Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ασκηση 4 η Ασκηση 4 η Θεωρούμε ομήλικο δάσος ελάτης έκτασης 500 Ηα με δύο κλάσεις ηλικίας η μια με δένδρα 21-25 ετών που καλύπτουν έκταση 200 Ηα και η.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ασκηση 4 η Ασκηση 4 η Θεωρούμε ομήλικο δάσος ελάτης έκτασης 500 Ηα με δύο κλάσεις ηλικίας η μια με δένδρα 21-25 ετών που καλύπτουν έκταση 200 Ηα και η."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ασκηση 4 η Ασκηση 4 η Θεωρούμε ομήλικο δάσος ελάτης έκτασης 500 Ηα με δύο κλάσεις ηλικίας η μια με δένδρα 21-25 ετών που καλύπτουν έκταση 200 Ηα και η άλλη με δένδρα 41-45 ετών. Ο διαχειριστής επιθυμεί να μεγοστοποιήσει τον όγκο που θα παράγει το δάσος κατα τη διάρκεια των επόμενων 15 ετών. Επιπλέον ο ξυλώδης όγκος θα αυξάνεται κανονικά κατα 10% κάθε 5 έτη. Οι υλοτομίες θα ακολοθούνται απο φυτεύσεις. Ο αρχικός σχεδιασμός είναι να διαχειρισθεί το δάσος με έλεγχο όγκου και έκτασης σε περίτροπο χρόνο 30 έτη. Στον παρακάτω πίνακα δινεται η παραγωγή στο εκτάριο ανα τμήμα και 5ετή περίοδο. Σχηματίστε το υπόδειγμα γρ. προγραμματισμού. Τμήμα Τμήμα 1 2 1 η περ. 2 η περ. 3 η περ. Ογκος (1000 κ.μ / Ηα) 1,2 2,3 2,5 3,1 3,2 3,5 V1 V1 V1 V1 V2V2V2V2 V3 V3 V3 V3

2 Αρχική κατάσταση της κατανομής των επιφανειών Αρχική κατάσταση της κατανομής των επιφανειών

3 Μεταβλητές απόφασης οι x ij όπου i = τμήμα και j = περίοδος Αντικειμενική συνάρτηση: Ζ= 1,2x 11 +2,3x 12 +2,5x 13 +3,1x 21 +3,2x 22 +3,5x 23 max Περιορισμοί διαθέσιμης έκτασης: x11+x12+x13 <= 200 Ha για το 1 ο τμήμα x21+x22+x23 <= 300 Ha για το 2 ο τμήμα Περιορισμοί ροής ξυλοπαραγωγής: V 2 = 1,1V 1 και V 3 = 1,1 V 2 (1)

4 Εκφράζουμε τους όγκους V 1, V 2, V 3 συναρτήσει των μεταβλητών απόφασης x ij δλδ: V 1 = 1,2x 11 +3,1x 21 V 2 = 2,3x 12 +3,2x 22 V 3 = 2,5x 13 +3,5x 23 Σε συνδυασμό με τις σχέσεις (1) προκύπτουν οι τελικές εξισώσεις: 2,3x 11 +3,2x 22 = 1,1(1,2x 11 +3,1x 21 ) kai 2,5x 13 +3,5x 23 = 1,1(2,3x 12 +3,2x 22 ) ή αν μεταφέρουμε τα 2 α μέλη στα 1 α έχουμε τελικά: 2,3x 12 +3,2x 22 -1,3x 11 -3,4x 21 = 0 και 2,5x 13 +3,5x 23 -2,5x 12 -3,5x 22 = 0

5 Περιορισμός ελέγχου της έκτασης Αν το δάσος διαχειρίζεται κάτω απο τον έλεγχο της έκτασης τότε ετησίως θα πρέπει να επεμβαίνουμε σε έκταση F/u όπου F= 500 Ηα και u ο περιτροπος χρόνος = 30 ετη. Επομένως στον χρόνο σχεδιασμού n = 15 έτη η έκταση που θα υλοτομηθεί θα είναι (500/30) * 15 = 250 Ηα και ο περιορισμός εκφράζεται απο την εξίσωση: x 11 +x 12 +x 13 +x 21 +x 22 +x 23 <= 250 Ηα

6 Περιορισμός ελέγχου του όγκου Αν το δάσος διαχειρίζεται κάτω απο έλεγχο όγκου τότε κάθε χρόνο θα πρέπει να υλοτομείται όγκος ΣV i /u και στα χρόνια σχεδιασμού (ΣV i /u)*n. Το ΣV i = (1,2+2,3+2,5/3)*200 Ηα + (3,1+3,2+3,5/3)*300 Ηα = 1380 μ 3, επομένως (ΣV i /u)*n = (1380/30)*15 = 690 κ.μ. και ο αντίστοιχος περιορισμός θα είναι: 1,2x 11 +2,3x 12 +2,5x 13 +3,1x 21 +3,2x 22 +3,5x 23 <= 690 μ 3

7 Συγκεντρωτικά το υπόδειγμα θα είναι: Αντικειμενική συνάρτηση: Ζ= 1,2x 11 +2,3x 12 +2,5x 13 +3,1x 21 +3,2x 22 +3,5x 23 max Περιορισμοί: Διαθέσιμη έκταση: 1) x11+x12+x13 <= 200 Ha για το 1 ο τμήμα 2) x21+x22+x23 <= 300 Ha για το 2 ο τμήμα Ροή ξυλοπαραγωγής: Ροή ξυλοπαραγωγής: 3) 2,3x 12 +3,2x 22 -1,3x 11 -3,4x 21 = 0 4) 2,5x 13 +3,5x 23 -2,5x 12 -3,5x 22 = 0 Έλεγχος έκτασης 5) x 11 +x 12 +x 13 +x 21 +x 22 +x 23 <= 250 Ηα ή Έλεγχος όγκου 6)1,2x 11 +2,3x 12 +2,5x 13 +3,1x 21 +3,2x 22 +3,5x 23 <= 690 μ 3

8 72Ηα72Ηα68Ηα 200 Ηα Ηα 88Ηα Βέλτιστο σχέδιο συγκομιδής under volume control management Βέλτιστο σχέδιο συγκομιδής under volume control management

9 85 Ηα 85 Ηα 80 Ηα 50 Ηα Βέλτιστο σχέδιο συγκομιδής under area control management 200 Ηα


Κατέβασμα ppt "Ασκηση 4 η Ασκηση 4 η Θεωρούμε ομήλικο δάσος ελάτης έκτασης 500 Ηα με δύο κλάσεις ηλικίας η μια με δένδρα 21-25 ετών που καλύπτουν έκταση 200 Ηα και η."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google