Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής ELINA – Conference – Χανιά, 3 Ιουλίου 2014 Ιωάννης Βαβουλές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής ELINA – Conference – Χανιά, 3 Ιουλίου 2014 Ιωάννης Βαβουλές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής ELINA – Conference – Χανιά, 3 Ιουλίου 2014 Ιωάννης Βαβουλές Technical Director ANEK jv@anek.gr

2 Το έργο ELINA ELINA – Conference – Χανιά, 3 Ιουλίου 2014  Το έργο ELINA αποσκοπεί στην καταγραφή, ταυτοποίηση, διαχωρισμό στην πηγή και πιλοτική συλλογή ΠΑΚ στην Ελλάδα  Η πιλοτική συλλογή γίνεται στην ηπειρωτική Ελλάδα από τη CYCLON  Ο διαχωρισμός των ΠΑΚ σε πλοία από την ΑΝΕΚ  Διαμόρφωση προτάσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των ΠΑΚ σε όλο τον κύκλο ζωής τους  Ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων φορέων

3 ANEK & ELINA Η ΑΝΕΚ συμβάλει στο έργο με την πιλοτική εφαρμογή της χωριστής συλλογής ΠΑΚ, με απώτερο σκοπό την επαναχρησιμοποίηση των διαχωρισμένων αποβλήτων στην παραγωγική διαδικασία. Η Τεχνική Υπηρεσία της ΑΝΕΚ, αφού συμβουλεύθηκε τους ισχύοντες Ναυτιλιακούς Κανονισμούς, τροποποίησε τα δίκτυα συλλογής ΠΑΚ σε 2 πλοία (H/S/F “OLYMPIC CHAMPION” και H/S/F “HELLENIC SPIRIT”), έτσι ώστε να επιτευχθεί ο διαχωρισμός των ΠΑΚ επί του πλοίου, πριν τη διάθεση τους σε παράκτιους σταθμούς. ELINA – Conference – Χανιά, 3 Ιουλίου 2014

4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ MARPOL Σύμμεικτα απόβλητα μηχανοστασίου Κατάλοιπα από τις δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων Μικρές ποσότητες νερού καθαρισμού Δεξαμενή Καταλοίπων (Bilge Tank) Απόρριψη στη θάλασσα Ελαιοδιαχωριστής (Bilge Water Separator) Δεξαμενή Βαρέων Καταλοίπων (Sludge Tank) Ελαιομετρητής (Oil Content Meter) ELINA – Conference – Χανιά, 3 Ιουλίου 2014

5 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ELINA ELINA – Conference – Χανιά, 3 Ιουλίου 2014

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ To DIRTY OIL TANK No. 29 Λόγω διαφοράς στο ειδικό βάρος πετρελαίου και νερού, τα ΠΑΚ συσσωρεύονται στα ανώτερα στρώματα του υγρού μείγματος «καταλοίπων - νερού». Άντληση των υψηλότερων στρωμάτων του μείγματος από το SLUDGE TANK No. 17 και μεταφορά τους απευθείας στη νέα δεξαμενή DIRTY OIL TANK No. 29 (εύκαμπτος σωλήνας βαρέως τύπου). SLUDGE TANK No. 17 ELINA – Conference – Χανιά, 3 Ιουλίου 2014

7 ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ & ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η τροποποίηση της υπάρχουσας εγκατάστασης αποτυπώθηκε σε σχέδια και υποβλήθηκε προς έγκριση στον αρμόδιο Νηογνώμονα. Αφού ελέγχθηκαν για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Δ.Σ. MARPOL 73/78, εγκρίθηκαν και στη συνέχεια τα σχέδια εφαρμόστηκαν στα πλοία. Η διάταξη χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα, τηρώντας πάντα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες που περιγράφονται στο Βιβλίο Πετρελαίου ELINA – Conference – Χανιά, 3 Ιουλίου 2014

8 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΑΚ ΣΤΑ HELLENIC SPIRIT & OLYMPIC CHAMPION ΠΑΤΡΑ – ANCONA Μέση μηνιαία παραγωγή SLUDGE περί τα 50 m 3, από τα οποία περίπου 6.5 m 3 είναι πετρελαιοειδή κατάλοιπα. Η ποσότητα αυτή μέσω της νέας διάταξης οδηγείται και συλλέγεται στο DIRTY OIL TANK No. 29, απ’ όπου κατόπιν διατίθεται σε παράκτιους σταθμούς για αναγέννηση. H/S/F HELLENIC SPIRIT H/S/F OLYMPIC CHAMPION ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μέση μηνιαία παραγωγή SLUDGE περί τα 30 m 3, από τα οποία περίπου 4.0 m 3 είναι πετρελαιοειδή κατάλοιπα. ELINA – Conference – Χανιά, 3 Ιουλίου 2014

9 …ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας… ELINA – Conference – Χανιά, 3 Ιουλίου 2014


Κατέβασμα ppt "Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής ELINA – Conference – Χανιά, 3 Ιουλίου 2014 Ιωάννης Βαβουλές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google