Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στόχοι Ο μαθητής να μπορεί να αναγνωρίζει και να υπολογίζει τη Στιγμιαία τιμή της εναλλασσόμενης τάσης και του εναλλασσόμενου ρεύματος Στιγμιαία τιμή εναλλασσόμενης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στόχοι Ο μαθητής να μπορεί να αναγνωρίζει και να υπολογίζει τη Στιγμιαία τιμή της εναλλασσόμενης τάσης και του εναλλασσόμενου ρεύματος Στιγμιαία τιμή εναλλασσόμενης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στόχοι Ο μαθητής να μπορεί να αναγνωρίζει και να υπολογίζει τη Στιγμιαία τιμή της εναλλασσόμενης τάσης και του εναλλασσόμενου ρεύματος Στιγμιαία τιμή εναλλασσόμενης τάσης και του εναλλασσόμενου ρεύματος

2 Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται ότι για κάθε χρονική στιγμή t 1, t 2, t 3 κτλ. υπάρχει μια αντίστοιχη τιμή της τάσης u 1, u 2, u 3 κτλ. Οι τιμές αυτές της τάσης ονομάζονται στιγμιαίες τιμές. Στιγμιαία τιμή μιας εναλλασσόμενης τάσης ή έντασης είναι η τιμή της για μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οι στιγμιαίες τιμές της τάσης και της έντασης συμβολίζονται με τα μικρά γράμματα u και i αντίστοιχα. rad/s

3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ζητούνται: α) το πλάτος (μέγιστη τιμή) Ι 0 β) η ενεργός τιμή Ι εν γ) η κυκλική συχνότητα ω δ) η συχνότητα f ε) η περίοδος Τ 2. Ένα εναλλασσόμενο ρεύμα δίνεται από την εξίσωση i=10 ημ942t. Να υπολογιστεί: α) η συχνότητα του β) η περίοδος του γ) το χρονικό διάστημα που απαιτείται, από τη στιγμή t=0, για να φθάσει το ρεύμα τη στιγμιαία τιμή i=6A για πρώτη και για δεύτερη φορά. 1. Η στιγμιαία τιμή της έντασης ενός εναλλασσόμενου ρεύματος δίνεται από τη σχέση:

4 Λύση Άσκησης 1 ω=628 rad/s δ) α) β) γ) ε)

5 Λύση Άσκησης 2 α) Επειδή η γενική εξίσωση του ε.ρ. είναι i=I m ημθ αλλά θ=ωt το i=I m ημωt αντιστοιχίζοντας τα μέρη της εξίσωσης ω=942 rad/s αλλά ω=2πf έπεται f=ω/2π άρα f=942/2π=150Η Z β) Περίοδος Τ=1/f=1/150=6,67ms γ) Για να βρούμε το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να φθάσει το ρεύμα από την τιμή 0 στην τιμή 6A χρησιμοποιούμε την εξίσωση Οι 36,87 0 μπορούν να μετατραπούν σε ακτίνια αν διαιρεθούν με 57,32 0 που έχει ένα ακτίνιο. Έπεται942t=36,87 0 /57,32 0 =0,643 rad t= 0,643/942=0,68ms Άρα το ρεύμα, μετά χρόνο 0,68ms θα φθάσει για πρώτη φορά την τιμή των 6Α. Βέβαια θα την ξαναφθάσει μετά μια περίοδο, δηλαδή σε χρόνο t=T+0,68=6,67+0,68=7,35ms


Κατέβασμα ppt "Στόχοι Ο μαθητής να μπορεί να αναγνωρίζει και να υπολογίζει τη Στιγμιαία τιμή της εναλλασσόμενης τάσης και του εναλλασσόμενου ρεύματος Στιγμιαία τιμή εναλλασσόμενης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google