Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

αριθμητικές δομικές ορισμός; Αριθμητικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες αλλαγές στον αριθμό των χρωμοσωμάτων. οφείλονται στο φαινόμενο του «μη διαχωρισμού» Μη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "αριθμητικές δομικές ορισμός; Αριθμητικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες αλλαγές στον αριθμό των χρωμοσωμάτων. οφείλονται στο φαινόμενο του «μη διαχωρισμού» Μη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 αριθμητικές δομικές ορισμός;

3 Αριθμητικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες αλλαγές στον αριθμό των χρωμοσωμάτων. οφείλονται στο φαινόμενο του «μη διαχωρισμού» Μη σωστός διαχωρισμός των ομολόγων στην μείωση Ι Α α Β β αβ αβ Α Β Α Β Α Α αβ αβ Β Β αβ Βα βΒ Α Α Μείωση Ι Μείωση ΙΙ animation 1 όλοι οι γαμέτες μη φυσιολογικοί

4 Α α Β β α β β α Α ΒΒΑ αβ αβ Α Β Α Β Α Α Β Β αβ αβ Μείωση Ι Μείωση ΙΙ Μη σωστός διαχωρισμός των αδελφών χρωματίδων στην μείωση ΙΙ animation 2 2 γαμέτες φυσιολογικοί- 2 γαμέτες μη φυσιολογικοί

5 Μη σωστός διαχωρισμός στην μείωση Ι – διαχωρισμός ομολόγων χρωμοσωμάτων X Φυσιολογικοί γονείς Φυσιολογικοί γαμέτες 46 23 46 22224242424 92 μη φυσιολογικοί γαμέτες Προκύπτουν ανευπλοειδή άτομα ζυγωτά με 45 χρωμοσώματα (μονοσωμία) ζυγωτά με 47 χρωμόσωματα ( τρισωμία)

6 X Φυσιολογικοί γονείς φυσιολογικοί γαμέτες 46 23 46 22242423 92 Μη σωστός διαχωρισμός στην μείωση ΙΙ – διαχωρισμός αδελφών χρωματίδων μη φυσιολογικοί γαμέτες Προκύπτουν και φυσιολογικά αλλά και ανευπλοειδή άτομα

7 Αριθμητικές ανωμαλίες στα αυτοσωμικά χρωμοσώματα  Τρισωμία στο 21 ( σύνδρομο Down )  τρισωμία στο 13 (σύνδρομο Patau)  τρισωμία στο 18 ( σύνδρομο Edwards) Αριθμητικές ανωμαλίες στα φυλετικά χρωμοσώματα  σύνδρομο Kleinefelter (44 ΧΧΥ)  σύνδρομο Turner (44 Χ)  τρισωμία ΧΧΧ ( 44 XXX-triple X)  τρισωμία ΧΥΥ (44 ΧΥΥ) Γιατί οι τρισωμίες 13 και 18 έχουν βαρύτερα συμπτώματα από την τρισωμία 21(Down);

8

9 Σύνδρομο Down

10

11 τρισωμία στο 13 (σύνδρομο Patau)

12 Τρισωμία 13

13

14 τρισωμία στο 18 ( σύνδρομο Edwards)

15

16 σύνδρομο Kleinefelter (44 ΧΧΥ)

17 σύνδρομο Turner (44 Χ)

18 τρισωμία ΧΧΧ ( 44 XXX-triple X) τρισωμία ΧΥΥ (44 ΧΥΥ)

19 δομικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες Αλλαγές στην δομή των χρωμοσωμάτων Προκύπτουν κατά την διάρκεια της κυτταρικής διαίρεσης ( μίτωση ή μείωση ) Είναι αποτέλεσμα της δράσης μεταλλαξογόνων παραγόντων Α ΒΓΔΕΖΗΘ Α ΒΓΕΖΗΘ Α ΒΓΔΕΖΗΘ Α ΒΓΔΕΖΗΘΒΓ Α ΒΓΔΕΖΗΘ Α ΒΓΔΕΖΗΘ έλλειψη διπλασιασμός Cri-du-chat: έλλειψη τμήματος από το χρωμόσωμα 5 αναστροφή

20 Α ΒΓΔΕΖΗΘ Μ ΝΟΠΡΣ Α Β Μ ΝΟΠΡΣΓΔΕΖΗΘ Α ΒΓΔΕΖΗΘΓΔΕΖΗΘ Μ ΝΟ Α Β ΠΡΣ Μ ΝΟΠΡΣ μετατόπιση αμοιβαία μετατόπιση Σε ποιες περιπτώσεις δομικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών δεν έχουμε απώλεια γενετικού υλικού;  αναστροφή  μετατόπιση  αμοιβαία μετατόπιση

21 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Μ Ν Ο Π Ρ Σ Μ Ν Ο Π Ρ Σ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Μ Ν Ο Π Ρ Σ Π Ρ Σ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Μ Ν Ο Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Π Ρ Σ Α Β Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Μ Ν Ο Π Ρ Σ Π Ρ Σ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Μ Ν Ο Μ Ν Ο Π Ρ Σ Γ Δ Ε Ζ Η Θ Μ Ν Ο Πρόδρομο γαμετοκύτταρο φυσιολογικό Πρόδρομο γαμετοκύτταρο στο οποίο έχει γίνει αμοιβαία μετατόπιση μη φυσιολογικός φυσιολογικόςφυσιολογικός; Τα άτομα με αμοιβαία μετατόπιση είναι φυσιολογικά, πλην όμως ενδέχεται να δημιουργήσουν μη φυσιολογικούς γαμέτες

22 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ ΜΝ Ο Π Ρ Μ΄ Ν΄ Ο΄ Π΄ Ρ΄ Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄ Ζ΄ Η΄ Θ΄ 3 ο ζεύγος 21 ο ζεύγος ΜΝ Ο Π Ρ Μ΄ Ν΄ Ο΄ Π΄ Ρ΄ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄Ε΄ Ζ΄Η΄Θ΄ 3 3΄ 21΄ 21 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Π Ρ Α΄Β΄ 3 21 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Μ΄ Ν΄ Ο΄ Π΄ Ρ΄ 3 21΄ ΜΝ Ο Γ΄ Δ΄Ε΄ Ζ΄Η΄Θ΄ 3΄ Π Ρ Α΄Β΄ 21 ΜΝ Ο Γ΄ Δ΄Ε΄ Ζ΄Η΄Θ΄ 3΄ Μ΄ Ν΄ Ο΄ Π΄ Ρ΄ 21΄ ΜΝ Ο Π Ρ Μ΄ Ν΄ Ο΄ Π΄ Ρ΄ Διπλασιασμός ΑΒ- έλλειψη ΜΝΟ. Μη φυσιολογικός Διπλασιασμός ΜΝΟ- έλλειψη ΑΒ. Μη φυσιολογικός Κανονική ποσότητα-μεταβολή στην δομή χρωμοσωμάτων φυσιολογικός; φυσιολογικός


Κατέβασμα ppt "αριθμητικές δομικές ορισμός; Αριθμητικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες αλλαγές στον αριθμό των χρωμοσωμάτων. οφείλονται στο φαινόμενο του «μη διαχωρισμού» Μη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google