Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ 2006 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠ/ΚΠ 2006. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ 20062 Σημεία Αναθεώρησης Ε.Π.  Αλλαγή οικονομικών στοιχείων Αξόνων.  Αλλαγή οικονομικών στοιχείων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ 2006 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠ/ΚΠ 2006. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ 20062 Σημεία Αναθεώρησης Ε.Π.  Αλλαγή οικονομικών στοιχείων Αξόνων.  Αλλαγή οικονομικών στοιχείων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ 2006 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠ/ΚΠ 2006

2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ 20062 Σημεία Αναθεώρησης Ε.Π.  Αλλαγή οικονομικών στοιχείων Αξόνων.  Αλλαγή οικονομικών στοιχείων Μέτρων.  Αλλαγή κατανομής οικονομικών στοιχείων Μέτρου κατ΄ έτος.  Συγχώνευση,Δημιουργία, Κατάργηση Μετονομασία Μέτρων.  Αλλαγή ΤΔΕ Μέτρου (ΚΕ, δείκτες, Τελικοί Δικαιούχοι )

3 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ 20063 Νέο σημείο αναθεώρησης ΕΠ: επικαιροποίηση χρηματοδοτικού σχήματος έργων Αύξηση στο μέγιστο επιτρεπτό του ποσοστού της Κοινοτικής Συμμετοχής των ενταγμένων έργων. Η αλλαγή θα γίνει με επικαιροποίηση του ΤΔΕ που βρίσκεται σε ισχύ (τελευταία ενταγμένη έκδοση ΤΔΕ). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εκδοθεί μια απόφαση Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα ή οποία θα συνοδεύεται από κατάλογο έργων με τα νέα ποσοστά Κοινοτικής και Εθνικής συμμετοχής. Η απόφαση αυτή θα καταχωρηθεί σαν «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ». Σχετική Επιστολή ΕΥΣ 8504 16/11/2006 Η Υπ. ΟΠΣ κατόπιν ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ HELP DESK θα κάνει μαζικά την επικαιροποίηση των χρηματοδοτικών σχημάτων. (καταληκτική ημερομηνία υποβολής help desk 1/12/2006) Στοιχεία που χρειάζονται : κωδικός MIS έργου, ποσοστό Κοινοτικής Συμμετοχής, κείμενο για το πεδίο ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ.

4 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ 20064 Σημεία Αναθεώρησης Ε.Π - Μεταφορές έργων Μεταφορά έργων με ή χωρίς δαπάνες σε άλλο Μέτρο Σχετική επιστολή 13273/ΟΠΣ 7/4/2005 Έργο προς μεταφορά  Αντιλογισμός δαπανών ανά συσχετισμό με καταχώρηση 1 συνολικού ΜΔΔΔ ανά υποέργο (είδος παραστατικού 7 αρνητικά ποσά). Η Υπ. ΟΠΣ μετά από help desk δημιουργεί αντίστοιχα ΜΔΔΔ Δελτία στην Ηλεκτρονική Υποβολή.  Δημιουργία νέας έκδοσης Μηδενικού ΤΔΕ το οποίο στη συνέχεια συνδέεται με απόφαση Ένταξης. Δυνατότητα άντλησης – καταχώρησης Μηδενικού ΤΔΕ μέσω Ηλεκτρονικής Υποβολής

5 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ 20065 Σημεία Αναθεώρησης Ε.Π - Μεταφορές έργων Νέο Έργο (Από μεταφορά)  Δημιουργία νέου έργου στο ΟΠΣ Κατάλογος, ΣΤΔΕ, ΔΕΕΚ, γνωμοδότηση, Απόφαση Ένταξης. Δυνατότητα καταχώρησης ΣΤΔΕ μέσω Ηλεκτρονικής Υποβολής.  Νομικές Δεσμεύσεις :Στις υπάρχουσες ΝοΔε μηδενίζονται τα οικονομικά στοιχεία των υποέργων του έργου που μεταφέρεται και προστίθενται τα υποέργα του νέου έργου.  ΜΔΔΔ: Καταχώρηση δαπανών ανά συσχετισμό με καταχώρηση 1 συνολικού ΜΔΔΔ ανά υποέργο (είδος παραστατικού 6). Η Υπ. ΟΠΣ μετά από help desk δημιουργεί αντίστοιχα ΜΔΔΔ Δελτία στην Ηλεκτρονική Υποβολή.


Κατέβασμα ppt "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ 2006 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠ/ΚΠ 2006. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ 20062 Σημεία Αναθεώρησης Ε.Π.  Αλλαγή οικονομικών στοιχείων Αξόνων.  Αλλαγή οικονομικών στοιχείων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google