Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

2 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
Ενέργειες οι οποίες αναπτύσσονται, οργανώνονται και συντονίζονται από τον εκπαιδευτικό, παράλληλα και συμπληρωματικά με τις διδακτικές μεθόδους

3 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
Πρόσκληση ειδικού-επαγγελματία στη σχολική τάξη Προβολή ταινιών και ντοκιμαντέρ σχετικών με τα γνωστικά αντικείμενα διδασκαλίας Εκπαιδευτικές επισκέψεις Project

4 Πλεονεκτήματα Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

5 Πλεονεκτήματα Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
Συνδέεται η θεωρητική διδασκαλία με τη καθημερινή πράξη Συμπληρώνονται οι θεωρητικές γνώσεις με νέες γνώσεις πρακτικού χαρακτήρα Κεντρίζεται το ενδιαφέρον των μαθητών και καθίσταται πιο ενδιαφέρουσα και πιο παραστατική η μαθησιακή διαδικασία

6 Πρόσκληση ειδικού-επαγγελματία στη σχολική τάξη
Έλευση στη τάξη ενός ειδικού (expert) προκειμένου να μοιραστεί με το μαθητικό δυναμικό τις εξειδικευμένες γνώσεις του σχετικά με ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο

7 Πρόσκληση ειδικού-επαγγελματία στη σχολική τάξη
Εντοπισμός - προσεκτική επιλογή του ειδικού Πρόσκληση στη σχολική μονάδα και τη τάξη Διανοητική και ψυχολογική προετοιμασία της τάξης Παρουσίαση του ειδικού στη τάξη Διάλεξη, ερωτήσεις-απαντήσεις, συζήτηση

8 Πρόσκληση ειδικού-επαγγελματία στη σχολική τάξη
Πλεονεκτήματα – προσδοκώμενα οφέλη Συνδέεται η θεωρία με τη πράξη Συνδέεται η σχολική καθημερινότητα με την επαγγελματική πραγματικότητα (δίνεται η επαγγελματική διάσταση των επιμέρους μαθημάτων) «Σπάει» η μονοτονία της σχολικής ρουτίνας

9 Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (School field trips)

10 Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
Επισκέψεις που πραγματοποιούνται σε διάφορους τόπους που έχουν σχέση με τα διδασκόμενα μαθήματα ειδικότητας, όπως: βιομηχανίες, εργοστάσια, παραγωγικές μονάδες, μουσεία, εκθέσεις, γραφεία, επιχειρήσεις, επαγγελματικούς χώρους κ.ά.

11 Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
Βασικό πλεονέκτημα (educational value of school field trips): Η διδασκαλία έχει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα όταν συνδέεται με την καθημερινή επικαιρότητα, με πραγματικές συνθήκες και σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα (σύνδεση θεωρίας-πράξης)

12 Είδη Εκπαιδευτικών Επισκέψεων
Προπαρασκευαστικές : όταν προηγείται η επίσκεψη προκειμένου να αποκτήσουν εικόνες και παραστάσεις οι μαθητές, και έπεται η διδασκαλία στην τάξη

13 Είδη Εκπαιδευτικών Επισκέψεων
Επισκέψεις με συνδυασμό διδασκαλίας στο χώρο επίσκεψη: Κατά τη διδασκαλία γίνεται χρήση των εγκαταστάσεων ή των αντικειμένων του χώρου επίσκεψης Επισκέψεις μετά τη διδασκαλία του μαθήματος : έπονται της σχετικής διδασκαλίας στην τάξη και αποσκοπούν στη συμπλήρωση ή επανάληψη της

14 Απαραίτητες ενέργειες για τη διεξαγωγή μιας πετυχημένης εκπαιδευτικής επίσκεψης

15 Τρίπτυχο: Προετοιμασία-οργάνωση - αξιολόγηση
Ενημέρωση και συζήτηση των συναδέλφων αντίστοιχων ειδικοτήτων – Εξέταση όλων των παραμέτρων διενέργειας της εκδρομής (τρόπος και κόστος μετάβασης, επιστροφή κλπ) και έγκριση από το διευθυντή της σχολικής μονάδας – γραφειοκρατική διάσταση

16 Τρίπτυχο: Προετοιμασία-οργάνωση - αξιολόγηση
Διερευνητική επαφή με τους αρμόδιους του χώρου επίσκεψης, προγραμματισμός της ακριβούς ημερομηνίας, δήλωση του αριθμού μαθητών και των συνοδών καθηγητών

17 Τρίπτυχο: Προετοιμασία-οργάνωση - αξιολόγηση
Διατύπωση των στόχων της επίσκεψης στους μαθητές, με παροχή αντίστοιχου φύλλου πληροφοριών σχετικά με τον τόπο επίσκεψης και τους στόχους πραγματοποίησής της

18 Τρίπτυχο: Προετοιμασία-οργάνωση - αξιολόγηση
Ασφαλής και απρόσκοπτη ξενάγηση όλων των μαθητών στον χώρο επίσκεψης, συστηματική καθοδήγηση και επεξήγηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του χώρου

19 Τρίπτυχο: Προετοιμασία-οργάνωση - αξιολόγηση
Αποστολή ευχαριστήριας επιστολής στους υπεύθυνους του τόπου επίσκεψης και αξιολόγηση της όλης δραστηριότητας από τους μαθητές συζήτηση στην τάξη, εξαγωγή συμπερασμάτων, ανατροφοδότηση

20 Βιβλιογραφία: Falk, J. and Dierking, R. (2010). School Field Trips: Assessing Their Long-Term Impact. The Museum Journal, 40 Green, J., Kisida, B. and Bowen, H. (2013). The Educational Value of Field Trips. Πάσχος, Β. (2007) Στοιχεία Διδακτικής και Παιδαγωγικής. Εκδ. Πατάκη Πλαγιανάκος, Σ. (1999) Διδακτική Επαγγελματικών Μαθημάτων. Τόμος Α . Εκδ. Έλλην Πλαγιανάκος, Σ. (1999) Διδακτική Επαγγελματικών Μαθημάτων. Τόμος Β . Εκδ. Έλλην Κουτσούκος, Μ. (2012). Σημειώσεις του Μαθήματος Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας. ΑΣΠΑΙΤΕ Θεσσαλονίκης


Κατέβασμα ppt "Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google