Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εντολή Visual Styles. Με την εντολή Visual styles καθορίζουμε πώς θα φαίνονται οι επιφάνειες και οι ακμές των αντικειμένων σε ένα σχέδιο, όσον αφορά τη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εντολή Visual Styles. Με την εντολή Visual styles καθορίζουμε πώς θα φαίνονται οι επιφάνειες και οι ακμές των αντικειμένων σε ένα σχέδιο, όσον αφορά τη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εντολή Visual Styles

2 Με την εντολή Visual styles καθορίζουμε πώς θα φαίνονται οι επιφάνειες και οι ακμές των αντικειμένων σε ένα σχέδιο, όσον αφορά τη σκίαση των επιφανειών και την ορατότητα των ακμών. 2D Wireframe : Στα σχεδιασμένα αντικείμενα εμφανίζονται μόνο οι ακμές τους. 2D Wireframe : Στα σχεδιασμένα αντικείμενα εμφανίζονται μόνο οι ακμές τους. 3D Wireframe : Είναι η ίδια κατάσταση με την 2D Wireframe, μόνο που το εικονίδιο του συστήματος συντεταγμένων μετατρέπεται σε τρισδιάστατο. 3D Wireframe : Είναι η ίδια κατάσταση με την 2D Wireframe, μόνο που το εικονίδιο του συστήματος συντεταγμένων μετατρέπεται σε τρισδιάστατο. 3D Hidden : Εκτελεί απόκρυψη γραμμών. 3D Hidden : Εκτελεί απόκρυψη γραμμών. Realistic Visual styles : Δείχνει τα σχεδιασμένα αντικείμενα με σκίαση όπως θα ήταν στην πραγματικότητα. Realistic Visual styles : Δείχνει τα σχεδιασμένα αντικείμενα με σκίαση όπως θα ήταν στην πραγματικότητα. Conseptual Visual styles : Δείχνει τα σχεδιασμένα αντικείμενα με σκίαση Conseptual Visual styles : Δείχνει τα σχεδιασμένα αντικείμενα με σκίαση

3 Σκίαση επιφανειών – εντολή Visual styles

4 Manage Visual Styles

5

6 Ενότητα Face settings (Ρυθμίσεις επιφανειών) Real : Απεικονίζει τις επιφάνειες με χτυπητά χρώματα Real : Απεικονίζει τις επιφάνειες με χτυπητά χρώματα Gooch : Απεικονίζει τις επιφάνειες με απαλά χρώματα, ώστε να είναι δυνατή η απεικόνιση μικρών εσοχών και εξογκωμάτων που σε ρεαλιστική απεικόνιση είναι πολύ δυσδιάκριτα. Gooch : Απεικονίζει τις επιφάνειες με απαλά χρώματα, ώστε να είναι δυνατή η απεικόνιση μικρών εσοχών και εξογκωμάτων που σε ρεαλιστική απεικόνιση είναι πολύ δυσδιάκριτα. None : Απεικονίζει τις επιφάνειες χωρίς τα πραγματικά χρώματα ή υλικά. None : Απεικονίζει τις επιφάνειες χωρίς τα πραγματικά χρώματα ή υλικά. Face style : Ρυθμίζει την εμφάνιση των επιφανειών με πτυσσόμενο κατάλογο επιλογών.

7 Faceted : Ρυθμίζεται ο φωτισμός ώστε να αποδίδονται οι κοίλες και κυρτές επιφάνειες των αντικειμένων με προσέγγιση επίπεδων επιφανειών. Faceted : Ρυθμίζεται ο φωτισμός ώστε να αποδίδονται οι κοίλες και κυρτές επιφάνειες των αντικειμένων με προσέγγιση επίπεδων επιφανειών. Smooth : Ρυθμίζεται ο φωτισμός ώστε να αποδίδονται οι κοίλες και κυρτές επιφάνειες των αντικειμένων ομαλές. Smooth : Ρυθμίζεται ο φωτισμός ώστε να αποδίδονται οι κοίλες και κυρτές επιφάνειες των αντικειμένων ομαλές. Lighting quality : Ρυθμίζει την ποιότητα του φωτισμού με πτυσσόμενο κατάλογο επιλογών.

8 (Ένταση ανακλώμενου σημείου) : Πληκτρολογούμε την ένταση του σημείου που ανακλάται το φως σε επιφάνειες. Αναφέρεται σε αντικείμενα χωρίς προσαρτημένο υλικό. Highlight intenstity (Ένταση ανακλώμενου σημείου) : Πληκτρολογούμε την ένταση του σημείου που ανακλάται το φως σε επιφάνειες. Αναφέρεται σε αντικείμενα χωρίς προσαρτημένο υλικό. Opacity (Αδιαφάνεια) : Πληκτρολογούμε την αδιαφάνεια ή την διαφάνεια των στερεών αντικειμένων.

9 Materials and textures: Εμφανίζει στα αντικείμενα τα προσαρτημένα υλικά και αν αυτά στηρίζονται σε κάποιο χάρτη υλικού εμφανίζει και τον χάρτη. Materials and textures: Εμφανίζει στα αντικείμενα τα προσαρτημένα υλικά και αν αυτά στηρίζονται σε κάποιο χάρτη υλικού εμφανίζει και τον χάρτη. Materials: Εμφανίζει στα αντικείμενα τα προσαρτημένα υλικά, αλλά αν αυτά στηρίζονται σε κάποιο χάρτη υλικού δεν εμφανίζει τον χάρτη. Materials: Εμφανίζει στα αντικείμενα τα προσαρτημένα υλικά, αλλά αν αυτά στηρίζονται σε κάποιο χάρτη υλικού δεν εμφανίζει τον χάρτη. Off: Εμφανίζει τα αντικείμενα χωρίς υλικά. Off: Εμφανίζει τα αντικείμενα χωρίς υλικά. Ενότητα Μaterials and Color (Υλικά & Χρώμα) Material display ( υλικών): Ρυθμίζει την εμφάνιση των προσαρτημένων υλικών. Από πτυσσόμενο κατάλογο επιλέγουμε μια από τις εξής επιλογές: Material display (Εμφάνιση υλικών): Ρυθμίζει την εμφάνιση των προσαρτημένων υλικών. Από πτυσσόμενο κατάλογο επιλέγουμε μια από τις εξής επιλογές:

10 Normal: Εμφανίζει τα χρώματα με βάση τον αρχικό καθορισμό τους. Normal: Εμφανίζει τα χρώματα με βάση τον αρχικό καθορισμό τους. Monochrome: Εμφανίζει τις επιφάνειες των αντικειμένων μονόχρωμες. Monochrome: Εμφανίζει τις επιφάνειες των αντικειμένων μονόχρωμες. Tint: Εμφανίζει το χρώμα των επιφανειών θαμπό και σκούρο. Tint: Εμφανίζει το χρώμα των επιφανειών θαμπό και σκούρο. Desaturate: Εμφανίζει το χρώμα των επιφανειών στιλπνό. Desaturate: Εμφανίζει το χρώμα των επιφανειών στιλπνό. Face color mode ( ): Ρυθμίζει την κατάσταση χρωματισμού των επιφανειών των αντικειμένων. Από πτυσσόμενο κατάλογο επιλέγουμε μια από τις εξής επιλογές: Face color mode (Kατάσταση χρωματισμού επιφανειών): Ρυθμίζει την κατάσταση χρωματισμού των επιφανειών των αντικειμένων. Από πτυσσόμενο κατάλογο επιλέγουμε μια από τις εξής επιλογές:

11 Ενότητα Environment Settings (Ρυθμίσεις περιβάλλοντος) Off: Δεν εμφανίζει καμιά σκιά. Off: Δεν εμφανίζει καμιά σκιά. Ground shadows: Εμφανίζει μόνο τις σκιές στο έδαφος, δηλ. στο επίπεδο XY του Παγκόσμιου Συστ/τος Συντ/νων (WCS), που δημιουργούνται από τις φωτεινές πηγές. Ground shadows: Εμφανίζει μόνο τις σκιές στο έδαφος, δηλ. στο επίπεδο XY του Παγκόσμιου Συστ/τος Συντ/νων (WCS), που δημιουργούνται από τις φωτεινές πηγές. Full shadows: Εμφανίζει όλες τις σκιές που δημιουργούνται από τις φωτεινές πηγές, ακόμη κι αν αυτές πέφτουν πάνω σε σχεδιασμένα αντικείμενα. Full shadows: Εμφανίζει όλες τις σκιές που δημιουργούνται από τις φωτεινές πηγές, ακόμη κι αν αυτές πέφτουν πάνω σε σχεδιασμένα αντικείμενα. Shadow display (Εμφάνιση σκιών): Καθορίζει με πτυσσόμενο κατάλογο αν και με ποιον τρόπο θα εμφανίζονται στην οθόνη εργασίας οι σκιές των αντικειμένων.

12 Οff: Δεν εμφανίζει το καθορισμένο φόντο. Οff: Δεν εμφανίζει το καθορισμένο φόντο. On: Εμφανίζει το καθορισμένο φόντο. On: Εμφανίζει το καθορισμένο φόντο. Βackgrounds (Φόντο): Καθορίζει με πτυσσόμενο κατάλογο επιλογών αν θα εμφανίζεται στην οθόνη εργασίας ή όχι το φόντο που έχουμε ορίσει από την εντολή View.

13 Facet edges: Απεικονίζουν όλες τις ακμές των στερεών και ειδικά των κοίλων και κυρτών στερεών. Facet edges: Απεικονίζουν όλες τις ακμές των στερεών και ειδικά των κοίλων και κυρτών στερεών. Isolines: Απεικονίζουν μόνο τις ακμές των κοίλων και κυρτών στερεών στα 4 τεταρτημόρια. Isolines: Απεικονίζουν μόνο τις ακμές των κοίλων και κυρτών στερεών στα 4 τεταρτημόρια. None: Δεν εμφανίζεται καμιά ακμή στερεού αντικειμένου ακόμη κι αν αυτές είναι βασικές για την απεικόνισή τους. Τα στερεά αντικείμενα και οι επιφάνειές τους απεικονίζονται κυρίως από τη διαφορά υλικών και χρωμάτων. None: Δεν εμφανίζεται καμιά ακμή στερεού αντικειμένου ακόμη κι αν αυτές είναι βασικές για την απεικόνισή τους. Τα στερεά αντικείμενα και οι επιφάνειές τους απεικονίζονται κυρίως από τη διαφορά υλικών και χρωμάτων. Ενότητα Edge settings (Ρυθμίσεις ακμών) Επηρεάζουν την μορφή των ακμών των στερεών αντικειμένων του σχεδίου μας. Εdge mode (Κατάσταση ακμών): Ρυμίζει την εμφάνιση των ακμών με πτυσσόμενο κατάλογο.

14 Ανάλογα με ποια κατάσταση θα επιλέξουμε, προστίθενται ή αφαιρούνται οι ρυθμιζόμενες ενότητες των παραμέτρων, αλλά και επί μέρους παράμετροι σε κάθε ενότητα. Edge Modifiers: Αλλοιώνει τη σχεδίαση των ακμών, ώστε να μοιάζουν ότι τις έχουμε σχεδιάσει με το χέρι. Εμφανίζεται μόνον όταν στην παράμετρο Edge Mode έχει επιλεγεί η τιμή Facet edges ή η τιμή Isolines. Edge Modifiers: Αλλοιώνει τη σχεδίαση των ακμών, ώστε να μοιάζουν ότι τις έχουμε σχεδιάσει με το χέρι. Εμφανίζεται μόνον όταν στην παράμετρο Edge Mode έχει επιλεγεί η τιμή Facet edges ή η τιμή Isolines. Οι ενότητες που μπορεί να αντιμετωπίσουμε είναι οι εξής:

15 Fast silhouette edges: Ρυθμίζει την εμφάνιση των ακμών που αναπαριστούν τη σιλουέτα των στερεών. Σιλουέτα στερεών δεν υπάρχει στην αναπαράσταση στερεών από τις ακμές (wireframe). Fast silhouette edges: Ρυθμίζει την εμφάνιση των ακμών που αναπαριστούν τη σιλουέτα των στερεών. Σιλουέτα στερεών δεν υπάρχει στην αναπαράσταση στερεών από τις ακμές (wireframe). Obscured edges: Ρυθμίζει την εμφάνιση των ακμών που αναπαριστούν τη σιλουέτα των στερεών. Obscured edges: Ρυθμίζει την εμφάνιση των ακμών που αναπαριστούν τη σιλουέτα των στερεών. Intersection edges: Ρυθμίζει την εμφάνιση των τομών των ακμών των στερεών. Εμφανίζεται μόνον όταν στην παράμετρο Edge Mode έχει επιλεγεί η τιμή Facet edges. Intersection edges: Ρυθμίζει την εμφάνιση των τομών των ακμών των στερεών. Εμφανίζεται μόνον όταν στην παράμετρο Edge Mode έχει επιλεγεί η τιμή Facet edges.


Κατέβασμα ppt "Εντολή Visual Styles. Με την εντολή Visual styles καθορίζουμε πώς θα φαίνονται οι επιφάνειες και οι ακμές των αντικειμένων σε ένα σχέδιο, όσον αφορά τη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google