Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Π ΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ P OWER P OINT.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Π ΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ P OWER P OINT."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Δ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Π ΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ P OWER P OINT

3 Δ ΟΜΗ Π ΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τα Χαρακτηριστικά μιας «καλής» παρουσίασης

4 Σ ΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΜΙΑΣ Π ΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Περιεχόμενο  Καθορισμός στόχου  Συγκέντρωση υλικού  Λογικές ενότητες  Σκελετός παρουσίασης Σχεδιασμός  Δομή διαφανειών  Προσθήκη Εικόνων Διαγραμμάτων Κίνησης Ήχου Παρουσίαση  Χώρος  Μέσο  Ομιλητής

5 Ο ΡΓΑΝΩΣΗ Π ΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διάταξη  Παρουσίαση της δομής στην αρχή  Ανακεφαλαίωση - Συμπεράσματα Ομαδοποίηση πληροφοριών Λογική διαδοχή  Ευκολία παρακολούθησης από το ακροατήριο Κρυμμένες Διαφάνειες  Για επιπλέον πληροφορίες

6 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – Ρ ΟΗ Π ΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Ποικιλία  Διαφοροποίηση των διαδοχικών διαφανειών, κάθε 3-5 διαφάνειες. Καταλληλότητα διαγραμμάτων  Περιγραφή δεδομένων Μεταβάσεις  Ενσωμάτωση μεταβατικών φράσεων στις σημειώσεις Παρουσίαση μόνο των απαραίτητων διαφανειών

7 Ε ΜΦΑΝΙΣΗ Π ΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Καταλληλότητα προτύπου  Συμβατό με το σκοπό της παρουσίασης, το μέσο και το περιεχόμενο Επικεφαλίδες  Άμεση έμφαση στο περιεχόμενο Μέσο παρουσίασης  Χρώματα και γραμματοσειρές ανάλογα με το μέσο παρουσίασης Πολυμεσικά αντικείμενα  Να παρουσιάζουν κατάλληλα και με ακρίβεια το θέμα και να μεταδίδουν το μήνυμα

8 Μ ΟΡΦΗ Δ ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ Παράγοντες που επηρεάζουν την μορφή των διαφανειών  Το θέμα  Το ακροατήριο  Το μέσο παρουσίασης Εξαρτώμενα στοιχεία  Γράμματα - γραμματοσειρές  Χρώματα  Φόντο - μοτίβα

9 Ο ΡΓΑΝΩΣΗ Δ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Κύρια Σημεία  Μόνο ένα κύριο σημείο σε κάθε διαφάνεια. Σημεία εστίασης  Ένα σημείο εστίασης σε κάθε διαφάνεια. Λιτότητα  Παρουσίαση των εννοιών  Ανάλυση λεπτομερειών από τον ομιλητή.

10 Κ ΑΤΑΝΟΗΣΗ Δ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Τίτλοι  Άμεση μετάδοση της σημασίας της διαφάνειας σε 3 δεύτερα Επεξήγηση  Μέσω διαγραμμάτων, πινάκων, εικόνων Πρόκληση της προσοχής  Οπτικά μέσα που να εντοπίζουν τα σημαντικά σημεία Διαγράμματα  Απλά, με καθαρή έμφαση και ευανάγνωστα Συντομογραφίες  Κατανοητές από το ακροατήριο

11 Ε ΜΦΑΝΙΣΗ Δ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Φράσεις  Όχι ολόκληρες προτάσεις ή εκτενή κείμενα. Συνεπής Δομή  Όλες οι φράσεις αρχίζουν με τον ίδιο τρόπο (ρήμα ή ουσιαστικό). Γραμματοσειρά  Sans serif (Tahoma ή Arial)  Μέγεθος χαρακτήρων 24 στιγμές (όχι μικρότεροι από 20). Μέγεθος φωτογραφιών/ εικόνων  Ανάλυση ανάλογη με το μέγεθος. Ορθογραφία  Χρήση αρθογράφου (ορθογράφου)

12 Ρ ΟΗ Δ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Δομή  Έμφαση στα σημαντικά σημεία. Κινήσεις  Απλές χωρίς οπτική ενόχληση. Φωτογραφίες  Ανάλυση τέτοια ώστε να εξασφαλίζει ποιότητα και ταχύτητα (JPEG 72dpi).


Κατέβασμα ppt "Δ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Π ΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ P OWER P OINT."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google