Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΔΙΑΒΗΤΗ ΣΕ ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ Κ.Κίτσιος, Μ.Παπαδοπούλου¹, Ν.Καδόγλου, Σ.Καραμπά², Κ.Κώστα¹, Ν.Σάιλερ Α Παθολογική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΔΙΑΒΗΤΗ ΣΕ ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ Κ.Κίτσιος, Μ.Παπαδοπούλου¹, Ν.Καδόγλου, Σ.Καραμπά², Κ.Κώστα¹, Ν.Σάιλερ Α Παθολογική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΔΙΑΒΗΤΗ ΣΕ ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ Κ.Κίτσιος, Μ.Παπαδοπούλου¹, Ν.Καδόγλου, Σ.Καραμπά², Κ.Κώστα¹, Ν.Σάιλερ Α Παθολογική Κλινική, Ιπποκράτειο ΓΝΘ ¹Γ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο ΓΝΘ ²Ανοσολογικό Εργαστήριο, Ιπποκράτειο ΓΝΘ

2 ΠΡΟΔΙΑΒΗΤΗΣ Η παρουσία διαταραγμένης γλυκόζης νηστείας (IFG) ή/και διαταραγμένης ανοχής γλυκόζης (IGT). 25% των ενηλίκων με προδιαβήτη αναπτύσσουν ΣΔ σε 3-5 έτη, 25% αποκαθιστούν φυσιολογικό μεταβολισμό γλυκόζης, 50% παραμένουν στην κατάσταση αυτή. Ο προδιαβήτης αυξάνει τον σχετικό καρδιαγγειακό κίνδυνο φορές. Η παχυσαρκία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης. Η συχνότητα και η σημασία του προδιαβήτη στη παιδική και εφηβική ηλικία δεν έχουν ως τώρα επαρκώς μελετηθεί.

3 ΣΚΟΠΟΣ Ο προσδιορισμός της συχνότητας του προδιαβήτη σε παχύσαρκα παιδιά και εφήβους. Η αναζήτηση διαφορών μεταξύ παχύσαρκων ατόμων με προδιαβήτη και παχύσαρκων ατόμων με φυσιολογικό μεταβολισμό γλυκόζης.

4 ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Μελετήθηκαν 102 άτομα, 53 προεφηβικά (29 άρρενα) και 49 έφηβοι (25 άρρενες) με ΒΜΙ>97 η ΕΘ και περίμετρο μέσης >90 η ΕΘ. (29 άρρενα) και 49 έφηβοι (25 άρρενες) με ΒΜΙ>97 η ΕΘ και περίμετρο μέσης >90 η ΕΘ. Ο διαχωρισμός των ατόμων σε εφηβικά και προεφηβικά στηρίχτηκε στα κριτήρια του Tanner. Όλα τα άτομα υποβλήθηκαν σε OGTT με 1.75gr/Kg βάρους σώματος γλυκόζη και προσδιορίστηκε η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη.

5 ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Για τον προσδιορισμό της αντίστασης στην ινσουλίνη χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης ΗΟΜΑ-ΙR. Ως δείκτες υποκλινικής φλεγμονής χρησιμοποιήθηκαν το ινωδογόνο πλάσματος και η high-sensitivity CRP (hsCRP) του ορού. Η διάγνωση του προδιαβήτη στηρίχτηκε στα κριτήρια του IDF και της ADA.

6 ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΒΗΤΗ Ποσοστό παιδιών με προδιαβήτη 30.2% IFG:43.8%IGT:31.2%IFG και IGT:25%

7 ΕΦΗΒΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΒΗΤΗ Ποσοστό εφήβων με προδιαβήτη: 30,6% IFG:60%IGT:13.3% IFG και IGT:26.7%

8 ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΔΙΑΒΗΤΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΔΙΑΒΗΤΗ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΒΗΤΗ p ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΗΛΙΚΙΑ (ΕΤΗ) 9.0± ± ± ± ΒΜΙ (Kg/m²) 27.3± ± ± ± ΠΕΡ. ΜΕΣΗΣ (cm) 89.7± ± ± ± FG (mg/dl) 92.4± ± ± ± ΙΝΣ.ΝΗΣΤΕΙΑΣ(μU/ml) 18.0± ± ± ± HOMA-IR 4.1± ± ± ± G120min (mg/dl) 115.1± ± ± ±17.6 <0.001 <0.001 ΙΝΣ.120min (μU/ml) 73.5± ± ± ± HbA1c % 4.5± ± ± ± ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ (mg/dl) 404.1± ± ± ± hsCRP (mg/dl) 0.47± ± ± ±

9 ΕΦΗΒΟΙ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΔΙΑΒΗΤΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΔΙΑΒΗΤΗ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΒΗΤΗ p ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΗΛΙΚΙΑ (ΕΤΗ) 12.7± ± ± ± ΒΜΙ (Kg/m²) 31.4± ± ± ± ΠΕΡ. ΜΕΣΗΣ (cm) 102.6± ± ± ± FG (mg/dl) 92.2± ± ± ±8.8 <0.001 <0.001 ΙΝΣ.ΝΗΣΤΕΙΑΣ(μU/ml) 21.2± ± ± ± HOMA-IR 4.8± ± ± ±3.5 <0.001 <0.001 G120min (mg/dl) 111.6± ± ± ± ΙΝΣ.120min (μU/ml) 78.7± ± ± ± HbA1c % 4.6± ± ± ± ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ (mg/dl) 387.4± ± ± ± hsCRP (mg/dl) 0.43± ± ± ±

10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το ένα τρίτο περίπου των παχύσαρκων παιδιών και εφήβων παρουσιάζουν διαταραχές στο μεταβολισμό της γλυκόζης με τη μορφή διαταραγμένης γλυκόζης νηστείας ή/και διαταραγμένης ανοχής γλυκόζης. Τα άτομα αυτά παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντίσταση στην ινσουλίνη σε σχέση με εκείνα που είναι στον ίδιο βαθμό παχύσαρκα αλλά έχουν φυσιολογικό μεταβολισμό γλυκόζης.

11 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Καθώς η συχνότητα του προδιαβήτη φαίνεται να είναι αξιοσημείωτα μεγάλη στον πληθυσμό των παχύσαρκων παιδιών και εφήβων είναι η επιβεβλημένη η έγκαιρη αναζήτηση και διάγνωσή του με σκοπό την όσο το δυνατόν πιο πρώιμη παρέμβαση για την πρόληψη του ΣΔ 2 και την μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

12 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 Χρειάζονται περισσότερες μελέτες προκειμένου να καθοριστεί επακριβώς με την μορφή κατευθυντήριων οδηγιών η αποτελεσματικότερη θεραπευτική παρέμβαση στις ηλικίες αυτές (μεταβολή του τρόπου ζωής μόνο ή και φαρμακευτική παρέμβαση;)


Κατέβασμα ppt "ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΔΙΑΒΗΤΗ ΣΕ ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ Κ.Κίτσιος, Μ.Παπαδοπούλου¹, Ν.Καδόγλου, Σ.Καραμπά², Κ.Κώστα¹, Ν.Σάιλερ Α Παθολογική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google