Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΜΣ.: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΕ 50 «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΜΣ.: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΕ 50 «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΜΣ.: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΕ 50 «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 2Η ΟΣΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 14/12/2013

2 14 Δεκεμβρίου 2013ΕΚΕ 50 ΘΕΣ2 - 2η ΟΣΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΜΕΡΟΣ Α΄ 1 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

3 14 Δεκεμβρίου 2013ΕΚΕ 50 ΘΕΣ2 - 2η ΟΣΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 3 Α.1. ΜΟΡΦΗ (1) Αυτοματοποιημένη κατασκευή πίνακα περιεχομένων. Αξιοποίηση πινάκων, σχημάτων, διαγραμμάτων. Λύσεις για στενές στήλες (αριστερή στοίχιση, στενή γραμματοσειρά, μικρή γραμματοσειρά, συλλαβισμός) Α/ΑΕΝΟΤΗΤΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΔΙΑΡΚΕΙΑΤΕΧΝΙΚΗΜΕΣΑΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

4 14 Δεκεμβρίου 2013ΕΚΕ 50 ΘΕΣ2 - 2η ΟΣΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 4 Α.1. ΜΟΡΦΗ (2) Χρήση κενών διαστημάτων: Ορθό: « …. κατά τον Morgan (2003). Σύμφωνα με …» Λάθος: « …. κατά τον Morgan (2003).Σύμφωνα με …» Χρήση κουκκίδων και διάστιχου και διαστημάτων ανάμεσα σε τίτλους και ενότητες.

5 14 Δεκεμβρίου 2013ΕΚΕ 50 ΘΕΣ2 - 2η ΟΣΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 5 Α.2. ΔΟΜΗ Διακριτές και λειτουργικές ενότητες. Ευδιάκριτη ροή του λόγου. Ισορροπία ανάμεσα στα μέρη της εργασίας

6 14 Δεκεμβρίου 2013ΕΚΕ 50 ΘΕΣ2 - 2η ΟΣΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 6 Α.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Δημιουργική αξιοποίηση των πηγών αντί της ανιαρής επανάληψής τους. Κατανόηση των ζητουμένων. Σημασία στα σημαντικά (π.χ. ζήτημα για το μαθησιακό συμβόλαιο). Πληρότητα στην απάντηση. Τεκμηρίωση. Πλουραλσιμός στις πηγές. Σκοποί-Στόχοι-Προσδοκώμενα Αποτελέσματα.

7 ΣΚΟΠΟΙ και ΣΤΟΧΟΙ στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και στη ΜΑΘΗΣΗ

8 14 Δεκεμβρίου 2013ΕΚΕ 50 ΘΕΣ2 - 2η ΟΣΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 8 Οι σκοποί και οι στόχοι σε κάθε ανθρώπινη διαδικασία περιγράφουν το επιθυμητό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασία αυτής. Ορισμένες συγχύσεις προκύπτουν από τη μεταφορά στα ελληνικά τεσσάρων όρων της αγγλόφωνης βιβλιογραφίας με σχετικό περιεχόμενο:

9 14 Δεκεμβρίου 2013ΕΚΕ 50 ΘΕΣ2 - 2η ΟΣΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 9 ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και στη ΜΑΘΗΣΗ διευκρινίσεις - είδη ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ – GOALS Εκφράζουν τις αξίες μιας συγκεκριμένης χώρας, οριοθετούν τους γενικούς προσανατολισμούς του εκπαιδευτικού συστήματος ως όλου, έχουν κοινωνική διάσταση. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ – AIMS Αναφέρονται σε μέρος (-η) του εκπαιδευτικού συστήματος. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (ΣΚΟΠΟΙ) – OBJECTIVES Αναφέρονται στα αποτελέσματα που προκαθορίζονται και αναμένονται να προκύψουν από την εφαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ – TARGETS Αναφέρονται σε μικρές εκπαιδευτικές οντότητες (π.χ. διδακτική ενότητα) Πηγή: Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛ.ΕΤ.Ο.), ηλεκτρονικό περιοδικό ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ, αρ. 35, 3-4/1999, με αναφορά στο Γραφείο Ορολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου : http://sfr.ee.teiath.gr/htmSELIDES/Technology/Orogramma/Orogr-35b.htm (2/5/2013)

10 14 Δεκεμβρίου 2013ΕΚΕ 50 ΘΕΣ2 - 2η ΟΣΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 10 ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ορισμός Αποτελούν προτάσεις που περιγράφουν:  την επιθυμητή (αναμενόμενη) συμπεριφορά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μάθησης,  τις συνθήκες* κάτω από τις οποίες αναμένεται η εμφάνιση της συμπεριφοράς αυτής και  τα κριτήρια* με τα οποία θα ελέγξουμε την επίτευξη ή όχι του σκοπού ή στόχου. * Οι συνθήκες και τα κριτήρια δεν συνηθίζονται όταν αναφερόμαστε σε σύνθετες διδακτικές ενότητες. Αναφέρονται συνήθως, στη στοχοθεσία διδακτικών ενοτήτων επαγγελματικών αντικειμένων.

11 14 Δεκεμβρίου 2013ΕΚΕ 50 ΘΕΣ2 - 2η ΟΣΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 11  με περιγραφή της σημασίας τους στη διεργασία της ομάδας για δύο από αυτούς. Οι εκπαιδευόμενες/-νοι: ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ παράδειγμα ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ παράδειγμα  να διακρίνουν τους ρόλους που εμφανίζονται στη λειτουργία μιας εκπαιδευτικής ομάδας  στο πλαίσιο ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων, ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

12 Πηγή: Πλαγιανάκος, Σ. (1981). Ειδική Διδακτική Τεχνικών και Επαγγελματικών Μαθημάτων. Αθήνα: εκδ. Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.. ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ταξινόμηση κατά Bloom (παραδείγματα κατάλληλων ρημάτων) ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΜετάφραση Προέκταση ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ερμηνεία ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ αναφέρω, περιγράφω, ονομάζω, διατυπώνω, απαριθμώ ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διασαφηνίζω διευρύνω μετατρέπω επεξηγώ διαφοροποιώ προσδιορίζω προεκτείνω προβλέπω γενικεύω αισθάνομαι, βιώνω, ικανοποιούμαι, απολαμβάνω, αρέσω μετρώ, απεικονίζω, συναρμολογώ, κατασκευάζω, τοποθετώ εφαρμόζω, επιλύω, διακρίνω, επιλέγω συνθέτω, ταξινομώ, κατατάσσω, συνδυάζω αξιολογώ, συγκρίνω, διακρίνω, επιλέγω

13 14 Δεκεμβρίου 2013ΕΚΕ 50 ΘΕΣ2 - 2η ΟΣΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 13 Α.4. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ (1) Ύφος (επιστημονικό, σχετικό με τα ζητούμενα) Γλώσσα (ενήλικας/ενήλικος, στα πλαίσια/στο πλαίσιο, τίθεται το ερωτηματικό, τίθεται το ερώτημα, πού/πώς (ερωτηματικά) κ.ά.) Ποσοτικές προδιαγραφές. Το αρχείο της εργασίας πρέπει να έχει όνομα: fititis_ge1_eke50

14 14 Δεκεμβρίου 2013ΕΚΕ 50 ΘΕΣ2 - 2η ΟΣΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 14 Α.4. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ (2) Αναφορές (references), όχι Βιβλιογραφία (bibliography). Εφαρμογή του ΑΡΑ τόσο στις αναφορές εντός κειμένου (in-text citation), όσο και στον κατάλογο των αναφορών (references). Παραδείγματα:

15 14 Δεκεμβρίου 2013ΕΚΕ 50 ΘΕΣ2 - 2η ΟΣΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 15 Α.4. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ (3) Συγκεκριμένο χωρίο ή πληροφορία από ένα σύγγραμμα (και όχι μια γενική σκέψη που προέρχεται από αυτό). Αναφέρουμε το συγκεκριμένο σημείο (σελίδα ή σελίδες) από όπου το δανειστήκατε (Συγγραφέας, 2004, σ. 32) ή (Συγγραφέας, 2004: 32). ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: - Συγγραφέας, Α. (2011). Το Έργο. Πόλη: εκδοτικός οίκος. (βιβλίο) - Συγγραφέας, Α. (2011). Το Άρθρο μου. Το Περιοδικό, τ. 4 (2) Φθινόπωρο 2011. (περιοδικό) - Συγγραφέας, Α. (2011). Το Κεφάλαιό μου. Στο Επιμελητής, Β. (επ.), Το Συλλογικό Έργο (σσ. 234-253). Πόλη: εκδοτικός οίκος,. (συλλογικό έργο) Προσοχή: στην αναφορά εντός κειμένου ΔΕΝ αναφέρεται το συλλογικό έργο.

16 14 Δεκεμβρίου 2013ΕΚΕ 50 ΘΕΣ2 - 2η ΟΣΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 16 Α.4. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ (4) ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (2) ΕΜΜΕΣΕΣ ΠΗΓΕΣ: Καλύτερα να τις αποφεύγετε! Αν όμως χρειαστούν, εντός κειμένου: Οι Jones and Chan, (ό. α. στο Smith, 2056), θεωρούν ότι … ή Μια πρόσφατη μελέτη, (Jones & Chan, ό. Α. στο Smith, 2056), έδειξε ότι … και στον κατάλογο των αναφορών, στο τέλος της εργασίας: Smith, A. R. (2056). Teaching and learning in higher education. Auckland, New Zealand: University Books. Smith, A. R. (2056). Teaching and learning in higher education. Auckland, New Zealand: University Books. (Μόνο η άμεση πηγή).

17 14 Δεκεμβρίου 2013ΕΚΕ 50 ΘΕΣ2 - 2η ΟΣΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 17 ΜΕΡΟΣ B΄ Αξιοποίηση της Τέχνης στη Μαθησιακή Διαδικασία

18 14 Δεκεμβρίου 2013ΕΚΕ 50 ΘΕΣ2 - 2η ΟΣΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 18 Στάδια της Μεθόδου 1. 1. Διάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών-Επιλογή Θέματος που Απαιτεί Κριτική Εξέταση 2. 2. Έκφραση Παραδοχών για το Θέμα 3. 3. Οργάνωση Παραδοχών-Εντοπισμός Υποθεμάτων που Απαιτούν Κριτική Προσέγγιση 4. 4. Αναζήτηση Κατάλληλου Έργου Τέχνης 5. 5. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6. 6. ΣΥΝΘΕΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

19 14 Δεκεμβρίου 2013ΕΚΕ 50 ΘΕΣ2 - 2η ΟΣΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 19 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Σχέσεις σε μια Ομάδα που Μαθαίνει» ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1. Ποιοι παράγοντες προωθούν ή εγκλωβίζουν τις σχέσεις στην ομάδα; 2. Τι σκεφτόμαστε για τους εκπαιδευόμενους που δεν μιλούν/δρουν πολύ; Πως τους αντιμετωπίζουμε; 3. Τι σκεφτόμαστε για τους εκπαιδευόμενους που συμπεριφέρονται αρνητικά; Πως τους αντιμετωπίζουμε; 4. Σε τι οφείλεται η παθητικοποίηση/αρνητική διάθεση ορισμένων εκπαιδευομένων;

20 14 Δεκεμβρίου 2013ΕΚΕ 50 ΘΕΣ2 - 2η ΟΣΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 20

21 14 Δεκεμβρίου 2013ΕΚΕ 50 ΘΕΣ2 - 2η ΟΣΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 21

22 14 Δεκεμβρίου 2013ΕΚΕ 50 ΘΕΣ2 - 2η ΟΣΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 22

23 14 Δεκεμβρίου 2013ΕΚΕ 50 ΘΕΣ2 - 2η ΟΣΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 23

24 14 Δεκεμβρίου 2013ΕΚΕ 50 ΘΕΣ2 - 2η ΟΣΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 24

25 14 Δεκεμβρίου 2013ΕΚΕ 50 ΘΕΣ2 - 2η ΟΣΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 25

26 14 Δεκεμβρίου 2013ΕΚΕ 50 ΘΕΣ2 - 2η ΟΣΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 26 1 2 3 4 5

27 ΚΑΛΥΨΗ ΥΛΗΣ Πρέπει ήδη να έχει καλυφθεί η μέχρι τώρα προβλεπόμενη ύλη του τόμου Α΄ (κεφ. 1΄, 2΄, 3΄& 4΄): Η Εκπαίδευση Ενηλίκων ως Διακριτό Θεσμικό και Επιστημονικό Πεδίο Οι Έννοιες της Μάθησης, της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης Η Έννοια της Ενηλικιότητας Το Πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων Θεωρητικές Προσεγγίσεις Knowles, Rogers, Freire, Dewey, Kolb, Mezirow, Jarvis Χαρακτηριστικά των Ενηλίκων Εκπαιδευομένων Προϋποθέσεις της Αποτελεσματικής Μάθησης Η Εναρκτήρια Συνάντηση Παραδοσιακή Εκπαιδευτική Τεχνική Ενεργητικές Εκπαιδευτικές Τεχνικές Εναλλακτικές Ενεργητικές Τεχνικές Συνδυασμός Εκπαιδευτικών Τεχνικών Παράγοντες που Λαμβάνονται Υπόψη Η Πρώτη Συνάντηση στη Μέση ενός ΠρογράμματοςΓ.1

28 ΚΑΛΥΨΗ ΥΛΗΣ Εκπαιδευτικές Τεχνικές Εισήγηση Εκπαιδευτικές Τεχνικές που Ενισχύουν την Ενεργητική Συμμετοχή Αυτή την εποχή πρέπει να μελετάμε το κεφάλαιο 1΄ του Β΄ τόμου: Η Στρατηγική Επιλογής και Συνδυασμού Εκπαιδευτικών Τεχνικών Η Αξιοποίηση της Ομάδας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων/Η Προσέγγιση Μέχρι την επόμενη Ο.Σ.Σ. (25/1/2014) ακολουθεί η μελέτη των κεφαλαίων 2΄ του Β΄ τόμου και 1΄ του Γ΄ τόμου:Γ.1

29 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Κυριακή 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014): Παράδοση 2 ης Εργασίας (η 26/1/2014 είναι η ΝΕΑ ημερομηνία που δόθηκε από τον συντονιστή της ΘΕ κ. Βρεττό) Σάββατο 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014: 3 η Ο.Σ.Σ.: ΑΠΘ-ΠΦΣ 14, ώρες 11:00- 15:00 Κυριακή 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014): Αποστολή σχολίων 2ης ΕργασίαςΓ.2

30 Καλά Χριστούγεννα και ένα 2014 Γεμάτο Υγεία, Ειρήνη, Αγάπη, Χαρά, Κατανόηση, Σεβασμό στη Διαφορετικότητα, Φαντασία και Δημιουργικότητα


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΜΣ.: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΕ 50 «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google