Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συνεργάτες στη Μάθηση Microsoft Hellas. ΥΠΕΥΘΥΝΗ : ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συνεργάτες στη Μάθηση Microsoft Hellas. ΥΠΕΥΘΥΝΗ : ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συνεργάτες στη Μάθηση Microsoft Hellas

2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ : ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ

3 … πέρα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα τα περισσότερα θέματα της ιστοσελίδας έχουν κατασκευαστεί με την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και ενθουσιασμό. Αυτή ήταν η φιλοσοφία που στηρίχτηκε και η πρακτική εφαρμογή με την οποία υλοποιήθηκε το project Αφού οι μαθητές μελέτησαν, συζήτησαν, ανάλυσαν το υλικό κατέληξαν σε συμ π εράσματα και τα κατέγραψαν. Αρχειοθετούσαν και α π οθήκευαν το υλικό ( ΕΡΕΥΝΑ ). ( ΠΡΟΒΛΗΜΑ ) Αφού οι μαθητές κατανόησαν τις π ληροφορίες θέλησαν να κατασκευάσουν εργασίες π οικίλου π εριεχομένου ( ΕΠΕΚΤΑΣΗ ) για να τις λύσουν άλλοι μαθητές π ου θα ήθελαν να ασχοληθούν. Οι μαθητές δούλεψαν ( ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ), κυρίως χωρίς την ε π ίβλεψη του εκ π αιδευτικού για να ετοιμάσουν τις εργασίες. Ο μετασχηματισμός των γνώσεων είναι ξεκάθαρος ( ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ) και η σύνταξή της σε π ρόγραμμα του Η / Υ ( ΤΠΕ ) ήταν καθοριστική στην οικοδόμηση της γνώσης και στην καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης. Με την εργασία αυτή αναρτημένη στο διαδίκτυο, οι μαθητές μοιράζονται με άλλους συνομηλίκους τους δικό τους έργο και αυτοί μ π ορεί να το αξιο π οιήσουν ( ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ). Αφού οι μαθητές μελέτησαν, συζήτησαν, ανάλυσαν το υλικό κατέληξαν σε συμ π εράσματα και τα κατέγραψαν. Αρχειοθετούσαν και α π οθήκευαν το υλικό ( ΕΡΕΥΝΑ ). ( ΠΡΟΒΛΗΜΑ ) Αφού οι μαθητές κατανόησαν τις π ληροφορίες θέλησαν να κατασκευάσουν εργασίες π οικίλου π εριεχομένου ( ΕΠΕΚΤΑΣΗ ) για να τις λύσουν άλλοι μαθητές π ου θα ήθελαν να ασχοληθούν. Οι μαθητές δούλεψαν ( ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ), κυρίως χωρίς την ε π ίβλεψη του εκ π αιδευτικού για να ετοιμάσουν τις εργασίες. Ο μετασχηματισμός των γνώσεων είναι ξεκάθαρος ( ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ) και η σύνταξή της σε π ρόγραμμα του Η / Υ ( ΤΠΕ ) ήταν καθοριστική στην οικοδόμηση της γνώσης και στην καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης. Με την εργασία αυτή αναρτημένη στο διαδίκτυο, οι μαθητές μοιράζονται με άλλους συνομηλίκους τους δικό τους έργο και αυτοί μ π ορεί να το αξιο π οιήσουν ( ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ). ΓΕΝΙΚΑ

4  Συνεργασία  Επίλυση προβλήματος  Καινοτομία Στόχοι

5 Επίλυση προβλήματος  ΠΡΟΒΛΗΜΑ : Με εφόδιο τις πληροφορίες και τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει από την έρευνα που έχετε κάνει, να εργαστείτε σε ομάδες και να δημιουργήσετε ασκήσεις εμπέδωσης ή ανατροφοδότησης, σε όποια μορφή θέλετε, που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν έναν συνομήλικο μαθητή, που τον ενδιαφέρει ο Καποδίστριας.

6 Συνεργασία  Η ολομέλεια χωρίζεται σε τέσσερις ομάδες μεικτές και ανομοιογενείς  Τα μέλη της ομάδας ορίζουν αρχηγό και γραμματέα  Επιλέγουν τη θεματική της άσκησης, που θα διαπραγματευτούν ( χρονολογίες, χαρακτηρισμοί, πρόσωπα και τόποι, κ. α )  Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται και εκτός σχολείου.  Επιλέγουν τη μορφή της ( αντιστοίχιση, quiz, πολλαπλών επιλογών ).  Συζητούν και καταλήγουν ποιες είναι οι σημαντικές αναφορές που θα πρέπει να παραμείνουν στη μνήμη. Καταγράφουν τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις τους, συντάσσουν την εργασία σωστά.  Στην ολομέλεια, οι υπεύθυνοι των ομάδων παρουσιάζουν την άσκηση που έφτιαξαν και αφαιρούν κοινές ερωτήσεις. Γίνονται προτάσεις αλλαγών και διορθώσεων και κάθε ομάδα αναλαμβάνει την ευθύνη μετά από συζήτηση της απόρριψης ή αποδοχή τους.

7 Καινοτομία  Συνθέτουν δημιουργικές εργασίες, τις οποίες θα μοιραστούν με άλλους ενδιαφερόμενους έξω από τα όρια του σχολείου.  Οι εργασίες και το επεξεργασμένο πληροφοριακό υλικό θα αναρτηθούν σε ιστοσελίδα ώστε οι μαθητές να τις μοιραστούν με ευρύ κοινό.  Η ιστοσελίδα θα συμβάλλει και στην προβολή του τόπου.

8 ΤΠΕ στην εκπαίδευση Η χρήση προγραμμάτων και εφαρμογών σίγουρα επικουρεί και κάνει ενδιαφέρον ένα project. M ε τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκαν στο project βοήθησαν ουσιαστικά στην οικοδόμηση της γνώσης 1. Άντληση άμεσης πληροφορίας κατά την υλοποίηση της εργασίας ( ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ), η οποία επεξεργασμένη οδήγησε στο 2. Μετασχηματισμό των γνώσεων. Οι γνώσεις που απέκτησαν έγιναν κτήμα τους και θεμελιώθηκαν αφού έδρασαν ενεργητικά και όχι παθητικά.

9 ΤΠΕ στην εκπαίδευση 4. Ανάπτυξη και καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Οι μαθητές με συνεργαζόμενοι με υπευθυνότητα και κριτικό πνεύμα μετασχημάτισαν τις γνώσεις τους και έδωσαν άλλη μορφή στο υλικό που κατανόησαν. 5. Οικοδόμηση της γνώσης. Συγγραφή της άσκησης σε πρόγραμμα του Η / Υ (Hot Potatoes) επεκτείνει και θεμελιώνει τη νέα γνώση. 6. Διάδοση της γνώσης. Ανάρτηση της εργασίας στο στην ιστοσελίδα ( ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WEBSITE). Για την παρουσίαση της δραστηριότητας χρησιμοποιήθηκε το PowerPoint, το οποίο εμπλουτίστηκε με επεξεργασμένες φωτογραφίες (AutoCollage) και τα ονόματα των μαθητών της ομάδας (Wordle).

10 Οι μαθητές συνεργάστηκαν ομαλά Ανέλαβαν την ευθύνη της ολοκλήρωσης της εργασίας Ήταν συνεπείς στο χρόνο παράδοσης της άσκησης Δέχτηκαν τις επισημάνσεις των συμμαθητών τους και έκαναν αλλαγές Ενδιαφέρθηκαν να παρουσιάσουν μια προσεγμένη δουλειά στο κοινό που απευθύνονταν Χρησιμοποίησαν τις γνώσεις που απέκτησαν και δημιούργησαν κάτι νέο και πρωτότυπο Οι δυνατότητες των εφαρμογών των Η / Υ χρησιμοποιήθηκαν για το χτίσιμο της γνώσης Αξιολόγηση


Κατέβασμα ppt "Συνεργάτες στη Μάθηση Microsoft Hellas. ΥΠΕΥΘΥΝΗ : ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google