Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προγράμματα Εκπαίδευσης Χειριστών Τροφίμων ΕΦΕΤ Υ.Α. 14708/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004, Κεφάλαιο ΧΙΙ Αίθουσα Σεμιναρίων Επαγγελματικού Επιμελητηρίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προγράμματα Εκπαίδευσης Χειριστών Τροφίμων ΕΦΕΤ Υ.Α. 14708/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004, Κεφάλαιο ΧΙΙ Αίθουσα Σεμιναρίων Επαγγελματικού Επιμελητηρίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Προγράμματα Εκπαίδευσης Χειριστών Τροφίμων ΕΦΕΤ Υ.Α. 14708/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004, Κεφάλαιο ΧΙΙ Αίθουσα Σεμιναρίων Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Πανεπιστημίου 44,3 ος όροφος Τετάρτη 11 η Σεπτεμβρίου 2013 Κοσκοβόλης Σύρος: Μονάδα Προγραμμάτων ΕΕΑ Τηλ. 210 3380236,fax 210 3380211, email:skoskovolis@eea.grskoskovolis@eea.gr 18/11/20141

3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Υ.Α. 14708/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004, Κεφάλαιο ΧΙΙ

4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αφορά Το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην ΥΑ 14708/17-08-07.

5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Με την ΥΑ αριθμ. 14708/2007 (ΦΕΚ 1616/Β’/17-8- 2007) καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την εκπόνηση και έγκριση προγραμμάτων υποχρεωτικής κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων, αρμοδιότητας του Ε.Φ.Ε.Τ, καθώς και εκπαίδευσης ή κατάρτισης του προσωπικού Αρχών και Φορέων Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων.

6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΕΦΕΤ διαθέτει σύστημα μηχανογραφικής υποστήριξης της διαδικασίας πιστοποίησης των εκπαιδευομένων του προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων Δυνατότητα δημιουργίας τεστ διαφορετικών για κάθε εξεταζόμενο για διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και ανάλογα με το αντικείμενο εξέτασης. Άμεση διόρθωση γραπτών εξεταζόμενων και επί τόπου έκδοση πιστοποιητικού ώστε να επιταχύνεται η διαδικασία και να αποφεύγεται ο επιπλέον όγκος αλληλογραφίας της υπηρεσίας καθώς και ο χρόνος απουσίας του εξεταζομένου από την εργασία του

7

8

9 Συνέπειες μη συμμόρφωσης με την ΥΑ 14708/2007 για τις επιχειρήσεις τροφίμων Ποινικές κυρώσεις (παραπομπή στην αρμόδια εισαγγελία) Διοικητικές κυρώσεις (επιβολή προστίμου σε περίπτωση υποτροπής από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ βάσει της ΚΥΑ 15523/2006. Το ύψος του προστίμου ξεκινάει από τα 2.000€)

10 Νέα Υγειονομική διάταξη Υ1γ/Γ.Π οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) Εκπαίδευση του προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων – προαπαιτούμενο για την αδειοδότηση επιχειρήσεων τροφίμων & τροφών (6 μηνη παράταση) Η ΔΕΕΠ αποδέκτης εκατοντάδων κλήσεων πολιτών για συμμετοχή στα σχετικά προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση βεβαίωσης από τον ΕΦΕΤ Πρόσκληση από τον ΕΦΕΤ προς τους φορείς εκτέλεσης προγραμμάτων κατάρτισης για ενημέρωση προς τον ΕΦΕΤ για τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιήσουν Ανακοίνωση στο site του ΕΦΕΤ

11 Μητρώα Εκπαιδευτών Με την ΥΑ αριθμ. 14707/2007 (ΦΕΚ 1615/Β’/17-8-2007) συγκροτήθηκαν Μητρώα Εκπαιδευτών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 3438/2006 με στόχο την αναβάθμιση του συστήματος της Κατάρτισης, τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης και την ουσιαστική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού δυναμικού των προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων, αρχών και φορέων ελέγχου και εκπαιδευτών των εκπαιδευτών

12 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας 18/11/201411


Κατέβασμα ppt "Προγράμματα Εκπαίδευσης Χειριστών Τροφίμων ΕΦΕΤ Υ.Α. 14708/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004, Κεφάλαιο ΧΙΙ Αίθουσα Σεμιναρίων Επαγγελματικού Επιμελητηρίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google