Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Project.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Project."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Project

2 Project Μια ανοικτή διαδικασία μάθησης, με συγκεκριμένη μαθησιακή στόχευση και διαθεματική προσέγγιση, η οποία εδράζεται στα ενδιαφέροντα των μαθητών, αποσκοπώντας στην δημιουργική σύνθεση ενός έργου

3 Project - Πρωτεργάτες Ο John Dewey ( ) φιλόσοφος και παιδαγωγός, ειδικός σε θέματα εκπαίδευσης και καθηγητής στο Σικάγο Ο Αμερικανός παιδαγωγός Ουίλιαμ Κιλπάτρικ (Kilpatrick)( )

4 Τα επιμέρους στάδια (βήματα)
1) Επιλογή θέματος, ευαισθητοποίηση μαθητών 2) Συγκρότηση ομάδας, καταρτισμός υποομάδων 3) Καθορισμός γενικού σκοπού-ειδικών στόχων 4) Εντοπισμός θεματικών αξόνων-ενοτήτων 5) Συλλογή δεδομένων 6) Ανατροφοδότηση 7) Επαναπροσδιορισμός στόχων 8) Προγραμματισμός δραστηριοτήτων 9) Σύνθεση, ταξινόμηση υλικού

5 Τα επιμέρους στάδια (βήματα)
10) Οργάνωση της παρουσίασης 11) Τελική παρουσίαση αποτελεσμάτων 12) Αξιολόγηση της όλης προσπάθειας

6 Ένα θέμα project θα πρέπει να έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

7 Ένα θέμα project θα πρέπει να έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά :
να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα στις ανησυχίες και στις εμπειρίες των μαθητών να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και στη γνωστική εξειδίκευση των εκπαιδευτικών να ευνοεί τη διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση

8 Ένα θέμα project θα πρέπει να έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά :
να είναι ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους υλικοτεχνικούς πόρους να προάγει τις αρχές της συνεργατικής μάθησης, της κοινωνικοποίησης και της ομαδικής εργασίας και να συνδυάζει θεωρία και πράξη με έμφαση σε επιμέρους διαστάσεις επαγγελματικού προσανατολισμού

9 Η επιλογή του θέματος μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, όπως:
Επιλογή θέματος Η επιλογή του θέματος μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, όπως: α) με ανάπτυξη πρωτοβουλίας από τα μέλη μιας ομάδας, ύστερα από μια τυχαία συζήτηση για ένα επίκαιρο θέμα, β) μετά από ανάθεση από τον εκπαιδευτικό στους μαθητές να αναζητήσουν κάποιο θέμα το οποίο να ανταποκρίνεται τις ανάγκες του μαθήματος,

10 Επιλογή θέματος γ) με επιλογή από τον εκπαιδευτικό θεματικών ενοτήτων από τα σχολικά εγχειρίδια, οι οποίες προσφέρονται για επεξεργασία με τη μέθοδο prοject (Χατζηδήμου, 2012)

11 Επιμέρους ενέργειες Συγκρότηση ομάδων εργασίας: Η συγκρότηση των ομάδων γίνεται βάσει των ενδιαφερόντων των μαθητών, των διαπροσωπικών ή φιλικών σχέσεων, κοινών στόχων και ενδιαφερόντων Διαμόρφωση πλαισίου δράσης κάθε ομάδας: Καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση του πλαισίου δράσης είναι η σωστή διατύπωση των στόχων, καθώς και ο προσδιορισμός και η διαμόρφωση των επιμέρους θεματικών και στόχων

12 Επιμέρους ενέργειες Διάλειμμα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης Στη φάση αυτή, ο συντονιστής-εκπαιδευτικός, σε καθορισμένο χρόνο, ζητά από την κάθε ομάδα να αναφέρει την πρόοδο των εργασιών της, να παρουσιάσει το υλικό που έχει συγκεντρώσει και να εκφράσει την άποψή της για την επάρκεια του υλικού και την πορεία του project

13 Επιμέρους ενέργειες Διάλειμμα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης Στη φάση αυτή, ο συντονιστής-εκπαιδευτικός, σε καθορισμένο χρόνο, ζητά από την κάθε ομάδα να αναφέρει την πρόοδο των εργασιών της, να παρουσιάσει το υλικό που έχει συγκεντρώσει και να εκφράσει την άποψή της για την επάρκεια του υλικού και την πορεία του project

14 Σημασία ανατροφοδότησης
Σημαντικό στην πορεία ενός project είναι να παρεμβάλλονται διαλείμματα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης, και έτσι το θέμα της διευθέτησης του χρόνου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό

15 Προϋποθέσεις υλοποίησης Project

16 Προϋποθέσεις υλοποίησης Project
Επάρκεια διαθέσιμου εκπαιδευτικού χρόνου Δυνατότητα συγχρονισμού, προγραμματισμός, οργάνωση, μεθοδικότητα εκπαιδευτικών Ενδιαφέρον και ενεργή συμμετοχή μαθητών Επάρκεια κατάλληλων μέσων και υλικοτεχνικής υποδομής και Κλίμα υποστήριξης από τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας

17 Πλεονεκτήματα Project

18 Πλεονεκτήματα Project
Συνδέονται θεωρητικές γνώσεις και πληροφορίες με δεδομένα της επικαιρότητας και πρακτικές δεξιότητες επιτυγχάνοντας πιο ολοκληρωμένα μαθησιακά αποτελέσματα Αναπτύσσονται δεξιότητες όπως: αυτενέργεια, δημιουργικότητα, ανακαλυπτική μάθηση, κριτική ικανότητα, ομαδική εργασία

19 Στο πλαίσιο της διαθεματικότητας :
Όταν υλοποιείται ένα project, καλό είναι να εμπλέκει όσο το δυνατόν περισσότερους εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων, ώστε να καλύπτεται πληρέστερα και σφαιρικότερα το θέμα Εξάλλου, με αυτόν τον τρόπο, αναπτύσσονται εκτός από διαμαθητικές, και διεκπαιδευτικές σχέσεις.

20 Βιβλιογραφία Οικονόμου, Β. (2014 ). Διαθεματικότητα ( (τελευταία ανάκτηση: 20/2/2014) Frey, K. (1999). Η μέθοδος Project. (μτφρ. Μάλλιου) Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης Knoll, M. (1997): The project method in vocational education. Journal of Industrial Teacher Education 34, Παπαγιαννοπούλου, Τ. (2013). Η μέθοδος project σε 12 βήματα ( (τελευταία ανάκτηση: 23/3/2014) Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε. (2007). Η Μέθοδος Project στη Θεωρία και στην Πράξη. Θεσσαλονίκη: εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη. Χατζηδήμου, Δ. & Ταρατόρη, Ε. (2001). Η μέθοδος Project στο σχολείο. Στο: Ι. Πυργιωτάκης (επιμ.). Ολοήμερο Σχολείο. Λειτουργία και Προοπτικές ( ). Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε. (1996). Η Μέθοδος Project και η συμβολή της στη  διαπροσωπική επικοινωνία δασκάλου – μαθητή. Σχολείο και Ζωή, 2, Κουτσούκος, Μ. (2012). Σημειώσεις του Μαθήματος Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας. ΑΣΠΑΙΤΕ Θεσσαλονίκης


Κατέβασμα ppt "Project."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google