Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Eπιμέλεια: Μανδηλιώτης Σωτήρης.  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ x= Α * ημωt k=D F= - F 0 * ημωtω=2π/Τ F 0 =m * α max α max = ω 2 * Α D=m * ω 2 F=-D * x ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Eπιμέλεια: Μανδηλιώτης Σωτήρης.  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ x= Α * ημωt k=D F= - F 0 * ημωtω=2π/Τ F 0 =m * α max α max = ω 2 * Α D=m * ω 2 F=-D * x ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Eπιμέλεια: Μανδηλιώτης Σωτήρης

2  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ x= Α * ημωt k=D F= - F 0 * ημωtω=2π/Τ F 0 =m * α max α max = ω 2 * Α D=m * ω 2 F=-D * x ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ 2008

3  ΣΤΟΧΟΙ Με βάση τα πειραματικά γραφήματα οι μαθητές αποκτούν δεξιότητες για : Να επεξεργάζονται εργαστηριακά αποτελέσματα Να μετρούν το πλάτος της ταλάντωσης Να βρίσκουν την περίοδο Να βρίσκουν τη σχέση μεταξύ της δύναμης επαναφοράς και της απομάκρυνσης του σώματος (k) Να υπολογίζουν την σταθερά επαναφοράς D (k). ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ 2008

4 ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ 2008

5 ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ 2008

6 ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ 2008

7 ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ 2007

8 Πίνακας Α Μάζα m Χρόνος 10 περιόδων Περίοδος Τ Τ2Τ2Τ2Τ2 Σταθερά επαναφοράς Μέση τιμή σταθεράς ελατηρίου k ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ 2008

9 3. Από την φωτοτυπία, προσδιορίζουμε το πλάτος της ταλάντωσης Για τον υπολογισμό του πλάτους ταλάντωσης πρέπει να υπολογίσουμε πάνω στη φωτοτυπία την μισή απόσταση (dY) μεταξύ δύο διαδοχικών μέγιστων απομακρύνσεων. 4 Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα του πίνακα Α και συμπληρώνουμε τις υπόλοιπες στήλες του πίνακα. Υπολογίζουμε την τιμή της σταθεράς επαναφοράς. 5 Συγκρίνουμε τις τιμές της σταθεράς D που υπολογίσαμε με τις δυο διαδικασίες. Υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ τους; Πιθανά σφάλματα : Στην μάζα του σώματος Στην επιλογή των σημείων Στην επιλογή των δέκα ταλαντώσεων Στη μη σταθερή στήριξη της διάταξης Κλπ ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ 2008 Ερωτήσεις στο φύλο εργασίας του μαθητή

10 6. Σχεδιάζουμε και ονομάζουμε τις δυνάμεις που ασκούνται στον αισθητήρα και στο κυλινδρικό σώμα. Ποια η σχέση της δύναμης στον αισθητήρα με τη δύναμη του ελατηρίου στο σώμα; Πόσο είναι το βάρος του συστήματος σώμα – ελατήριο; 7. Υπολογίζουμε από τη φωτοτυπία τη μέγιστη δύναμη του ελατηρίου και τη μέγιστη δύναμη της τ α λ ά ν τ ω σ η ς. Η δύναμη της ταλάντωσης προκύπτει αν από την δύναμη του αισθητήρα (ελατηρίου) αφαιρεθεί το βάρος του συστήματος κυλίνδρου ελατηρίου (F 0 ) ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ 2008 Ερωτήσεις στο φύλο εργασίας του μαθητή

11 ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ 2008


Κατέβασμα ppt "Eπιμέλεια: Μανδηλιώτης Σωτήρης.  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ x= Α * ημωt k=D F= - F 0 * ημωtω=2π/Τ F 0 =m * α max α max = ω 2 * Α D=m * ω 2 F=-D * x ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google