Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εμπλουτισμός Σχολικών Βιβλίων Αγγλικής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εμπλουτισμός Σχολικών Βιβλίων Αγγλικής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εμπλουτισμός Σχολικών Βιβλίων Αγγλικής
Ομάδα Αγγλικής Ελένη Αργυρίου, Λίνος Βίγκλας, Κατερίνα Μακρή, Σοφία Μυσιρλάκη, Χρυσάνθη Σωτηρίου, Μαίρη Φρέντζου, Βασίλης Χαρτζουλάκης, Σούζαν Μουτσουρούφη, Δημήτρης Παράς Συντονίστρια: Μπέσσυ Μητσικοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ

2 Ομάδα Αγγλικής Αποτελείται από: Καθηγητές αγγλικής σε σχολεία Ειδικούς για e-learning Καθηγήτρια πληροφορικής Μηχανικούς Η/Υ

3 To έργο του εμπλουτισμού
Στόχος: Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη διαδραστικού ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα συνοδεύει το σχολικό βιβλίο. Επίσης η καταγραφή μεταδεδομένων για κάθε μαθησιακό αντικείμενο που παράγουμε. Το διαδραστικό αυτό υλικό θα μπει επίσης και σε μια Ψηφιακή Βάση Γνώσεων εκπαιδευτικού υλικού, που θα λειτουργεί ως το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

4 Ο νέος χάρτης των εγχειριδίων της αγγλικής
Τα βιβλία του Δημοτικού Βιβλίο της Γ Δημοτικού Βιβλίο της Δ Δημοτικού Βιβλίο της Ε Δημοτικού Βιβλίο της Στ Δημοτικού Τα βιβλία του Γυμνασίου Βιβλίο Α Γυμνασίου (Αρχάριοι) Βιβλίο Α Γυμνασίου (Προχωρημένοι) Βιβλίο Β Γυμνασίου (Αρχάριοι) Βιβλίο Β Γυμνασίου (Προχωρημένοι) Βιβλίο Γ Γυμνασίου Αυτός είναι ο νέος χάρτης σχολικών βιβλίων της αγγλικής. Συνολικά θα εμπλουτιστούν 9 βιβλία, 4 για το Δημοτικό και 5 για το Γυμνάσιο.

5 Φεβρουάριος-Αύγουστος 2011 Ψηφιακός εμπλουτισμός 2 βιβλίων
1. Βιβλίο Think Teen B Advanced (B Γυμνασίου Προχωρημένοι) Βιβλίο Think Teen B Beginners (B Γυμνασίου Αρχάριοι) Από το Φεβρουάριο μέχρι τον Αύγουστο του 2011 η Ομάδα Αγγλικής ασχολήθηκε με τον εμπλουτισμό των δύο σχολικών βιβλίων της Β Γυμνασίου, Αρχαρίων και Προχωρημένων. Η απόφαση να ξεκινήσει ο εμπλουτισμός με τη Β Γυμνασίου ήταν κεντρική από το Υπουργείο Παιδείας και όλες οι Ομάδες ξεκίνησαν από εκεί. Η Ομάδα Αγγλικής ξεκίνησε με το βιβλίο των Προχωρημένων και στη συνέχεια προχώρησε στο εμπλουτισμό του βιβλίου των Αρχαρίων.

6 Κατάρτιση Σχεδίου Εμπλουτισμού
Ελήφθησαν υπόψη: α) η εισαγωγή της αγγλικής από την Α δημοτικού => διαφοροποιημένη διδασκαλία β) οι αρχές και η λογική του νέου προτεινόμενου Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών Ξένων Γλωσσών γ) οι εξελίξεις στο χώρο των ΤΠΕ στη γλωσσική εκπαίδευση δ) η φιλοσοφία και η μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετούν τα σχολικά βιβλία ε) η ανάλυση των βιβλίων της β γυμνασίου στο πλαίσιο της ανάλυσης αναγκών που πραγματοποιήθηκε

7 Προκαταρκτικό στάδιο: Ανάλυση Βιβλίων
Ανάλυση των βιβλίων: του μαθητή (ανάλυση δομής κάθε κεφαλαίου) του καθηγητή (για τη φιλοσοφία του βιβλίου) του τετραδίου εργασιών (για το εύρος και είδος ασκήσεων) Συζητήσεις με καθηγητές που διδάσκουν τα βιβλία Συζητήσεις με τους συγγραφείς των βιβλίων Αναζήτηση κατάλληλων τεχνικών λύσεων για κάθε εφαρμογή που έχει αποφασιστεί

8 Χαρακτηριστικά των βιβλίων της Β Γυμνασίου
καλή θεματολογία για εφήβους προάγουν την συνεργατική μάθηση διαφοροποιημένη παιδαγωγική δυνατότητα αυτοπαρακολούθησης / αυτοαξιολόγησης (can-do statements στο τέλος κάθε κεφαλαίου) ενδιαφέροντα projects και mini-projects σε κάθε κεφάλαιο Ταυτόχρονα: πυκνογραμμένα με πολύ υλικό σε κάθε ενότητα κάποια κείμενα είναι μεγάλα σε έκταση με απαιτητικό λεξιλόγιο τα 10 κεφάλαια του βιβλίου είναι πολλά - δεν είναι εφικτός στόχος για μια σχολική χρονιά

9 Αρχές εμπλουτισμού των βιβλίων της αγγλικής γλώσσας
Αρχές εμπλουτισμού των βιβλίων της αγγλικής γλώσσας Ο εμπλουτισμός είναι συστηματικός, στοχευμένος, και διατρέχει όλο το βιβλίο Το είδος και το εύρος του εμπλουτισμού αποφασίζονται από τα μέλη της Ομάδας και τη Συντονίστρια μετά από έρευνα που έχει προηγηθεί για την εξεύρεση της καλύτερης λύσης σε παιδαγωγικό και τεχνικό επίπεδο Τα μέλη της Ομάδας συνεργάζονται μεταξύ τους ώστε να δουλεύονται όλα τα κεφάλαια του βιβλίου με παρόμοιο τρόπο Εμπλουτισμός με πόρους που ετοιμάζει η Ομάδα, όχι με εξωτερικά links πάνω στο html (που μπορεί να είναι ανενεργά στο μέλλον) Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διάθεση των παραγόμενων πόρων με διαφορετικούς τρόπους για πολλαπλή αξιοποίησή τους (επαναχρησιμοποιούμενα μαθησιακά αντικείμενα) [Για τον επιμορφωτή/τρια: πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα το πρώτο σημείο «Ο εμπλουτισμός είναι συστηματικός, στοχευμένος, και διατρέχει όλο το βιβλίο». Δηλαδή ο εμπλουτισμός δεν θα είναι περιστασιακός σε τυχαία επιλεγμένα σημεία και αποφασίζεται στο επίπεδο της Ομάδας]

10 Δύο (2) διαφορετικοί τύποι εμπλουτισμού
Τύποι Εμπλουτισμού Δύο (2) διαφορετικοί τύποι εμπλουτισμού Α. Στοχευμένος Εμπλουτισμός του σχολικού βιβλίου (από τα μέλη της Ομάδας) Β. Εμπλουτισμός του σχολικού βιβλίου με Υλικό Αναφοράς (Reference Materials)

11 Α. Στοχευμένος Εμπλουτισμός του σχολικού βιβλίου (από τα μέλη της Ομάδας)

12 A. Στοχευμένος Εμπλουτισμός σε συγκεκριμένα σημεία του βιβλίου
«Κάθετος» εμπλουτισμός –δεν ακολουθεί τον ίδιο σχεδιασμό για όλα τα σχολικά βιβλία Συνίσταται σε (α) προσεκτική μελέτη της φιλοσοφίας και της παιδαγωγικής προσέγγισης κάθε βιβλίου (β) εντοπισμό των χαρακτηριστικών/ αδυναμιών του και παρέμβαση Ο χαρακτήρας της παρέμβασης υποστηρικτικός (για τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή) δεν είναι ανατρεπτικός του σκεπτικού του εγχειριδίου δεν είναι προσθετικός ως προς το διατιθέμενο υλικό

13 Είδη στοχευμένου εμπλουτισμού για Β Γυμνασίου
4 είδη εμπλουτισμού Γλωσσάρι (E-companion) Εκπαιδευτικά Παιχνίδια (Edugames) Ηχητικά Αποσπάσματα Επαναληπτικά Τεστ Αυτοαξιολόγησης

14 1. Γλωσσάρι (Glossary/ E-companion)
Αίτημα των καθηγητών (προέκυψε από την ανάλυση αναγκών) 2,190 όροι για το βιβλίο των Προχωρημένων Διαθέσιμο στο Πεδία (1-4 υποχρεωτικά, 5-7 ανά περίπτωση) 1. Κωδικοποίηση (ανά κεφάλαιο και μάθημα) 2. Όρος 3. Ορισμός (αγγλικά) 4. Παράδειγμα 5. Συνώνυμα 6. Αντώνυμα 7. Σχετικές λέξεις (παράγωγα)

15 Υλοποίηση για το γλωσσάρι
Συνολικά το γλωσσάρι είναι καταχωρημένο με βάση τα μαθήματα κάθε κεφαλαίου. Για παράδειγμα, στο Βιβλίο της Β Γυμνασίου Προχωρημένων, κάθε κεφάλαιο του βιβλίου αποτελείται από 8 μέρη (Σύνολο: 64 μέρη/parts όλο το βιβλίο) το κάθε μέρος θα παρουσιάζεται στην αρχή κάθε μαθήματος π.χ. U1 Intro U1L1 U1L1w U1L2 U1L2w U1L3 U1L3w U1sa [Για τον επιμορφωτή/τιρα: Εδώ να τονιστεί ότι μόνο για το Βιβλίο της Β Γυμνασίου (Προχωρημένοι) καταγράφηκε και το γλωσσάρι για το τετράδιο εργασιών καθώς θεωρήθηκε ότι περιέχει ιδιαίτερα χρήσιμο λεξιλόγιο για τις ανάγκες του βιβλίου το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο λεξιλόγιο του βιβλίου του μαθητή]

16 Γλωσσάρι: Αναζήτηση Στόχος:
η εύχρηστη και καλαίσθητη παρουσίαση του λεξιλογίου του βιβλίου και η δυνατότητα αναζήτησης των όρων με διαφορετικούς τρόπους ανά μάθημα ανά κεφάλαιο αλφαβητικά και σε διαφορετικά σημεία (ολόκληρο ή και σε μέρη)

17 Γλωσσάρι: προβολή όρων αλφαβητικά
Για να δει κανείς όλο το γλωσσάρι ενός βιβλίου πηγαίνει από τις Επιλογές Μαθήματος στο Γλωσσάριο. Εδώ μπορεί να δει το γλωσσάρι αλφαβητικά, και μπορεί να εκτυπώσει μέρος του μέσω του φυλλομετρητή (browser). Αν κανείς κλικάρει στο Κατηγορίες στο πάνω δεξιά μέρος θα βρεθεί [μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια]

18 Γλωσσάρι: προβολή κατηγοριών
Εδώ μπορεί να επιλέξει το μάθημα που θέλει και θα οδηγηθεί στο λεξιλόγιο του κάθε μαθήματος όπως φαίνεται στην επόμενη διαφάνεια]

19 Γλωσσάρι: προβολή όρων ανά κεφάλαιο & ανά μάθημα

20 Μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση για κάθε όρο
Πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε όρος του γλωσσαρίου έχει τη δική του μοναδική διαδικτυακή διεύθυνση (το δικό του url) κι έτσι μπορεί να ανασύρεται ανάλογα με την κατηγοριοποίηση που του ζητούμε.

21 Γλωσσάρι: προβολή κατηγοριών
Επίσης στην αρχή κάθε μαθήματος υπάρχει υπερσύνδεσμος που οδηγεί στο γλωσσάρι του κάθε μαθήματος.

22 2. Εκπαιδευτικά παιχνίδια (EduGames)
Το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε για το γλωσσάρι χρησιμοποιήθηκε για την ετοιμασία ασκήσεων-παιχνιδιών Ασκήσεις-παιχνίδια εμπέδωσης Εφαρμογή: μηχανές-flash για ασκήσεις-παιχνίδια που βγάζουν τυχαία κάθε φορά διαφορετικές λέξεις ή προτάσεις αντλώντας από τα δεδομένα τους. Παράδειγμα: για ένα μάθημα έχουμε ετοιμάσει ένα παιχνίδι σταυρόλεξο για το οποίο έχουμε εισάγει στην άσκηση 40 λέξεις που βρίσκονται στο μάθημα αυτό και κάποια hints που θα οδηγήσουν στην ανεύρεση της λέξης. Κάθε φορά που μπαίνει κανείς στο παιχνίδι, το πρόγραμμα φτιάχνει ένα νέο σταυρόλεξο με άλλες λέξεις (τυχαία επιλογή από τις 40 λέξεις που του έχουμε δώσει).

23 Εκπαιδευτικά παιχνίδια (EduGames)
Βιβλίο Προχωρημένων 6 Edugames για κάθε κεφάλαιο (2 για κάθε μάθημα) Σύνολο 48 παιχνίδια Βιβλίο Αρχαρίων 4 Edugames για κάθε κεφάλαιο Σύνολο 40 παιχνίδια Διαφορετική λογική του περιεχομένου από το βιβλίο των προχωρημένων (ασκήσεις για το κεφάλαιο, όχι για το κάθε μάθημα, 1 στις 4 ασκήσεις δίνει έμφαση σε κάποιο γραμματικό φαινόμενο) Επισημαίνεται ότι τα παιχνίδια είναι καλό να παίζονται όταν έχει ολοκληρωθεί ένα κεφάλαιο, καθώς στοχεύουν στην εμπέδωση του λεξιλογίου ενός κεφαλαίου. Έχουν τοποθετηθεί στην αρχή του κεφαλαίου, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα και να μην «χάνονται» μέσα στο πυκνογραμμένο βιβλίο.

24 EduGames Εδώ βλέπετε την αποτύπωση των παιχνιδιών και του γλωσσαρίου στο html. Είναι από το δεύτερο μάθημα και οι πόροι εμπλουτισμού έχουν τοποθετηθεί ακριβώς κάτω από τον εισαγωγικό τίτλο του κεφαλαίου. Στο μάθημα αυτό έχουν χρησιμοποιηθεί δύο παιχνίδια, το Anagram και το Blank Tank.

25 Τύποι ασκήσεων – παιχνιδιών (EduGames)
Σταυρόλεξο  Crossword Κρυπτόλεξο (Hidden words) Wordmine Κρεμάλα  Hangman Αναγραμματισμός  Anagram Αντιστοίχιση (matching) EZ match Cloze Test Blank Tank Jumble sentences Jumble Jungle Jumble words Go figure! Multiple Choice 2 answers Double Jeopardy Multiple Choice 3 answers  Triple Jeopardy Χρησιμοποιήθηκαν 10 διαφορετικά παιχνίδια. Με κόκκινο βλέπετε τις ονομασίες που επιλέχθηκαν ώστε να γίνουν πιο ελκυστικά στα παιδιά.

26 Crossword

27 Double Jeopardy (multiple choice2)

28 Wordmine (hidden words)

29 EZ match (match words)

30 Blank tank (cloze test)

31 Hangman

32 Go figure! (jumble word order)

33 3. Ηχητικά Αποσπάσματα Πρόκειται για τα ηχητικά των ασκήσεων κατανόησης προφορικού λόγου (listening activities) του βιβλίου Η ηχογράφηση έγινε σε επαγγελματικό στούντιο με επαγγελματίες εκφωνητές, η επεξεργασία των αρχείων από τα μέλη της Ομάδας Αγγλικής

34 Εμφάνιση των ηχητικών αποσπασμάτων
Α) στο html των βιβλίων – στα σημεία που εμφανίζονται οι σχετικές ασκήσεις κατανόησης προφορικού λόγου Ο χρήστης της πλατφόρμας έχει πρόσβαση στα ηχητικά αποσπάσματα με δύο διαφορετικούς τρόπους. Στο εμπλουτισμένο βιβλίο, στα σημεία που υπάρχουν δραστηριότητες κατανόησης προφορικού λόγου (listening activities) έχει προστεθεί μια μπλε μπάρα. Κλικάροντας στην αρχή της μπάρας ξεκινά το ηχητικό απόσπασμα, το οποίο μπορεί να ακούσει ο μαθητής και να κάνει τις συνοδευτικές ασκήσεις. Αυτός ο τρόπος απευθύνεται κυρίως στους μαθητές που μπορούν μόνοι τους κι από το σπίτι να κάνουν τις ασκήσεις κατανόησης προφορικού λόγου. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στην τάξη εφόσον υπάρχει, για παράδειγμα, ένας διαδραστικός πίνακας ή ένας υπολογιστής.

35 Κι εδώ βλέπετε ένα άλλο παράδειγμα πόρου με ηχητικό απόσπασμα το οποίο διαφοροποιείται από το βιβλίο με την οριζόντια μπλε μπάρα.

36 Β) Επιλογές Μαθήματος > Αρχεία Μαθήματος : σε ένα φάκελο όλα τα ηχητικά μαζί με τις εκφωνήσεις των ασκήσεων για να μπορεί να τα κατεβάζει ο καθηγητής, να τα σώζει σε ένα CD ή άλλο ψηφιακό μέσο και να τα αναπαράγει στην τάξη του (για την περίπτωση που δεν υπάρχει διαδικτυακή σύνδεση στην τάξη) Επίσης τα ηχητικά αποσπάσματα διατίθενται όλα μαζί, με τις εκφωνήσεις τους, σε ένα συμπιεσμένο αρχείο .zip στις Επιλογές Μαθήματος > Αρχεία Μαθήματος. Αυτός ο τρόπος διάθεσης του ηχητικού υλικού προορίζεται κυρίως για τους καθηγητές, οι οποίοι μπορούν να κατεβάσουν το συμπιεσμένο αρχείο και να το αποθηκεύσουν σε ένα CD-ROM ή άλλο ψηφιακό μέσο και να το έχουν διαθέσιμο στην τάξη τους. Καθώς προχωράει ο εμπλουτισμός των βιβλίων θα αναρτώνται στην ψηφιακή πλατφόρμα τα ηχητικά αποσπάσματα των βιβλίων.

37 4. Επαναληπτικά Τεστ Αυτοαξιολόγησης
Ψηφιοποίηση 7 επαναληπτικών τεστ που περιλαμβάνονται στο βιβλίο του καθηγητή (με το Net Quiz Pro 4) ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές για αυτοέλεγχο. Μετατροπή της λογικής του pen and paper test στη λογική του online test (και σχετική ανάπτυξη). Ανάγκη εμπλουτισμού: Πολύ χρήσιμο υλικό το οποίο σπανιότατα χρησιμοποιείται από τους καθηγητές και μένει αναξιοποίητο.

38 Είδη στοχευμένου εμπλουτισμού για το βιβλίο Β Γυμνασίου Προχωρημένων
Είδη στοχευμένου εμπλουτισμού για το βιβλίο Β Γυμνασίου Προχωρημένων 4 είδη εμπλουτισμού για το Βιβλίο των Προχωρημένων Γλωσσάρι (E-companion) (2,190 όροι, σε 64 μέρη) Εκπαιδευτικά Παιχνίδια (48 games) Ηχητικά Αποσπάσματα (38 listening texts) Επαναληπτικά Τεστ Αυτοαξιολόγησης (7 tests) ΣΥΝΟΛΟ 157 πόροι

39 Είδη εμπλουτισμού για το βιβλίο των Αρχαρίων
Είδη εμπλουτισμού για το βιβλίο των Αρχαρίων 3 είδη εμπλουτισμού για το Βιβλίο των Αρχαρίων Γλωσσάρι (1240 όροι, 50 parts) Εκπαιδευτικά παιχνίδια (40 EduGames) Ηχητικά Αποσπάσματα (20 listening texts) ΣΥΝΟΛΟ 110 πόροι

40 Β. Εμπλουτισμός με Υλικό Αναφοράς (Reference Materials)
Β. Εμπλουτισμός με Υλικό Αναφοράς (Reference Materials)

41 Β. Εμπλουτισμός με Υλικό Αναφοράς
Β. Εμπλουτισμός με Υλικό Αναφοράς Πρόκειται για «οριζόντιο» εμπλουτισμό ο οποίος διατρέχει (με διαφορετικό περιεχόμενο) όλα τα σχολικά βιβλία Είναι σημαντικός καθώς παρέχει σε μαθητές και καθηγητές εργαλεία στα οποία αν θέλουν ανατρέχουν ανά πάσα στιγμή Σχετίζεται με τη διερευνητική προσέγγιση και την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης

42 Πόροι εμπλουτισμού Σύνδεση με υπάρχοντα λογισμικά (πχ εκπαιδευτικό υλικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) για τα αγγλικά γυμνασίου Εκπαιδευτικό υλικό από το Βρετανικό Συμβούλιο

43 British Council material
Έχει παραχωρηθεί στο πρόγραμμα από το Βρετανικό Συμβούλιο ένα DVD με μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων που ξεπερνά τα 250. Πρόκειται για οπτικοακουστικό υλικό το οποίο θα εμπλουτίσει τα σχολικά βιβλία με εκπαιδευτικά βίντεο και ηχητικά αποσπάσματα. Η Ομάδα Αγγλικής μελετά τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης του υλικού αυτού με σκοπό να το διαθέσει ολόκληρο αλλά και με συνδέσεις σε κατάλληλα σημεία όλων των βιβλίων του γυμνασίου. [Οι επόμενες τρεις διαφάνειες παρουσιάζουν το υλικό του Βρετανικού Συμβουλίου]

44 Οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό
Magazine Ηχογραφημένα άρθρα που καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Κατάλληλα για B1 επίπεδο γλωσσομάθειας. UK Culture Μια σειρά podcasts για τον σύγχρονο πολιτισμό της Βρετανίας. Stories and Poems Συλλογή από ηχογραφημένες ιστορίες και ποιήματα γραμμένα από διάσημους συγγραφείς όπως ο Σαίξπηρ, και ο Wordsworth.

45 Οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό
Big City Small World Επεισόδια μιας ιστορίας που διαδραματίζεται στο Λονδίνο με μια ομάδα νέων ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Overcooked Μια σειρά από βίντεο με συνταγές και παραδοσιακό φαγητό.

46 Οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό
"How to" videos Μια σειρά από βίντεο για διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις. I wanna talk about ... Σε αυτή τη σειρά των podcasts διαφορετικά οι άνθρωποι μιλούν για τα πράγματα που τους ενδιαφέρουν ή πράγματα που έχουν κάνει ή δει.

47 Επόμενα βήματα Ολοκλήρωση εμπλουτισμού βιβλίων του Γυμνασίου
Ξεκινούν οι προκαταρκτικές εργασίες για τον εμπλουτισμό των βιβλίων της Ε και Στ Δημοτικού Δημιουργία μαθησιακών αντικειμένων που ψηφιοποιούν συγκεκριμένες δραστηριότητες των βιβλίων (πειραματικό στάδιο: η ψηφιοποίηση όλων των listening activities με τις οδηγίες τους, τα pre-tasks και post-tasks).

48 και στην επικοινωνία μαζί σας
Είμαστε ανοικτοί στις προτάσεις, τις παρατηρήσεις σας και στην επικοινωνία μαζί σας Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήματα μπορείτε να απευθύνεστε στη Συντονίστρια της Ομάδας Αγγλικής του Ψηφιακού Σχολείου Μπέσσυ Μητσικοπούλου


Κατέβασμα ppt "Εμπλουτισμός Σχολικών Βιβλίων Αγγλικής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google