Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θέμα : Χωρική κατανομή των βροχοπτώσεων στο νομό Σερρών με την βοήθεια Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Πτυχιακή εργασία της Πτυχιακή εργασία της Μαγδαληνής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θέμα : Χωρική κατανομή των βροχοπτώσεων στο νομό Σερρών με την βοήθεια Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Πτυχιακή εργασία της Πτυχιακή εργασία της Μαγδαληνής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θέμα : Χωρική κατανομή των βροχοπτώσεων στο νομό Σερρών με την βοήθεια Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Πτυχιακή εργασία της Πτυχιακή εργασία της Μαγδαληνής Κούγκαλης (Α.Μ.:932) Μαγδαληνής Κούγκαλης (Α.Μ.:932) Επιβλέπων: Δρ. Φιλιππίδης Ευάγγελος Επιβλέπων: Δρ. Φιλιππίδης Ευάγγελος Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Κατεύθυνση: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών και Κατεύθυνση: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών και Βιομηχανικών Εφαρμογών Βιομηχανικών Εφαρμογών

2 Στόχος αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η γεωγραφική κατανομή της βροχομετρικής πληροφορίας στο νομό Σερρών. Συλλέχθηκαν βροχομετρικά στοιχεία έντεκα μετεωρολογικών σταθμών που καλύπτουν μια χρονική περίοδο από το 1967- 2008. Συλλέχθηκαν βροχομετρικά στοιχεία έντεκα μετεωρολογικών σταθμών που καλύπτουν μια χρονική περίοδο από το 1967- 2008. Εκτιμήθηκαν οι μέσες μηνιαίες καθώς και οι ετήσιες τιμές βροχόπτωσης. Εκτιμήθηκαν οι μέσες μηνιαίες καθώς και οι ετήσιες τιμές βροχόπτωσης. Σχεδιάστηκαν τα διαγράμματα ετήσιας κύμανσης. Σχεδιάστηκαν τα διαγράμματα ετήσιας κύμανσης.

3 Διερευνήθηκε η σχέση υψομέτρου – ύψους βροχής που είναι της μορφής P=ah+b και εκτιμήθηκε η βροχοβαθμίδα τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση. Διερευνήθηκε η σχέση υψομέτρου – ύψους βροχής που είναι της μορφής P=ah+b και εκτιμήθηκε η βροχοβαθμίδα τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση. Σχεδιάστηκαν διαγράμματα της τάσης των μέσων ετήσιων τιμών βροχόπτωσης. Σχεδιάστηκαν διαγράμματα της τάσης των μέσων ετήσιων τιμών βροχόπτωσης. Με την βοήθεια του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (DEM) δημιουργήθηκαν οι βροχομετρικοί χάρτες για κάθε μήνα και για το σύνολο του έτους. Με την βοήθεια του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (DEM) δημιουργήθηκαν οι βροχομετρικοί χάρτες για κάθε μήνα και για το σύνολο του έτους.

4 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών είναι ένα σύνολο εργαλείων για τη συλλογή, την αποθήκευση, την ανάκτηση, το μετασχηματισμό και την παρουσίαση χωρικών δεδομένων που προέρχονται από τον πραγματικό κόσμο και για ένα ορισμένο σύνολο σκοπών. Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών είναι ένα σύνολο εργαλείων για τη συλλογή, την αποθήκευση, την ανάκτηση, το μετασχηματισμό και την παρουσίαση χωρικών δεδομένων που προέρχονται από τον πραγματικό κόσμο και για ένα ορισμένο σύνολο σκοπών. Τα δεδομένα που διαχειρίζονται τα ΓΣΠ είναι οντότητες (χωρική πληροφορία). Τα δεδομένα που διαχειρίζονται τα ΓΣΠ είναι οντότητες (χωρική πληροφορία). Είδος οντοτήτων: σημειακές, γραμμικές και εκτατικές οντότητες. Είδος οντοτήτων: σημειακές, γραμμικές και εκτατικές οντότητες.

5 Δομές Δεδομένων Σε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών τα χωρικά δεδομένα μπορούν να αναπαρασταθούν με δύο βασικές δομές, την διανυσματική δομή και την ψηφιδωτή δομή.Σε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών τα χωρικά δεδομένα μπορούν να αναπαρασταθούν με δύο βασικές δομές, την διανυσματική δομή και την ψηφιδωτή δομή. Διανυσματική δομή: Αναπαράσταση των χωρικών δεδομένων με τρεις βασικούς τύπους γεωμετριών: σημεία, γραμμές, πολύγωνα. Διανυσματική δομή: Αναπαράσταση των χωρικών δεδομένων με τρεις βασικούς τύπους γεωμετριών: σημεία, γραμμές, πολύγωνα. Ψηφιδωτή δομή: Όταν το χωρικό φαινόμενο είναι συνεχής μεταβλητή (π.χ. το υψόμετρο του εδάφους, η κατανομή του θορύβου) ή όταν στο ΓΣΠ θέλουμε να ενσωματώσουμε μια δορυφορική εικόνα ή μια σαρωμένη αεροφωτογραφία. Ψηφιδωτή δομή: Όταν το χωρικό φαινόμενο είναι συνεχής μεταβλητή (π.χ. το υψόμετρο του εδάφους, η κατανομή του θορύβου) ή όταν στο ΓΣΠ θέλουμε να ενσωματώσουμε μια δορυφορική εικόνα ή μια σαρωμένη αεροφωτογραφία.

6 Εικόνα 1.Δομές δεδομένων.

7 Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους Ψηφιακή περιγραφή του εδάφους. Ψηφιακή περιγραφή του εδάφους. Βασίζεται σε μετρήσεις σημείων. Βασίζεται σε μετρήσεις σημείων. Εικόνα 2. Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους. Δύο μορφές Ψ.Μ.Ε: Τριγωνικό Δίκτυο Αναγλύφου (ΤΙΝ) και Ψηφιακό Μοντέλο Υψομέτρων (DEM). Δύο μορφές Ψ.Μ.Ε: Τριγωνικό Δίκτυο Αναγλύφου (ΤΙΝ) και Ψηφιακό Μοντέλο Υψομέτρων (DEM).

8 Το Τριγωνικό Δίκτυο Αναγλύφου (TIN) είναι διανυσματικής μορφής, προσομοιώνουν το ανάγλυφο με στοιχειώδης τρίγωνα, όπως αυτά σχηματίζονται από τα υψομετρικά σημεία. Το Τριγωνικό Δίκτυο Αναγλύφου (TIN) είναι διανυσματικής μορφής, προσομοιώνουν το ανάγλυφο με στοιχειώδης τρίγωνα, όπως αυτά σχηματίζονται από τα υψομετρικά σημεία. Το Ψηφιακό Μοντέλο Υψομέτρων (DEM) είναι ψηφιδωτής μορφής, προσομοιώνουν το ανάγλυφο με τετραγωνικά εικονοστοιχεία (pixel), που έχουν ορισμένο και προεπιλεγμένο βήμα (διάσταση). Η τιμή κάθε εικονοστοιχείου υπολογίζεται από τις τιμές των υψομέτρων των γειτονικών σημείων. Το Ψηφιακό Μοντέλο Υψομέτρων (DEM) είναι ψηφιδωτής μορφής, προσομοιώνουν το ανάγλυφο με τετραγωνικά εικονοστοιχεία (pixel), που έχουν ορισμένο και προεπιλεγμένο βήμα (διάσταση). Η τιμή κάθε εικονοστοιχείου υπολογίζεται από τις τιμές των υψομέτρων των γειτονικών σημείων.

9 Μεθοδολογίαεργασίας Μεθοδολογία εργασίας Στοιχεία 11 μετεωρολογικών σταθμών. Στοιχεία 11 μετεωρολογικών σταθμών. Εικόνα 3. Γεωγραφική θέση μετεωρολογικών σταθμών. Οι σταθμοί αυτοί διαθέτουν παρατηρήσεις για 41 συνεχή χρόνια. Οι σταθμοί αυτοί διαθέτουν παρατηρήσεις για 41 συνεχή χρόνια.

10 Α/ΑΣΤΑΘΜΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (m) ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣΦΟΡΕΑΣ ΜΗΚΟΣΠΛΑΤΟΣ 1Αηδονοχώρι23 ο 44'40 ο 50'212Στρυμώνα1967-2008Δ.Ε.Β.Υ.Π. 2Νιγρίτα23 ο 30'40 ο 55'111Στρυμώνα1967-2008 Δ.Ε.Β.Υ.Π. 3Κερκίνη23 ο 14'41 ο 08'50Στρυμώνα1967-2008 Δ.Ε.Β.Υ.Π. 4Άνω Πορόϊα23 ο 02'41 ο 18'395Στρυμώνα1967-2008 Δ.Ε.Β.Υ.Π. 5Κάτω Ορεινή23 ο 36'41 ο 12'745Στρυμώνα1967-2008 Δ.Ε.Β.Υ.Π. 6Άνω Βροντού23 ο 41'41 ο 18'1040Στρυμώνα1967-2008 Δ.Ε.Β.Υ.Π. 7Σιδηρόκαστρο23 ο 24'41 ο 14'78Στρυμώνα1967-2008 Δ.Ε.Β.Υ.Π. 8Αχλαδοχώρι23 ο 33'41 ο 20'500Κρουσοβίτη1960-2008 Δ.Ε.Β.Υ.Π. 9Νέα Ζίχνη23 ο 50'41 ο 02'280Στρυμώνα1967-2008 Δ.Ε.Β.Υ.Π. 10Αλιστράτη23 ο 58'41 ο 04'300Αγγίτη1967-2007 Δ.Ε.Β.Υ.Π. 11Σέρρες23 ο 32'41 ο 05'34Στρυμώνα1971-2008Δ.Ε.Β.Υ.Π. Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των μετεωρολογικών σταθμών.

11 Για την κατανομή της βροχής στο έτος υπολογίστηκαν οι μέσες μηνιαίες τιμές και οι ετήσιες και σχεδιάστηκαν τα διαγράμματα ετήσιας κύμανσης. Για την κατανομή της βροχής στο έτος υπολογίστηκαν οι μέσες μηνιαίες τιμές και οι ετήσιες και σχεδιάστηκαν τα διαγράμματα ετήσιας κύμανσης. Στο συνολικό υετό εκτός από ποσότητες βροχής περιέχονται και ποσότητες χιονιού. Στο συνολικό υετό εκτός από ποσότητες βροχής περιέχονται και ποσότητες χιονιού. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο πίνακας με τις μέσες μηνιαίες και ετήσιες τιμές υετού. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο πίνακας με τις μέσες μηνιαίες και ετήσιες τιμές υετού.

12 ΣΤΑΘΜΟΣΙΦΜΑΜΙΙΑΣΟΝΔΕΤΗΣΙΕΣ Αηδονοχώρι46,950,047,938,742,738,325,421,930,350,756,180,5529,4 Νιγρίτα42,039,240,534,543,039,627,933,229,441,653,056,6480,5 Κερκίνη28,132,728,935,246,643,827,032,226,539,049,344,4433,7 Άνω Πορόϊα55,863,256,753,166,557,842,846,841,562,576,680,1703,4 Κάτω Ορεινή58,857,051,950,566,058,548,839,744,149,859,673,6658,3 Άνω Βροντού43,845,749,651,267,855,348,339,638,250,870,268,8629,3 Σιδηρόκαστρο32,735,436,036,855,544,031,927,531,342,449,351,7474,5 Αχλαδοχώρι35,445,540,248,563,152,436,131,636,239,267,459,3554,9 Νέα Ζίχνη38,441,246,942,450,653,544,330,329,940,354,862,8535,4 Αλιστράτη60,860,758,253,461,459,048,037,135,252,073,880,2679,8 Σέρρες34,736,232,038,848,042,129,027,428,744,150,055,8466,8 Πίνακας 2. Μέσες μηνιαίες και μέσες ετήσιες τιμές υετού.

13 ΧειμώναςΆνοιξηΚαλοκαίριΦθινόπωρο ΣΤΑΘΜΟΣ Τιμή (mm) Ποσοστό Τιμή (mm) Ποσοστό Τιμή (mm) Ποσοστό Τιμή (mm) Ποσοστό Ετήσιες (mm) Αηδονοχώρι177,433,5%129,324,4%85,616,2%137,125,9%529,4 Νιγρίτα137,828,7%118,024,5%100,721,0%124,025,8%480,5 Κερκίνη105,224,3%110,725,5%103,023,7%114,826,5%433,7 Άνω Πορόϊα199,128,3%176,325,1%147,420,9%180,625,7%703,4 Κάτω Ορεινή189,428,8%168,425,6%147,022,3%153,523,3%658,3 Άνω Βροντού158,325,2%168,626,8%143,222,7%159,225,3%629,3 Σιδηρόκαστρο119,825,3%128,327,0%103,421,8%123,025,9%474,5 Αχλαδοχώρι140,225,3%151,827,4%120,121,6%142,825,7%554,9 Νέα Ζίχνη142,426,6%139,926,1%128,124,0%125,023,3%535,4 Αλιστράτη201,729,7%173,025,4%144,121,2%161,023,7%679,8 Σέρρες126,727,1%118,825,5%98,521,1%122,826,30%466,8 Πίνακας 3. Μέσες εποχικές τιμές υετού.

14 Μετεωρολογικό σταθμός Άνω Βροντού (1040 m) Μετεωρολογικό σταθμός Άνω Βροντού (1040 m) Διάγραμμα 1. Ετήσια κύμανση της βροχόπτωσης για τον σταθμό Άνω Βροντού για την χρονική περίοδο 1967- 2008. 43,8 45,7 49,6 51,2 67,8 55,3 48,3 39,6 38,2 50,8 70,2 68,8 Ύψος βροχής ( mm )

15 Μετεωρολογικός σταθμός Σερρών (34 m) Μετεωρολογικός σταθμός Σερρών (34 m) Διάγραμμα 2. Ετήσια κύμανση της βροχόπτωσης για το σταθμό Σερρών για την χρονική περίοδο 1967-2008. 34,736,2 32,0 38,8 48,0 42,1 29,0 27,4 28,7 44,1 50,0 55,8 Ύψος βροχής ( mm )

16 Για την κατανομή της βροχόπτωσης στα διάφορα υψόμετρα σχεδιάστηκαν τα διαγράμματα υψομέτρου – ύψους βροχής. Για την κατανομή της βροχόπτωσης στα διάφορα υψόμετρα σχεδιάστηκαν τα διαγράμματα υψομέτρου – ύψους βροχής. Σε κάθε διάγραμμα σχεδιάστηκε η γραμμή τάσης και προσδιορίστηκε η εξίσωση που περιγράφει τη σχέση υψομέτρου – ύψους βροχής η οποία είναι της μορφής: P=ah+ b. Σε κάθε διάγραμμα σχεδιάστηκε η γραμμή τάσης και προσδιορίστηκε η εξίσωση που περιγράφει τη σχέση υψομέτρου – ύψους βροχής η οποία είναι της μορφής: P=ah+ b. Όπου P είναι η μηνιαία ή ετήσια βροχόπτωση (mm). Όπου P είναι η μηνιαία ή ετήσια βροχόπτωση (mm). h το υψόμετρο από την επιφάνεια της θάλασσας (σε m). h το υψόμετρο από την επιφάνεια της θάλασσας (σε m). a εκφράζει την βροχοβαθμίδα a εκφράζει την βροχοβαθμίδα b ύψος βροχής σε ύψος 0 m. b ύψος βροχής σε ύψος 0 m.

17 Οι εξισώσεις βροχοβαθμίδας κρίθηκαν αναγκαίες για την σχεδίαση χαρτών γεωγραφικής κατανομής της βροχόπτωσης στο νομό Σερρών με την βοήθεια Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Οι εξισώσεις βροχοβαθμίδας κρίθηκαν αναγκαίες για την σχεδίαση χαρτών γεωγραφικής κατανομής της βροχόπτωσης στο νομό Σερρών με την βοήθεια Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Οι χάρτες αυτοί δείχνουν την χωρική μεταβολή της βροχόπτωσης στο νομό που για κάθε περιοχή 30 m x 30 m = 90 m 2 δίνουν μια διαφορετική μέση μηνιαία και ετήσια τιμή θερμοκρασίας. Οι χάρτες αυτοί δείχνουν την χωρική μεταβολή της βροχόπτωσης στο νομό που για κάθε περιοχή 30 m x 30 m = 90 m 2 δίνουν μια διαφορετική μέση μηνιαία και ετήσια τιμή θερμοκρασίας. Διάγραμμα 3. Σχέση υψομέτρου – ύψους βροχής για τον Ιανουάριο.

18 Εξίσωση του κάθε διαγράμματος είναι της μορφής P=ah+b. Εξίσωση του κάθε διαγράμματος είναι της μορφής P=ah+b. Η βροχοβαθμίδα αντιστοιχεί με την κλίση της ευθείας που περιγράφεται από την σχέση P=ah+b, δηλαδή με την εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζει η εξίσωση P=ah+b με τον άξονα x που είναι ο άξονας των υψομέτρων. Η βροχοβαθμίδα αντιστοιχεί με την κλίση της ευθείας που περιγράφεται από την σχέση P=ah+b, δηλαδή με την εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζει η εξίσωση P=ah+b με τον άξονα x που είναι ο άξονας των υψομέτρων. Υπολογίστηκαν 13 τιμές που αντιστοιχούν στο ρυθμό αύξησης της βροχόπτωσης με το υψόμετρο. Υπολογίστηκαν 13 τιμές που αντιστοιχούν στο ρυθμό αύξησης της βροχόπτωσης με το υψόμετρο.

19 Εξισώσεις υψομέτρου – ύψους βροχής ΜήναςΕξίσωση Ιανουάριος Φεβρουάριος P = 0,0152h+38,247 P = 0,0154h+40,857 Μάρτιος Απρίλιος Μάιος P = 0,0166h +38,899 P = 0,0174h+37,993 P = 0,0241h+47,378 Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος P = 0,0171h+43,683 P = 0,0222h+29,68 P = 0,0127h+29,089 Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος P = 0,014h+29,008 P = 0,0087h+43,632 P = 0,0198h+53,276 ΔεκέμβριοςP = 0,0175h+58,934 ΕτησίωςP = 0,2009h+490,51 Πίνακας 4. Εξισώσεις υψομέτρου - ύψους βροχής.

20 Η βροχοβαθμίδα σε όλα τα διαγράμματα είναι θετική. Η βροχοβαθμίδα σε όλα τα διαγράμματα είναι θετική. Ο ρυθμός αύξησης της βροχόπτωσης αλλάζει που στα διαγράμματα απεικονίζεται με την κλίση της ευθείας P=ah+b. Ο ρυθμός αύξησης της βροχόπτωσης αλλάζει που στα διαγράμματα απεικονίζεται με την κλίση της ευθείας P=ah+b. Μέγιστη μηνιαία τιμή βροχοβαθμίδας τον Μάιο (0,0241). Μέγιστη μηνιαία τιμή βροχοβαθμίδας τον Μάιο (0,0241). Βάση της εξίσωσης υψομέτρου-ύψους βροχής προκύπτει ότι η βροχόπτωση στο επίπεδο της θάλασσας για τον Μάιο ισούται με 47,3 mm και αυξάνει κατά 2,41 mm ανά 100 m. Βάση της εξίσωσης υψομέτρου-ύψους βροχής προκύπτει ότι η βροχόπτωση στο επίπεδο της θάλασσας για τον Μάιο ισούται με 47,3 mm και αυξάνει κατά 2,41 mm ανά 100 m. Ελάχιστη μηνιαία τιμή βροχοβαθμίδας τον Οκτώβριο (0,0087). Ελάχιστη μηνιαία τιμή βροχοβαθμίδας τον Οκτώβριο (0,0087).

21 Διακύμανση της ετήσιας βροχόπτωσης για την περίοδο 1967-2008 και γραμμική τάση Η μέση ετήσια βροχόπτωσης για την χρονική περίοδο παρατήρησης του κάθε σταθμού. Η μέση ετήσια βροχόπτωσης για την χρονική περίοδο παρατήρησης του κάθε σταθμού. Ύψος βροχής ( mm ) Έτη Διάγραμμα 4. Γραφική απεικόνιση της γραμμικής τάσης της βροχόπτωσης στο βροχομετρικό σταθμό της Κερκίνης για την χρονική περίοδο 1967-2008.

22 Μεθοδολογία εργασίας στο ArcGIS Ως πρωτογενή δεδομένα για την εργασία στο ArcGIS χρησιμοποιήθηκαν: Όριο του νομού Σερρών. Όριο του νομού Σερρών. Οι εξισώσεις συσχέτισης υψομέτρου - ύψους βροχής. Οι εξισώσεις συσχέτισης υψομέτρου - ύψους βροχής. Το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (DEM) του νομού Σερρών σε μορφή ASTER. Το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (DEM) του νομού Σερρών σε μορφή ASTER.

23 Για την απεικόνιση της υψομετρικής πληροφορίας χρησιμοποιήσαμε το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (DEM) του νομού σε μορφή ASTER. Για την απεικόνιση της υψομετρικής πληροφορίας χρησιμοποιήσαμε το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (DEM) του νομού σε μορφή ASTER. Το ASTER GDEM καλύπτει εδαφικές επιφάνειες μεταξύ 83 ο βόρεια και 83 ο νότια και αποτελείται από 22600 τμήματα των 1 ο x 1 ο. Έχει ανάλυση 30 m και η ακρίβεια του είναι 20 m για κάθετα και 30 m για οριζόντια δεδομένα. Το ASTER GDEM καλύπτει εδαφικές επιφάνειες μεταξύ 83 ο βόρεια και 83 ο νότια και αποτελείται από 22600 τμήματα των 1 ο x 1 ο. Έχει ανάλυση 30 m και η ακρίβεια του είναι 20 m για κάθετα και 30 m για οριζόντια δεδομένα. Επειδή ο νομός Σερρών καλύπτονταν πλήρως από 5 γειτονικά κομμάτια GDEM, έπρεπε να τα συνθέσουμε σε ένα μέσα στο ArcGIS. Επειδή ο νομός Σερρών καλύπτονταν πλήρως από 5 γειτονικά κομμάτια GDEM, έπρεπε να τα συνθέσουμε σε ένα μέσα στο ArcGIS. Η σύνθεση έγινε με την μέθοδο του μωσαϊκού. Η σύνθεση έγινε με την μέθοδο του μωσαϊκού.

24 Εικόνα 4. Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους.

25 Δημιουργία μηνιαίων και ετήσιου Raster βροχοπτώσεων Η δημιουργία των Raster βροχοπτώσεων έγινε μέσα στο ArcMap μέσα από την εργαλειοθήκη Spatial Analyst Raster Calculator. Τα Raster δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τις εξισώσεις υψομέτρου – ύψους βροχής (P=ah+b), τις τιμές δηλαδή του πίνακα 4.4. Η δημιουργία των Raster βροχοπτώσεων έγινε μέσα στο ArcMap μέσα από την εργαλειοθήκη Spatial Analyst Raster Calculator. Τα Raster δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τις εξισώσεις υψομέτρου – ύψους βροχής (P=ah+b), τις τιμές δηλαδή του πίνακα 4.4. Παράδειγμα δημιουργίας Raster για τον μήνα Ιανουάριο: Παράδειγμα δημιουργίας Raster για τον μήνα Ιανουάριο: Η εξίσωση υψομέτρου – ύψους βροχής για τον μήνα Ιανουαρίου είναι της μορφής: P= 0,0152h+38,247. Η εξίσωση υψομέτρου – ύψους βροχής για τον μήνα Ιανουαρίου είναι της μορφής: P= 0,0152h+38,247.

26 Για την δημιουργία του μηνιαίου Raster για τον μήνα Ιανουάριο αρχικά φορτώσαμε το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (DEM). Για την δημιουργία του μηνιαίου Raster για τον μήνα Ιανουάριο αρχικά φορτώσαμε το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (DEM). Μέσα από την εργαλειοθήκη Spatial Analyst Raster Calculator δημιουργήσαμε το Raster με τον εξής τρόπο: Μέσα από την εργαλειοθήκη Spatial Analyst Raster Calculator δημιουργήσαμε το Raster με τον εξής τρόπο: Εικόνα 5. Raster Calculator.

27 Αφού δημιουργήσαμε το Raster του Ιανουαρίου προσθέσαμε και τα όρια του νομού Σερρών και το αποτέλεσμα που πήραμε φαίνεται παρακάτω. Αφού δημιουργήσαμε το Raster του Ιανουαρίου προσθέσαμε και τα όρια του νομού Σερρών και το αποτέλεσμα που πήραμε φαίνεται παρακάτω. Εικόνα 6. Raster Ιανουαρίου.

28 Δημιουργία βροχομετρικών χαρτών Και οι 13 χάρτες έγιναν σε πλάγιο προσανατολισμό (Landscape). Και οι 13 χάρτες έγιναν σε πλάγιο προσανατολισμό (Landscape). Σε κάθε χάρτη προσθέσαμε και δύο χάρακες που δημιουργούν ένα σύστημα αναφοράς για την περιοχή εμφάνισης του χάρτη. Σε κάθε χάρτη προσθέσαμε και δύο χάρακες που δημιουργούν ένα σύστημα αναφοράς για την περιοχή εμφάνισης του χάρτη. Το υπόμνημα του κάθε βροχομετρικού χάρτη και το πεδίο τιμών του κάθε χάρτη είναι διαφορετικό ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ο χάρτης για να απεικονισθεί όσο το δυνατόν καλύτερα η βροχομετρική πληροφορία. Το υπόμνημα του κάθε βροχομετρικού χάρτη και το πεδίο τιμών του κάθε χάρτη είναι διαφορετικό ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ο χάρτης για να απεικονισθεί όσο το δυνατόν καλύτερα η βροχομετρική πληροφορία.

29 Η προσθήκη των τίτλων του χάρτη καθώς και κάποιον επεξηγηματικών κειμένων έγινε μέσα από την εργαλειοθήκη Drawing. Η προσθήκη των τίτλων του χάρτη καθώς και κάποιον επεξηγηματικών κειμένων έγινε μέσα από την εργαλειοθήκη Drawing. Εικόνα 6. Επιλογή υπομνήματος για τον βροχομετρικό χάρτη Ιανουαρίου.

30 Για να είναι ο χάρτης περισσότερο ενημερωτικός δημιουργήσαμε και έναν κάνναβο με συντεταγμένες. Για να είναι ο χάρτης περισσότερο ενημερωτικός δημιουργήσαμε και έναν κάνναβο με συντεταγμένες. Προσθέσαμε ένα σύμβολο με τον δείκτη του βορρά. Προσθέσαμε ένα σύμβολο με τον δείκτη του βορρά. Προσθέσαμε και ένα σύμβολο κλίμακας. Προσθέσαμε και ένα σύμβολο κλίμακας. Τα όρια του νομού Σερρών για να απεικονισθεί καλύτερα η βροχομετρική πληροφορία. Τα όρια του νομού Σερρών για να απεικονισθεί καλύτερα η βροχομετρική πληροφορία.

31 Εικόνα 7. Βροχομετρικός χάρτης Ιανουαρίου.

32 Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων Η εξαγωγή των στατιστικών στοιχείων έγινε μέσα από την καρτέλα Spatial Analyst Zonal Statistics. Η εξαγωγή των στατιστικών στοιχείων έγινε μέσα από την καρτέλα Spatial Analyst Zonal Statistics. Τα στοιχεία αυτά μέσω του λογισμικού Excel διαμορφώθηκαν σε πίνακες. Τα στοιχεία αυτά μέσω του λογισμικού Excel διαμορφώθηκαν σε πίνακες. Το αποτέλεσμα είναι 13 πίνακες με τα στατιστικά στοιχεία του κάθε μήνα και του έτους. Το αποτέλεσμα είναι 13 πίνακες με τα στατιστικά στοιχεία του κάθε μήνα και του έτους.

33 Παράδειγμα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων για τον μήνα Ιανουάριο. Από την καρτέλα Spatial Analyst πηγαίνουμε στο Zonal Statistics. Από την καρτέλα Spatial Analyst πηγαίνουμε στο Zonal Statistics.

34 Συμπεράσματα Οι μέσες μηνιαίες τιμές κυμαίνονται από 21,9 mm τον Αύγουστο στο σταθμό Αηδονοχώρι και φθάνουν μέχρι 80,5 mm του ίδιου του σταθμού. Οι μέσες μηνιαίες τιμές κυμαίνονται από 21,9 mm τον Αύγουστο στο σταθμό Αηδονοχώρι και φθάνουν μέχρι 80,5 mm του ίδιου του σταθμού. Οι μέσες ετήσιες τιμές βροχόπτωσης για την χρονική περίοδο 1967-2008 είναι μεγαλύτερες των 400 mm για το σύνολο των βροχομετρικών σταθμών και κυμαίνονται από 433,7 mm που είναι η ελάχιστη τιμή και φθάνουν τα 703,4 mm. Το μέγιστο μέσο ετήσιο ύψος βροχής σημειώνεται στον σταθμό Άνω Πορόϊων και το ελάχιστο στον σταθμό Κερκίνης. Αν και οι γεωγραφικές θέσεις αυτόν των σταθμών βρίσκονται σε μικρή απόσταση, τα βροχομετρικά χαρακτηριστικά τους είναι εντελώς διαφορετικά. Γεγονός για το οποίο ευθύνεται είναι τα γεωγραφικά τους υψόμετρα που εμφανίζουν μια διαφορά της τάξης των 344 m. Οι μέσες ετήσιες τιμές βροχόπτωσης για την χρονική περίοδο 1967-2008 είναι μεγαλύτερες των 400 mm για το σύνολο των βροχομετρικών σταθμών και κυμαίνονται από 433,7 mm που είναι η ελάχιστη τιμή και φθάνουν τα 703,4 mm. Το μέγιστο μέσο ετήσιο ύψος βροχής σημειώνεται στον σταθμό Άνω Πορόϊων και το ελάχιστο στον σταθμό Κερκίνης. Αν και οι γεωγραφικές θέσεις αυτόν των σταθμών βρίσκονται σε μικρή απόσταση, τα βροχομετρικά χαρακτηριστικά τους είναι εντελώς διαφορετικά. Γεγονός για το οποίο ευθύνεται είναι τα γεωγραφικά τους υψόμετρα που εμφανίζουν μια διαφορά της τάξης των 344 m.

35 Παρατηρείται μια ισοκατανομή της εποχικής και της ετήσιας βροχόπτωσης στο έτος για όλους τους σταθμούς του νομού. Για τους περισσότερους σταθμούς τα μέγιστα της βροχόπτωσης σημειώνονται σε χειμερινούς μήνες και τα ελάχιστα κατά τους θερινούς. Για τους περισσότερους σταθμούς τα μέγιστα της βροχόπτωσης σημειώνονται σε χειμερινούς μήνες και τα ελάχιστα κατά τους θερινούς. Η σχέση υψομέτρου – ύψους βροχής είναι θετική για όλους τους μήνες του έτους. Η σχέση υψομέτρου – ύψους βροχής είναι θετική για όλους τους μήνες του έτους. Στις ορεινές περιοχές σημειώνονται μεγαλύτερα ύψη βροχής ενώ στις πεδινές η βροχόπτωση σημειώνει χαμηλότερες τιμές. Στις ορεινές περιοχές σημειώνονται μεγαλύτερα ύψη βροχής ενώ στις πεδινές η βροχόπτωση σημειώνει χαμηλότερες τιμές.

36 Η γεωγραφική κατανομή της βροχόπτωσης δεν είναι ομοιόμορφη. Η γεωγραφική κατανομή της βροχόπτωσης δεν είναι ομοιόμορφη. Οι βροχομετρικοί χάρτες μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει άμεση εξάρτηση της κατανομής της βροχόπτωσης με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του αναγλύφου. Οι βροχομετρικοί χάρτες μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει άμεση εξάρτηση της κατανομής της βροχόπτωσης με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του αναγλύφου. Στο βόρειο και ανατολικό τμήμα βρίσκονται οι σταθμοί που σημειώνουν υψηλότερες τιμές. Στο βόρειο και ανατολικό τμήμα βρίσκονται οι σταθμοί που σημειώνουν υψηλότερες τιμές. Στο κεντρικό και δυτικό τμήμα του νομού οι σταθμοί που εμφανίζουν χαμηλότερες τιμές. Στο κεντρικό και δυτικό τμήμα του νομού οι σταθμοί που εμφανίζουν χαμηλότερες τιμές.


Κατέβασμα ppt "Θέμα : Χωρική κατανομή των βροχοπτώσεων στο νομό Σερρών με την βοήθεια Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Πτυχιακή εργασία της Πτυχιακή εργασία της Μαγδαληνής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google