Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εμπλουτισμός Σχολικών Βιβλίων Αγγλικής Ομάδα Αγγλικής Ελένη Αργυρίου, Λίνος Βίγκλας, Κατερίνα Μακρή, Σοφία Μυσιρλάκη, Χρυσάνθη Σωτηρίου, Μαίρη Φρέντζου,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εμπλουτισμός Σχολικών Βιβλίων Αγγλικής Ομάδα Αγγλικής Ελένη Αργυρίου, Λίνος Βίγκλας, Κατερίνα Μακρή, Σοφία Μυσιρλάκη, Χρυσάνθη Σωτηρίου, Μαίρη Φρέντζου,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εμπλουτισμός Σχολικών Βιβλίων Αγγλικής Ομάδα Αγγλικής Ελένη Αργυρίου, Λίνος Βίγκλας, Κατερίνα Μακρή, Σοφία Μυσιρλάκη, Χρυσάνθη Σωτηρίου, Μαίρη Φρέντζου, Βασίλης Χαρτζουλάκης, Σούζαν Μουτσουρούφη, Δημήτρης Παράς Συντονίστρια: Μπέσσυ Μητσικοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ

2 Ομάδα Αγγλικής Αποτελείται από: Καθηγητές αγγλικής σε σχολεία Ειδικούς για e-learning Καθηγήτρια πληροφορικής Μηχανικούς Η/Υ

3 Στόχος: Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη διαδραστικού ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα συνοδεύει το σχολικό βιβλίο. Επίσης η καταγραφή μεταδεδομένων για κάθε μαθησιακό αντικείμενο που παράγουμε. Το διαδραστικό αυτό υλικό θα μπει επίσης και σε μια Ψηφιακή Βάση Γνώσεων εκπαιδευτικού υλικού, που θα λειτουργεί ως το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. To έργο του εμπλουτισμού

4 Τα βιβλία του Δημοτικού 1.Βιβλίο της Γ Δημοτικού 2.Βιβλίο της Δ Δημοτικού 3.Βιβλίο της Ε Δημοτικού 4.Βιβλίο της Στ Δημοτικού Τα βιβλία του Γυμνασίου 1.Βιβλίο Α Γυμνασίου (Αρχάριοι) 2.Βιβλίο Α Γυμνασίου (Προχωρημένοι) 3.Βιβλίο Β Γυμνασίου (Αρχάριοι) 4.Βιβλίο Β Γυμνασίου (Προχωρημένοι) 5.Βιβλίο Γ Γυμνασίου Ο νέος χάρτης των εγχειριδίων της αγγλικής

5 Ψηφιακός εμπλουτισμός 2 βιβλίων 1. Βιβλίο Think Teen B Advanced (B Γυμνασίου Προχωρημένοι) 2.Βιβλίο Think Teen B Beginners (B Γυμνασίου Αρχάριοι) Φεβρουάριος-Αύγουστος 2011

6 Ελήφθησαν υπόψη: Κατάρτιση Σχεδίου Εμπλουτισμού α) η εισαγωγή της αγγλικής από την Α δημοτικού => διαφοροποιημένη διδασκαλία β) οι αρχές και η λογική του νέου προτεινόμενου Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών Ξένων Γλωσσών γ) οι εξελίξεις στο χώρο των ΤΠΕ στη γλωσσική εκπαίδευση δ) η φιλοσοφία και η μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετούν τα σχολικά βιβλία ε) η ανάλυση των βιβλίων της β γυμνασίου στο πλαίσιο της ανάλυσης αναγκών που πραγματοποιήθηκε

7 Προκαταρκτικό στάδιο: Ανάλυση Βιβλίων Ανάλυση των βιβλίων: του μαθητή (ανάλυση δομής κάθε κεφαλαίου) του καθηγητή (για τη φιλοσοφία του βιβλίου) του τετραδίου εργασιών (για το εύρος και είδος ασκήσεων) Συζητήσεις με καθηγητές που διδάσκουν τα βιβλία Συζητήσεις με τους συγγραφείς των βιβλίων Αναζήτηση κατάλληλων τεχνικών λύσεων για κάθε εφαρμογή που έχει αποφασιστεί

8 Χαρακτηριστικά των βιβλίων της Β Γυμνασίου καλή θεματολογία για εφήβους προάγουν την συνεργατική μάθηση διαφοροποιημένη παιδαγωγική δυνατότητα αυτοπαρακολούθησης / αυτοαξιολόγησης (can- do statements στο τέλος κάθε κεφαλαίου) ενδιαφέροντα projects και mini-projects σε κάθε κεφάλαιο Ταυτόχρονα: πυκνογραμμένα με πολύ υλικό σε κάθε ενότητα κάποια κείμενα είναι μεγάλα σε έκταση με απαιτητικό λεξιλόγιο τα 10 κεφάλαια του βιβλίου είναι πολλά - δεν είναι εφικτός στόχος για μια σχολική χρονιά

9 Αρχές εμπλουτισμού των βιβλίων της αγγλικής γλώσσας Ο εμπλουτισμός είναι συστηματικός, στοχευμένος, και διατρέχει όλο το βιβλίο Το είδος και το εύρος του εμπλουτισμού αποφασίζονται από τα μέλη της Ομάδας και τη Συντονίστρια μετά από έρευνα που έχει προηγηθεί για την εξεύρεση της καλύτερης λύσης σε παιδαγωγικό και τεχνικό επίπεδο Τα μέλη της Ομάδας συνεργάζονται μεταξύ τους ώστε να δουλεύονται όλα τα κεφάλαια του βιβλίου με παρόμοιο τρόπο Εμπλουτισμός με πόρους που ετοιμάζει η Ομάδα, όχι με εξωτερικά links πάνω στο html (που μπορεί να είναι ανενεργά στο μέλλον) Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διάθεση των παραγόμενων πόρων με διαφορετικούς τρόπους για πολλαπλή αξιοποίησή τους (επαναχρησιμοποιούμενα μαθησιακά αντικείμενα)

10 Δύο (2) διαφορετικοί τύποι εμπλουτισμού Α. Στοχευμένος Εμπλουτισμός του σχολικού βιβλίου (από τα μέλη της Ομάδας) Β. Εμπλουτισμός του σχολικού βιβλίου με Υλικό Αναφοράς (Reference Materials) Τύποι Εμπλουτισμού

11 Α. Στοχευμένος Εμπλουτισμός του σχολικού βιβλίου (από τα μέλη της Ομάδας)

12 A. Στοχευμένος Εμπλουτισμός σε συγκεκριμένα σημεία του βιβλίου «Κάθετος» εμπλουτισμός –δεν ακολουθεί τον ίδιο σχεδιασμό για όλα τα σχολικά βιβλία Συνίσταται σε (α) προσεκτική μελέτη της φιλοσοφίας και της παιδαγωγικής προσέγγισης κάθε βιβλίου (β) εντοπισμό των χαρακτηριστικών/ αδυναμιών του και παρέμβαση Ο χαρακτήρας της παρέμβασης υποστηρικτικός (για τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή) δεν είναι ανατρεπτικός του σκεπτικού του εγχειριδίου δεν είναι προσθετικός ως προς το διατιθέμενο υλικό

13 4 είδη εμπλουτισμού 1.Γλωσσάρι (E-companion) 2.Εκπαιδευτικά Παιχνίδια (Edugames) 3.Ηχητικά Αποσπάσματα 4.Επαναληπτικά Τεστ Αυτοαξιολόγησης Είδη στοχευμένου εμπλουτισμού για Β Γυμνασίου

14 1. Γλωσσάρι (Glossary/ E-companion) Αίτημα των καθηγητών (προέκυψε από την ανάλυση αναγκών) 2,190 όροι για το βιβλίο των Προχωρημένων Διαθέσιμο στο http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSDIM-B100/ http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSDIM-B100/ Πεδία (1-4 υποχρεωτικά, 5-7 ανά περίπτωση) 1. Κωδικοποίηση (ανά κεφάλαιο και μάθημα) 2. Όρος 3. Ορισμός (αγγλικά) 4. Παράδειγμα 5. Συνώνυμα 6. Αντώνυμα 7. Σχετικές λέξεις (παράγωγα)

15 Υλοποίηση για το γλωσσάρι Συνολικά το γλωσσάρι είναι καταχωρημένο με βάση τα μαθήματα κάθε κεφαλαίου. Για παράδειγμα, στο Βιβλίο της Β Γυμνασίου Προχωρημένων, κάθε κεφάλαιο του βιβλίου αποτελείται από 8 μέρη (Σύνολο: 64 μέρη/parts όλο το βιβλίο) το κάθε μέρος θα παρουσιάζεται στην αρχή κάθε μαθήματος π.χ. U1 Intro U1L1 U1L1w U1L2 U1L2w U1L3 U1L3w U1sa

16 Γλωσσάρι: Αναζήτηση Στόχος: η εύχρηστη και καλαίσθητη παρουσίαση του λεξιλογίου του βιβλίου και η δυνατότητα αναζήτησης των όρων με διαφορετικούς τρόπους ανά μάθημα ανά κεφάλαιο αλφαβητικά και σε διαφορετικά σημεία (ολόκληρο ή και σε μέρη)

17 Γλωσσάρι: προβολή όρων αλφαβητικά

18 Γλωσσάρι: προβολή κατηγοριών

19 Γλωσσάρι: προβολή όρων ανά κεφάλαιο & ανά μάθημα

20 Μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση για κάθε όρο

21 Γλωσσάρι: προβολή κατηγοριών

22 2. Εκπαιδευτικά παιχνίδια (EduGames) Το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε για το γλωσσάρι χρησιμοποιήθηκε για την ετοιμασία ασκήσεων-παιχνιδιών Ασκήσεις-παιχνίδια εμπέδωσης Εφαρμογή: μηχανές-flash για ασκήσεις-παιχνίδια που βγάζουν τυχαία κάθε φορά διαφορετικές λέξεις ή προτάσεις αντλώντας από τα δεδομένα τους. Παράδειγμα: για ένα μάθημα έχουμε ετοιμάσει ένα παιχνίδι σταυρόλεξο για το οποίο έχουμε εισάγει στην άσκηση 40 λέξεις που βρίσκονται στο μάθημα αυτό και κάποια hints που θα οδηγήσουν στην ανεύρεση της λέξης. Κάθε φορά που μπαίνει κανείς στο παιχνίδι, το πρόγραμμα φτιάχνει ένα νέο σταυρόλεξο με άλλες λέξεις (τυχαία επιλογή από τις 40 λέξεις που του έχουμε δώσει).

23 Εκπαιδευτικά παιχνίδια (EduGames) Βιβλίο Προχωρημένων – 6 Edugames για κάθε κεφάλαιο (2 για κάθε μάθημα) Σύνολο 48 παιχνίδια Βιβλίο Αρχαρίων – 4 Edugames για κάθε κεφάλαιο Σύνολο 40 παιχνίδια Διαφορετική λογική του περιεχομένου από το βιβλίο των προχωρημένων (ασκήσεις για το κεφάλαιο, όχι για το κάθε μάθημα, 1 στις 4 ασκήσεις δίνει έμφαση σε κάποιο γραμματικό φαινόμενο)

24 EduGames

25 1.Σταυρόλεξο Crossword 2.Κρυπτόλεξο (Hidden words) Wordmine 3.Κρεμάλα Hangman 4.Αναγραμματισμός Anagram 5.Αντιστοίχιση (matching) EZ match 6.Cloze Test Blank Tank 7.Jumble sentencesJumble Jungle 8.Jumble words Go figure! 9.Multiple Choice 2 answers Double Jeopardy 10.Multiple Choice 3 answers Triple Jeopardy Τύποι ασκήσεων – παιχνιδιών (EduGames)

26 Crossword

27 Double Jeopardy (multiple choice2)

28 Wordmine (hidden words)

29 EZ match (match words)

30 Blank tank (cloze test)

31 Hangman

32 Go figure! (jumble word order)

33 3. Ηχητικά Αποσπάσματα Πρόκειται για τα ηχητικά των ασκήσεων κατανόησης προφορικού λόγου (listening activities) του βιβλίου Η ηχογράφηση έγινε σε επαγγελματικό στούντιο με επαγγελματίες εκφωνητές, η επεξεργασία των αρχείων από τα μέλη της Ομάδας Αγγλικής

34 Εμφάνιση των ηχητικών αποσπασμάτων Α) στο html των βιβλίων – στα σημεία που εμφανίζονται οι σχετικές ασκήσεις κατανόησης προφορικού λόγου

35

36 Β) Επιλογές Μαθήματος > Αρχεία Μαθήματος : σε ένα φάκελο όλα τα ηχητικά μαζί με τις εκφωνήσεις των ασκήσεων για να μπορεί να τα κατεβάζει ο καθηγητής, να τα σώζει σε ένα CD ή άλλο ψηφιακό μέσο και να τα αναπαράγει στην τάξη του (για την περίπτωση που δεν υπάρχει διαδικτυακή σύνδεση στην τάξη)

37 4. Επαναληπτικά Τεστ Αυτοαξιολόγησης Ψηφιοποίηση 7 επαναληπτικών τεστ που περιλαμβάνονται στο βιβλίο του καθηγητή (με το Net Quiz Pro 4) ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές για αυτοέλεγχο. Μετατροπή της λογικής του pen and paper test στη λογική του online test (και σχετική ανάπτυξη). Ανάγκη εμπλουτισμού: Πολύ χρήσιμο υλικό το οποίο σπανιότατα χρησιμοποιείται από τους καθηγητές και μένει αναξιοποίητο.

38 Είδη στοχευμένου εμπλουτισμού για το βιβλίο Β Γυμνασίου Προχωρημένων 4 είδη εμπλουτισμού για το Βιβλίο των Προχωρημένων 1.Γλωσσάρι (E-companion)(2,190 όροι,σε 64 μέρη) 2.Εκπαιδευτικά Παιχνίδια(48 games) 3.Ηχητικά Αποσπάσματα (38 listening texts) 4.Επαναληπτικά Τεστ Αυτοαξιολόγησης(7 tests) ΣΥΝΟΛΟ157 πόροι

39 Είδη εμπλουτισμού για το βιβλίο των Αρχαρίων 3 είδη εμπλουτισμού για το Βιβλίο των Αρχαρίων 1.Γλωσσάρι(1240 όροι, 50 parts) 2.Εκπαιδευτικά παιχνίδια(40 EduGames) 3.Ηχητικά Αποσπάσματα(20 listening texts) ΣΥΝΟΛΟ110 πόροι

40 Β. Εμπλουτισμός με Υλικό Αναφοράς (Reference Materials)

41 Β. Εμπλουτισμός με Υλικό Αναφοράς Πρόκειται για «οριζόντιο» εμπλουτισμό ο οποίος διατρέχει (με διαφορετικό περιεχόμενο) όλα τα σχολικά βιβλία Είναι σημαντικός καθώς παρέχει σε μαθητές και καθηγητές εργαλεία στα οποία αν θέλουν ανατρέχουν ανά πάσα στιγμή Σχετίζεται με τη διερευνητική προσέγγιση και την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης

42 Πόροι εμπλουτισμού 1.Σύνδεση με υπάρχοντα λογισμικά (πχ εκπαιδευτικό υλικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) για τα αγγλικά γυμνασίου http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/ http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/ 2.Εκπαιδευτικό υλικό από το Βρετανικό Συμβούλιο http://synergasia.minedu.gov.gr/LearnEnglish/ http://synergasia.minedu.gov.gr/LearnEnglish/

43 British Council material

44 Οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό Magazine Ηχογραφημένα άρθρα που καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Κατάλληλα για B1 επίπεδο γλωσσομάθειας. UK Culture Μια σειρά podcasts για τον σύγχρονο πολιτισμό της Βρετανίας. Stories and Poems Συλλογή από ηχογραφημένες ιστορίες και ποιήματα γραμμένα από διάσημους συγγραφείς όπως ο Σαίξπηρ, και ο Wordsworth.

45 Οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό Big City Small World Επεισόδια μιας ιστορίας που διαδραματίζεται στο Λονδίνο με μια ομάδα νέων ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Overcooked Μια σειρά από βίντεο με συνταγές και παραδοσιακό φαγητό.

46 Οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό "How to" videos Μια σειρά από βίντεο για διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις. I wanna talk about... Σε αυτή τη σειρά των podcasts διαφορετικά οι άνθρωποι μιλούν για τα πράγματα που τους ενδιαφέρουν ή πράγματα που έχουν κάνει ή δει.

47 Επόμενα βήματα Ολοκλήρωση εμπλουτισμού βιβλίων του Γυμνασίου Ξεκινούν οι προκαταρκτικές εργασίες για τον εμπλουτισμό των βιβλίων της Ε και Στ Δημοτικού Δημιουργία μαθησιακών αντικειμένων που ψηφιοποιούν συγκεκριμένες δραστηριότητες των βιβλίων (πειραματικό στάδιο: η ψηφιοποίηση όλων των listening activities με τις οδηγίες τους, τα pre-tasks και post-tasks).

48 Είμαστε ανοικτοί στις προτάσεις, τις παρατηρήσεις σας και στην επικοινωνία μαζί σας Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήματα μπορείτε να απευθύνεστε στη Συντονίστρια της Ομάδας Αγγλικής του Ψηφιακού Σχολείου Μπέσσυ Μητσικοπούλου mbessie@enl.uoa.gr


Κατέβασμα ppt "Εμπλουτισμός Σχολικών Βιβλίων Αγγλικής Ομάδα Αγγλικής Ελένη Αργυρίου, Λίνος Βίγκλας, Κατερίνα Μακρή, Σοφία Μυσιρλάκη, Χρυσάνθη Σωτηρίου, Μαίρη Φρέντζου,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google