Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Α.Κ. Γεωργίου 1  Συστήματα  Διαδικασίες/Δραστηριότητες/Σχέσεις  Μοντέλα  Προσομοίωση  Παραδείγματα  Συμπεράσματα Μοντελοποίηση Και Προσομοίωση Παραγωγικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Α.Κ. Γεωργίου 1  Συστήματα  Διαδικασίες/Δραστηριότητες/Σχέσεις  Μοντέλα  Προσομοίωση  Παραδείγματα  Συμπεράσματα Μοντελοποίηση Και Προσομοίωση Παραγωγικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Α.Κ. Γεωργίου 1  Συστήματα  Διαδικασίες/Δραστηριότητες/Σχέσεις  Μοντέλα  Προσομοίωση  Παραδείγματα  Συμπεράσματα Μοντελοποίηση Και Προσομοίωση Παραγωγικών Και Επιχειρησιακών Διαδικασιών

2 Α.Κ. Γεωργίου 2 Επιχειρησιακά Συστήματα  Σύνολο οργανωμένων οντοτήτων (ανθρώπινο δυναμικό, μηχανές, εξοπλισμός,πρώτες ύλες, πληροφορίες, κ.ά) οι οποίες αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται σε διαδικασίες (μεθοδολογίες) που αποσκοπούν στην επίτευξη κάποιων στόχων ανάλογα με την είσοδο που δέχονται  Στατικό/Δυναμικό  Προσδιοριστικό/Στοχαστικό  Διακριτό/Συνεχές  Κατάσταση συστήματος

3 Α.Κ. Γεωργίου 3 Επιχειρησιακές Διαδικασίες  Διαδικασία - Επιχειρησιακή διαδικασία  Αλληλοσυσχετιζόμενες δραστηριότητες

4 Α.Κ. Γεωργίου 4 Επιχειρησιακές Δραστηριότητες  Προστιθέμενης Αξίας (μεγιστοποίηση αξίας με τον πλέον αποδοτικό τρόπο)  Μετάβασης / Μεταφοράς οντοτήτων (ελαχιστοποίηση πόρων που απαιτούν)  Ελέγχου (κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο, κόστος/όφελος για την εισαγωγή και ενσωμάτωση)

5 Α.Κ. Γεωργίου 5 Παράδειγμα

6 Α.Κ. Γεωργίου 6 Πώς εντοπίζονται οι σχέσεις

7 Α.Κ. Γεωργίου 7 Βελτίωση ανταγωνιστικότητας  Εξάλειψη μη απαραίτητων, χωρίς προστιθέμενη αξία λειτουργιών  Εισαγωγή και χρήση τεχνολογίας  Βελτίωση ροής εργασιών με έμφαση στις δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας  Εντοπισμός των κυριοτέρων οδηγών κόστους για πιθανή μείωση/εξάλειψη

8 Α.Κ. Γεωργίου 8 Στρατηγικές βελτίωσης

9 Α.Κ. Γεωργίου 9 Επιχειρησιακά Μοντέλα  Στοχεύουσα Αναπαράσταση Συστήματος  Φυσικά - εικονικά (κατασκευές)  μετάδοση εικόνας, πειραματισμός, εκπαίδευση  Αναλογικά  χάρτες, διαγράμματα, όργανα μετρήσεων  Συμβολικά  προφορικά/γνώμης  μαθηματικά

10 Α.Κ. Γεωργίου 10 Διάκριση Επιχειρησιακών Μοντέλων  Σκοπός  περιγραφή, βελτιστοποίηση, πρόβλεψη  Μέθοδος ανάλυσης  αναλυτικό, μη αναλυτικό (αριθμητικό)  Διαχείριση Μεταβλητότητας  στοχαστικό, προσδιοριστικό  Γενικότητα εφαρμογής

11 Α.Κ. Γεωργίου 11 Οφέλη (1)  Κατανόηση λειτουργίας του συστήματος  Πλαίσιο εργασίας και ελέγχου σεναρίων  Ευελιξία  Αποφυγή παρενόχλησης συστήματος  Έλεγχος παραγόντων μεταβλητότητας  Επισπεύδει τη διαδικασία μελέτης και βελτιστοποίησης

12 Α.Κ. Γεωργίου 12 Οφέλη (2)  Μείωση δαπανών επιλογής εναλλακτικών σεναρίων  Βέλτιστος σχεδιασμός νέου συστήματος  Ελαχιστοποίηση κινδύνου άμεσης εφαρμογής απόφασης  Κοινή γλώσσα, προαγωγή ομαδικής εργασίας, διάχυση πληροφοριών, διευκόλυνση επικοινωνίας,

13 Α.Κ. Γεωργίου 13 Μοντέλα Προσομοίωσης  Μη αναλυτικά στοχαστικά μαθηματικά μοντέλα/ Έλεγχος εναλλακτικών σεναρίων  Οδηγούνται από γεγονότα (events)  Ακολουθίες τυχαίων αριθμών  Ενσωματώνουν τη δυναμική συμπεριφορά των συστημάτων  Πειραματική τεχνική/δειγματοληψία/  Στατιστική συμπερασματολογία

14 Α.Κ. Γεωργίου 14 Βασικά Δομικά Στοιχεία  Οντότητες  Μόνιμες, προσωρινές, πόροι, κλάσεις, σύνολα  Ιδιότητες/χαρακτηριστικά (attributes)  Γεγονότα  Δραστηριότητες  Παθητικές, ενεργητικές  Inputs - Outputs  Λογικές σχέσεις

15 Α.Κ. Γεωργίου 15 Μοντέλα Προσομοίωσης Πλεονεκτήματα  Ενσωματώνουν εύκολα τη διάσταση του χρόνου, συμπίεση του πραγματικού χρόνου  Δυνατότητα αναπαραγωγής πειράματος με ίδιες συνθήκες  Ευελιξία και πειραματισμός  Έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων  Συνέργεια - Αριστα εργαλεία εκπαίδευσης

16 Α.Κ. Γεωργίου 16 Παράδειγμα (1/5)

17 Α.Κ. Γεωργίου 17 Αναλυτικό μοντέλο απλού συστήματος εξυπηρέτησης (2/5) 1. Βαθμός απασχόλησης 3. Μέσο μήκο ουράς 2. Μέσο πλήθος στο σύστημα 4. Μέσος χρόνος αναμονής 5. Μέσος χρόνος παραμονής 6. Βαθμός απασχόλησης συστήματος s>1

18 Α.Κ. Γεωργίου 18 Μοντέλο προσομοίωσης (flow chart) (3/5)

19 Α.Κ. Γεωργίου 19

20 Α.Κ. Γεωργίου 20 Μοντέλο προσομοίωσης Activity cycle diagram (4/5)

21 Α.Κ. Γεωργίου 21 Μοντέλο προσομοίωσης Extend Modeling environment (5/5)

22 Α.Κ. Γεωργίου 22 Πριν αναπτυχθεί ένα μοντέλο  Ποιος είναι ο στόχος  Ποια είναι τα όρια και ο βαθμός λεπτομέρειας  Πηγές άντλησης δεδομένων  Βασικές λογικές σχέσεις και κανόνες  Ποιες εναλλακτικές λύσεις θα διερευνηθούν

23 Α.Κ. Γεωργίου 23 Πεδία Εφαρμογής (1)  Συστήματα / Διατάξεις παραγωγής  Κατά προϊόν (Flow systems)  Λειτουργικές (Job Shops – project shops)  Κυτταρικές (Cellular / flexible manufacturing)  Σταθερής θέσης προϊόντος  Υβριδικές

24 Α.Κ. Γεωργίου 24 Ερωτήματα (1)  Τύπος και πλήθος μηχανών  Θέση και χωρητικότητα buffers – stations  Προσωπικό  Προετοιμασία, συντήρηση, επιδιόρθωση (χρόνοι)  Φόρτωση μηχανών,προγραμματισμός (loading, sequencing rules)  Activity Based Costing

25 Α.Κ. Γεωργίου 25 Δείκτες αξιολόγησης (1)  Lead time, backlog  Utilization rate, bottleneck  Throughput rate, Scrap rate  Machine, product cycle time  WIP, waste, delivery time  Accumulated costs

26 Α.Κ. Γεωργίου 26 Πεδία εφαρμογής (2)  Διαχείριση πρώτων υλών και ημικατεργασμένων προϊόντων  Automatic Guided Vehicles  Automatic Storage Retrieval  Conveyors  Cranes  Transporters

27 Α.Κ. Γεωργίου 27 Ερωτήματα (2)  Ταχύτητα  Μήκος διαδρομών/ελαχιστοποίηση μετακινήσεων  Διαδρομές με ή χωρίς επιστροφή  Χωρητικότητα μεταφορέων  Οχήματα που απαιτούνται  Χωρητικότητα χώρων αναμονής

28 Α.Κ. Γεωργίου 28 Δείκτες αξιολόγησης (2)  Οι δείκτες αφορούν μετακινήσεις/οχήματα  Delivery time, response time  Queue size, utilization rate  load capacity  Throughput rate, blocking rate  Bottleneck

29 Α.Κ. Γεωργίου 29 Πεδία εφαρμογής (3)  Υπηρεσίες  Financial (banks, assurance)  Healthcare (hospitals, clinics)  Retail (stores, supermarkets, repair shops)  Utilities (telephone,, electricity, TV)  Professional (accounting, tax, legal)  Delivery / transportation /logistics (mail, airlines, freight services)

30 Α.Κ. Γεωργίου 30 Ερωτήματα (3)  Staffing levels  Process improvement  Order fulfillment (what wanted when wanted)  Activity Based Costing

31 Α.Κ. Γεωργίου 31 Δείκτες αξιολόγησης (3)  Cycle time, waiting time,  Queue lengths, service times  Utilization rate, service rate, error rate  Balking, reneging, jockeying  Non value added activities  On time service  Costs

32 Α.Κ. Γεωργίου 32 Πεδία Εφαρμογής (4)  Επικοινωνίες  Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών  Simplex  Half Duplex  Full Duplex

33 Α.Κ. Γεωργίου 33 Ερωτήματα (4)  Error detection, control and reporting  Overwhelming receiver  Disassembling/reassembling message packets  Collision/contention avoidance  Transmission speed, routing, equipment  Number of servers and other resources

34 Α.Κ. Γεωργίου 34 Δείκτες αξιολόγησης (4)  Message delay time,  Connection establishment delay  Buffer length  Processor delay  Network utilization rate  Throughput, bottleneck  Transmission rate

35 Α.Κ. Γεωργίου 35 Παράδειγμα μοντελοποίησης σε περιβάλλον CAPRe (Computer Aided Process Reengineering) Printed circuit production unit  Five types of cards arrive in batches  Different process times Four main production phases  Cleaning Machine  Component Automatic Insertion Machine  Soldering Phase  Non standard component insertion  Burn in test

36 Α.Κ. Γεωργίου 36 Process Simple Flow Diagram Cards Clean Insert Solder nonstndard Burn-in Exit nonstndard

37 Α.Κ. Γεωργίου 37 Ερωτήματα  Εισαγωγή νέου προϊόντος  Εισαγωγή δεύτερης μηχανής αυτόματης τοποθέτησης κυκλωμάτων (αύξηση δυναμικότητας)  ΜΑΤΚ  bottleneck  Υπόθεση: αποφυγή μεγαλύτερων προβλημάτων παραγωγικής δυναμικότητας

38 Α.Κ. Γεωργίου 38 Δείκτες αξιολόγησης  Utilization rates,  Mean queue lengths,  Work in process,  Average waiting times,  Bottlenecks,  Accumulated costs


Κατέβασμα ppt "Α.Κ. Γεωργίου 1  Συστήματα  Διαδικασίες/Δραστηριότητες/Σχέσεις  Μοντέλα  Προσομοίωση  Παραδείγματα  Συμπεράσματα Μοντελοποίηση Και Προσομοίωση Παραγωγικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google