Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΙ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2005-2013 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΙ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2005-2013 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΙ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2005-2013 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ομάδα Περιβάλλοντος www.ekke.gr/estia Ιούλιος 2014 ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

2 Αποτελέσματα Έρευνας Υπαρκτές ( λειτουργούσες και μη ) Λουτρικές Μονάδες κατά Φορέα Εκμετάλλευσης – Συμπλήρωση ερωτηματολογίων 2010 - 2014 Πλήθος ερωτηματολογίων Σύνολο Απώλειες 2010 (Λειτ. 2009) Απώλειες 2012 (Λειτ. 2011) Απώλειες 2013 (Λειτ. 2012) Απώλειες 2014 ( Λειτ. 2013) Συμπλ. Ερωτ. 2010 (Λειτ. 2009) Συμπλ Ερωτ. 2012 (Λειτ. 2011) Συμπλ. Ερωτ. 2013 (Λειτ. 2012) Συμπλ. Ερωτ. 2014 (Λειτ. 2013) 1.Δημοτ. επιχείρ. 155533 38 2. ΕΤΑ 0---77777 3. Ιδιωτ. επιχείρ 4444999913 4. Ιδιωτ. επιχείρ. Αιδηψού με πηγή 1---67777 5. Ιδιωτ. επιχείρ. Αιδηψού με νερό ΕΟΤ 3---13161616 ΣΥΝΟΛΟ139996872 81

3 Υπαρκτές ( λειτουργούσες και μη ) Λουτρικές Μονάδες κατά Περιφέρεια και Φορέα Εκμετάλλευσης 2010 - 2014 Περιφέρεια 1.Δημοτική επιχείρηση (Δημοτ.Κυριότητας) 2.ΕΤΑ 3.Ιδιωτική επιχείρηση ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΡΚΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1.Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 6 *006 2.Κεντρική Μακεδονία 6118 3.Δυτική Μακεδονία 2002 4.Ήπειρος 3003 5.Θεσσαλία 2002 6.Ιόνια Νησιά 0000 7.Δυτική Ελλάδα 81211 8.Στερεά Ελλάδα 032528 Εκ των οποίων: Ιδ. Επιχ. Αιδηψού με πηγή 7 Ιδ. Επιχ. Αιδηψού με παροχή νερού από τον ΕΟΤ 16 9.Αττική 0033 10.Πελοπόννησος 11 **02 11.Βόρειο Αιγαίο 8021010 12.Νότιο Αιγαίο 2136 13.Κρήτη 0000 ΣΥΝΟΛΟ 3873681 * Τα « Λουτρά Ελευθερών » παραχωρήθηκαν σε ιδιώτη για 40 χρόνια (2012) ** Η Ιαματική πηγή « Λουτρακίου » ( ποσιθεραπεία ) παραχωρήθηκε από την ΕΤΑΔ στο Δήμο Λουτρακίου (2012)

4 Σύνολο Εισιτηρίων κατά Περιφέρεια (2005 – 2013) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 200520062007200820092010201120122013 ΣΥΝΟΛΟ Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 118.801123.825123.275112.474112.21291.07277.16949.79143.936852.555 6,00% 5,46%4,94%4,82%4,43%4,87%5,69%4,99%5,23% Κεντρική Μακεδονία 484.624498.981627.511678.300724.054679.310616.746440.054447.7865.197.366 24,49%24,20%27,77%29,77%31,17%33,04%38,88%50,26%50,87%31,88% Δυτική Μακεδονία 55022.70026.80020.90021.00016.0004.5051.2642.162115.881 0,03%1,10%1,19%0,92%0,90%0,78%0,28%0,14%0,25%0,71% Ηπειρος 42.93645.57046.89244.91946.18941.55226.5696.8605.521307.008 2,17%2,21%2,08%1,97%1,98%2,02%1,68%0,78%0,63%1,88% Θεσσαλία 88.69396.64193.08094.44598.47487.51763.17235.59033.360690.972 4,48%4,69%4,12%4,14%4,24%4,26%3,98%4,06%3,79%4,24% Δυτική Ελλάδα 113.328115.30199.142113.752110.276101.72275.12425.25220.903774.800 5,73%5,59%4,39%4,99%4,75%4,95%4,74%2,88%2,37%4,75% Στερεά Ελλάδα 740.508767.927831.874799.641771.698624.751407.427130.443116.8475.191.116 37,42%37,24%36,81%35,09%33,22%30,38%25,69%14,90%13,28%31,85% Αττική 227.549224.576228.457219.920228.441206.458156.689111.354121.3471.724.791 11,50%10,89%10,11%9,65%9,83%10,04%9,88%12,72%13,79%10,58% Πελοπόννησος 65.59264.49262.45960.76467.85285.45768.43929.27627.036531.367 3,31%3,13%2,76%2,67%2,92%4,16%4,31%3,34%3,07%3,26% Βόρειο Αιγαίο 87.98692.812106.151118.489128.166110.47081.14740.27156.317821.809 4,45%4,50%4,70%5,20%5,52%5,37%5,12%4,60%6,40%5,04% Νότιο Αιγαίο 8.6019.43214.02915.03414.91211.8979.1095.4424.97393.429 0,43%0,46%0,62%0,66%0,64%0,58%0,57%0,62%0,56%0,57% ΣΥΝΟΛΟ 1.979.1682.062.2572.259.6702.278.6382.323.2742.056.2061.586.096875.597880.18816.301.094 100,00%

5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2005 - 2013 Ο συνολικός αριθμός εισιτηρίων όλων των λουτρικών μονάδων αυξάνεται μεταξύ 2005-2009 κατά 17,3%. Κατά το 2010 εμφανίζεται πτώση 11% έναντι του 2009. Κατά το 2011 η υστέρηση έναντι του 2009 ανέρχεται σε 31,7% και κατά 19,8% έναντι του 2005. Κατά το 2012 παρατηρείται περαιτέρω δραματική μείωση κατά 62,2% έναντι του 2009 και κατά 44,25% έναντι του 2005, ενώ κατά το έτος 2013 παρατηρείται σταθεροποίηση στο επίπεδο του 2012.

6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 2013 ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

7 Κατανομή Εισιτηρίων κατά Περιφέρεια (2005 – 2013) Από το 2010 και μετά η Κεντρική Μακεδονία υπερέχει της Στερεάς Ελλάδας. Κατά το 2013 : Κεντρική Μακεδονία → 50,87 % Στερεά Ελλάδα → 13,28 % Μέσος όρος 9ετίας: Στερεά Ελλάδα Μ. Ο 9 ετίας → 3 1,85 % Κεντρική Μακεδονία Μ. Ο 9 ετίας → 3 1,88 % Αττική Μ. Ο 9 ετίας → 10,58 %

8 Κατανομή Εισιτηρίων στις Λουτρικές Μονάδες κατά Περιφέρεια ( Μ. Ο ετών 2005-2013)

9 Κατανομή (%) Εισιτηρίων στις Περιφέρειες με το μεγαλύτερο αριθμό εισιτηρίων (2005-2013) Η Κεντρική Μακεδονία έχει συνεχή ποσοστιαία αύξηση από το 2005 (24,49%) έως το 2009 (31,1%). Κατά το 2010 υπερβαίνει για πρώτη φορά τη Στερεά Ελλάδα ( με 33,04% έναντι 30,38%) με το 2013 να εμφανίζεται η μέγιστη διαφορά ( με 50, 87 % έναντι 1 3,28 %) με πλήρη ανατροπή των έως τότε δεδομένων.

10 Σύνολο Εισιτηρίων κατά Φορέα Εκμετάλλευσης (2005 – 2013) ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 200520062007200820092010201120122013ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ905.305962.2421.109.6251.100.0591.162.5501.092.336920.931595.201608.7418.456.990 45,74%46,66%49,11%48,28%50,04%53,12%58,06%67,98%69,16%51,88% ΕΤΑ334.172318.788279.043285.139264.629192.620136.53061.99568.5481.941.464 16,88%15,46%12,35%12,51%11,39%9,37%8,61%7,08%7,79%11,91% ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΛΗΝ ΑΙΔΗΨΟΥ) 378.633380.383392.617430.019443.351382.904277.822159.237154.1622.999.128 19,13%18,44%17,37%18,87%19,08%18,62%17,52%18,19%17,51%18,40% ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕ ΠΗΓΗ 86.71690.256111.152134.200126.02597.35467.40517.47713.343743.928 4,38% 4,92%5,89%5,42%4,73%4,25%2,00%1,52%4,56% ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΟΤ 274.342310.588367.233329.221326.719290.992183.40841.68735.3942.159.584 13,86%15,06%16,25%14,45%14,06%14,15%11,56%4,76%4,02%13,25% ΣΥΝΟΛΟ1.979.1682.062.2572.259.6702.278.6382.323.2742.056.2061.586.096875.597880.18816.301.094 100,00%

11 Κατανομή Εισιτηρίων κατά Φορέα Εκμετάλλευσης (2005 – 2013)

12  Εισιτήρια Μονάδων ΕΤΑ : Μείωση 79,4 % μεταξύ 2005 και 201 3  Εισιτήρια Ιδιωτικών Επιχειρήσεων ( πλην Αιδηψού ): Μείωση 61,6 % μεταξύ 2005 και 2013  Εισιτήρια Αιδηψού : Μείωση 86,5% μεταξύ 2005 και 2013  Εισιτήρια Δημοτικών Επιχειρήσεων : Μείωση 32,7% μεταξύ 2005 και 2013 Σχετικό Μερίδιο επί του Συνόλου : Δημοτικές επιχειρήσεις 2005 → 45,74% 2009 → 50,04% 2012 → 67,98% 2013 → 69,16%

13 Κατανομή (%) Εισιτηρίων στις Λουτρικές Μονάδες κατά Φορέα Εκμετάλλευσης (2005 – 2013)

14 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΛΟΥΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΆ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (2005 – 2013)  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 200520062007200820092010201120122013ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕ ΠΗΓΗ 86.71690.256111.152134.200126.02597.35467.40517.47713.343743.928 24,02%22,52%23,23%28,96%27,84%25,07%26,87%29,54%27,38%25,62% ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΟΤ 274.342310.588367.233329.221326.719290.992183.40841.68735.3942.159.584 75,98%77,48%76,77%71,04%72,16%74,93%73,13%70,46%72,62%74,38% ΣΥΝΟΛΟ361.058400.844478.385463.421452.744388.346250.81359.16448.7372.903.512 100,00%

15  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( πλην Αιδηψού ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 200520062007200820092010201120122013 ΣΥΝΟΛΟ 2. Κεντρική Μακεδονία 40.000 35.00025.00012.00012300164.300 9,30%9,02%9,14%9,00%7,54%7,98%5,48% 7. Δυτική Ελλάδα 47.01749.35853.86352.89356.66948.73737.4289.0423.695358.702 12,42%12,98%13,72%12,30%12,78%12,73%13,47%5,68%2,40%11,96% 8. Στερεά Ελλάδα 104.067106.449110.297105.836103.61886.61854.40526.44116.820714.551 27,48%27,98%28,09%24,61%23,37%22,62%19,58%16,60%10,91%23,83% 9. Αττική 227.549224.576228.457219.920228.441206.458156.689111.354121.3471.724.791 60,10%59,04%58,19%51,14%51,53%53,92%56,40%69,93%78,71%57,51% 11. Βόρειο Αιγαίο 11.37014.6236.0914.300400* 36.784 2,64%3,30%1,59%1,55%0,25%* 1,23% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 378.633380.383392.617430.019443.351382.904277.822159.237154.1622.999.128 100,00% * Η μονάδα του ΤΣΑΥ στην Λέσβο δεν λειτούργησε το 2013

16 Κατανομή Εισιτηρίων στις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις ( πλην Αιδηψού ) κατά Περιφέρεια (2005 – 2013)

17  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΔ * Η Ι. Π Λουτρακίου ( ποσιθεραπεία ) παραχωρήθηκε στον Δήμο Λουτρακίου και λειτουργεί χωρίς εισιτήριο

18 Κατανομή Εισιτηρίων στις Επιχειρήσεις ΕΤΑ κατά Περιφέρεια (2005 – 2013)

19  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 200520062007200820092010201120122013 ΣΥΝΟΛΟ 1. Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 11880112382512327511247411221291072771694979143936852.555 13,12%12,87%11,11%10,22%9,65%8,34%8,38%8,37%7,22%10,08% 2. Κεντρική Μακεδονία 4776244927816207116315006775546350835821864262074339044.977.550 52,76%51,21%55,94%57,41%58,28%58,14%63,22%71,61%71,28%58,86% 3. Δυτική Μακεδονία 55022.70026.80020.90021.00016.0004.5051.2642.162115.881 0,06%2,36%2,42%1,90%1,81%1,46%0,49%0,21%0,36%1,37% 4. Ή π ειρος 42.93645.57046.89244.91946.18941.55226.5696.8605.521307.008 4,74% 4,23%4,08%3,97%3,80%2,89%1,15%0,91%3,63% 5. Θεσσαλία 886939664193080944459847487517631723559033360690.972 9,80%10,04%8,39%8,59%8,47%8,01%6,86%5,98%5,48%8,17% 7. Δυτική Ελλάδα 28.00828.40431.42129.00026.99029.50019.0003.5003.750199.573 3,09%2,95%2,83%2,64%2,32%2,70%2,06%0,59%0,62%2,36% 10. Πελο π όννησος 590925799255959542646135282907679502927627036495828 6,53%6,03%5,04%4,93%5,28%7,59%7,38%4,92%4,44%5,86% 11. Βόρειο Αιγαίο 87.98692.812106.151107.119113.543104.37976.84739.87156.317785.025 9,72%9,65%9,57%9,74%9,77%9,56%8,34%6,70%9,25%9,28% 12. Νότιο Αιγαίο 16151517533654385236432635332842275532598 0,18%0,16%0,48%0,49%0,45%0,40%0,38%0,48%0,45%0,39% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 905.305962.2421.109.6251.100.0591.162.5501.092.336920.931595.201608.7418.456.990 100,00%

20 Κατανομή Εισιτηρίων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις κατά Περιφέρεια (2005 – 2013)

21 Συνοπτικά Συμπεράσματα Επισκεψιμότητας των ετών 2005 -2013  Η συνολική άνοδος των εισιτηρίων κατά τα έτη 2005 –2009 αντιστρέφεται κατά τα τελευταία έτη 2010 – 2013, με σταθεροποίηση στο κατώτερο σημείο του 2012.  Μικρότερη αναλογικά πτώση παρουσιάζουν οι Δημοτικές Επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας που κατά τα φαινόμενα έχουν επιτύχει την προσέλκυση και άλλων επισκεπτών, εκτός από τους δικαιούχους μέσω ασφαλιστικών ταμείων.  Αντίθετα, σημαντική πτώση παρουσιάζεται στις επιχειρήσεις των άλλων περιφερειών, οι οποίες κατά τα φαινόμενα είναι σχεδόν αποκλειστικά εξαρτημένες από τις εγκρίσεις των ασφαλιστικών ταμείων.  Συνολικά, πάντως, οι επισκέπτες χωρίς ασφαλιστική κάλυψη σε όλες τις λουτρικές μονάδες εμφανίζονται σημαντικά μειωμένοι, εξαιτίας της επιδεινούμενης οικονομικής κρίσης.  Κατά το 2013 εμφανίζεται αξιοσημείωτη άνοδος έναντι του 2012 στις δημοτικές επιχειρήσεις του Βορείου Αιγαίου ( Λέσβος και Ικαρία ) και της Κεντρικής Μακεδονίας ( Σιδηρόκαστρο και Άγκιστρο ), χωρίς όμως και εκεί να επιτυγχάνονται τα παλαιότερα επίπεδα εισιτηρίων των ετών 2005-2009.  Επίσης, στην ιδιωτική εκμετάλλευση της “ Λίμνης Βουλιαγμένης ” υπάρχει άνοδος κατά το 2013 έναντι του 2012, χωρίς βέβαια να προσεγγίζονται τα παλαιά εισιτήρια.

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

23 Πίνακας Ερευνώμενων Μονάδων * Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις αναφέρονται με την παλιά ή / και με την παλιά και νέα ονομασία τους

24

25

26


Κατέβασμα ppt "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΙ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2005-2013 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google