Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

X ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΙΔΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ t x x ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΧΑΟΣ t t.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "X ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΙΔΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ t x x ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΧΑΟΣ t t."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 x ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΙΔΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ t x x ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΧΑΟΣ t t

2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

3 Διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης
Αυτόνομα και μη αυτόνομα συστήματα

4 . Ολοκληρωτικές καμπύλες και τροχιές x2 χώρος φάσεων
ολοκληρωτική καμπύλη τροχιά x1 t Σημεία ισορροπίας ή ιδιόμορφα σημεία ή μόνιμες καταστάσεις

5 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σημείο ισορροπίας: x = 0 Λύση: x(t) = eAt x0
λi: ιδιοτιμές του A vi: ιδιοδιανύσματα του A wi: ιδιοδιανύσματα του AT

6 Ιδιοτιμές του A: Ιδιοδιανύσματα του A: Ευστάθεια της μόνιμης κατάστασης όταν όλες οι ιδιοτιμές έχουν Re(li) < 0

7 Διδιάστατο γραμμικό σύστημα Ανάλυση επιπέδου φάσεων
Ιδιοτιμές πραγματικές, λ1, λ2 < 0 Ευσταθής κόμβος

8 Ιδιοτιμές πραγματικές, λ1, λ2 > 0
Ασταθής κόμβος Ιδιοτιμές πραγματικές, λ1 > 0 > λ2 Σαγματικό σημείο

9 Ιδιοτιμές μιγαδικές, Re(λi) < 0
Ευσταθής εστία Ιδιοτιμές μιγαδικές, Re(λi) > 0 Ασταθής εστία

10 Ιδιοτιμές καθαρά φανταστικές, Re(λi) = 0
Κέντρο (οριακή ευστάθεια)

11 ΓΡΑΜΜΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
Aνάπτυγμα Taylor γύρω από xs:

12 Ιακωβιανός πίνακας Θεώρημα Lyapunov Αν ο Ιακωβιανός πίνακας: (α) Δεν έχει μηδενικές ιδιοτιμές: detJ(xs) ≠ 0 (β) Δεν έχει καθαρά φανταστικές ιδιοτιμές τότε το σημείο ισορροπίας του μη γραμμικού συστήματος είναι γεωμετρικά όμοιο με εκείνο της γραμμικής προσέγγισης, δηλαδή ο χαρακτήρας του προσδιορίζεται από τις ιδιοτιμές του Ιακωβιανού πίνακα.

13 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΗΜΟΣΤΑΤΗ
Μοντέλο Monod Μόνιμες καταστάσεις 1. Έκπλυση: 2. Κανονική μόνιμη κατάσταση: Για να έχει φυσικό νόημα μια μόνιμη κατάσταση πρέπει: xs  0, 0  ss  sF Για την κανονική μόνιμη κατάσταση:

14 Ανάλυση ευστάθειας μόνιμων καταστάσεων
(Koga & Humphrey, 1967) Ιακωβιανός πίνακας Μόνιμη κατάσταση έκπλυσης Ιδιοτιμές: Ευσταθής όταν:

15 Κανονική μόνιμη κατάσταση
Ιδιοτιμές: Ευσταθής όταν έχει φυσικό νόημα (xs > 0)

16 Χαρακτήρας μόνιμων καταστάσεων
Έκπλυση Ευσταθής κόμβος Σαγματικό σημείο (ασταθής) Κανονική μόνιμη κατάσταση χωρίς φυσικό νόημα

17 Διάγραμμα λειτουργίας
Έκπλυση Κανονική μόνιμη κατάσταση

18 Koga & Humphrey (1967)

19 Μοντέλο Andrews (Yano & Koga, 1969) s

20 Μόνιμες καταστάσεις 1. Έκπλυση: 2. Κανονική μόνιμη κατάσταση: Για να υπάρχει: Για να έχει φυσικό νόημα: s

21 Διάγραμμα λειτουργίας
Ιa: δεν υπάρχουν ss1, ss2 > 0 (καμμία κανονική μόνιμη κατάσταση) Ιb: ss1, ss2 > sF χωρίς φυσικό νόημα (καμμία κανονική μόνιμη κατάσταση) ΙΙ: 0 < ss1 < sF, ss2 > sF χωρίς φυσικό νόημα (μία κανονική μόνιμη κατάσταση) ΙIΙ: 0 < ss1 < sF, 0 < ss2 < sF (δύο κανονικές μόνιμες καταστάσεις)

22 Ανάλυση ευστάθειας μόνιμων καταστάσεων
Ιακωβιανός πίνακας Μόνιμη κατάσταση έκπλυσης Ιδιοτιμές: - D, - D + sF) Ευσταθής όταν: D > (sF)

23 Κανονική μόνιμη κατάσταση
Ιδιοτιμές: Κανονική 1: ευσταθής όταν έχει φυσικό νόημα (xs > 0) Κανονική 2: ασταθής όταν έχει φυσικό νόημα (xs > 0)

24 Ia Ib II III _ Χαρακτήρας μόνιμων καταστάσεων Έκπλυση Ευσταθής κόμβος
Σαγματικό σημείο (ασταθής) Κανονική 1 _ χωρίς φυσικό νόημα Κανονική 2

25 Περιοχή ΙΙ Περιοχή ΙΙΙ Yano & Koga (1969)

26 Yano & Koga (1969)


Κατέβασμα ppt "X ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΙΔΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ t x x ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΧΑΟΣ t t."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google