Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΙ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2005-2013 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΙ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2005-2013 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΙ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ομάδα Περιβάλλοντος Ιούλιος 2014 ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

2 Αποτελέσματα Έρευνας Υπαρκτές ( λειτουργούσες και μη ) Λουτρικές Μονάδες κατά Φορέα Εκμετάλλευσης – Συμπλήρωση ερωτηματολογίων Πλήθος ερωτηματολογίων Σύνολο Απώλειες 2010 (Λειτ. 2009) Απώλειες 2012 (Λειτ. 2011) Απώλειες 2013 (Λειτ. 2012) Απώλειες 2014 ( Λειτ. 2013) Συμπλ. Ερωτ (Λειτ. 2009) Συμπλ Ερωτ (Λειτ. 2011) Συμπλ. Ερωτ (Λειτ. 2012) Συμπλ. Ερωτ (Λειτ. 2013) 1.Δημοτ. επιχείρ ΕΤΑ Ιδιωτ. επιχείρ Ιδιωτ. επιχείρ. Αιδηψού με πηγή Ιδιωτ. επιχείρ. Αιδηψού με νερό ΕΟΤ ΣΥΝΟΛΟ

3 Υπαρκτές ( λειτουργούσες και μη ) Λουτρικές Μονάδες κατά Περιφέρεια και Φορέα Εκμετάλλευσης Περιφέρεια 1.Δημοτική επιχείρηση (Δημοτ.Κυριότητας) 2.ΕΤΑ 3.Ιδιωτική επιχείρηση ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΡΚΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1.Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 6 *006 2.Κεντρική Μακεδονία Δυτική Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Ιόνια Νησιά Δυτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα Εκ των οποίων: Ιδ. Επιχ. Αιδηψού με πηγή 7 Ιδ. Επιχ. Αιδηψού με παροχή νερού από τον ΕΟΤ 16 9.Αττική Πελοπόννησος 11 **02 11.Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη 0000 ΣΥΝΟΛΟ * Τα « Λουτρά Ελευθερών » παραχωρήθηκαν σε ιδιώτη για 40 χρόνια (2012) ** Η Ιαματική πηγή « Λουτρακίου » ( ποσιθεραπεία ) παραχωρήθηκε από την ΕΤΑΔ στο Δήμο Λουτρακίου (2012)

4 Σύνολο Εισιτηρίων κατά Περιφέρεια (2005 – 2013) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Ανατολική Μακεδονία - Θράκη ,00% 5,46%4,94%4,82%4,43%4,87%5,69%4,99%5,23% Κεντρική Μακεδονία ,49%24,20%27,77%29,77%31,17%33,04%38,88%50,26%50,87%31,88% Δυτική Μακεδονία ,03%1,10%1,19%0,92%0,90%0,78%0,28%0,14%0,25%0,71% Ηπειρος ,17%2,21%2,08%1,97%1,98%2,02%1,68%0,78%0,63%1,88% Θεσσαλία ,48%4,69%4,12%4,14%4,24%4,26%3,98%4,06%3,79%4,24% Δυτική Ελλάδα ,73%5,59%4,39%4,99%4,75%4,95%4,74%2,88%2,37%4,75% Στερεά Ελλάδα ,42%37,24%36,81%35,09%33,22%30,38%25,69%14,90%13,28%31,85% Αττική ,50%10,89%10,11%9,65%9,83%10,04%9,88%12,72%13,79%10,58% Πελοπόννησος ,31%3,13%2,76%2,67%2,92%4,16%4,31%3,34%3,07%3,26% Βόρειο Αιγαίο ,45%4,50%4,70%5,20%5,52%5,37%5,12%4,60%6,40%5,04% Νότιο Αιγαίο ,43%0,46%0,62%0,66%0,64%0,58%0,57%0,62%0,56%0,57% ΣΥΝΟΛΟ ,00%

5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ Ο συνολικός αριθμός εισιτηρίων όλων των λουτρικών μονάδων αυξάνεται μεταξύ κατά 17,3%. Κατά το 2010 εμφανίζεται πτώση 11% έναντι του Κατά το 2011 η υστέρηση έναντι του 2009 ανέρχεται σε 31,7% και κατά 19,8% έναντι του Κατά το 2012 παρατηρείται περαιτέρω δραματική μείωση κατά 62,2% έναντι του 2009 και κατά 44,25% έναντι του 2005, ενώ κατά το έτος 2013 παρατηρείται σταθεροποίηση στο επίπεδο του 2012.

6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 2013 ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

7 Κατανομή Εισιτηρίων κατά Περιφέρεια (2005 – 2013) Από το 2010 και μετά η Κεντρική Μακεδονία υπερέχει της Στερεάς Ελλάδας. Κατά το 2013 : Κεντρική Μακεδονία → 50,87 % Στερεά Ελλάδα → 13,28 % Μέσος όρος 9ετίας: Στερεά Ελλάδα Μ. Ο 9 ετίας → 3 1,85 % Κεντρική Μακεδονία Μ. Ο 9 ετίας → 3 1,88 % Αττική Μ. Ο 9 ετίας → 10,58 %

8 Κατανομή Εισιτηρίων στις Λουτρικές Μονάδες κατά Περιφέρεια ( Μ. Ο ετών )

9 Κατανομή (%) Εισιτηρίων στις Περιφέρειες με το μεγαλύτερο αριθμό εισιτηρίων ( ) Η Κεντρική Μακεδονία έχει συνεχή ποσοστιαία αύξηση από το 2005 (24,49%) έως το 2009 (31,1%). Κατά το 2010 υπερβαίνει για πρώτη φορά τη Στερεά Ελλάδα ( με 33,04% έναντι 30,38%) με το 2013 να εμφανίζεται η μέγιστη διαφορά ( με 50, 87 % έναντι 1 3,28 %) με πλήρη ανατροπή των έως τότε δεδομένων.

10 Σύνολο Εισιτηρίων κατά Φορέα Εκμετάλλευσης (2005 – 2013) ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ,74%46,66%49,11%48,28%50,04%53,12%58,06%67,98%69,16%51,88% ΕΤΑ ,88%15,46%12,35%12,51%11,39%9,37%8,61%7,08%7,79%11,91% ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΛΗΝ ΑΙΔΗΨΟΥ) ,13%18,44%17,37%18,87%19,08%18,62%17,52%18,19%17,51%18,40% ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕ ΠΗΓΗ ,38% 4,92%5,89%5,42%4,73%4,25%2,00%1,52%4,56% ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΟΤ ,86%15,06%16,25%14,45%14,06%14,15%11,56%4,76%4,02%13,25% ΣΥΝΟΛΟ ,00%

11 Κατανομή Εισιτηρίων κατά Φορέα Εκμετάλλευσης (2005 – 2013)

12  Εισιτήρια Μονάδων ΕΤΑ : Μείωση 79,4 % μεταξύ 2005 και  Εισιτήρια Ιδιωτικών Επιχειρήσεων ( πλην Αιδηψού ): Μείωση 61,6 % μεταξύ 2005 και 2013  Εισιτήρια Αιδηψού : Μείωση 86,5% μεταξύ 2005 και 2013  Εισιτήρια Δημοτικών Επιχειρήσεων : Μείωση 32,7% μεταξύ 2005 και 2013 Σχετικό Μερίδιο επί του Συνόλου : Δημοτικές επιχειρήσεις 2005 → 45,74% 2009 → 50,04% 2012 → 67,98% 2013 → 69,16%

13 Κατανομή (%) Εισιτηρίων στις Λουτρικές Μονάδες κατά Φορέα Εκμετάλλευσης (2005 – 2013)

14 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΛΟΥΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΆ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (2005 – 2013)  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕ ΠΗΓΗ ,02%22,52%23,23%28,96%27,84%25,07%26,87%29,54%27,38%25,62% ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΟΤ ,98%77,48%76,77%71,04%72,16%74,93%73,13%70,46%72,62%74,38% ΣΥΝΟΛΟ ,00%

15  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( πλην Αιδηψού ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 2. Κεντρική Μακεδονία ,30%9,02%9,14%9,00%7,54%7,98%5,48% 7. Δυτική Ελλάδα ,42%12,98%13,72%12,30%12,78%12,73%13,47%5,68%2,40%11,96% 8. Στερεά Ελλάδα ,48%27,98%28,09%24,61%23,37%22,62%19,58%16,60%10,91%23,83% 9. Αττική ,10%59,04%58,19%51,14%51,53%53,92%56,40%69,93%78,71%57,51% 11. Βόρειο Αιγαίο * ,64%3,30%1,59%1,55%0,25%* 1,23% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ,00% * Η μονάδα του ΤΣΑΥ στην Λέσβο δεν λειτούργησε το 2013

16 Κατανομή Εισιτηρίων στις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις ( πλην Αιδηψού ) κατά Περιφέρεια (2005 – 2013)

17  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΔ * Η Ι. Π Λουτρακίου ( ποσιθεραπεία ) παραχωρήθηκε στον Δήμο Λουτρακίου και λειτουργεί χωρίς εισιτήριο

18 Κατανομή Εισιτηρίων στις Επιχειρήσεις ΕΤΑ κατά Περιφέρεια (2005 – 2013)

19  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1. Ανατολική Μακεδονία - Θράκη ,12%12,87%11,11%10,22%9,65%8,34%8,38%8,37%7,22%10,08% 2. Κεντρική Μακεδονία ,76%51,21%55,94%57,41%58,28%58,14%63,22%71,61%71,28%58,86% 3. Δυτική Μακεδονία ,06%2,36%2,42%1,90%1,81%1,46%0,49%0,21%0,36%1,37% 4. Ή π ειρος ,74% 4,23%4,08%3,97%3,80%2,89%1,15%0,91%3,63% 5. Θεσσαλία ,80%10,04%8,39%8,59%8,47%8,01%6,86%5,98%5,48%8,17% 7. Δυτική Ελλάδα ,09%2,95%2,83%2,64%2,32%2,70%2,06%0,59%0,62%2,36% 10. Πελο π όννησος ,53%6,03%5,04%4,93%5,28%7,59%7,38%4,92%4,44%5,86% 11. Βόρειο Αιγαίο ,72%9,65%9,57%9,74%9,77%9,56%8,34%6,70%9,25%9,28% 12. Νότιο Αιγαίο ,18%0,16%0,48%0,49%0,45%0,40%0,38%0,48%0,45%0,39% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ,00%

20 Κατανομή Εισιτηρίων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις κατά Περιφέρεια (2005 – 2013)

21 Συνοπτικά Συμπεράσματα Επισκεψιμότητας των ετών  Η συνολική άνοδος των εισιτηρίων κατά τα έτη 2005 –2009 αντιστρέφεται κατά τα τελευταία έτη 2010 – 2013, με σταθεροποίηση στο κατώτερο σημείο του  Μικρότερη αναλογικά πτώση παρουσιάζουν οι Δημοτικές Επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας που κατά τα φαινόμενα έχουν επιτύχει την προσέλκυση και άλλων επισκεπτών, εκτός από τους δικαιούχους μέσω ασφαλιστικών ταμείων.  Αντίθετα, σημαντική πτώση παρουσιάζεται στις επιχειρήσεις των άλλων περιφερειών, οι οποίες κατά τα φαινόμενα είναι σχεδόν αποκλειστικά εξαρτημένες από τις εγκρίσεις των ασφαλιστικών ταμείων.  Συνολικά, πάντως, οι επισκέπτες χωρίς ασφαλιστική κάλυψη σε όλες τις λουτρικές μονάδες εμφανίζονται σημαντικά μειωμένοι, εξαιτίας της επιδεινούμενης οικονομικής κρίσης.  Κατά το 2013 εμφανίζεται αξιοσημείωτη άνοδος έναντι του 2012 στις δημοτικές επιχειρήσεις του Βορείου Αιγαίου ( Λέσβος και Ικαρία ) και της Κεντρικής Μακεδονίας ( Σιδηρόκαστρο και Άγκιστρο ), χωρίς όμως και εκεί να επιτυγχάνονται τα παλαιότερα επίπεδα εισιτηρίων των ετών  Επίσης, στην ιδιωτική εκμετάλλευση της “ Λίμνης Βουλιαγμένης ” υπάρχει άνοδος κατά το 2013 έναντι του 2012, χωρίς βέβαια να προσεγγίζονται τα παλαιά εισιτήρια.

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

23 Πίνακας Ερευνώμενων Μονάδων * Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις αναφέρονται με την παλιά ή / και με την παλιά και νέα ονομασία τους

24

25

26


Κατέβασμα ppt "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΙ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2005-2013 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google