Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr Σύστημα Ελέγχου Έργων Χρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr Σύστημα Ελέγχου Έργων Χρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr Σύστημα Ελέγχου Έργων Χρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» A. Κοσμόπουλος,skosmo@infosoc.gr Στέλεχος Μονάδας Γ’ της EYΔ Ε.Π ΚτΠ 2η Ημερίδα Ενημέρωσης των Τελικών Δικαιούχων για τις Προσκλήσεις 84 & 93 του Μέτρου 4.2 του Ε.Π. ΚτΠ. Ηράκλειο 2/6/2004

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ’ ΚΠΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 1.Υποχρεώσεις ενηµέρωσης 2.Υποχρεώσεις δηµοσιότητας 3.Υποχρεώσεις σχετικά µε την παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης 4. Υποχρέωση αποδοχής ελέγχου των δηλωµένων στοιχείων 5. Υποχρέωση τήρησης της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας κατά την εκτέλεση της πράξης

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1.Ορισµοί 2.Γενικές αρχές 3.Νοµικό καθεστώς – πλαίσιο λειτουργίας των Τελικών ∆ικαιούχων 4.Θεσµικό πλαίσιο δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών 5.Κοινοτική νοµοθεσία 6.Εθνική νοµοθεσία

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr ΠΟΣΟ >236.945 € 236.945€ ΜΕΧΡΙ >154.014 € 154.014 ΜΕΧΡΙ €45.000 € ΑΝΩ ΤΩΝ 45.000 € ΜΕΧΡΙ 15.001€ ΑΠO 15.000 € ΑΠΟ 1- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ : 30 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟΣ : ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΑ, 20 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΙ 20 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΔ 105/2000 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 52 ΗΜΕΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΑ) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 37 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ 40 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΔ 105/2000 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 52 ΗΜΕΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΑ) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 37 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ 40 ΗΜΕΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΌ ΑΠΟ 1-1-2004

5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΔ 105/2000

6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr ΕΛΕΓΧΟΙ 1.Σκοπός του Ελέγχου στο Γ’ ΚΠΣ 2.Είδη και ∆ιαδικασία Ελέγχου  α) Πρωτοβάθµιος έλεγχος  β) ∆ευτεροβάθµιος Έλεγχος  γ) Τριτοβάθµιος Έλεγχος  δ) Έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr Επιτόπιος έλεγχος α. Σκοπός των ελέγχων β. Έλεγχος νοµιµότητας διαδικασιών γ. Έλεγχος οικονοµικού αντικειµένου δ. Έλεγχος Φυσικού αντικειμένου.

8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr ON LINE ΒΟΗΘΕΙΑ  www.infosoc.gr/content/downloads/ypoxrewseis_td_new.pdf skosmo@infosoc.gr

9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ?


Κατέβασμα ppt "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr Σύστημα Ελέγχου Έργων Χρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google