Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υλικά. Materials Χρώμα Ambient color: το χρώμα περιβάλλοντος Diffuse color: το κύριο χρώμα του υλικού (αναφέρεται ως χρώμα διάχυσης και ισχύει για όλα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υλικά. Materials Χρώμα Ambient color: το χρώμα περιβάλλοντος Diffuse color: το κύριο χρώμα του υλικού (αναφέρεται ως χρώμα διάχυσης και ισχύει για όλα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υλικά

2 Materials

3 Χρώμα Ambient color: το χρώμα περιβάλλοντος Diffuse color: το κύριο χρώμα του υλικού (αναφέρεται ως χρώμα διάχυσης και ισχύει για όλα τα χρώματα). Specular color: το χρώμα ανάκλασης (το χρώμα που εμφανίζει η φωτεινή κηλίδα κάθε καμπύλης επιφάνειας των στιλπνών υλικών). Όταν έχουμε ένα 3D αντικείμενο, το χρώμα του στις διάφορες επιφάνειες διαφέρει. Στο Autocad, το φαινόμενο αυτό αποδίδεται με τη ρύθμιση των εξής τριών μεταβλητών χρώματος:

4 Shininess = Τραχύτητα (Λαμπρότητα) Η τραχύτητα των υλικών παίρνει τιμές από 0 έως 100. Η μέγιστη τιμή 100 δηλώνει πολύ λείο και λαμπρό υλικό. Η τιμή 0 δηλώνει λείο υλικό. Πρακτικά τα λεία υλικά είναι και στιλπνά, που σημαίνει ότι αντανακλούν το φως. Στο Autocad, υλικά με τραχύτητα 0 δε σημαίνει κατ΄ανάγκη και αντικείμενο που αντανακλά το φως. Απλά μειώνει τη φωτεινή κηλίδα των αντικειμένων. Έτσι η απόδοση της τραχύτητας των αντικειμένων είναι συνδυασμός ρύθμισης των παραμέτρων Shininess και Reflection.

5 Opacity= Διαφάνεια Αν θέλουμε να ορίσουμε μια επιφάνεια ή ένα αντικείμενο σαν διαφανές ή ημιδιαφανές, μπορούμε να ρυθμίσουμε τη διαφάνειά του με την παράμετρο Opacity η οποία παίρνει με τιμές από 0 έως 100. Η μέγιστη τιμή 100 δηλώνει πλήρως αδιαφανές υλικό, ενώ η τιμή 0 δηλώνει διαφανές υλικό. Οι ενδιάμεσες τιμές δηλώνουν ημιδιαφανή υλικά. Τα διαφανή και ημιδιαφανή υλικά μπορούν να διαθλούν το φως. Με την παράμετρο Refraction index ορίζουμε το συντελεστή διάθλασης των διαφανών και ημιδιαφανών αντικειμένων. Αυτός παίρνει τιμές από 1 έως 3.

6 Τα διαφανή αντικείμενα αυξάνουν τον χρόνο της φωτοαπόδοσης!

7 Προτεραιότητα απόδοσης υλικών στο Autocad Για να αποδώσουμε υλικά στο Autocad, πρέπει πρώτα να τα προσαρτήσουμε στα σχεδιασμένα αντικείμενα. Για να αποδοθούν τα προσαρτημένα υλικά πρέπει να έχουμε στην παράμετρο Apply Materials ενεργοποιημένη την τιμή On.

8

9 Για να προσαρτήσουμε κάποιο υλικό πρέπει πρώτα να το δημιουργήσουμε (αν δεν είναι ορισμένο στο σχέδιό μας), να το επιλέξουμε και μετά να το προσαρτήσουμε στο αντικείμενο που θέλουμε. Η προσάρτηση γίνεται με δύο τρόπους: είτε επιλεκτικά είτε ομαδικά βάσει στρώσεων. Επιλεκτική προσάρτηση (Apply material to objects). Γίνεται με την εντολή materials. Επιλέγουμε κάποιο από τα υλικά και στη συνέχεια το προσαρτούμε σε επιλεγμένα αντικείμενα που τα επιλέγουμε (μεμονωμένα ή ομαδικά στην προτροπή Select objects: ) Επιλεκτική προσάρτηση (Apply material to objects). Γίνεται με την εντολή materials. Επιλέγουμε κάποιο από τα υλικά και στη συνέχεια το προσαρτούμε σε επιλεγμένα αντικείμενα που τα επιλέγουμε (μεμονωμένα ή ομαδικά στην προτροπή Select objects: )

10 Ομαδική προσάρτηση με βάση τη στρώση των αντικειμένων. Γίνεται με την εντολή materialattach. Επιλέγουμε κάποιο από τα υλικά και στη συνέχεια το προσαρτούμε σε αντικείμενα με βάση τη στρώση στην οποία έχουν σχεδιαστεί, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο μεταφοράς και απόθεσης (drag and drop). Ομαδική προσάρτηση με βάση τη στρώση των αντικειμένων. Γίνεται με την εντολή materialattach. Επιλέγουμε κάποιο από τα υλικά και στη συνέχεια το προσαρτούμε σε αντικείμενα με βάση τη στρώση στην οποία έχουν σχεδιαστεί, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο μεταφοράς και απόθεσης (drag and drop).

11 Πρότυπα υλικών και τυπικά υλικά του Autocad Realistic: Στο πρότυπο αυτό μπορούν να αποδοθούν υλικά των οποίων η εμφάνισή τους προσομοιάζει στα πραγματικά υλικά. Realistic: Στο πρότυπο αυτό μπορούν να αποδοθούν υλικά των οποίων η εμφάνισή τους προσομοιάζει στα πραγματικά υλικά. Realistic Metal: Στο πρότυπο αυτό υπάρχουν όλες οι ιδιότητες των οποίων η εμφάνισή τους προσομοιάζει στα μέταλλα. Realistic Metal: Στο πρότυπο αυτό υπάρχουν όλες οι ιδιότητες των οποίων η εμφάνισή τους προσομοιάζει στα μέταλλα. Advanced και Advanced Metal: Στο πρότυπο αυτό εκτός από τις ιδιότητες του προτύπου Realistic, υπάρχουν και ρυθμίσεις για τα χρώματα Ambient και Specular. Advanced και Advanced Metal: Στο πρότυπο αυτό εκτός από τις ιδιότητες του προτύπου Realistic, υπάρχουν και ρυθμίσεις για τα χρώματα Ambient και Specular. Το Autocad διαθέτει τα εξής τέσσερα βασικά πρότυπα υλικών:

12 Template

13 Εκτός όμως από τα παραπάνω πρότυπα υπάρχουν και κάποια άλλα, τα οποία έχουν ρυθμίσει τις ιδιότητές τους ώστε να μοιάζουν με πραγματικά υλικά. Τα πρότυπα αυτά τα επιλέγουμε από τον πτυσσόμενο κατάλογο επιλογών Template.

14 Χρησιμοποιώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού μας:

15 Create New Material (Δημιουργία νέου υλικού): Με την επιλογή αυτή δημιουργούμε ένα νέο υλικό, το οποίο βασίζεται στο πρότυπο που έχουμε επιλέξει. Apply Material (Εφαρμογή υλικού): Αυτή την εντολή την χρησιμοποιούμε για να προσαρτήσουμε το επιλεγμένο υλικό σε αντικείμενα του σχεδίου μας. Σε ένα αντικείμενο μπορούμε να προσαρτήσουμε ΜΟΝΟ ένα υλικό. Έτσι αν επιλέξουμε ένα αντικείμενο, το οποίο ήδη έχει ένα άλλο προσαρτημένο υλικό, το παλαιό υλικό αυτόματα αποσυνδέεται και προσαρτάται στο αντικείμενο το νέο υλικό.

16 Indicate Materials in Use (Σήμανση υλικών σε χρήση): Πατώντας αυτό το κουμπί επισημαίνονται όσα από τα υλικά χρησιμοποιούνται με προσάρτηση στο σχέδιό μας και αποκτούν το σύμβολο του σχεδίου του Autocad. Remove Materials from Selected Objects (Αποσύνδεση υλικών από επιλεγμένα αντικείμενα): Με αυτό το κουμππί αποσυνδέουμε προσαρτημένα υλικά από αντικείμενα που θα επιλέξουμε.

17 Swatch Geometry (Γεωμετρία Εικονιδίου προεπισκόπησης): Καθορίζουμε το σχήμα προεπισκόπησης στο οποίο θα εφαρμόζεται το επιλεγμένο υλικό. (μορφή σφαίρας,κυλίνδρου ή κύβου) Checkered Underlay On/Off (Φόντο σκακιέρας): Με το εικονίδιο αυτό εναλλάσσουμε το φόντο με το οποίο παρουσιάζονται τα υλικά στο πλαίσιο διαλόγου της εντολής materials. Βοηθάει πολύ όταν το υλικό που ρυθμίζουμε είναι σκουρόχρωμο, οπότε δε φαίνονται καθαρά οι ρυθμίσεις του. Preview Swatch Lighting Model

18 Παλέτες έτοιμων υλικών Τα υλικά είναι ταξινομημένα σε καρτέλες με βάση το είδος που διαπραγματεύονται. Η ονομασία του κάθε είδους αναγράφεται στην ετικέτα της καρτέλας. Για να χρησιμοποιήσουμε κάποιο υλικό πρέπει πρώτα να εντοπίσουμε την καρτέλα που το περιέχει και στη συνέχεια να το επιλέξουμε πατώντας στο εικονίδιο του οπότε στη γραμμή εντολών εμφανίζεται το εξής μήνυμα: Select objects:

19

20 Οποιαδήποτε αλλαγή θα κάνουμε στις ρυθμίσεις του έτοιμου υλικού που προσαρτήσαμε από την παλέτα υλικών MATERIALS μέσω του πλαισίου διαλόγου της εντολής materials θα ισχύει μόνον για το τρέχον σχέδιο.

21 Πατώντας δεξί κλικ πάνω στο υλικό που θέλουμε:

22

23 Οποιαδήποτε αλλαγή θα κάνουμε στις ρυθμίσεις του έτοιμου υλικού μέσω του πλαισίου διαλόγου Tool Properties δεν θα ισχύει για το τρέχον σχέδιο αλλά για όλες τις επόμενες εκτελέσεις του Autocad. Αν θέλουμε οι αλλαγές να γίνουν και στο τρέχον σχέδιο πρέπει να προσαρτήσουμε ξανά το διορθωμένο υλικό.

24 Αν θελήσουμε να προσθέσουμε ένα υλικό από το σχέδιό στην παλέτα εργαλείων, εντοπίζουμε το υλικό που θέλουμε και είτε πατάμε στην επιλογή Export to Active Tool Palette είτε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού ο επιλέγουμε και το σύρουμε στην παλέτα εργαλείων και το τοποθετούμε στη θέση που θέλουμε. Με τον τρόπο αυτό το τρέχον σχέδιο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε μελλοντικά σχέδιά μας.

25 Προσθήκη υλικού από το σχέδιο στην παλέτα εργαλείων Materials.

26 Ομαδική προσάρτηση υλικών Η εντολή Materialattach

27

28 Η επιλεκτική προσάρτηση υλικών (με την επιλογή Apply Materials to Objects) υπερισχύει της προσάρτησης με βάση τις στρώσεις.


Κατέβασμα ppt "Υλικά. Materials Χρώμα Ambient color: το χρώμα περιβάλλοντος Diffuse color: το κύριο χρώμα του υλικού (αναφέρεται ως χρώμα διάχυσης και ισχύει για όλα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google