,9%66,8%27,3% Η καθαριότητα37,7%38,4%36,4% Η σχολική στέγη13,5%12,7%14,8% Η ύδρευση και αποχέτευση15,0%7,2%27,8% Οι αστικές συγκοινωνίες 23,8%22,5%25,8% Το οδικό δίκτυο18,9%17,9%20,6% Το περιβάλλον και οι χώροι πρασίνου 18,9%19,4%18,2% Η εγκληματικότητ α 26,1%28,3%22,5% Άλλο3,4%2,6%4,8%

6 Ερώτηση Ποια από αυτά που θα σας αναφέρω θα θέλατε να χαρακτηρίζουν τον Δήμαρχο σας; (μέχρι 2 επιλογές) ΣύνολοΠολεοδομι κό συγκρότημ α Υπόλοιπο Νομού Τίμιος48,6%51,2%44,3% Ειλικρινής27,4%26,6%28,8% Εργατικός31,7%32,7%30,2% Αποτελεσματ ικός 21,7% Διεκδικητικό ς 11,1%12,4%9,0% Κοντά στον δημότη 29,7%28,0%32,5% Άλλο2,3% 2,4%

7 Ερώτηση Συμφωνείτε με την εκλογή Δημάρχου από τον πρώτο γύρο με 42% ή προτιμάτε την επιστροφή στο 50% συν 1; ΣύνολοΠολεοδομ ικό συγκρότη μα Υπόλοιπ ο Νομού Προτιμώ το 42% από το πρώτο γύρο 53,9%53,5%54,5% Προτιμώ το 50% συν135,2%35,0%35,7% ΔΓ/ΔΑ10,9%11,5%9,8%

8 Ερώτηση Πόσο ενημερωμένος είστε για το θέμα του Καποδίστρια ΙΙ; ΣύνολοΠολεοδομικ ό συγκρότημα Υπόλοιπο Νομού Πολύ Αρκετά 24,9%26,4%21,4% Λίγο Καθόλου 75,1%73,6%78,6%

9 Ερώτηση (σε αυτούς που απάντησαν πολύ έως αρκετά ενημερωμένος) Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις συνενώσεις των Δήμων που προβλέπει ο Καποδίστριας ΙΙ; ΣύνολοΠολεοδομικό συγκρότημα Υπόλοιπο Νομού Ναι, συμφωνώ Μάλλον συμφωνώ 83,1%81,8%86,7% Όχι, διαφωνώ Μάλλον διαφωνώ 16,9%18,2%13,3%

10 Ερώτηση Σε περίπτωση συνένωσης Δήμων (Καποδίστριας ΙΙ), θα επιθυμούσατε αυτό να γίνει : ΣύνολοΠολεοδομ ικό συγκρότη μα Υπόλοιπο Νομού Με τοπικά δημοψηφίσματα 59,5%58,1%62,9% Με κοινωνική διαβούλευση 9,7%11,4%5,7% Με Νόμο της Κυβέρνησης 25,3%25,1%25,7% ΔΓ/ΔΑ 5,5%5,4%5,7%

11 Ερώτηση Ποιο κατά την άποψη σας είναι το σημαντικότερο πρόβλημα στην τοπική αυτοδιοίκηση; (μέχρι 2 επιλογές) ΣύνολοΠολεοδομι κό συγκρότημ α Υπόλοιπο Νομού Η έλλειψη πόρων 46,6%45,1%50,0% Η έλλειψη ειδικευμέν ου επιστημονι κού προσωπικο ύ 21,6%24,4%14,7% Η έλλειψη εξοπλισμού 12,1%12,8%10,3% Η έλλειψη στήριξης της Τ.Α. από την κεντρική εξουσία 37,5%37,2%38,2% Η έλλειψη αρμοδιοτήτ ων 19,8%20,1%19,1% Άλλο2,2%2,4%1,5%

12 Ερώτηση Ποιες από τις αρμοδιότητες που θα σας αναφέρω θα θέλατε να «περάσουν» στην τοπική ή μητροπολιτική αυτοδιοίκηση; (μέχρι 4 επιλογές) Σύνολ ο Πολεοδομ ικό συγκρότη μα Υπόλοιπο Νομού Οι αστικές συγκοινωνίες40,9%43,8%33,8% Ύδρευση αποχέτευση28,4%25,6%35,4% Η πολιτική προστασία 20,9%19,4%24,6% Τα λιμάνια3,6%4,4%1,5% Τα αεροδρόμια2,2%2,5%1,5% Τα εκθεσιακά κέντρα2,2%3,1%0,0% Πολεοδομία/χωροταξία24,9%24,4%26,2% Παιδεία12,4%14,4%7,7% Κοινωνικές δομές18,2%19,4%15,4% Οδοποιία14,7%14,4%15,4% Διαχείριση απορριμμάτων41,8%44,4%35,4% Η προστασία του περιβάλλοντος 17,3%15,0%23,1% Αναπτυξιακός σχεδιασμός11,1%13,8%4,6%

13 Ερώτηση Πως κρίνετε την εξυπηρέτηση του πολίτη στο Δήμο σας; ΣύνολοΠολεοδομικό συγκρότημα Υπόλοιπο Νομού Καλή, πολύ καλή 75,5%76,6%72,9% Κακή, πολύ κακή 23,6%22,2%27,0% ΔΓ/ΔΑ 0,9%1,2%0,1%

14 Ερώτηση Τι από τα παρακάτω που θα σας αναφέρω επηρεάζει αρνητικά την εξυπηρέτηση του πολίτη στον Δήμο σας; (μέχρι 3 επιλογές) ΣύνολοΠολεοδομικ ό συγκρότημα Υπόλοιπο Νομού Η γραφειοκρατία 53,2%54,0%51,5% Η δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία των υπαλλήλων 68,8%66,9%73,5% Η έλλειψη μηχανογράφησης 13,0%14,1%10,3% Οι ανεπαρκείς κτηριακές εγκαταστάσεις 4,3%4,9%2,9% Η έλλειψη μέσων 6,5%7,4%4,4% Η σύγχυση αρμοδιοτήτων 21,2%22,7%17,6% Το θολό νομικό πλαίσιο 12,1%12,3%11,8% Άλλο 1,3%1,8%0,1%

15 Ερώτηση Με ποιο μοντέλο μητροπολιτικής αυτοδιοίκησης από αυτά που θα σας αναφέρω συμφωνείτε; ΣύνολοΠολεοδομι κό συγκρότημ α Υπόλοιπο Νομού Κατάργηση των μέχρι σήμερα Δήμων και δημιουργία ενός και μόνο διευρυμένου Δήμου για όλο το πολεοδομικό Θεσσαλονίκης 19,8% 20,0% Διατήρηση υφιστάμενων Δήμων και δημιουργία Συντονιστικού Οργάνου υπό την προεδρία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης και με τη συμμετοχή τοπικών φορέων 63,3%62,9%64,3% Μετατροπή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση 13,9%14,4%12,9% ΔΓ/ΔΑ 3,0% 2,9%

16 Μέρος ΙΙ Ταυτότητα της έρευνας ΑνάθεσηΤΕΔΚ – Νομού Θεσσαλονίκης Σκοπός της δημοσκόπησηςΔιερεύνηση της στάσης των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης του Νομού Θεσσαλονίκης σε θέματα Τοπικής αυτοδιοίκησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δείγματος Αιρετοί της Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης (Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι) Μέγεθος του δείγματος και γεωγραφική του κάλυψη 401 άτομα Χρονικό διάστημα συλλογής των στοιχείων Από 7/1/2010 έως 12/1/2010(περιλαμβάνει και το έκτατο υπουργικό συμβούλιο στις 10/1/2010) Μέθοδος συλλογής των στοιχείων Τηλεφωνική έρευνα με χρήση δομημένου, ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (σύστημα iCATI)

17 Ερώτηση Ποιο κατά την άποψη σας είναι το σημαντικότερο πρόβλημα στον Δήμο σας; (μέχρι 3 επιλογές) ΣύνολοΠολεοδομι κό συγκρότημ α Υπόλοιπο Νομού Το κυκλοφοριακό – στάθμευση 38,3%59,6%23,9% Η καθαριότητα 26,1%16,7%25,6% Η σχολική στέγη 23,3%30,4%18,5% Η ύδρευση και αποχέτευση 31,8%9,3%47,1% Οι αστικές συγκοινωνίες 16,3%9,9%20,6% Το οδικό δίκτυο 12,3%5,6%16,8% Το περιβάλλον και οι χώροι πρασίνου 20,3%17,4%22,3% Η εγκληματικότητα 31,1%40,4%24,8% Άλλο 7,3%6,8%7,6%

18 Ερώτηση Ποια από αυτά που θα σας αναφέρω θα θέλατε να χαρακτηρίζουν τον Δήμαρχο σας; (μέχρι 2 επιλογές) ΣύνολοΠολεοδομικό συγκρότημα Υπόλοιπο Νομού Τίμιος 58,6%55,1%60,9% Ειλικρινής 17,4%17,7%17,2% Εργατικός 26,3%27,8%25,3% Αποτελεσματικ ός 22,3%15,8%26,6% Διεκδικητικός 25,8%24,1%27,0% Κοντά στον δημότη 26,6%32,3%22,7% Άλλο 2,6%3,2%2,1%

19 Ερώτηση Συμφωνείτε με την εκλογή Δημάρχου από τον πρώτο γύρο με 42% ή προτιμάτε την επιστροφή στο 50% συν 1; ΣύνολοΠολεοδομ ικό συγκρότη μα Υπόλοιπο Νομού Προτιμώ το 42% από το πρώτο γύρο 48,1%50,0%46,9% Προτιμώ το 50% συν1 49,6%46,9%51,5% ΔΓ/ΔΑ 2,2%3,1%1,7%

20 Ερώτηση Πόσο ενημερωμένος είστε για το θέμα του Καποδίστρια ΙΙ; ΣύνολοΠολεοδομικό συγκρότημα Υπόλοιπο Νομού Πολύ Αρκετά 69,1%67,9%69,9% Λίγο Καθόλου 30,9%32,1%30,1%

21 Ερώτηση (σε αυτούς που απάντησαν πολύ έως αρκετά ενημερωμένος) Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις συνενώσεις των Δήμων που προβλέπει ο Καποδίστριας ΙΙ; ΣύνολοΠολεοδομικό συγκρότημα Υπόλοιπο Νομού Ναι, συμφωνώ Μάλλον συμφωνώ 75,1%74,6%75,5% Όχι, διαφωνώ Μάλλον διαφωνώ 22,1%20,0%23,4% ΔΓ/ΔΑ 2,8%5,4%1,1%

22 Ερώτηση Σε περίπτωση συνένωσης Δήμων (Καποδίστριας ΙΙ), θα επιθυμούσατε αυτό να γίνει : ΣύνολοΠολεοδομ ικό συγκρότη μα Υπόλοιπο Νομού Με τοπικά δημοψηφίσματα 44,4%48,1%41,8% Με κοινωνική διαβούλευση 26,4%24,7%27,6% Με Νόμο της Κυβέρνησης28,2%25,3%30,1% ΔΓ/ΔΑ1,0%1,9%0,5%

23 Ερώτηση Πως κρίνετε την εξυπηρέτηση του πολίτη στο Δήμο σας; ΣύνολοΠολεοδομικό συγκρότημα Υπόλοιπο Νομού Καλή, πολύ καλή 80,3%80,9%79,9% Κακή, πολύ κακή 18,5%17,3%19,2% ΔΓ/ΔΑ 1,2%1,8%0,9%

24 Ερώτηση Τι από τα παρακάτω που θα σας αναφέρω επηρεάζει αρνητικά την εξυπηρέτηση του πολίτη στον Δήμο σας; (μέχρι 3 επιλογές) ΣύνολοΠολεοδομικό συγκρότημα Υπόλοιπο Νομού Η γραφειοκρατία 44,9%46,5%43,8% Η δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία των υπαλλήλων 54,9%59,2%51,9% Η έλλειψη μηχανογράφησης 11,3%10,8%11,6% Οι ανεπαρκείς κτηριακές εγκαταστάσεις 13,8%14,0%13,7% Η έλλειψη μέσων 10,0%10,2%9,9% Η σύγχυση αρμοδιοτήτων 18,7%16,6%20,2% Το θολό νομικό πλαίσιο 16,4%11,5%19,7% Άλλο 6,2%5,7%6,4%

25 Ερώτηση Ποιες από τις αρμοδιότητες που θα σας αναφέρω θα θέλατε να «περάσουν» στην τοπική ή μητροπολιτική αυτοδιοίκηση; (μέχρι 4 επιλογές) ΣύνολοΠολεοδομικό συγκρότημα Υπόλοιπο Νομού Οι αστικές συγκοινωνίες 36,3%37,3%35,7% Ύδρευση αποχέτευση35,0%29,6%38,4% Η πολιτική προστασία 25,4%22,5%27,2% Τα λιμάνια4,1%4,2%4,0% Τα αεροδρόμια1,1%0,7%1,3% Τα εκθεσιακά κέντρα2,5%1,4%3,1% Πολεοδομία/χωροταξ ία 36,3%34,5%37,5% Παιδεία28,7%28,2%29,0% Κοινωνικές δομές20,2%26,1%16,5% Οδοποιία22,4%22,5%22,3% Διαχείριση απορριμμάτων 31,1%35,2%28,6% Η προστασία του περιβάλλοντος 32,0%31,0%32,6% Αναπτυξιακός σχεδιασμός 27,6%30,3%25,9%

26 Ερώτηση Ποιο κατά την άποψη σας είναι το σημαντικότερο πρόβλημα στην τοπική αυτοδιοίκηση; (μέχρι 2 επιλογές) ΣύνολοΠολεοδομικό συγκρότημα Υπόλοιπο Νομού Η έλλειψη πόρων 81,2%79,9%82,0% Η έλλειψη ειδικευμένου επιστημονικο ύ προσωπικού 20,1%19,5%20,5% Η έλλειψη εξοπλισμού 4,8%4,4%5,0% Η έλλειψη στήριξης της Τ.Α. από την κεντρική εξουσία 27,1%27,7%26,8% Η έλλειψη αρμοδιοτήτων 23,9%21,4%25,5% Άλλο 3,8%6,9%1,7%

27 Ερώτηση Με ποιο μοντέλο μητροπολιτικής αυτοδιοίκησης από αυτά που θα σας αναφέρω συμφωνείτε; ΣύνολοΠολεοδομ ικό συγκρότη μα Υπόλοιπο Νομού Κατάργηση των μέχρι σήμερα Δήμων και δημιουργία ενός και μόνο διευρυμένου Δήμου για όλο το πολεοδομικό Θεσσαλονίκης 16,7%15,4%17,6% Διατήρηση υφιστάμενων Δήμων και δημιουργία Συντονιστικού Οργάνου υπό την προεδρία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης και με τη συμμετοχή τοπικών φορέων 39,9%46,3%35,6% Μετατροπή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση 35,2%26,5%41,0% ΔΓ/ΔΑ8,2%11,7%5,9%

28 Μέρος ΙΙΙ Συγκριτική αξιολόγηση των απαντήσεων της έρευνας κοινού και της στοχευόμενης έρευνας, με σκοπό την καταγραφή της απόκλισης των απόψεων των πολιτών από τις απόψεις των αιρετών

29 Ερώτηση Ποιο κατά την άποψη σας είναι το σημαντικότερο πρόβλημα στον Δήμο σας; (μέχρι 3 επιλογές) ΠολίτεςΑιρετοί Το κυκλοφοριακό – στάθμευση 51,9%38,3% Η καθαριότητα37,7%26,1% Η σχολική στέγη 13,5%23,3% Η ύδρευση και αποχέτευση 15,0%31,8% Οι αστικές συγκοινωνίες 23,8%16,3% Το οδικό δίκτυο 18,9%12,3% Το περιβάλλον και οι χώροι πρασίνου 18,9%20,3% Η εγκληματικότητα 26,1%31,1% Άλλο 3,4%7,3%

30 Ερώτηση Ποια από αυτά που θα σας αναφέρω θα θέλατε να χαρακτηρίζουν τον Δήμαρχο σας; (μέχρι 2 επιλογές) ΠολίτεςΑιρετοί Τίμιος 48,6%58,6% Ειλικρινής 27,4%17,4% Εργατικός 31,7%26,3% Αποτελεσματικός 21,7%22,3% Διεκδικητικός 11,1%25,8% Κοντά στον δημότη 29,7%26,6% Άλλο 2,3%2,6%

31 Ερώτηση Συμφωνείτε με την εκλογή Δημάρχου από τον πρώτο γύρο με 42% ή προτιμάτε την επιστροφή στο 50% συν 1; ΠολίτεςΑιρετοί Προτιμώ το 42% από το πρώτο γύρο 53,9%48,1% Προτιμώ το 50% συν135,2% 49,6% ΔΓ/ΔΑ10,9% 2,2%

32 Ερώτηση Πόσο ενημερωμένος είστε για το θέμα του Καποδίστρια ΙΙ; ΠολίτεςΑιρετοί Πολύ Αρκετά 24,9%69,1% Λίγο Καθόλου 75,1%30,9%

33 Ερώτηση (σε αυτούς που απάντησαν πολύ έως αρκετά ενημερωμένος) Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις συνενώσεις των Δήμων που προβλέπει ο Καποδίστριας ΙΙ; ΠολίτεςΑιρετοί Ναι, συμφωνώ Μάλλον συμφωνώ 83,1%75,1% Όχι, διαφωνώ Μάλλον διαφωνώ 16,9%22,1% ΔΓ/ΔΑ ---2,8%

34 Ερώτηση Σε περίπτωση συνένωσης Δήμων (Καποδίστριας ΙΙ), θα επιθυμούσατε αυτό να γίνει : ΠολίτεςΑιρετοί Με τοπικά δημοψηφίσματα 59,5%44,4% Με κοινωνική διαβούλευση 9,7%26,4% Με Νόμο της Κυβέρνησης 25,3%28,2% ΔΓ/ΔΑ 5,5%1,0%

35 Ερώτηση Ποιο κατά την άποψη σας είναι το σημαντικότερο πρόβλημα στην τοπική αυτοδιοίκηση; (μέχρι 2 επιλογές) ΠολίτεςΑιρετοί Η έλλειψη πόρων 46,6%81,2% Η έλλειψη ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού 21,6%20,1% Η έλλειψη εξοπλισμού 12,1%4,8% Η έλλειψη στήριξης της Τ.Α. από την κεντρική εξουσία 37,5%27,1% Η έλλειψη αρμοδιοτήτων 19,8%23,9% Άλλο2,2%3,8%

36 Ερώτηση Ποιες από τις αρμοδιότητες που θα σας αναφέρω θα θέλατε να «περάσουν» στην τοπική ή μητροπολιτική αυτοδιοίκηση; (μέχρι 4 επιλογές) ΠολίτεςΑιρετοί Οι αστικές συγκοινωνίες40,9%36,3% Ύδρευση αποχέτευση28,4%35,0% Η πολιτική προστασία 20,9%25,4% Τα λιμάνια3,6%4,1% Τα αεροδρόμια2,2%1,1% Τα εκθεσιακά κέντρα2,2%2,5% Πολεοδομία/χωροταξία24,9%36,3% Παιδεία12,4%28,7% Κοινωνικές δομές18,2%20,2% Οδοποιία14,7%22,4% Διαχείριση απορριμμάτων 41,8%31,1% Η προστασία του περιβάλλοντος 17,3%32,0% Αναπτυξιακός σχεδιασμός 11,1%27,6%

37 Ερώτηση Πως κρίνετε την εξυπηρέτηση του πολίτη στο Δήμο σας; ΠολίτεςΑιρετοί Καλή, πολύ καλή 75,5%80,3% Κακή, πολύ κακή 23,6%18,5% ΔΓ/ΔΑ 0,9%1,2%

38 Ερώτηση Τι από τα παρακάτω που θα σας αναφέρω επηρεάζει αρνητικά την εξυπηρέτηση του πολίτη στον Δήμο σας; (μέχρι 3 επιλογές) ΠολίτεςΑιρετοί Η γραφειοκρατία 53,2%44,9% Η δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία των υπαλλήλων 68,8%54,9% Η έλλειψη μηχανογράφησης 13,0%11,3% Οι ανεπαρκείς κτηριακές εγκαταστάσεις 4,3%13,8% Η έλλειψη μέσων 6,5%10,0% Η σύγχυση αρμοδιοτήτων 21,2%18,7% Το θολό νομικό πλαίσιο 12,1%16,4% Άλλο 1,3%6,2%

39 Ερώτηση Με ποιο μοντέλο μητροπολιτικής αυτοδιοίκησης από αυτά που θα σας αναφέρω συμφωνείτε; ΠολίτεςΑιρετοί Κατάργηση των μέχρι σήμερα Δήμων και δημιουργία ενός και μόνο διευρυμένου Δήμου για όλο το πολεοδομικό Θεσσαλονίκης 19,8%16,7% Διατήρηση υφιστάμενων Δήμων και δημιουργία Συντονιστικού Οργάνου υπό την προεδρία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης και με τη συμμετοχή τοπικών φορέων 63,3%39,9% Μετατροπή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση 13,9%35,2% ΔΓ/ΔΑ 3,0%8,2%


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση Έρευνας Κοινής Γνώμης «Ο λόγος στον Πολίτη» Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2010."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google