Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)1 Χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)1 Χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)1 Χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

2 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)2 Εισαγωγή

3 3 Φάσεις της ανάλυσης του σχεδίου “Tech-Connected Teacher” Εισαγωγή 1/5

4 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)4 Εισαγωγή 2/5 Η Διερεύνηση Αναγκών πραγματοποιήθηκε σε 5 Ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα Ιταλία Λιθουανία Πολωνία Ισπανία

5 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)5 Εισαγωγή 3/5 Η Διερεύνηση Αναγκών ενέπλεξε: 78 εκπαιδευτές ενηλίκων ή/και στελέχη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων 18 εκπαιδευτικά ιδρύματα

6 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)6 Εισαγωγή 4/5 Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν χωρισμένο σε 2 τομείς: Πληροφορίες για το ίδρυμα Τεχνολογικός εξοπλισμός Πληροφορίες για τον εκπαιδευτή Δεξιότητες ΤΠΕ Χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία Αντίκτυπος στη διδασκαλία και την μάθηση Ανάγκες των εκπαιδευτών για τη χρήση των ΤΠΕ

7 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)7 Εισαγωγή 5/5 Παρήχθησαν 5 εθνικές και 1 διεθνής εκθέσεις. Όλες οι εκθέσεις έχουν την εξής δομή: 1. «Κατάσταση του Εθνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος» 2. «Εθνικές στρατηγικές για τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία» 3. «Στάση των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων απέναντι στα εργαλεία ΤΠΕ» 4. «Χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων: Κίνητρο, Προκλήσεις, Δυσκολίες και Ανάγκες» 5. «Συμπεράσματα»

8 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)8 Εθνικές στρατηγικές για τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία

9 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)9 Εθνικές στρατηγικές για τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία Στην Ελλάδα το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ξεκίνησε μια συντονισμένη προσπάθεια για τη χρήση των ΤΠΕ στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία επιδιώκοντας να: βελτιώσει τον διαθέσιμο τεχνικό εξοπλισμό, να αναπτύξει λογισμικό και ψηφιακό υλικό για εκπαιδευτικούς και διαχειριστικούς σκοπούς, να καταρτίσει την εκπαιδευτική κοινότητα στις ΤΠΕ. Στην Ιταλία το Νομοθετικό Διάταγμα 59/2004 για την μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπογραμμίζει ότι οι τεχνολογίες της πληροφορίας συνιστούν ένα εργαλείο εφάμιλλο της πένας και του τετραδίου. Έχουν πλέον καταστεί απαραίτητες στην κοινωνία μας. Στην Λιθουανία, ήδη από το 2000, μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες που τέθηκαν από την εκπαιδευτική πολιτική είναι η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο εκπαιδευτικό σύστημα.

10 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)10 Εθνικές στρατηγικές για τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία Στην Πολωνία έχουν εκδοθεί πολλές σημαντικές νομικές διατάξεις που αφορούν την συνεχή εκπαίδευση. Επίσης, έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες για την ενθάρρυνση της χρήσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e- learning). Στην Ισπανία, προκειμένου να υπάρξει μια περισσότερο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία, η στρατηγική έχει επικεντρωθεί στην προώθηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και του συστήματος κατάρτισης, πράγμα που προϋποθέτει τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών καθώς και να εγγυηθεί την πρόσβαση του καθενός στις τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας.

11 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)11 Στάση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων απέναντι στα εργαλεία ΤΠΕ

12 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)12 Στάση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων απέναντι στα εργαλεία ΤΠΕ Όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του δείγματος διαθέτουν τουλάχιστον ένα εργαστήριο πολυμέσων, όμως λίγα από αυτά διαθέτουν ένα διαδραστικό πίνακα. Ο αριθμός προσωπικών υπολογιστών για τους εκπαιδευόμενους διαφοροποιούνται από ίδρυμα σε ίδρυμα ξεκινώντας από 1 Η/Υ ανά μαθητή μέχρι 1 Η/Υ για περισσότερους από 200 μαθητές.

13 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)13 Στάση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων απέναντι στα εργαλεία ΤΠΕ Το γράφημα στις ακόλουθες διαφάνειες αναπαράγει τα αποτελέσματα από τις πέντε ευρωπαϊκές χώρες. Δείχνει το επίπεδο των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων απέναντι στα εργαλεία ΤΠΕ. Το πρόγραμμα e-mail, το ιντερνέτ και ο επεξεργαστής κειμένου είναι τα λογισμικά με τα οποία είναι περισσότερο εξοικειωμένοι οι εκπαιδευτικοί. Η χειρότερη δεξιότητα σχετίζεται με τη ζωγραφική και το σχεδιασμό, ακολουθούμενη από τη χρήση της συσκευής και το λογισμικό παρουσιάσεων. Τελική διαπίστωση: οι εκπαιδευτικοί είναι αρκετά ικανοί στη χρήση εργαλείων ΤΠΕ όμως χρειάζεται να βελτιώσουν κάποιες πτυχές των γνώσεών τους.

14 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)14 Στάση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων απέναντι στα εργαλεία ΤΠΕ

15 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)15 Χρήση ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Κίνητρο, Προκλήσεις, Δυσκολίες και Ανάγκες

16 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)16 Διδακτική μεθοδολογία Το γράφημα στην επόμενη διαφάνεια δείχνει ποιες διδακτικές μεθοδολογίες χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτές, Το 62% των εκπαιδευτών προτιμά την μεικτή μέθοδο μάθησης, η οποία προσφέρει διαλέξεις που παραδίδονται πρόσωπο με πρόσωπο συγχρόνως με τη χρήση των ΤΠΕ, Η μέθοδος της εξ αποστάσεως μάθησης χρησιμοποιείται από λίγους εκπαιδευτές (μόνο το 6%), αν και είναι μια πολύ σημαντική μέθοδος για μαθητές που διαμένουν πολύ μακριά από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, Η παραδοσιακή και η μερικώς εξ αποστάσεως (οι διαλέξεις παραδίδονται εξ αποστάσεως μαζί με μερικές πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπιδράσεις) μέθοδοι μάθησης λαμβάνουν αντίστοιχα 31% και 35%.

17 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)17 Χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων

18 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)18 Εργαλεία ΤΠΕ σε χρήση στη διδασκαλία Το γράφημα στην επόμενη διαφάνεια δείχνει ποια εργαλεία ΤΠΕ which ICT tools χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτές, Το περισσότερο χρησιμοποιούμενο εργαλείο είναι το ιντερνέτ, το χρησιμοποιεί το 73% των εκπαιδευτών, Η παραγωγή Video, το λογισμικό του Microsoft Office και το e-mail έχουν ανάλογο ποσοστό (65%), Το ποσοστό των εκπαιδευτών που χρησιμοποιεί τα forums, τις πλατφόρμες online μάθησης και τα online εκπαιδευτικά παιχνίδια είναι πολύ χαμηλό (λιγότερο από 23%), Λίγοι εκπαιδευτές χρησιμοποιούν την τηλεδιάσκεψη (18%) και τα Blogs (9%): τα εργαλεία αυτά είναι πολύ χρήσιμα, αφού ευνοούν την επικοινωνία μεταξύ μαθητών και επιτρέπουν τις εξ αποστάσεως διασαφηνίσεις και επιδείξεις.

19 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)19 Χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων

20 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)20 Λόγοι χρήσης των εργαλείων ΤΠΕ στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες Το γράφημα στην επόμενη διαφάνεια δείχνει τους λόγους για τους οποίους οι εκπαιδευτές χρησιμοποιούν τα εργαλεία ΤΠΕ, Ο σημαντικότερος λόγος, για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα εργαλεία ΤΠΕ, είναι οι παρουσιάσεις και η ενεργή συμμετοχή: για τους εκπαιδευτές είναι εύκολοι στη χρήση, ενώ δίνουν τη δυνατότητα καλύτερης μόρφωσης στους μαθητές, Εργαλεία ΤΠΕ χρησιμοποιούνται επίσης για online μάθηση, συνεργασία-επικοινωνία, διαχείριση μάθησης με ποσοστά μεταξύ 39% και 34%, Θα ήταν σημαντικό να αυξηθεί το ποσοστό των εκπαιδευτών που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για προσομοίωση, Είναι προφανές πως οι εκπαιδευτικοί δεν χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για επιδεικτικούς σκοπούς.

21 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)21 Χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων

22 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)22 Θετικά στοιχεία των ΤΠΕ Το γράφημα στην επόμενη διαφάνεια δείχνει τους λόγους για τους οποίους οι εκπαιδευτές χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ: καταρχήν διαφοροποιούν το μάθημα κάνοντάς το πιο ενδιαφέρον. Αυτή είναι η γνώμη του 82% των ερωτηθέντων εκπαιδευτών, Το 64% και το 62% αυτών βρίσκει τα εργαλεία ΤΠΕ σημαντικά, γιατί βελτιώνουν την ποιότητα των μαθημάτων και δυναμώνουν την συμμετοχή και τα κίνητρα των μαθητών, Χαμηλά ποσοστά, μεταξύ 22% και 25%, των εκπαιδευτών υπογραμμίζουν την θετικότητα των εργαλείων ΤΠΕ στην προσωπική τους επαγγελματική πορεία, αυτοπεποίθηση και κύρος.

23 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)23 Χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων

24 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)24 Αρνητικά στοιχεία των ΤΠΕ Στο γράφημα της επόμενης διαφάνειας είναι προφανές ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκπαιδευτών δεν βλέπει αρνητικές πλευρές στα εργαλεία των ΤΠΕ (48%), Το σημαντικότερο αρνητικό στοιχείο των ΤΠΕ είναι ότι οι εκπαιδευτές πιστεύουν ότι δεν διαθέτουν ικανοποιητικούς τεχνικούς πόρους ώστε να εργαστούν με αυτούς, Κάποια μικρά ποσοστά εκπαιδευτών υπογραμμίζουν ότι τα εργαλεία ΤΠΕ δεν είναι διασκεδαστικά, μειώνουν το κίνητρο των μαθητών, δυσκολεύουν τα μαθήματα, περιορίζουν το περιεχόμενο των μαθημάτων και χειροτερεύουν τη μόρφωση των μαθητών.

25 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)25 Χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων

26 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)26 Ανάγκες εκπαιδευτών Το γράφημα στην επόμενη διαφάνεια υπογραμμίζει τις ανάγκες των εκπαιδευτών: η μεγαλύτερη είναι η έλλειψη τεχνικών πόρων (64%). Ακολουθείται από την ανάγκη αξιόπιστης τεχνικής υποστήριξης (52%), Μεταξύ του 40% και του 48% των εκπαιδευτών αναζητεί εργαλεία ΤΠΕ που θα πρέπει να είναι ευχάριστα (για τους μαθητές), φιλικά προς το χρήστη όσον αφορά τους εκπαιδευτές, σχεδιασμένα για εκπαιδευτικούς σκοπούς και με καλύτερο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, Μερικοί εκπαιδευτές (34%) θα ήθελε να διαθέτει εργαλεία ΤΠΕ με ξεκάθαρη δομή, που να απευθύνονται σε συγκεκριμένη ομάδα στόχο, Το 19% των εκπαιδευτών θα επιθυμούσε να έχει περισσότερη εμπιστοσύνη στις ΤΠΕ και μόλις το 6% αυτών παραπονιέται για ελλιπή συνεργασία με τους συνεργάτες και τον διευθυντή.

27 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)27 Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων

28 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)28 Συμπεράσματα

29 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)29 Συμπεράσματα Η Λιθουανία θεωρεί ότι το πρόβλημα των ΤΠΕ εντοπίζεται εν μέρει στην έλλειψη τεχνικών πόρων, στη έλλειψη γραμματικών προσόντων και η έλλειψη μεθόδου και μεθοδολογικού υλικού. Οι εκπαιδευτές από τη Λιθουανία είναι όλοι πρόθυμοι να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στις ΤΠΕ. Στην Ισπανία γενικά βλέπουν περισσότερα θετικά στοιχεία παρά αρνητικά. Αισθάνονται την ανάγκη για περισσότερη τεχνική υποστήριξη και πόρους. Συνολικά, η Ισπανία θα ήθελε επίσης να βελτιώσει το επίπεδο των γνώσεων στο τομέα των ΤΠΕ. Στην Ιταλία, οι πληροφορίες για τις ΤΠΕ ήταν αρκετά περιορισμένες. Οι Ιταλοί πιστεύουν ότι οι ΤΠΕ θα κάνουν τα μαθήματα πιο ενδιαφέροντα, οι μαθητές θα είναι πιο πρόθυμοι και το 92% των ερωτηθέντων καθηγητών θα ήθελαν να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τα διαδραστικά εργαλεία. Η καλύτερη δυνατή λύση θα ήταν να δημιουργηθούν νέα εργαλεία ΤΠΕ, ειδικά σχεδιασμένα για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

30 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)30 Συμπεράσματα Στην Ελλάδα, η έρευνα έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τα πολλά πλεονεκτήματα των ΤΠΕ και κάνουν ευρεία χρήση των εργαλείων των ΤΠΕ, αλλά θα ήθελαν επίσης να επεκτείνουν τη χρήση τους. Οι καθηγητές αναζητούν ευκαιρίες για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Στην Πολωνία, έχουν πολύ θετική άποψη για τις ΤΠΕ, σχεδόν όλοι μπορούν να δουν τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από αυτά τα προγράμματα για τον εαυτό τους, καθώς και τους μαθητές τους. Ένα από τα προβλήματα για το οποίο έχουν επίγνωση είναι το γεγονός ότι έχουν έλλειψη καλών δεξιοτήτων, όταν ασχολούνται με τα εργαλεία των ΤΠΕ. Έχουν προβλήματα όταν πρόκειται για γραφικό λογισμικό, τεχνικά μέσα και πλατφόρμες όπως το Moodle.

31 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)31 Συμπεράσματα Οι ανάγκες που εκφράζονται από τους ερωτηθέντες καθηγητές είναι διαφορετικές και γι’ αυτό είναι αρκετά περίπλοκο να καταδειχθούν δυνατές λύσεις. Τα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι: οι καθηγητές πρέπει να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα εργαλεία των ΤΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν διδακτική υποστήριξη με διαφορετικούς τρόπους το 94% των εκπαιδευτών είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιούν εικονικό περιβάλλον μάθησης στη διδακτική διαδικασία περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτές νοιώθουν την ανάγκη για μια αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη τα εργαλεία που απαιτούνται θα πρέπει να είναι ευχάριστα για τους διδασκόμενους, φιλικά προς τον χρήστη όσον αφορά στους εκπαιδευτές και ειδικά σχεδιασμένα για εκπαιδευτικούς σκοπούς

32 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)32 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)1 Χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google