Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

2 (Υποβάλλεται έντυπα και ηλεκτρονικά στον Σχολικό Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης)
Σχ. Έτος: ………… ……...…. ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ………………………………………………… ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Σχολική Κοινωνική Ζωή. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: Μαθαίνω να διαχειρίζομαι τον ελεύθερο χρόνο μου ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/ΚΩΝ

3 ΣΚΟΠΟΣ: με βιωματικό , συνεργατικό και διερευνητικό τρόπο μάθηση των μαθητών να διαχειρίζονται τον ελεύθερο χρόνο τους. ΣΤΟΧΟΙ: Δεξιοτήτων: Να κατανοήσουν την έννοια του ελευθέρου χρόνου Να γνωρίσουν τον εαυτό τους και τις ανάγκες τους Να μάθουν να συνεργάζονται, να συνδιαλέγονται, να διερευνούν Να αποκτήσουν τη δεξιότητα διαχείρισης του χρόνου τους Να μάθουν να βάζουν προτεραιότητες Να αποκτήσουν δημιουργικές δεξιότητες Να μάθουν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους

4 ΣΤΟΧΟΙ: Στάσεων και συμπεριφορών:
Να κατανοήσουν την αξία της αυτογνωσίας Να κατανοήσουν την αξία της συνεργασίας, της συνδιαλλαγής, της διαχείρισης του χρόνου, των συναισθημάτων τους. Να κατανοήσουν την αξία της συμμετοχής και της δημιουργίας στη μαθησιακή διαδικασία. Να κατανοήσουν την αξία της ευθύνης

5 Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λπ., ενδεικτικά μέχρι 200 λέξεις). Κριτήρια επιλογής: -Ενδιαφέρον των μαθητών -Προσωπική Πεποίθηση της σημαντικότητας για τη δεξιότητα διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου στους εφήβους -Σύνδεση του ελεύθερου χρόνου με την ψυχική υγεία του ανθρώπου -Ομπρέλα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας, συνεργατικότητας, συνδιαλλαγής, διερεύνησης Συσχέτιση: Δεν υπάρχει ορατή σύνδεση με συγκεκριμένα διδασκόμενα μαθήματα Μαθησιακά οφέλη: Τα μαθησιακά οφέλη προκύπτουν από τους επιμέρους στόχους όπως αυτοί έχουν διατυπωθεί….

6 Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (π.χ. πηγές και μέθοδοι αναζήτησης και επεξεργασίας δεδομένων (μέχρι 200 λέξεις). Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό και τα βιβλίο του εκπαιδευτικού θα αποτελέσουν την κύρια πηγή των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν. Οι πηγές και τα εργαλεία αναζήτησης θα καθοριστούν από τις υποομάδες και θα είναι ανάλογα με τον υπό διαπραγμάτευση άξονα , τις δυνατότητες της υποομάδας, το διατιθέμενο χρόνο και τις δυνατότητες που θα δοθούν από τις εξωτερικές συνθήκες.

7 Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αφορούν:
Δ . ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (μέχρι 150 λέξεις). Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αφορούν: -την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών - την αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη διαδικασία της μάθησης -την ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας, συνδιαλλαγής, διερεύνησης - την κατανόηση της σημασίας του ελεύθερου χρόνου -την απόκτηση δεξιοτήτων ανάληψης ευθύνης -την ανακάλυψη και ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων

8 Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ– ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ– ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ.
ΥΛΙΚΑ: κόλλες Α4, μαρκαδόροι, χαρτόνια έγχρωμα, χρήση εργαστηρίου πληροφορικής (περιορισμένη ανάγκη),

9 Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
Ματσαγγούρας, Ηλ. (1999), Η Σχολική Τάξη. Αθήνα: εκδ. Γρηγόρη Ματσαγγούρας, Ηλ. (2000), Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία. Αθήνα: εκδ. Γρηγόρη


Κατέβασμα ppt "ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google