Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

A.Gikas Prof. Infectious Diseases UNIVERSITY OF CRETE Faculty of Medicine ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "A.Gikas Prof. Infectious Diseases UNIVERSITY OF CRETE Faculty of Medicine ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 A.Gikas Prof. Infectious Diseases UNIVERSITY OF CRETE Faculty of Medicine ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

3 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Νοσοκομειακή λοίμωξη θεωρείται κάθε λοίμωξη που συμβαίνει σε ένα ασθενή που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ή σε άλλη μονάδα φροντίδας της υγείας και δεν υπήρχε ή δεν βρισκόταν σε περίοδο επώασης κατά την εισαγωγή του. Οι λοιμώξεις που αποκτήθηκαν σε προηγούμενη νοσηλεία θεωρούνται νοσοκομειακές, καθώς και αυτές που αναπτύσσονται μετά την έξοδο του ασθενούς. Επιπρόσθετα νοσοκομειακές θεωρούνται οι λοιμώξεις που αναπτύσσονται στο προσωπικό του νοσοκομείου, όταν συνδέονται με την εργασία του στο νοσοκομείο.

4 Ο Ορισμός της Επιτήρησης ΝΛ Η συστηματική και συνεχής ● συλλογή, ● ανάλυση & ερμηνεία, ● αναφορά των δεδομένων που αφορούν την εμφάνιση και διασπορά των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΝΛ), με στόχο τη διάχυση της πληροφορίας στα ενδιαφερόμενα μέρη, για τη λήψη κατάλληλων μέτρων ελέγχου και πρόληψης των ΝΛ. 3

5 Η Επιτήρηση είναι μια Συνεχής «Κυκλική» Διαδικασία ΑΝΑΦΟΡΑ & ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ 5 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΟΥ & ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ

6 Οι Λόγοι Διεξαγωγής Επιτήρησης ΝΛ ► Καθορισμός των Ενδημικών Συχνοτήτων των ΝΛ, ► Σύγκριση των Ενδημικών Συχνοτήτων των ΝΛ ανάμεσα σε Νοσοκομεία (Benchmarking) για εντοπισμό προβλημάτων, ► Αξιολόγηση των Μέτρων Ελέγχου των ΝΛ, ► Υιοθέτηση Πρακτικών Πρόληψης από το Προσωπικό, ► Ανίχνευση Επιδημιών, ► Μείωση της Συχνότητας Εμφάνισης των ΝΛ, της συνεπαγόμενης νοσηρότητας, θνητότητας και κόστους. Gaynes RP, Horan TC. Hosp. Epidemiol. & Infect. Control, 2e; 1999; Mayhall CG (ed.) 5

7 Μελέτες Επιπολασμού & Μελέτες Επίπτωσης ► Η μελέτη επιπολασμού (prevalence ή cross-sectional study) συνίσταται στην επιτήρηση των υπαρχόντων λοιμώξεων σε μια συγκεκριμένη ημέρα (point prevalence) ή σε διάστημα μερικών ημερών (period prevalence). ► Η μελέτη επίπτωσης (incidence study) συνίσταται στη συνεχή παρακολούθηση των ασθενών για την εμφάνιση νέων λοιμώξεων κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. Μέτρηση Συχνότητας ΝΛ Επιπολασμός Επίπτωση Περιγραφή των υπαρχόντων περιστατικών ΝΛ Περιγραφή του ρυθμού εμφάνισης (ροής) νέων περιστατικών ΝΛ 6

8 ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ HELICS co-operation HELICS 1 / HELICS 1 / Τα πρώτα πρωτόκολλα για λοιμώξεις Χειρουργικού Πεδίου (SSI) και λοιμώξεις σε ΜΕΘ (ICU) Τα πρώτα πρωτόκολλα για λοιμώξεις Χειρουργικού Πεδίου (SSI) και λοιμώξεις σε ΜΕΘ (ICU) HELICS 2 / HELICS 2 / Απογραφή-Έκδοση Οδηγιών Απογραφή-Έκδοση Οδηγιών Απόφαση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Απόφαση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νοσοκομειακές λοιμώξεις/Μικροβιακή Αντοχή Νοσοκομειακές λοιμώξεις/Μικροβιακή Αντοχή HELICS 3 / HELICS 3 / Αρχική εφαρμογή, εναρμόνιση μεθοδολογίας επίλυση τεχνικών προβλημάτων Αρχική εφαρμογή, εναρμόνιση μεθοδολογίας επίλυση τεχνικών προβλημάτων HELICS 4 / HELICS 4 / Οργάνωση και επέκταση δικτύου Οργάνωση και επέκταση δικτύου Η πρώτη αναφορά για νοσοκομειακές λοιμώξεις σε ΜΕΘ Η πρώτη αναφορά για νοσοκομειακές λοιμώξεις σε ΜΕΘ IPSE(Ιmproving Patient Safety in Europe) / IPSE(Ιmproving Patient Safety in Europe) / Διεθνής προσέγγιση Διεθνής προσέγγιση 2005-Δημιουργία ECDC 2005-Δημιουργία ECDC ECDC HAI-net /2008 ECDC εφαρμογήECDC HAI-net /2008 ECDC εφαρμογή

9

10

11 Ευρωπαϊκή Επιτήρηση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο UKGermanyFrance ECDCWHO Επιδημιολογική Επιτήρηση Εκτίμηση Κινδύνου Κατευθυντήριες Οδηγίες Δράσεις-EAAD

12 HEALTH CARE- ASSOCIATED INFECTIONS IMPLEMENTATION OF THE COUNCIL RECOMMENTATION OF 9 JUNE OF 2009 ON PATIENT SAFETY INCLUDING THE PREVENTION AND CONTROL OF HEALTH CARE- ASSOCIATED INFECTIONS Part II 2009/C 151/01

13 Ευρωπαϊκή Επιτήρηση ECDCTESSY ESAC European Surveillance Antibiotic Consumption Κατανάλωση αντιβιοτικών HAI SURVEILLANCE PPS,ICU,SSIEPIS-HAI EARSS European Antimicrobial Resistance Surveillance System Μικροβιακή αντοχή EPIS-AMR

14 ESAC-ΝΕΤ Map of Europe showing total outpatient antibiotic use in 2009 in the participating countries (presented using 5 DID quintiles) Κατηγοριες φαρμακευτικών ουσιών που επιτηρούνται: Αντιβιοτικά Αντιμυκητιασικά Αντιϊκά Αντιφυματικά WHO-ATC classification system WHO-Define Daily Doses DDD/1000 κατοίκους/ημέρα Φαρμακευτικές Εταιρείες Εθνικά Συστήματα Επιτήρησης Κατανάλωσης Αντιβιοτικών

15 EARSS/EARS-NET European Antimicrobial Resistance Surveillance System Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης της Μικροβιακής Αντοχής Τα εθνικά συστήματα επιτήρησης συλλέγουν από τα μικροβιολογικά εργαστήρια των χωρών τους κλινικά στελέχη. Τα δεδομένα αυτά συγκεντρώνονται στη βάση δεδομένων του EARS-NET. Έναρξη λειτουργίας του EARSS το ,000 παθογόνα στελέχη Το 2010 μεταφέρεται στο ECDC και αλλάζει όνομα από EARSS σε EARS-NET

16 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

17 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ EUROPEAN HEALTHCARE ASSOCIATED INFECTIONS SURVEILLANCE NETWORK (HAI-NET) ΣΗΜΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ECDC POINT PREVALENCE SURVEY (PPS) OF HEALTHCARE ASSOCIATED INFECTIONS (HAI) AND ANTIMICROBIAL USE IN ACUTE CARE HOSPITALS ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ INTENSIVE CARE INFECTIONS (ICUs) ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ SURGICAL SITE INFECTIONS (SSIs) ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ HAI AND ANTIMICROBIAL USE IN LONG TERM CARE FACITILIES (HALT-2) ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ CLOSTIRIDIUM DIFFICILE CLOSTIRIDIUM DIFFICILE INFECTIONS(CDIs)

18 17 Surveillance of HAIs in Greece 17

19 Region-wide Cretan Infection Control Network, 7 hospitals University Hospital of Heraklion, Crete Nation-wide Sentinel Network, 14 hospitals Cross-border Surveillance Network, Crete-Greece and Cyprus Planning of National Surveys with the Hellenic CDC-Pilot PPS Establishment of Continuous HAI Surveillance System in Greece, Participation in ECDC Networks Nation-wide Prevalence Survey in 37 hospitals, Cooperation with ECDC 2012

20 Επαναλαμβανόμενες Παγκρήτιες Μελέτες Επιπολασμού HAI, Κρήτη Νοσηλευόμενοι Ασθενείς Ασθενείς με ΗΑΙ Επιπολασμός ,8% ,5% ,9% ΣΥΝΟΛΟ ,0% 19 J Hosp Infect (1999); 41:11-18

21 Επαναλαμβανόμενες Παγκρήτιες Μελέτες Επιπολασμού HAI, Κρήτη Νοσηλευόμενοι Ασθενείς Ασθενείς με ΗΑΙ Επιπολασμός ,8% ,5% ,9% ΣΥΝΟΛΟ ,0% 20 J Hosp Infect (1999); 41:11-18

22 Nationwide Prevalence Surveys in Greece,  14 Hospitals (6 university-affiliated, 8 regional)  12% of all general hospitals in Greece  3925 patients in 1999, 3195 patients in 2000  10% of all hospitalized patients in Greece  1999: 366 ΗΑΙs in 337 patients (8.6%)  2000: 244 ΗΑΙs in 230 patients (7.2%) 21

23 ΕστίαHAI% % LRTI11130,37932,4 UTI8322,75924,2 BSI5815,83012,3 SSI5414,84317,6 Other6016,43313,5 Total366100, ,0 Πανελλήνιες Μελέτες Επιπολασμού : Επιπολασμός ανά θέση λοίμωξης,

24 : Χειρουργικές Λοιμώξεις, Πανελλήνιες Μελέτες Επιπολασμού: Χειρουργικές Λοιμώξεις,

25 : Surgical Site Infections, Nationwide Prevalence Surveys in Greece: Surgical Site Infections, v

26 Pilot Prevalence Study November

27 26 26

28 Prevalence Survey, Crete-Cyprus 2007

29 28

30 Infrastructure & Preparation GR HAI PPS 2012 About the ECDC PPS survey PPS Training Program (WEBCasts) PPS Manuals & Work Guidelines PPS Participating Hospitals PPS Online Data Entry and Information System (restricted access) PPS Frequently Asked Questions

31 POINT PREVALENCE STUDY OF NOSOCOMIAL INFECTIONS AND ANTIBIOTIC USE IN GREEK HOSPITALS Point prevalence survey of healthcare- associated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals Full-scale survey, Protocol version 4.3 Achilleas Gikas Prof. Infectious Diseases University of Crete 2012 v2

32 HAI Prevalence by country Source: ECDC, 2012 (ECDC PPS data as of 23/11/2012)

33 Region N. Hospitals N. Patients % Patients with HAI % Patients on Antibiotics GR ,0%54,7% EU* ,2%35,9% *Preliminary EU PPS data from 01/01/2011 to 11/10/2012 (Status on 19/11/2012) Overall Prevalence Rates GR HAI PPS 2012 Crude comparison Not adjusted for likely differences in case-mix

34 Microbiology of HAI GR HAI PPS 2012

35 Antimicrobial Resistance GR HAI PPS 2012 Antimicrobial resistance markers for healthcare-associated infections Unpublished Preliminary Data

36 Antimicrobial use prevalence by country Source: ECDC, 2012 (ECDC PPS data as of 23/11/2012)

37 Use of Antimicrobials GR HAI PPS 2012 Use of Newer Restricted Antibiotics * Preliminary EU PPS data (Status on 19/11/2012)

38 Use of Antimicrobials GR HAI PPS 2012 Intervention Target Significant Room for Improvement in GR * Preliminary EU PPS data (Status on 19/11/2012)

39 Surgical prophylaxis > 1 Day (%), by country Source: ECDC, 2012 (ECDC PPS data as of 23/11/2012)

40 Structure and process indicators: percentage of single rooms Single rooms in participating hospitals (%): median = 24.8% Source: ECDC, 2012 (ECDC PPS data as of 23/11/2012)

41 Alcohol handrub consumption by country Source: ECDC, 2012 (ECDC PPS data as of 23/11/2012) Median: 18.7

42

43

44 N of beds per FTE infection control nurse Source: ECDC, 2012 (ECDC PPS data as of 23/11/2012) Median: 231

45 44 Surveillance of HAIs in Greece 44

46 DAIs in Greek ICUs  8 units (15% of all ICUs in Greece),  100 beds (25% of all ICU-beds in Greece),  6 months active surveillance,  1739 patients surveyed. 45 ► 501 infections in 320 patients (18.4%) ► NI Incidence Density, Total: 28.5 infections / 1000 patient-days (CI 95 : 26.1–31.2) ► 87% of total: BSI: 40%, PNEU: 35%, UTI: 12% All aforementioned HAIs were device-associated Infect Control & Hosp Epidemiol, 2007; 28(5):

47 DAIs in Greek ICUs 46

48 DEVICE USE RATIOS DAI RATES PER 1,000 DEVICE-DAYS CLMVUCACL-BSIVAPUCA-UTI GREECE 8 ICUs, USA, 207 MS-ICUs, GERMANY 67 MS-ICUs, FRANCE 5 ICUs, NETHERLANDS 1 19 ICUs, DEV.OUNTRIES 2 55 ICUs, TURKEY 2 ICUs, MEXICO 5 ICUs, ARGENTINA 3 MS-ICUs, COLOMBIA 9 ICUs, DAIs in Greek ICUs (Netherlands) Device-days at risk (until infection) at denominators 2. (8 Developing Countries) Argentina, Brazil, Colombia, India, Mexico, Morocco, Peru, Turkey

49 CLAB Rates Stratified Socio-Economic Level 95%CI Rosenthal VD, et al. Pediatric Critical Care Infection 2012.

50 Μελέτη Επίπτωσης των Νοσ/κών Λοιμώξεων στις ΜΕΘ των Κυπριακών & Κρητικών Νοσ/μείων

51 Πληθυσμός Μελέτης CYPRUSCRETE No. of ICUs45 No. of Admissions2,6921,249 Patient-Days13,5439,357 Mean ICU-stay (days) % Crude ICU Mortality11.0%20.3% 50 Differences in case mix:

52 Συμμετέχουσες Μονάδες ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΑΡ. ΚΡΕΒΑΤ. ΜΕΘ ΠΗΛΙΚΟ ΝΟΣΗΛ./ΑΣΘ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩ Ν ΠαΓΝ Ηρακλείου 111/2,5 (0,4)Φεβ-Δεκ Χανίων71/2,5 (0,4)Φεβ-Δεκ Ρεθύμνου71/2,5 (0,4)Φεβ-Δεκ Αγ. Νικολάου61/3 (0,3)Φεβ-Δεκ Βενιζέλειο Ηρακ. 81/2 (0,5)Μαρ-Σεπ Κρήτη391/2,5 (0,4)10,2 μήνες1249 Λευκωσίας17(1/1,5) 0,7 Φεβ-Δεκ Λάρνακας11(1/2) 0,5 Φεβ-Δεκ Λεμεσού11(1/2) 0,5 Φεβ-Δεκ Πάφου8(2/1) 2,0 Φεβ-Δεκ Κύπρος471/1 (0,9)11 μήνες

53 Επίπτωση Λοιμώξεων – Αδροί Δείκτες 52 ΚΥΠΡΟΣΚΡΗΤΗ Αρ. Ασθενών με Λοίμωξη Αρ. Νοσ/κών Λοιμώξεων Αθρ. Επίπτωση / 100 εισαγωγές 4,816,6 Επίπτωση / 1000 ασθενο-ημέρες 15,832,8

54 Κατανομή Λοιμώξεων ανά Τύπο 53 p < 0,001

55 Σχέση Λοιμώξεων με Παρεμβατικές Συσκευές 54 ΚΥΠΡΟΣΚΡΗΤΗp % BSI σχετιζόμενων με ΚΦΚ (CL-BSI) 83,598,5 <0,001 % PNEU σχετιζόμενων με ΜΥΑ (VAP) 95,090,2 0,525 % UTI σχετιζόμενων με Ουροκαθ. (CA-UTI) 93,173,9 0,118 CL-BSI: central line – associated bloodstream infection VAP: ventilator – associated pneumonia CA-UTI: urinary catheter – associated urinary tract infection

56 Διάρκεια Νοσηλείας (επιζώντες) Μέση τιμή (ημέρες) ΚΥΠΡΟΣ ΚΡΗΤΗ p Xωρίς Λοίμωξη 3,75,0nsns Με Λοίμωξη33,7 19,60, Μέση τιμή (ημέρες) ΚΥΠΡΟΣ ΚΡΗΤΗ p BSI 25,611,40,092 PNEU 18,79,40,086 UTI 13,611,30,780 OTHER 12,66,30,211 MULTIPLE-SITES 32,623,30,139 LOS Μετά τη Λοίμωξη: LOS Συνολικά:

57 Device-associated Infection Rates 56 Pooled Mean Rates (95% CI) CYPRUSCRETE p CL-BSI / 1000 CL-days VAP / 1000 MV-days <0.001 CA-UTI / 1000 CA-days CL-BSI: central line – associated bloodstream infection VAP: ventilator – associated pneumonia CA-UTI: urinary catheter – associated urinary tract infection

58 The burden of endemic health care-associated infection in High-Income countries Benedetta Allegranzi et al. Report on the Burden of Endemic Health Care-Associated Infection Worldwide. A systematic review of the literature. © World Health Organization 2011

59 Antimicrobial Resistance: Pseudomonas Aeruginosa 58 % resistant to CYPRUS CRETEp Ciprofloxacin Ceftazidime Piperacillin + tazobactam Imipenem ColistinNa Multi-drug resistance* *Resistant to at least 3 of cipro/ofloxacin, imipenem, ceftazidime, piperacillin, aminogrlycosides. 58

60 Antimicrobial Resistance : Klebsiella pneumoniae 59 % resistant to CYPRUS CRETEp 3G Cephalosporins Imipenem Tetracycline Colistinna

61 Antimicrobial Resistance : S. aureus, CNS, Enterococcus spp. 60

62 Mortality 61

63 Comparison to International Data: CL-BSI 62 GERMANY - J Hosp Infect 2006; 64:16-22 USA - Am J Infect Control 2004; 32: ITALY - Crit Care Med 2008; 36: FRANCE - Int Care Med 1998; 24: NETHERLANDS - Int Care Med 2007; 33:271-8 GREECE - Infect Control Hosp Epi 2007; 28:602-5 CRETE-GR - Current Study 8 DEV. COUNT - Ann Intern Med 2006; 145: TURKEY - J Hosp Infect 2007; 65:251-7 CYPRUS - Current Study MEXICO - Am J Infect Control 2006; 34:244-7 ARGENTINA - Infect Control Hosp Epi 2004;25:251-5 * 8 Developing Countries: Argentina, Brazil, Colombia, India, Mexico, Morocco, Peru, Turkey CDC CRITERIA 1988/2004

64 Comparison to International Data: VAP 63 USA - Am J Infect Control 2004; 32: CYPRUS - Current Study GERMANY - J Hosp Infect 2006; 64:16-22 FRANCE - Int Care Med 1998; 24: ITALY - Crit Care Med 2008; 36: GREECE - Infect Control Hosp Epi 2007; 28:602-5 POLAND - Infect Control Hosp Epi 2006; 27:784-6 CRETE-GR - Current Study MEXICO - Am J Infect Control 2006; 34: DEV. COUNTRIES - Ann Intern Med 2006; 145: TURKEY - J Hosp Infect 2007; 65:251-7 ARGENTINA -Infect Control Hosp Epi 2004; 25:251-5 * 8 Developing Countries: Argentina, Brazil, Colombia, India, Mexico, Morocco, Peru, Turkey CDC CRITERIA 1988 CDC CRITERIA 2004

65 Comparison to International Data: CA-UTI 64 CRETE-GR - Current Study GERMANY - Am J Infect Control 2003; 31: CYPRUS - Current Study GERMANY - Am J Infect Control 2003; 31: GREECE - Infect Control Hosp Epi 2007; 28:602-5 USA - Am J Infect Control 2004; 32: TURKEY - J Hosp Infect 2007; 65:251-7 FRANCE - Int Care Med 1998; 24: NETHERLANDS - Int Care Med 2007; 33: DEV. COUNTRIES - Ann Intern Med 2006; 145: MEXICO - Am J Infect Control 2006; 34:244-7 ARGENTINA -Infect Control Hosp Epi 2004; 25:251-5 * 8 Developing Countries: Argentina, Brazil, Colombia, India, Mexico, Morocco, Peru, Turkey CDC CRITERIA 1988/2004

66 Comparisons with Inter/nal Data – Crete Greater Incidence % No difference Smaller Incidence % 10/15επ. 5/15επ. - 4/15επ. 10/15επ. 1/15 4/11επ. 5/11 2/11επ. 4/6επ. 2/6επ. - 2/3επ. 1/3επ. -

67 Comparisons with Inter/nal Data – Cyprus Greater incidence % No difference Smaller incidence % 5/14επ. 9/14επ - 1/14επ. 12/14επ. 1/14 1/10επ. 5/10 4/11επ. 1/6επ. 2/6επ. - 1/3επ. 2/3επ. -

68 National Action Plan to Combat Infections due to Multi- Drug Resistant, Gram-Negative Pathogens in Hospitals in Greece “Procrustes ?”

69 Σχέδιο Δράσης-Προκρούστης Επιδημιολογική Επιτήρηση Καταγραφή Λοιμώξεων από ανθεκτικά στις καρβαπενέμες Acinetobacter, Klebsiella και Pseudomonas Εβδομαδιαία δελτία που αποστέλλονται στο ΚΕΕΛΠΝΟ Δράσεις Παρέμβασης Επιτήρηση της συμμόρφωσης στις προφυλάξεις επαφής Μόνωση/Συν-νοσηλεία Μηνιαία δελτία που αποστέλλονται στο ΚΕΕΛΠΝΟ Κλιμάκια ΥΠΕ Επιτόπιες επισκέψεις στα νοσοκομεία

70 Δελτία Επιτήρησης

71

72 Εφαρμογή μέτρων πρόληψης και ελέγχου 1 ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ 2 ΜΟΝΩΣΗ /ΣΥΝ-ΝΟΣΗΛΕΙΑ 3 ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (μπλούζα,γάντια) ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (μπλούζα,γάντια) 4 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΙΚΙΣΜΩΝ

73 Δείκτες ελέγχου λοιμώξεων ΥΑ ΦΕΚ Β’/388/ Α. Δείκτες Επιτήρησης Λοιμώξεων –Μηνιαία Επίπτωση Βακτηριαιμιών –Σημειακός επιπολασμός Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Κατανάλωσης Αντιβιοτικών Β. Δείκτες Επιτήρησης Μικροβιακής Αντοχής Γ. Δείκτες Κατανάλωσης Αντιβιοτικών Δ. Δείκτες Συμμόρφωσης Επαγγελματιών Υγείας –Υγιεινή των χεριών –Κατανάλωση αλκοολούχων –Επιτήρηση εφαρμογής απομόνωσης/cohorting –Αντιγριπικός εμβολιασμός Ε. Ποιοτικοί Δείκτες

74 Μέση μηνιαία επίπτωση λοιμώξεων από Gram-αρνητικά παθογόνα με αντοχή στις καρβαπενέμες σε νοσοκομεία, 1/2011 – 6/2012

75 74

76 75 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "A.Gikas Prof. Infectious Diseases UNIVERSITY OF CRETE Faculty of Medicine ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google