Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΗΠΕΥΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΗΠΕΥΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΗΠΕΥΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

2 Κηπευτό δάσος: Έπιφάνεια δάσους όπου απαντώνται σε μικρή έκταση όλες οι κλάσεις διαμέτρου και όλες οι ηλικίες.

3 Χαρακτηριστικό του κηπευτού δάσους είναι ότι διάφορα καλλιεργητικά μέτρα συμπίπτουν τοπικά και χρονικά σε μια και μόνο επέμβαση, την κήπευση. Έτσι έχουμε δυο είδη επεμβάσεων: τις κηπεύσεις και τις περιποιήσεις της νεαρής συστάδας

4 Αρχές κήπευσης: Επιλογή και ανατροφή
Διατήρησης και βελτίωσης της δομής του κηπευτού δάσους Διαρκής αναγέννηση - Συγκομιδή

5 Βασικές παράμετροι διαχείρισης κηπευτών δασών
Η επιδιωκόμενη - ιδανική κατανομή διαμέτρων Ο χρόνος περιφοράς Η απόφαση για την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο των δέντρων

6 Κατανομή κορμών στο κηπευτό δάσος:
Ο Liocourt απέδειξε ότι ο αριθμός των δέντρων κατ’ αυξανόμενη βαθμίδα διαμέτρου μειώνεται κατά γεωμετρική πρόοδο όπου ο λόγος της οποίας είναι δυνατόν να υπολογισθεί και να εκφραστεί με μια εκθετική συνάρτηση Ο Meyer έδωσε στην συνάρτηση αυτή τη μορφή:

7

8 Βασικές παράμετροι διαχείρισης κηπευτών δασών
Η κατανομή κορμών που εκρφράζεται με τον παράγοντα Q που είναι λόγος του αριθμού κορμών μιας κλάσης διαμέτρου προς τον αριθμό κορμών της επόμενης – γειτονικής κλάσης διαμέτρων. Και ορίζει τη σχετική ισορροπία μεταξύ μικρότερων και μεγαλύτερων δέντρων Η ώριμη προς υλοτομία διάμετρος ορίζει το μέγεθος στο οποίο το δέντρο θεωρείται ώριμο και ότι η συνέχιση της αύξησής του δεν θα είναι τόση ώστε να εξασφαλίζει την ορθή εκμετάλλευση του τόπου. Ο χρόνος περιφοράς θα πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αριστοποίηση μεταξύ του κόστους των επεμβάσεων (υλοτομιών) και της απόκλισης από την καμπύλης της επιθυμητής δομής του κηπευτού δάσους

9 Ο Παράγοντας Q Η κατανομή κορμών ΣΤΑΘΕΡΟ


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΗΠΕΥΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google