Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ι. Π. Ε. Τ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ι. Π. Ε. Τ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ι. Π. Ε. Τ.
Οι ΤΠΕ στο Ελληνικό Σχολείο. Παιδαγωγική αξιοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Δρ. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ι. Π. Ε. Τ. ΑΘΗΝΑ – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των επικοινωνιών και της Γνώσης

2 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ «ΤΑ ΕΤΕΡΟΘΑΛΗ»
Στ' ανοιχτά χαρτιά και στα βιβλία Κιόλας φυσούσε χλιαρό αεράκι Με τσιγγάνες που άρπαζε Σαν Χαρταετούς Ψηλά Και πουλιά που δοκίμαζαν το νέο τιμόνι τους ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ «ΤΑ ΕΤΕΡΟΘΑΛΗ» 

3

4 Γιατί υπολογιστές στα σχολεία;
Όχι υπολογιστές στα σχολεία! Ό,τι πει η αγορά εργασίας Προετοιμασία για την ΚτΠ Η νέα γραφή κι ανάγνωση Αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση Να ακολουθήσουμε τους ‘προηγμένους’ e Λισσαβόνα

5 Κοινωνία της Πληροφορίας;
Σημαντικές αλλαγές ορατές στη διάρκεια της ατομικής ζωής Ρυθμός αλλαγής της κοινωνικά διαθέσιμης στο μέσο άνθρωπο πληροφορίας επηρεάζει τη ζωή του Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας: Τηλέγραφος και κινητό, γραφομηχανή και επεξεργαστής κειμένου

6 Ο ρυθμός των αλλαγών έχει φτάσει στο σημείο να συμβαίνουν αισθητές, σημαντικές, διαφορές στη διάρκεια της προσωπικής ατομικής ζωής του καθενός μας. Διαφορές που αναγκάζουν το μέσο άνθρωπο να αλλάζει σημαντικά τη συμπεριφορά του (δηλαδή να μαθαίνει) κατά τη διάρκεια της ζωής του. Αυτό είναι το καθοριστικό και αντικειμενικά διαφοροποιό νέο στοιχείο της εποχής μας.

7 ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’
Ο ρυθμός αλλαγής της κοινωνικά διαθέσιμης στο μέσο άνθρωπο πληροφορίας είναι τέτοιος ώστε να επηρεάζεται σημαντικά η καθημερινότητα και η ζωή του συνολικά.

8 το πέρασμα από το ‘Παιδί μου διάβασε’ στο ‘Παιδί μου διάλεξε’)
Επιπτώσεις 1. Παράλληλη ταυτόχρονη παρουσία στην ίδια κοινωνία πολλών εναλλακτικών επιλογών στην υλική, πνευματική και ηθική ζωή. (Η εκπαίδευση της ΚτΠ: να φροντίσει για την αναγκαία στάση (ανοχής) και σχετικές δεξιότητες (επιλέγειν & αλλαγής επιλογών)) 2. Η αντιμετώπιση του όγκου και κυρίως του ρυθμού αλλαγής της πληροφορίας αναδεικνύει τη σημασία της δεξιότητας της επιλογής πληροφορίας το πέρασμα από το ‘Παιδί μου διάβασε’ στο ‘Παιδί μου διάλεξε’) 3. Η αύξηση του ρυθμού τεχνολογικής προόδου και ειδικότερα του ρυθμού τεχνολογικής προόδου στις ΤΠΕ οδηγεί στην διείσδυση των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή. Όχι τόσο οι συγκεκριμένοι νέοι τρόποι επικοινωνίας, αλλά μέσω αυτών. Αναγκαίες οι δεξιότητες αντιμετώπισης νέων τρόπων επικοινωνίας.)

9 4. Πρόοδος (ευκολία, μικρό κόστος) στις μεταφορές & επικοινωνίες
Επιπτώσεις 4. Πρόοδος (ευκολία, μικρό κόστος) στις μεταφορές & επικοινωνίες μικραίνουν οι γεωγραφικές αποστάσεις Η μέση διαθέσιμη σε κάθε άνθρωπο πληροφορία πλησιάζει την συνολική κοινωνικά διαθέσιμη πληροφορία, δηλαδή Παγκοσμιοποίηση (Η εκπαίδευση της ΚτΠ: Καλλιέργεια στάσης του Πολίτη του Κόσμου κυρίως, και σχετικές δεξιότητες) 5. Ανάγκη ευρύτατης συμμετοχής στη διαδικασία Αμφισβήτησης – Αναζήτησης – Ανακάλυψης – Αιτιολόγησης Στάση: Αμφισβήτηση χωρίς να οδηγούμαστε σε μηδενισμό Συλλογικότητα χωρίς ατομική ανευθυνότητα Δεξιότητες: Αναζήτηση αλλά όχι άσκοπη, Ανακάλυψη αλλά όχι λάθη, Αιτιολόγηση αλλά όχι ανηθικότητα) 6. Εκπαιδεύουμε προετοιμάζοντας τους μαθητές για το άγνωστο Ανατροπή ορισμένων βασικών υποθέσεων για τη δομή και λειτουργία της εκπαίδευσης)

10 Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και το Διαδίκτυο
Αμφισβήτηση, επιλογή, άρνηση της αυθεντίας Κριτική σκέψη και επιλογή. ΚτΠ και αμφισβήτηση στο σχολείο Το Διαδίκτυο ως ‘κατάλληλη πληροφορία’ Η έκδοση ως ενεργητική δραστηριότητα όλων των μαθητών της ΚτΠ

11 Μπορούν οι Τεχνολογίες των Υπολογιστών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών να αξιοποιηθούν έτσι ώστε να αναβαθμιστεί ποιοτικά η διδακτική και μαθησιακή δραστηριότητα; Πηγές πληροφορίας, μέσα επικοινωνίας & δημοσιοποίησης, εργαλεία έκφρασης, διερεύνησης, προσομοίωσης και κατασκευής μοντέλων Μπορούν οι ΤΥΠΕ να υποστηρίξουν την καλλιέργεια δεξιοτήτων και να ενισχύσουν τη μαθησιακή διαδικασία; Δεξιότητες: διερεύνηση, πειραματισμός, αναζήτηση, αμφισβήτηση, ανακάλυψη, συνεργασία, συμβολική έκφραση, επικοινωνία και διαπραγμάτευση

12 Δεν είναι δεδομένη η αξιοποίηση των ΤΥΠΕ για ανάπτυξη τέτοιων δράσεων
Χρήση των ΝΤ στην εκπαίδευση για να διευκολύνει και να υποστηρίξει τη μετεξέλιξη της εκπαιδευτικής πρακτικής Εκπαιδευτικός: δυνατότητα ενεργούς παρέμβασης στη μαθησιακή διαδικασία, ως σύμβουλος και συνεργάτης των μαθητών με σύνθετο και πιο ενεργό ρόλο γνώστη και παιδαγωγού Μαθητής: δυνατότητα προσαρμογής των δραστηριοτήτων του στα δικά του ενδιαφέροντα, επικοινωνία με συμμαθητές του, έκφραση ιδεών με σύμβολα ή με γραπτό λόγο, πειραματισμός, ηλεκτρονική επικοινωνία, επεξεργασία, αναζήτηση και ανάλυση πληροφοριών Δεν είναι δεδομένη η αξιοποίηση των ΤΥΠΕ για ανάπτυξη τέτοιων δράσεων

13 Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΥΠΕ στο σχολείο δεν μπορεί να λειτουργήσει από μόνη της
Εκπαιδευτικά συστήματα δύσκαμπτα ως προς την αποδοχή της καινοτομίας και της αλλαγής, εγκλωβισμένα στη λογική της «διασωλήνωσης» της γνώσης από τους έχοντες στους μη

14 Για την επίτευξη μιας ελπιδοφόρας εξέλιξης που ενθαρρύνει την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΥΠΕ χρειάζεται μακροχρόνια και συστηματική υποστήριξη με στόχο τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης Ενεργός συμμετοχή του εκπαιδευτικού με προσωπική εμπλοκή και συνδιαμορφωτής της μετεξέλιξης Άξονας δράσης εκτός του εκπαιδευτικού η σχολική μονάδα, παρέμβαση στη σχολική ζωή με στόχο τη δημιουργία σχολικής κοινότητας και παιδείας αξιοποίησης των ΝΤ Ο τεχνολογικός αιτιοκρατισμός με την άκριτη αποδοχή και αντίληψη για μια θεμελιακή αλλαγή συχνά εξανεμίζεται Αξιοποίηση των ΝΤ στην εκπαίδευση με έμφαση στην παιδαγωγική σκοπιμότητα της χρήσης τους αντί για την διαδεδομένη αντίληψη της αυτονόητη αναγκαιότητας ένταξης τους στο εκπαιδευτικό σύστημα

15 Ποια τα χαρακτηριστικά των ΤΥΠΕ που μπορούν να υποστηρίξουν τη μετεξέλιξη της εκπαιδευτικής πρακτικής και σε τι συνίσταται αυτή; Οι ΤΥΠΕ ως Πηγές Πληροφόρησης & μέσα επικοινωνίας Νοητικά εργαλεία

16 Νοητικά εργαλεία: εξειδικευμένες εφαρμογές (διερευνητικό λογισμικό)
Εργαλεία όπου η εκμάθηση της χρήσης έχει παιδαγωγική αξία. Η κατανόηση εννοιών του διδακτικού αντικειμένου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μάθηση και τη χρήση του ίδιου του εργαλείου. Οι μαθητές δημιουργούν & κατασκευάζουν μοντέλα φαινομένων, σχέσεων και αναπαραστάσεων, αξιοποιούν την άμεση, ακριβή αλλά και ουδέτερη ανταπόκριση των εργαλείων, πειραματίζονται και διερευνούν, εκφράζουν, διατυπώνουν και αναπαριστούν ιδέες και έννοιες. Εργαλεία προσομοίωσης μοντέλων, φαινομένων, καταστάσεων που επιτρέπουν στο χρήστη να δημιουργήσει και να επεκτείνει τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά τους με δημιουργικό τρόπο Στο σχεδιασμό των υπολογιστικών εφαρμογών κεντρική θέση προβληματισμοί για τη δομή & την επιστημολογία του γνωστικού αντικειμένου καθώς και για τις πρωτογενείς αντιλήψεις & δυσκολίες κατανόησης από τους μαθητές

17 Υπολογιστής ως πηγή πληροφόρησης και επικοινωνίας
Έμφαση στην πληροφόρηση, στον πλούτο της, στις δυνατότητες πρόσβασής της Εφαρμογές που παρέχουν δυνατότητες αναζήτησης, επισκόπησης & επεξεργασίας πληροφοριών Βήμα για επικοινωνία από απόσταση & τρόποι διαχείρισης της επικοινωνίας Ευρύτερη κοινωνική εξοικείωση – αναγνωρίσιμο σημείο αναφοράς στο δημόσιο διάλογο Συνεργατικά διαδικτυακά περιβάλλοντα με σχεδιασμό ειδικών υποστηρικτικών εργαλείων για μάθηση Νοητικά εργαλεία: μια εξειδικευμένη επιστημονική πρόταση Εργαλεία Πληροφόρησης και Επικοινωνίας: κοινωνική επιταγή

18

19 Χρονολογικές φάσεις ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
πριν 1970  Εκπαιδευτική τεχνολογία και διδακτικές μηχανές  Πληροφορική (τεχνοκεντρική) προσέγγιση Η πληροφορική ως αυτόνoμo γνωστικό αντικείμενο που μπoρεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών και να διδαχθεί σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Προσανατολίζεται στη διδασκαλία προγραμματισμού. Βασίζεται στις απόψεις της θεωρίας της συμπεριφοράς. Απομονωμένη τεχνική προσέγγιση ή κάθετη. Ολοκληρωμένη προσέγγιση Η πληροφορική και οι ΤΠΕ ως μέσo γνώσης, έρευνας και μάθησης που διαπερνά όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Ως έκφραση μιας ολιστικής, διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης (οριζόντια) 1990-κ.ε. Πραγματολογικό μοντέλο ή προσέγγιση Ως συνδυασμός των δύο προηγούμενων προσεγγίσεων.  Η πληροφορική και ο ΤΠΕ ως στoιχείo της γενικής κουλτoύρας αλλά και κοινωνικό φαινόμενο. (Μακράκης, Κοντογιαννοπούλου -Πολυδωρίδη), 1995 Εφικτή ή μεικτή προσέγγιση.

20 Κοινή παιδαγωγική αντίληψη: Η μαθησιακή δραστηριότητα δεν εντοπίζεται μόνο στην πρόσληψη πληροφοριών και στην ικανότητα ανταπόκρισης όταν αυτές επιζητούνται Συνίσταται κυρίως στην ικανότητα αυτοδιαχείρισης στη μάθηση, την αυτενέργεια, την εμπλοκή σε αυθεντικές καταστάσεις και προβλήματα, ικανότητα εποικοδομητικής αμφισβήτησης και κριτικής, ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, χρήση πολλαπλών αναπαραστάσεων, δημιουργία και πειραματισμούς Νοητικά εργαλεία: εμπειρία της μάθησης ως δόμηση της γνώσης σε περιβάλλον επιστημονικής διερεύνησης Πληροφοριακά & επικοινωνιακά μέσα: επιταγές της Κοινωνίας της Γνώσης Τάση ενσωμάτωσης, συνδυασμού

21 Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες...
Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση: Παρέχει στο μαθητή πρόσβαση σε πλούσιες πηγές πληροφοριών και εκπαιδευτικού υλικού Διεγείρει το ενδιαφέρον του μαθητή Ενισχύει την αυτοπεποίθηση του μαθητή στη διαδικασία μάθησης Κινητοποιεί τους αδύνατους μαθητές Συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση δύσκολων εννοιών παρέχοντας τη δυνατότητα πολλαπλών αναπαραστάσεων των εννοιών αυτών. Προσφέρει στο μαθητή τη δυνατότητα να ελέγξει την ορθότητα των γνώσεών του. Ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες και ικανότητες του κάθε μαθητή Προσφέρει τη δυνατότητα αποτελεσματικής συλλογικής εργασίας ...όμως Πηγή: National Council for Educational Technology (NCET )

22 ...οι έρευνες δείχνουν επίσης ότι:
Οι ΤΠΕ συμβάλλουν πραγματικά στη μάθηση μόνο όταν χρησιμοποιούνται μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες και με σαφώς καθορισμένους στόχους Το Β μέρος της επιμόρφωσης των καθηγητών πληροφορικής εστιάζει στο πώς μπορεί ο καθηγητής πληροφορικής να ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθορίζοντας εκπαιδευτικούς και μαθησιακούς ΣΤΟΧΟΥΣ

23 Προϋποθέσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία
Προϋποθέσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Η ύπαρξη υλικοτεχνικής υποδομής Κατάλληλα εκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί Το Β επίπεδο επιμόρφωσης αφορά στην αντίστοιχη εκπαίδευση των βασικών ειδικοτήτων στο ελληνικό σχολείο (Δάσκαλοι, Φιλόλογοι, Μαθηματικοί, Φυσικών Επιστημών) Εξειδικευμένο λογισμικό δηλαδή Εκπαιδευτικό Λογισμικό

24 Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται;
Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται;

25 Ποιο ρόλο επιφυλάσσει το εκπαιδευτικό λογισμικό για τον εκπαιδευτικό;
Μήπως η υιοθέτηση του εκπαιδευτικού λογισμικού σημαίνει το τέλος της παραδοσιακής τάξης και του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας;

26 Με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ο ρόλος του δασκάλου δεν αποδυναμώνεται αλλά αντίθετα ...
Γίνεται πιο σύνθετος και πιο απαιτητικός καθώς από το ρόλο του παρουσιαστή της πληροφορίας περνάει στο ρόλο του συντονιστή της μαθησιακής διαδικασίας Δρα περισσότερο ως σύμβουλος και καθοδηγητής παρά ως ομιλητής και παρουσιαστής Θέτει ερωτήματα και δεν προσφέρει έτοιμες απαντήσεις Δίνει μόνο ένα αρχικό σχέδιο εργασίας στους μαθητές ενθαρρύνοντας την πρωτοβουλία τους και την αυτοδιαχείριση της μαθησιακής τους πορεία Μήπως όλα τα παραπάνω είναι αυτονόητα για τους καθηγητές πληροφορικής; Μήπως το ίδιο το εργαλείο (υπολογιστής) έχει δράσει καταλυτικά στη διδακτική στρατηγική των καθηγητών πληροφορικής παρόλη την έλλειψη παιδαγωγικής καθοδήγησης πολλών ετών;

27 Ποιος είναι ο ρόλος του καθηγητή στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται;
Ποιος είναι ο ρόλος του καθηγητή στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται;

28 σύμβουλος ΤΠΕ στο σχολείο
παρασκευαστής υποστηρικτής γραμματέας σύμβουλος ΤΠΕ στο σχολείο δάσκαλος πληροφορικής καταλύτης παιδαγωγός αδιάφορος χρήστης τεχνικός υποστήριξης Διαχειριστής διευκολυντής

29 σύμβουλος ΤΠΕ στο σχολείο
παρασκευαστής υποστηρικτής γραμματέας σύμβουλος ΤΠΕ στο σχολείο δάσκαλος πληροφορικής καταλύτης παιδαγωγός αδιάφορος χρήστης τεχνικός υποστήριξης Διαχειριστής διευκολυντής

30 Εκπαιδευτικό λογισμικό
Εκπαιδευτικό λογισμικό είναι το προϊόν της τεχνολογίας μέσω του οποίου πραγματοποιείται η διδασκαλία ενός ή περισσοτέρων γνωστικών αντικειμένων ακολουθώντας συγκεκριμένη παιδαγωγική φιλοσοφία και εκπαιδευτική στρατηγική.

31 Κριτήρια Ταξινόμησης Τίτλων Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Κριτήρια Ταξινόμησης Τίτλων Εκπαιδευτικού Λογισμικού Χρήση στη μαθησιακή διαδικασία Λογισμικό εξάσκησης (Drill & Practice). Λογισμικό Παρουσίασης (Tutorial). Εκπαιδευτικό Παιχνίδι (Educational game). Προσομοίωση (Simulation). Επίλυση προβλήματος (Problem solving). Περιβάλλοντα Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality) Γενικής χρήσης Βαθμός αλληλεπίδρασης με τον χρήστη Ανοικτά Κλειστά Υποκείμενες θεωρίες μάθησης Καθοδηγούμενη διδασκαλία (συμπεριφοριστικές θεωρίες) Καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διερεύνησης (εποικοδομιστικές θεωρίες) Έκφρασης και συνεργασίας (επικοδομιστική και κοινωνικοπολιτιστικές θεωρίες ) Παιδαγωγικά Ρεύματα ΕΛ που λειτουργεί ως ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΛ που λειτουργεί ως ΜΑΘΗΤΗΣ ΕΛ που λειτουργεί ως ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ κλπ

32 Κριτήρια Ταξινόμησης Τίτλων Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Κριτήρια Ταξινόμησης Τίτλων Εκπαιδευτικού Λογισμικού μια άλλη πρόταση «συγκροτούμε κατηγορίες ανάλογα με την ύπαρξη ενός αριθμού λογισμικών ή περιβαλλόντων που μοιράζονται μια κοινή προβληματική ή ένα κοινό χαρακτηριστικό, το οποίο να είναι σημαντικό από διδακτική/μαθησιακή άποψη» Υλικό για ΠΑΚΕ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Δαγδιλέλης Β. Πηγές πληροφόρησης Λογισμικά για διδασκαλία (tutorials) Λογισμικά πρακτικής και εκγύμνασης Περιβάλλοντα διαχείρισης πολυμεσικού υλικού Περιβάλλοντα προσομοίωσης Εργαλεία γενικής χρήσης Προγράμματα δημιουργικότητας και φαντασίας Ανοικτοί μικρόκοσμοι – Διερευνητικό λογισμικό Λογισμικά και περιβάλλοντα επικοινωνίας Περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών Διδακτικά και μορφωτικά παιχνίδια

33 Κριτήρια Αξιολόγησης Τίτλων Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Κριτήρια Αξιολόγησης Τίτλων Εκπαιδευτικού Λογισμικού Οι άξονες αξιολόγησης που παρουσιάζονται δεν αφορούν σε διαδικασίες ΤΥΠΙΚΗΣ αξιολόγησης (όπως γίνεται από το ΠΙ για παράδειγμα). Αποτελούν ενδεικτικούς άξονες για το πως μπορεί ο καθηγητής πληροφορικής να εκτιμήσει την αξία του εκπαιδευτικού λογισμικού που έχει πιθανώς στο εργαστήριό του Αξιολόγηση Περιεχομένου Αξιολόγηση Τεχνικών Παραμέτρων Αξιολόγηση της Διδακτικής Υποστήριξης Αξιολόγηση της Παιδαγωγικής ή Διδακτικής μεθόδου

34 Κριτήρια Αξιολόγησης Τίτλων Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Κριτήρια Αξιολόγησης Τίτλων Εκπαιδευτικού Λογισμικού Αξιολόγηση Περιεχομένου π.χ αναλυτικό πρόγραμμα όγκος επιστημονική εγκυρότητα κύρος συγγραφικής ομάδας Γλώσσα Πρωτοτυπία ποιότητα πολυμέσων πληρότητα εννοιών κοινωνικοπολιτισμική συμβατότητα ... Οι άξονες αξιολόγησης που παρουσιάζονται δεν αφορούν σε διαδικασίες ΤΥΠΙΚΗΣ αξιολόγησης (όπως γίνεται από το ΠΙ για παράδειγμα). Αποτελούν ενδεικτικούς άξονες για το πως μπορεί ο καθηγητής πληροφορικής να εκτιμήσει την αξία του εκπαιδευτικού λογισμικού που έχει πιθανώς στο εργαστήριό του

35 Κριτήρια Αξιολόγησης Τίτλων Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Κριτήρια Αξιολόγησης Τίτλων Εκπαιδευτικού Λογισμικού Αξιολόγηση Τεχνικών Παραμέτρων π.χ εγκατάσταση διαλειτουργικότητα απαιτήσεις ποιότητα διεπαφής βοήθεια αναζήτηση πλοήγηση ... Οι άξονες αξιολόγησης που παρουσιάζονται δεν αφορούν σε διαδικασίες ΤΥΠΙΚΗΣ αξιολόγησης (όπως γίνεται από το ΠΙ για παράδειγμα). Αποτελούν ενδεικτικούς άξονες για το πως μπορεί ο καθηγητής πληροφορικής να εκτιμήσει την αξία του εκπαιδευτικού λογισμικού που έχει πιθανώς στο εργαστήριό του

36 Κριτήρια Αξιολόγησης Τίτλων Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Κριτήρια Αξιολόγησης Τίτλων Εκπαιδευτικού Λογισμικού Αξιολόγηση Διδακτικής Υποστήριξης π.χ βιβλιογραφία συνοδευτικό υλικό ανανέωση εργαλεία υποστήριξης χώρος ασκήσεων σύνδεση με διαδίκτυο ηλεκτρονικός φάκελος μαθητή ... Οι άξονες αξιολόγησης που παρουσιάζονται δεν αφορούν σε διαδικασίες ΤΥΠΙΚΗΣ αξιολόγησης (όπως γίνεται από το ΠΙ για παράδειγμα). Αποτελούν ενδεικτικούς άξονες για το πως μπορεί ο καθηγητής πληροφορικής να εκτιμήσει την αξία του εκπαιδευτικού λογισμικού που έχει πιθανώς στο εργαστήριό του

37 Κριτήρια Αξιολόγησης Τίτλων Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Κριτήρια Αξιολόγησης Τίτλων Εκπαιδευτικού Λογισμικού Αξιολόγηση Παιδαγωγικής/Διδακτικής μεθόδου π.χ υποκείμενες θεωρίες μάθησης προσαρμοστικότητα συνεργατικότητα διερευνητικότητα ... Οι άξονες αξιολόγησης που παρουσιάζονται δεν αφορούν σε διαδικασίες ΤΥΠΙΚΗΣ αξιολόγησης (όπως γίνεται από το ΠΙ για παράδειγμα). Αποτελούν ενδεικτικούς άξονες για το πως μπορεί ο καθηγητής πληροφορικής να εκτιμήσει την αξία του εκπαιδευτικού λογισμικού που έχει πιθανώς στο εργαστήριό του

38 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
(*) πολλά από τα διαθέσιμα λογισμικά έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της ενέργειας ΟΔΥΣΣΕΙΑ

39 Ηρόδοτος: Πολυμεσική εφαρμογή για το Μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, της Ιστορίας της Αρχαίας Ελλάδας και των Νέων Ελληνικών. Περιήγηση σε μουσείο Παρουσίαση μαθήματος με Υπερσυνδέσμους Άσκηση Ακροστοιχίδας

40 Προσομοίωση του μαγνητικού πεδίου της Γης
ΓΑΙΑ: Εκπαιδευτικό λογισμικό για τη διδασκαλία Γεωγραφίας, Φυσικής και Μαθηματικών στο Γυμνάσιο, μέσω διαθεματικής διερεύνησης της γης, αποτελούμενο από τέσσερις μικρόκοσμους. Προσομοίωση του μαγνητικού πεδίου της Γης Ταξίδι στην επιφάνεια της γης με βοήθεια εξερευνητή Εκτόξευση δορυφόρου

41 Εργαστήριο επεξεργασίας ιστορικών γεγονότων
21 εν πλω: Χρονολογική παρουσίαση ιστορικών γεγονότων της περιόδου του αγώνα ανεξαρτησίας το 1821 μέσω ιστορικών γεωγραφικών χαρτών. Οθόνη εισαγωγής Εργαστήριο επεξεργασίας ιστορικών γεγονότων Παράθεση γεγονότων Ευρωπαϊκής Ιστορίας

42 Σ.Ε.Π. - Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον: Ανάπτυξη εφαρμογών πειραματικής διδασκαλίας με τη βοήθεια υπολογιστή Παρουσίαση video διεξαγωγής πειράματος Μετρήσεις κατά τη διάρκεια εικονικού πειράματος

43 MODELUS: Υπολογιστικό περιβάλλον για δημιουργία μοντέλων
Έλεγχος εκτέλεσης Δημιουργία Μοντέλου Παρουσίαση Προσομοίωση Γραφική παράσταση Σημειωματάριο Αρχικές τιμές

44 οτοτοτοί που 'λεγε κι ο γερο-Αισχύλος
                ας τρομάξουμε μήπως και ξυπνήσει                 μέσα μας η γαλήνη κι η ανάγκη της                 απλώσει κάμπο - σχηματίσει επάνω στα νερά                          νέα γη ΤΡΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΗΜΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ  (1982)


Κατέβασμα ppt "Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ι. Π. Ε. Τ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google