Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

αριθμητικές δομικές Αριθμητικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες αλλαγές στον αριθμό των χρωμοσωμάτων. οφείλονται στο φαινόμενο του «μη διαχωρισμού» 1 Μη σωστός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "αριθμητικές δομικές Αριθμητικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες αλλαγές στον αριθμό των χρωμοσωμάτων. οφείλονται στο φαινόμενο του «μη διαχωρισμού» 1 Μη σωστός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 αριθμητικές δομικές

3 Αριθμητικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες αλλαγές στον αριθμό των χρωμοσωμάτων. οφείλονται στο φαινόμενο του «μη διαχωρισμού» 1 Μη σωστός διαχωρισμός των ομολόγων στην μείωση Ι όλοι οι γαμέτες μη φυσιολογικοί Α α Β β αβ αβ Α Β Α Β Α Α αβ αβ Β Β αβ Βα βΒ Α Α 2 Μείωση Ι Μείωση ΙΙ

4 Α α Β β α β β α Α ΒΒΑ αβ αβ Α Β Α Β Α Α Β Β αβ αβ Μείωση Ι Μείωση ΙΙ Μη σωστός διαχωρισμός των αδελφών χρωματίδων στην μείωση ΙΙ 2 γαμέτες φυσιολογικοί- 2 γαμέτες μη φυσιολογικοί

5 Μη σωστός διαχωρισμός στην μείωση Ι – διαχωρισμός ομολόγων χρωμοσωμάτων X Φυσιολογικοί γονείς Φυσιολογικοί γαμέτες 46 23 46 22224242424 92 μη φυσιολογικοί γαμέτες Προκύπτουν ανευπλοειδή άτομα ζυγωτά με 45 χρωμοσώματα (μονοσωμία) ζυγωτά με 47 χρωμόσωματα ( τρισωμία)

6 X Φυσιολογικοί γονείς φυσιολογικοί γαμέτες 46 23 46 22242423 92 Μη σωστός διαχωρισμός στην μείωση ΙΙ – διαχωρισμός αδελφών χρωματίδων μη φυσιολογικοί γαμέτες Προκύπτουν και φυσιολογικά αλλά και ανευπλοειδή άτομα

7 Αριθμητικές ανωμαλίες στα αυτοσωμικά χρωμοσώματα  Τρισωμία στο 21 ( σύνδρομο Down ) Τρισωμία στο 21 ( σύνδρομο Down )  τρισωμία στο 13 (σύνδρομο Patau) τρισωμία στο 13 (σύνδρομο Patau)  τρισωμία στο 18 ( σύνδρομο Edwards) τρισωμία στο 18 ( σύνδρομο Edwards) Αριθμητικές ανωμαλίες στα φυλετικά χρωμοσώματα  σύνδρομο Kleinefelter (44 ΧΧΥ) σύνδρομο Kleinefelter (44 ΧΧΥ)  σύνδρομο Turner (44 Χ) σύνδρομο Turner (44 Χ)  τρισωμία ΧΧΧ ( 44 XXX-triple X)  τρισωμία ΧΥΥ (44 ΧΥΥ) Γιατί οι τρισωμίες 13 και 18 έχουν βαρύτερα συμπτώματα από την τρισωμία 21(Down);

8 δομικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες Αλλαγές στην δομή των χρωμοσωμάτων Προκύπτουν κατά την διάρκεια της κυτταρικής διαίρεσης ( μίτωση ή μείωση ) Είναι αποτέλεσμα της δράσης μεταλλαξογόνων παραγόντων Α ΒΓΔΕΖΗΘ Α ΒΓΕΖΗΘ Α ΒΓΔΕΖΗΘ Α ΒΓΔΕΖΗΘΒΓ Α ΒΓΔΕΖΗΘ Α ΒΓΔΕΖΗΘ έλλειψη διπλασιασμός Cri-du-chat: έλλειψη τμήματος από το χρωμόσωμα 5 αναστροφή

9 Α ΒΓΔΕΖΗΘ Μ ΝΟΠΡΣ Α Β Μ ΝΟΠΡΣΓΔΕΖΗΘ Α ΒΓΔΕΖΗΘΓΔΕΖΗΘ Μ ΝΟ Α Β ΠΡΣ Μ ΝΟΠΡΣ μετατόπιση αμοιβαία μετατόπιση Σε ποιες περιπτώσεις δομικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών δεν έχουμε απώλεια γενετικού υλικού;  αναστροφή  μετατόπιση  αμοιβαία μετατόπιση

10 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Μ Ν Ο Π Ρ Σ Μ Ν Ο Π Ρ Σ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Μ Ν Ο Π Ρ Σ Π Ρ Σ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Μ Ν Ο Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Π Ρ Σ Α Β Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Μ Ν Ο Π Ρ Σ Π Ρ Σ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Μ Ν Ο Μ Ν Ο Π Ρ Σ Γ Δ Ε Ζ Η Θ Μ Ν Ο Πρόδρομο γαμετοκύτταρο φυσιολογικό Πρόδρομο γαμετοκύτταρο στο οποίο έχει γίνει αμοιβαία μετατόπιση μη φυσιολογικός φυσιολογικός Τα άτομα με αμοιβαία μετατόπιση είναι φυσιολογικά, πλην όμως ενδέχεται να δημιουργήσουν μη φυσιολογικούς γαμέτες


Κατέβασμα ppt "αριθμητικές δομικές Αριθμητικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες αλλαγές στον αριθμό των χρωμοσωμάτων. οφείλονται στο φαινόμενο του «μη διαχωρισμού» 1 Μη σωστός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google