Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Conference, Χανιά, 03.07.2014 Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής ELINA (LIFE10 ENV/GR/606)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Conference, Χανιά, 03.07.2014 Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής ELINA (LIFE10 ENV/GR/606)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Conference, Χανιά, Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής ELINA (LIFE10 ENV/GR/606) Καταγραφή πηγών, ποσοτήτων, χημικής σύστασης & υποδομών διαχείρισης πετρελαιοειδών αποβλήτων & καταλοίπων στην Ελλάδα. Πιλοτική εφαρμογή συλλογής. Δρ. Χριστόδουλος Καραβασίλης, Προϊστ. Τεχν. Τμήματος CYCLON

2 Conference, Χανιά, Επιχειρηματική Δραστηριότητα CYCLON Εμπορία καυσίμων. Πανελλαδικό δίκτυο πρατηρίων Παραγωγή και εμπορία λιπαντικών προϊόντων Ολοκληρωμένη διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων Πανελλαδικό δίκτυο συλλογής και μεταφοράς Υπερσύγχρονη μονάδα επαναδιϋλισης λιπαντικών Τεχνολογία αναφοράς παγκοσμίως Έρευνα και ανάπτυξη Άξονες Aνάπτυξης CYCLON Προσήλωση στην ποιότητα Τεχνολογική πρωτοπορία Συνεχής έρευνα, σχεδιασμός και ανάπτυξη Προστασία του περιβάλλοντος

3 Conference, Χανιά, Οδηγία 98/2008/ΕΚ N. 4042/2012

4 Conference, Χανιά, Τι είναι τα Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (ΑΛΕ) Πρόκειται για τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά κινητήρων εσωτερικής καύσης, τα υδραυλικά και βιομηχανικά έλαια, τα έλαια επεξεργασίας μετάλλων, έλαια μετασχηματιστών (χωρίς PCBs) κλπ. Υπάρχουν σε μεγάλες ποσότητες ενώ είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, διότι περιέχουν:  Βαρέα μέταλλα  Πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες  Χλώριο σε υψηλά ποσοστά  Άλλες επικίνδυνες ουσίες Η διαχείρισή τους είναι απαιτητικό έργο. Περιλαμβάνει την συλλογή από απομακρυσμένα σημεία σε όλη την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Απαιτεί σύγχρονη τεχνολογία για παραγωγή ανταγωνιστικών λιπαντικών

5 Conference, Χανιά, Τι είναι τα πετρελαιοειδή απόβλητα Δεν είναι Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ). Είναι κατάλοιπα καυσίμων και ελαιώδεις λάσπες. Προκύπτουν κατά την αποθήκευση των πετρελαιοειδών, την φίλτρανση και τον καθαρισμό καυσίμων, από αναπόφευκτες διαρροές σε κινητήρες κλπ. Παράγονται σε μεγάλες ποσότητες και περιέχουν:  Σημαντικές ποσότητες υδατικής φάσης  Πολυμερισμένες ενώσεις και κεριά  Μέταλλα που προέρχονται από το αργό πετρέλαιο  Άλλες επικίνδυνες ουσίες

6 Conference, Χανιά, Ποιο είναι το πρόβλημα... Τα πετρελαιοειδή απόβλητα συχνά αναμειγνύονται με Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (ΑΛΕ) επηρεάζοντας αρνητικά την ποιοτική αξιοποίηση και των 2 ρευμάτων οργανικών αποβλήτων. Συστατικά των πετρελαιοειδών είναι ανεπιθύμητα στα λιπαντικά (πχ. κεριά, αρωματικά κλπ) Συστατικά των ΑΛΕ βλάπτουν τις διεργασίες διΰλισης αργού πετρελαίου (πχ. μέταλλα προσθέτων)

7 Conference, Χανιά, Δράση 2.2: Καταγραφή πηγών, ποιότητας και ποσοτήτων, υποδομών και πρακτικών  220 ερωτηματολόγια- 70 απαντήσεις  Δειγματοληψία  Ικανοποιητική ανταπόκριση από βιομηχανίες – Περιορισμένη από λιμάνια  Όχι πετρελαιοειδή σε μικρά λιμάνια και μαρίνες (λόγω τύπου μηχανών)  Πολλές βιομηχανίες πλέον χρησιμοποιούν ΦΑ και ηλεκτρισμό  Η ναυτιλία παράγει τις μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαιοειδών  Αρχική εκτίμηση: tons/year από χερσαίες δραστηριότητες, > tons/year στα λιμάνια

8 Conference, Χανιά, Δράση 2.3: Χημικές αναλύσεις δειγμάτων 1/4  3 νέες αναλυτικές συσκευές  Διαχωρισμός δειγμάτων: ελαιώδης και υδαρής φάση  Ελαιώδης φάση: Απόσταξη υπό κενό, Cold Cracking Simulation, αριθμός σαπωνοποίησης, περιεχόμενη υγρασία, test κηλίδας, Lux test, περιεχόμενα μέταλλα, θερμογόνος δύναμη. Χαρακτηρισμός, προέλευση, περιεχόμενα ΑΛΕ.  Υδαρής φάση: COD, υδρογονάνθρακες, φαινόλες, pH, P, N.  166 δείγματα στο ΕΜΠ (θερμογόνος δύναμη, C/H/N κλπ) Έχουν αναλυθεί 358 δείγματα συνολικά (200% του στόχου)

9 Conference, Χανιά, Δράση 2.3: Χημικές αναλύσεις δειγμάτων 2/4

10 Conference, Χανιά, Δράση 2.3: Χημικές αναλύσεις δειγμάτων 3/4

11 Conference, Χανιά, mg/kgSludgeDirty fuelOil/water separator Diesel/ fuel oil Lubricants S / Ca / Zn / P / V / 150- Το καύσιμο θεωρείται ότι περιέχει ΑΛΕ όταν Ca > 30 mg/kg και Zn > 15 mg/kg ή P > 15 mg/kg (CHEVRON, ΕΜΠ και λοιπές δημοσιεύσεις) Αναλύσεις ελαιώδους φάσης Δράση 2.3: Χημικές αναλύσεις δειγμάτων 4/4

12 Conference, Χανιά, Αναλύσεις ελαιώδους φάσης mg/kgSludgeDirty fuelOil/water separator Diesel/ fuel oil Lubricants S / Ca / % Zn / % P / % V / 150- Το καύσιμο θεωρείται ότι περιέχει ΑΛΕ όταν Ca > 30 mg/kg και Zn > 15 mg/kg ή P > 15 mg/kg (CHEVRON, ΕΜΠ και λοιπές δημοσιεύσεις) Δράση 2.3: Χημικές αναλύσεις δειγμάτων 4/4

13 Conference, Χανιά, Δράση 3.1: Πιλοτική συλλογή πετρελαιοειδών 1/3  Η πιλοτική συλλογή πετρελαιοειδών ήταν επιτυχής  Κατά την διακίνηση των ερωτηματολογίων, ανακαλύφθηκαν ποσότητες, που παρέμεναν σε προσωρινή αποθήκευση λόγω απουσίας φθηνού και νόμιμου τρόπου διαχείρισης  Συσσωρεύτηκε εμπειρία για: την ποιότητα, ποσότητα, την επαναληψιμότητα στο χρόνο, τις υποδομές και αδυναμίες διαχείρισης, τους διαθέσιμους, νόμιμους και αποδοτικούς τρόπους διαχείρισης. Κάλυψη του στόχου κατά 380%

14 Conference, Χανιά, Δράση 3.1: Πιλοτική συλλογή πετρελαιοειδών 2/3 Πιλοτική συλλογή ανά δραστηριότητα και απόβλητο (αριθμός παραλαβών)

15 Conference, Χανιά, Δράση 3.1: Πιλοτική συλλογή πετρελαιοειδών 3/3 Πιλοτική συλλογή ανά δραστηριότητα και απόβλητο (αριθμός παραλαβών) Activity Crude oil refinery Disposal Re- refining ReturnWWTU Total per activity Army1 23 Harbour HPPC Manager Metal Ind Navy Other2 2 Other Ind Petrol St Port Total per mngmt

16 Conference, Χανιά, ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!


Κατέβασμα ppt "Conference, Χανιά, 03.07.2014 Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής ELINA (LIFE10 ENV/GR/606)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google