Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο κυτταρικός κύκλος Παρουσίαση: Ηλίας Κουντούπης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο κυτταρικός κύκλος Παρουσίαση: Ηλίας Κουντούπης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο κυτταρικός κύκλος Παρουσίαση: Ηλίας Κουντούπης

2 O κυτταρικός κύκλος Παρουσίαση: Ηλίας Κουντούπης

3 Η μορφή του γενετικού υλικού στη μεσόφαση και στις φάσεις της μίτωσης
Η μορφή του γενετικού υλικού στη μεσόφαση και στις φάσεις της μίτωσης Παρουσίαση: Ηλίας Κουντούπης

4 Φάση S της μεσόφασης Αντιγραφή (διπλασιασμός του γενετικού υλικού
Αδελφές χρωματίδες Κεντρομερίδιο Παρουσίαση: Ηλίας Κουντούπης

5 Animation με θέμα τη μίτωση
Παρουσίαση: Ηλίας Κουντούπης

6 Πρόφαση Πυρηνική μεμβράνη - πυρηνίσκος Κεντροσωμάτιο Μικροσωληνίσκοι
Πυρηνική μεμβράνη - πυρηνίσκος Κεντροσωμάτιο Μικροσωληνίσκοι ΑΤΡΑΚΤΟΣ Μετακίνηση ινιδίων DNA στο ισημερινό επίπεδο Παρουσίαση: Ηλίας Κουντούπης

7 Μετάφαση ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ (max συσπείρωση αδελφών χρωματίδων)
Ισημερινό επίπεδο Άτρακτος – κεντρομερίδια Ορατά τα χρωμοσώματα με οπτικό μικροσκόπιο … παρατήρηση δομής και αριθμού Παρουσίαση: Ηλίας Κουντούπης

8 … κίνηση προς τους πόλους του κυττάρου
Ανάφαση Διαχωρισμός Αδελφών Χρωματίδων … κίνηση προς τους πόλους του κυττάρου Παρουσίαση: Ηλίας Κουντούπης

9 Τελόφαση Αποσυσπείρωση Πυρηνική μεμβράνη Άτρακτος
Παρουσίαση: Ηλίας Κουντούπης

10 Κυτταροκίνηση Δύο αυτοτελή κύτταρα Παρουσίαση: Ηλίας Κουντούπης

11 Animation με θέμα τη μίτωση
Παρουσίαση: Ηλίας Κουντούπης

12 Οι φάσεις της μίτωσης Παρουσίαση: Ηλίας Κουντούπης

13 Οι φάσεις της μίτωσης Παρουσίαση: Ηλίας Κουντούπης

14 Οι φάσεις της μίτωσης Πρόφαση Ανάφαση Τελόφαση Μετάφαση Παρουσίαση:
Ηλίας Κουντούπης

15 Οι φάσεις της μίτωσης Παρουσίαση: Ηλίας Κουντούπης

16 Οι φάσεις της μίτωσης Μετάφαση Πρόφαση Ανάφαση Τελόφαση

17 Οι φάσεις της μίτωσης Παρουσίαση: Ηλίας Κουντούπης

18 Παρατήρηση της μίτωσης με οπτικό μικροσκόπιο σε κύτταρα της επιδερμίδας κρεμμυδιού (Allium cepa των Lilliaceae) Παρουσίαση: Ηλίας Κουντούπης

19 Συμπληρώστε τα κενά (άσκηση για την κατανόηση της μίτωσης)
Παρουσίαση: Ηλίας Κουντούπης

20 Η μείωση Μείωση Ι : Μείωση ΙΙ : Διαχωρισμός των ομολόγων χρωμοσωμάτων
Επιχιασμοί Μείωση ΙΙ : Διαχωρισμός των αδεελφών χρωματίδων

21 Οι φάσεις της μείωσης Η μείωση πραγματοποιείται στα άωρα
γεννητικά κύτταρα των διπλοειδών οργανισμών Με τη μείωση προκύπτουν 4 θυγατρικά απλοειδή κύτταρα ( με το μισό αριθμό χρωμοσωμάτων), οι γαμέτες Αυτό συμβαίνει γιατί τον μοναδικό διπλασιασμό του γενετικού υλικού τον διαδέχονται δύο διαιρέσεις Οι φάσεις της μείωσης Στη πρώτη διάρεση διαχωρίζονται τα ομόλογα χρωμοσώματα (το κεντρομερίδιο κάθε χρωμοσώματος δεν διαιρείται και οι αδελφές χρωματίδες δεν αποχωρίζονται . Σ’ αυτή τη διάρεση συμβαίνουν οι επιχιασμοί (ανταλλαγές τμημάτων μεταξύ των ομολόγων χρωμοσωμάτων) Στη δεύτερη διαίρεση διαιρείται το κεντροερίδιο και διαχωρίζονται οι αδελεφές χρωματίδες Παρουσίαση: Ηλίας Κουντούπης

22 Οι δύο διαρέσεις της μείωσης
Η μείωση Ι Παρουσίαση: Ηλίας Κουντούπης

23 Οι δύο διαρέσεις της μείωσης
Η μείωση ΙΙ Τελόφαση ΙΙ Ανάφαση ΙΙ Κυτταροκίνηση ΙΙ Παρουσίαση: Ηλίας Κουντούπης

24 Διαφορές μίτωσης – μείωσης (1)
Παρουσίαση: Ηλίας Κουντούπης

25 Διαφορές μίτωσης – μείωσης (2)
Παρουσίαση: Ηλίας Κουντούπης

26 Διαφορές μίτωσης – μείωσης (3)
Μίτωση Μείωση Πραγματοποιείται στο ζυγωτό και στα σωματικά κύτταρα Πραγματοποιείται στα άωρα γεννητικά κύτταρα των διπλοειδών οργανισμών Προκύπτουν 2 θυγατρικά ( με ίδιο αριθμό χρωμοσωμάτων). Αυτό συμβαίνει γιατί τον δπλασιασμό του γενετικού υλικού τον διαδέχεται μία διαίρεση Προκύπτουν 4 θυγατρικά απλοειδή κύτταρα ( με το μισό αριθμό χρωμοσωμάτων), οι γαμέτες. Αυτό συμβαίνει γιατί τον μοναδικό διπλασιασμό του γενετικού υλικού τον διαδέχονται δύο διαιρέσεις Διαιρείται το κεντροερίδιο (τέλος μετάφασης) και διαχωρίζονται οι αδελεφές χρωματίδες (ανάφαση) Στη πρώτη διάρεση διαχωρίζονται τα ομόλογα χρωμοσώματα (το κεντρομερίδιο κάθε χρωμοσώματος δεν διαιρείται και οι αδελφές χρωματίδες δεν αποχωρίζονται . Σ’ αυτή τη διάρεση συμβαίνουν οι επιχιασμοί (ανταλλαγές τμημάτων μεταξύ των ομολόγων χρωμοσωμάτων) Στη δεύτερη διαίρεση διαιρείται το κεντροερίδιο και διαχωρίζονται οι αδελεφές χρωματίδες Το γενετικό υλικό του μητρικού κυττάρου μεταβιβάζεται πρακτικά αναλλοίωτο στα θυγατρικά κύτταρα (γενετική ομοιομορφία) Επιφέρει γενετική ποικιλομορφία καθώς στα θυγατρικά κύτταρα δημιουργούνται νέοι συνδυασμοί γονιδίων λόγου των επιχιασμών αλλά της αναξέρτητης μεταβίβασης των ομολόγων χρωμοσωμάτων Παρουσίαση: Ηλίας Κουντούπης


Κατέβασμα ppt "Ο κυτταρικός κύκλος Παρουσίαση: Ηλίας Κουντούπης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google