Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Λειτουργίες του προγράμματος Dr.PICZA Σύντομη περιγραφή των βασικών λειτουργιών Μπεκρής Ευάγγελος Σταματούλης Ελευθέριος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Λειτουργίες του προγράμματος Dr.PICZA Σύντομη περιγραφή των βασικών λειτουργιών Μπεκρής Ευάγγελος Σταματούλης Ελευθέριος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Λειτουργίες του προγράμματος Dr.PICZA Σύντομη περιγραφή των βασικών λειτουργιών Μπεκρής Ευάγγελος Σταματούλης Ελευθέριος

2 Περιληπτική σύνοψη  Σάρωση τρισδιάστατων (3D) αντικειμένων με τη μηχανή τρισδιάστατης σάρωσης PIX-3 - Καθορισμός του βήματος σάρωσης - Καθορισμός της περιοχής σάρωσης - Καθορισμός της ποιότητας σάρωσης  Αλλαγή των τρισδιάστατων δεδομένων σάρωσης - Αντιστροφή του στερεού αντικειμένου (Invert function) - Δημιουργία αντιγράφου αντεστραμμένου ειδώλου ενός αντικειμένου (Mirror function) - Ρύθμιση της κλίσης ενός αντικειμένου (Slant function) - Αλλαγή του ύψους της επιλεγμένης επιφάνειας - Εξομάλυνση(ομαλοποίηση) των καμπυλών (Smoothing function)  Έλεγχος του αντικειμένου από διαφορετική οπτική γωνία  Πρόσθεση χρωμάτων στις επιφάνειες των αντικειμένων (Rendering function)

3  Το συγκεκριμένο λογισμικό έχει την δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων σάρωσης σε αρχεία μορφής  DXF  VRML  STL  3DMF  BMP  Και σε μορφή Grayscale

4 Επεξήγηση των λειτουργιών της αρχικής οθόνης

5  Από το μενού File έχουμε τη δυνατότητα: να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο αρχείο να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο αρχείο να ανοίξουμε ένα ήδη υπάρχον αρχείο να ανοίξουμε ένα ήδη υπάρχον αρχείο να αποθηκεύσουμε την τρέχουσα εργασία να αποθηκεύσουμε την τρέχουσα εργασία να εξάγουμε σε διάφορα format δεδομενων (DXF,VRML, STL, 3DMF, BMP, Grayscale) να εξάγουμε σε διάφορα format δεδομενων (DXF,VRML, STL, 3DMF, BMP, Grayscale) να εκκινήσουμε το πρόγραμμα κοπής (MODELA player) για να κάνουμε κοπή στην μηχανή MDX-3 να εκτυπώσουμε ή πρώτα να κάνουμε προεπισκόπηση της εικόνας του ανικειμένου που βρίσκεται στην οθόνη μας να αλλάξουμε τις γενικές ρυθμίσεις :  δηλαδή να τσεκάρουμε την επιλογή αυτόματης δημιουργίας των πίσω πλευρών του αντκειμένου από το πρόγραμμα  να επιλέξουμε θύρα επικοινωνίας με τη μηχανή  και να αλλάξουμε την ρύθμιση για την ποιότητα απεικόνισης των γραμμών (rendering/hide lines) να κλείσουμε το πρόγραμμα File Menu

6 Edit Menu  Από το μενού Edit έχουμε τη δυνατότητα: να κάνουμε αναίρεση της τελευταίας αλλαγής που πραγματοποιήθηκε (Ctrl+Z) να καθορίσουμε το σχήμα της επιφάνειας του αντικειμένου μας, αν θα είναι τετράγωνο, έλλειψη ή πολύγωνο-(Area Rectangle, Area Ellipse, Area Polygon) να αντιστρέψουμε το ύψος του αντικειμένου (Z-axis dimension), έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα καλούπι στο σχήμα του αντικειμένου-(Invert) να αντικατοπτρίσουμε το αντικείμενο κατά τον άξονα Χ (across the X-axis)-(Mirror) να ομαλοποιήσουμε τις περιοχές του αντικειμένου όπου συναντάται καμπυλότητα-(Smoothing) να αλλάξουμε το ύψος μιας ή περισσότερων επιφανειών που έχουν επιλεγεί-(Change height of object) να αντισταθμίσουμε τη γωνία του σαρωμένου αντικειμενου ανάλογα με το επίπεδο που θα επιλέξουμε-(Adjust Slant on)

7 Control Menu  Από το μενού Control έχουμε τη δυνατότητα: να αλλάξουμε το βήμα σάρωσης κατά τον Χ άξονα, κατά τον Υ άξονα και να ρυθμίσουμε το ύψος του χαμηλότερου σημείου κατά τον Ζ άξονα (Χ Scan Pitch, Y Scan Pitch, Z Bottom) να σαρώσουμε το αντικείμενο προς μία κατεύθυνση κάθε φορά κατά μήκος του άξονα Χ, ή να σαρώνουμε και προς τις δύο κατευθύνσεις, το οποίο συνιστά μικρότερους χρόνους σάρωσης (Fine, Draft) να ρυθμίσει αυτόματα το πρόγραμμα την περιοχή σάρωσης ώστε να προσαρμόσει το προς σάρωση αντικείμενο (Smart Scan) να ξεκινήσουμε την σάρωση του αντικειμένου στην μηχανή PIX-3. Τα σαρωμένα δεδομένα διαβάζονται και απεικονίζονται στην οθόνη (Start Scan)

8 Scanning Area Μέσα από το παράθυρο του Scanning Area μπορουμε να διακρίνουμε:  ένα κίτρινο πλαίσιο όπου απεικονίζτεαι σχηματικά η περιοχή σάρωσης που μπορεί να σαρώσει η μηχανή  ένα μπλε πλαίσιο που απεικονίζει την ρυθμιζόμενη περιοχή σάρωσης  στα δεξιά, τρεις διαφορετικές παραμέτρους, μέσα απο τις οποίες μπορούμε να ορίσουμε το βήμα σάρωσης στο τρισορθογώνιο σύστημα αξόνων  κάτω δεξιά, την παράμετρο ρύθμισης του πάνω ορίου κατά τον Ζ άξονα και να το εφαρμόσουμε απευθείας  κάτω από την περιοχή σάρωσης, τις παραμέτρους της ακριβούς ρύθμισης των περιφερειακών ορίων της προς σάρωση περιοχής  στο κάτω μέρος, τρία πλήκτρα, με τα οποία μπορούμε: 1. να εκκινήσουμε τη διαδικασία δοκιμής της περιοχής που επιλέχθηκε 2. να ακυρώσουμε την παραπάνω διαδικασία 3. να αρχικοποιήσουμε τις ρυθμίσεις για την περιοχή σάρωσης

9 View Menu  Μέσα από το μενού View έχουμε τη δυνατότητα: να επανορθώσουμε την εικόνα του αντικειμένου (Redraw) να περιστρέψουμε το αντικείμενο (Rotate) Να μετακινήσουμε το αντικείμενο (Move) να δούμε την κάτοψη του αντικειμένου (Top View) να μεγενθύνουμε το αντικείμενο (Zoom In) να σμικρύνουμε το αντικείμενο (Zoom Out) να απεικονίσουμε το αντικέιμενο σε ολόκληρη την οθόνη (Fit to Screen) να απεικονίσουμε το αντικείμενο με την τεχνική του συρμάτινου πλέγματος (Wire Frame) να κρύψουμε ή να εμφανίσουμε τις πίσω γραμμές, που δεν φαίνονται (Hide Lines)

10 να προσθέσουμε χρώμα και σκιές στο απεικονιζόμενο αντικείμενο (Rendering) να χρωματίσουμε την εξωτερική επιφάνεια του αντικειμένου (Flood Fill) να χρωματίσουμε μία επιφάνεια κάθε φορά, έτσι ώστε να πετύχουμε ακρίβεια χρωματισμού σε μικρότερες επιφάνειες (Paint Brush) να καθορίσουμε το χρώμα που εφαρμόζουμε με τα δύο παραπάνω εργαλεία (Drawing Color) να ανοίξουμε ένα παράθυρο, μέσα από το οποίο μπορούμε να βρούμε τις συντεταγμένες κάθε σημείου στο αντικείμενο και να μετρήσουμε τις διαστάσεις του σαρωμένου αντικειμένου (Display Coordinates) να ανοίξουμε τον ελεγκτή, μέσα από τον οποίο μπορούμε να ξεκινήσουμε τη σάρωση του αντικειμένου (Controller) να αλλάξουμε το ύψος του προς σάρωση αντικειμένου, κατά τον άξονα Ζ (Change Z-Value Control Bar) να εμφανίσουμε στην οθόνη τις εργαλειοθήκες (Tool Bar 1,2,Status Bar)

11 Help Menu  Μέσα από το μενού Help έχουμε τη δυνατότητα: να δούμε τα περιοχόμενα της online βοήθειας που παρέχει το πρόγραμμα (Contents) να δούμε πληροφορίες για την έκδοση του προγράμματος και τα δικαιώματα χρήσης του (About)

12 Επεξήγηση των εικονιδίων  Κάτω από το κύριο μενού διακρίνουμε τα πληκτρα των εργαλειοθηκών με τα οποία μπορούμε να ενεργοποιήσουμε εντολές που προαναφέρθηκαν μέσα από τα μενού  Στα αριστερά διακρίνουμε μία “ρόδα” με την οποία έχουμε τη δυνατότητα περιστροφής του αντικειμένου κατά τον άξονα Χ  Η ακριβώς από κάτω “ρόδα” δίνει τη δυνατότητα περιστροφής κατά τον Ζ άξονα  Η “ρόδα” δεξιά της τελευταίας δίνει τη δυνατότητα περιστροφής κατά τον Υ άξονα  Τα αμέσως επόμενα τρία πλήκτρα, δίνουν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε, να εκτυπώσουμε και να τερματίσουμε τη λειτουργία του προγράμματος αντίστοιχα


Κατέβασμα ppt "Λειτουργίες του προγράμματος Dr.PICZA Σύντομη περιγραφή των βασικών λειτουργιών Μπεκρής Ευάγγελος Σταματούλης Ελευθέριος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google