Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Δρ. Χημικός Μηχανικός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ, 04 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Δρ. Χημικός Μηχανικός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ, 04 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Δρ. Χημικός Μηχανικός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ, 04 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

2 Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ-Ο Ν. 1650/1986  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ-Ο Ν. 4014/2011  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 4014/2011  ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ- ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (2013)  ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

3 Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α) «Εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ….» Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος»  Σε συνέχεια του Π.Δ. 1180/81, θεμελίωσε τις βάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που παραμένουν ισχυρές επί 28 χρόνια  Κατηγοριοποίηση έργων -Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)-Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.)  Προστατευόμενες περιοχές  Περιβαλλοντικοί έλεγχοι-Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος- Διοικητικές, ποινικές κυρώσεις, αστική ευθύνη  Κ.Υ.Α. 69269/5387/1990 (678/Β)-κατάταξη έργων σε κατηγορίες ΑΙ, ΑΙΙ, Β και Γ και περιεχόμενα Μ.Π.Ε.  Κ.Υ.Α. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β)-Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε 10 ομάδες και 4 κατηγορίες Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

4 Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων...» Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

5 Άρθρο 1: Κατάταξη έργων Άρθρο 2-7: Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων κατηγορίας Α: Α1, Α2, Ανανέωση Α.Ε.Π.Ο, Οριστική Μελέτη Εφαρμογής Άρθρο 8: Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων Β κατηγορίας-Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Άρθρο 9: Αδειοδότηση υφιστάμενων έργων Άρθρο 10: Αδειοδότηση σε περιοχές Νatura-Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Άρθρο 11: Περιεχόμενο Φακέλων Αδειοδότησης Άρθρο 12: Ενσωμάτωση Αδειών στην Περιβαλλοντική αδειοδότηση (Άδειες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, Άδειες διάθεσης λυμάτων και υγρών αποβλήτων, Έγκριση Επέμβασης σε δασικές Εκτάσεις Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

6 Άρθρο 13: Συμβούλια Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕ.Σ.Π.Α, ΠΕ.Σ.Π.Α.) Άρθρα 14-15: Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Άρθρο 16: Μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών Μ.Π.Ε. Άρθρο 17: Τέλη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Άρθρο 18: Ηλεκτρονική διαχείριση διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης-Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο Άρθρο 19: Γνωμοδοτήσεις και Δημόσια Διαβούλευση-aepo.ypeka.gr Άρθρο 20: Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις Άρθρο 21: Διοικητικές Κυρώσεις Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

7 Ομάδα 1 η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ομάδα 2 η - Υδραυλικά έργα Ομάδα 3 η – Λιμενικά έργα Ομάδα 4 η –Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών Ομάδα 5 η -Εξορυκτικές δραστηριότητες Ομάδα 6 η -Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπλασης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού Ομάδα 7 η –Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ομάδα 8 η -Υδατοκαλλιέργειες Ομάδα 9 η –Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ομάδα 10 η –Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ομάδα 11 η - Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών Ομάδα 12 η –Ειδικά έργα και δραστηριότητες Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β) «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και Υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4014/2011», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β) «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και Υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4014/2011», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

8 Κατηγορία Α1 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΥΠΕΚΑ) Δημοσιοποίηση- Γνωμοδοτήσεις Φορέων, Υπηρεσιών, Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και κοινού Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων με Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ανάρτηση aepo.ypeka.gr Κατηγορία Α2 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Δ/νση ΠΕ.ΧΩ., Αποκεντρωμένη Διοίκηση) Δημοσιοποίηση- Γνωμοδοτήσεις Υπηρεσιών, Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και Κοινού Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων με Απόφαση Γ.Γ. Αποκεν/νης Διοίκησης Ανάρτηση aepo.ypeka.gr Κατηγορία Β Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ). Ενσωματώνονται στην άδεια εγκατάστασης ή/και λειτουργίας της δραστηριότητας (Δ/νσεις Ανάπτυξης Περιφερειών, ΕΟΤ, Ε.Ε.Τ.Τ. κλπ). Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β) «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και Υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4014/2011», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

9 ΠΠΔ υδραυλικών έργων Υ.Α. 171923/2013 (ΦΕΚ 3071/Β) Δήλωση με μορφή check list Ενσωμάτωσή τους στην άδεια εκτέλεσης έργου. Χανιά, 08 Απριλίου 2014

10 ΟμάδαΕίδος έργων/δραστηριοτήτωνΦΕΚ 1Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορώνΦΕΚ Β 2505/7.10.2013 2Υδραυλικά έργαΦΕΚ Β 3071/03.12.2013 3Λιμενικά έργαΦΕΚ Β 2425/27.9.2013 4Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομώνΦΕΚ Β 3072/3.12.2013 5Εξορυκτικές δραστηριότητεςΦΕΚ Β 2001/14.8.2013 6Τουριστικές εγκαταστάσειςΦΕΚ Β 3438/24.12.201ΦΕΚ Β 3438/24.12.2012 6Υγειονομικές μονάδεςΦΕΚ B 3266/20.12.2013 6 Εμπορικά κέντρα, χώροι στάθμευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις, εκπαίδευση ΦΕΚ Β 2507/7.10.2013 7Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσειςΦΕΚ Β 2002/14.8.2013 8ΥδατοκαλλιέργειεςΦΕΚ Β 2405/26.9.2013 9Βιομηχανικές δραστηριότητεςΦΕΚ Β 1275/11.4.2012 9Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειαςΦΕΚ Β 1987/14.8.2013 9Συνεργεία αυτοκινήτωνΦΕΚ Β 2446/30.9.2013 10Ανανεώσιμες Πηγές ΕνέργειαςΦΕΚ Β 104/24.1.2013 11Κέντρα υψηλής τάσης και υποσταθμοίΦΕΚ Β 1999/14.8.2013 11Σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων με καύσιμαΦΕΚ Β 2036/22.8.2013 12Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίαςΦΕΚ Β 1510/4.5.201ΦΕΚ Β 1510/4.5.2012 12Χερσαίες εγκαταστάσεις διαχείμανσης και μικροεπισκευής σκαφώνΦΕΚ Β 2407/27.9.2013 12 Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής ΦΕΚ Β 2932/20.11.2013 12 Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.ά.) ΦΕΚ Β 2932/20.11.2013 12Σωφρονιστικά καταστήματα και κέντρα κράτησηςΦΕΚ Β 2035/22.8.2013 12ΑλυκέςΦΕΚ Β 2405/26.9.2013 Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

11 Στόχος της Ε.Ο.Α. είναι ο καθορισμός τυχόν πρόσθετων μέτρων για την διασφάλιση της ακεραιότητας της προστατευόμενης περιοχής (Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α))-Αναφέρεται μόνο σε καινούργιες δραστηριότητες ή νέες στην οποίες πραγματοποιείται επέκταση Πηγές: Δελτίο Δεδομένων Natura, Σχέδια διαχείρισης, εκθέσεις εφαρμογής, Kόκκκινο Βιβλίο (ιστοσελίδα ΥΠΕΚΑ) Περιγραφή του έργου, Φωτογραφικό υλικό, αλληλεπιδράσεις, αθροιστικές επιπτώσεις, στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος- προστατευτέα, Επιπτώσεις στην ακεραιότητα της περιοχής-εμπόδιο για τους στόχους διατήρησης Μείωση της έκτασης των οικοτόπων προτεραιότητας -Μείωση του αριθμό των ειδών Επίδραση σε ζωτικής σημασίας παραμέτρους (ισορροπία θρεπτικών) Υ.Α. 52983/1952 /2013 (ΦΕΚ 2436/Β) «Προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β» Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

12 35%

13 2014

14 προληπτικές: κατά την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης τακτικές: μετά την αδειοδότηση σε προκαθορισμένο χρόνο για την τήρηση της ΑΕΠΟ κατά την κατασκευή ή την λειτουργία έκτακτες: ταχεία διερεύνηση καταγγελιών ή συμβάντων Κάθε έργο ή δραστηριότητα κατηγορίας Α΄ ή Β΄ υπόκειται σε προληπτικές και τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ. Διακρίνονται σε: η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), η Αδειοδοτούσα Αρχή για τις προληπτικές επιθεωρήσεις οι Δ/νσεις Περιβάλλοντος των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές Αρμόδιες αρχές για τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων είναι: Χανιά, 04 Ιουνίου 2014 Οι διαπιστώσεις των επιθεωρήσεων θα αναρτώνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και θα συνοδεύουν την Περιβαλλοντική Ταυτότητα κάθε έργου

15 Εξειδικεύει την διαδικασία και την συχνότητα των τακτικών επιθεωρήσεων Καθορίζει τις κατηγορίες των έργων που θα υπόκεινται σε προληπτικές επιθεωρήσεις Καθορίζει τις διαδικασίες για τις έκτατες επιθεωρήσεις Καθορίζει τρόπο υπολογισμού των διοικητικών κυρώσεων Αναμένεται Υπουργική Απόφαση που θα: για τη σύσταση του Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών τη χορήγηση της άδειας περιβαλλοντικού ελεγκτή και τη διάρκεια ισχύος της οι αρμοδιότητές του περιβαλλοντικού ελεγκτή, η διαδικασία ανάθεσης εντολής προς επιθεώρηση η αμοιβή των περιβαλλοντικών ελεγκτών Αναμένεται Προεδρικό Διάταγμα όπου θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις: Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

16 Προληπτικές επιθεωρήσεις Εισηγήσεις Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας για έργα Α1 και Α2 κατηγορίας Έκδοση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων Έκτατες επιθεωρήσεις Αναφορές πολιτών Αναφορές οργανώσεων Διαβίβαση από Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ΥΠΕΚΑ Εισαγγελικές Παραγγελίες Άλλες επιθεωρήσεις Έλεγχοι για ποσοτική και ποιοτική κατάσταση υπόγειων υδάτων (υφαλμύρινση) Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Έλεγχοι ρυπαντών (νιτρικά, αμμωνιακά) σε υπόγεια ύδατα Κ.Ε.Π.ΠΕ. Χανίων  Τμήμα Περ/ντος &Υδροοικονομίας  Δ/νση Ανάπτυξης  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Δ/νση Δημόσιας Υγείας  Άλλης Υπηρεσίας Π.Ε. Χανίων ανάλογα το θέμα  Δήμος

17 Διαχείριση Αστικών Λυμάτων Ανεξέλεγκτη διάθεση Α.Ε.Κ.Κ. Έλλειψη ή Παράβαση Περιβ/κών όρων Διαχείριση αποβλήτων βιομηχανίας Ανεξέλεγκτη Διάθεση Στερεών Αποβλήτων Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

18 Υδροβιότοποι-Ρέματα Ποσοτικοί και Ποιοτικοί έλεγχοι σε Υπόγεια και Επιφανειακά Ύδατα Ποιότητα της ατμόσφαιρας (Μηχ. Περ., Πολυτεχνείου Κρήτης) Προστατευόμενες ΠεριοχέςΗχορύπανση Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

19

20 4 σετ επιτόπιων μετρήσεων με φορητό εξοπλισμό (Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Οκτώβριο) για την διαπίστωση ποσοτικών (στάθμη) και ποιοτικών (αγωγιμότητα) διακυμάνσεων σε 23 σημεία υδροληψίας 3 σετ δειγματοληψιών (Ιούνιο, Αύγουστο, Οκτώβριο) σε 4 σημεία υδροληψίας προκειμένου για τον έλεγχο ποιότητας των αρδευτικών υδάτων από το εδαφοϋδρολογικό εργαστήριο του ΥΠΑΑΤ 1 σετ δειγματοληψιών σε 13 σημεία υδροληψίας για εντοπισμό ρυπαντικού φορτίου (Νιτρικά κ.α.) σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους. 3 σετ δειγματοληψιών στις πηγές και την λίμνη της Αγυιάς για εντοπισμό τυχόν ρυπαντικού φορτίου Χανιά, 08 Απριλίου 2014

21 Το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης στοχεύει προς στην επιτάχυνση των διαδικασιών και την αποδέσμευση του δυναμικού των υπηρεσιών. Αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση της επιθεώρησης μέσω της κατάρτισης προγραμμάτων τακτικών επιθεωρήσεων και την πρόβλεψη για ιδιώτες επιθεωρητές. Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων θα συνοδεύουν το έργο ή την δραστηριότητα μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου και της Ταυτότητά τους. Αναμένεται η περαιτέρω θεσμική «θωράκιση» των περιβαλλοντικών ελέγχων μέσω της τυποποίησης των διαδικασιών και των κυρώσεων. Πρόβλεψη μέτρων πίεσης για συμμόρφωση ως προς την περιβαλλοντική παράβαση και την αποκατάσταση της ζημιάς (Αδειοδοτούσες αρχές) Αναγκαία η ενίσχυση των υπηρεσιών με τον απαραίτητο εξοπλισμό για τον ουσιαστικό έλεγχο τήρησης των Περιβαλλοντικών όρων και των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων. Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

22 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Δρ. Χημικός Μηχανικός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ, 04 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google