Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1/101/10 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 7 ο : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1/101/10 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 7 ο : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1/101/10 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 7 ο : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη

2 2/102/10 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 7 ο : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Σκοπός της σωλήνωσης Λάσπη με βάση το νερό Βάθος Σωλήνωση: Διαδικασία επένδυσης της γεώτρησης από στήλη αλληλοκοχλιώμενων σωλήνων που φθάνουν συνήθως ως την επιφάνεια Σκοπός: Συγκράτηση των τοιχωμάτων της γεώτρησης & έμφραξη των ρωγμών για αποφυγή εισροής ρευστών από/προς το σχηματισμό Καλή κυκλοφορία της λάσπης για έλεγχο των πιέσεων & προστασία των ασθενών σχηματισμών Λάσπη με βάση το νερό Λάσπη με βάση το πετρέλαιο Πρόγραμμα σωλήνωσης Διάμετρος σωλήνωσης Βάρος λάσπης, lb/gal Τύπος λάσπης 13 3 / 8 in Επιφανειακή 9 5 / 8 in Ενδιάμεση 7 5 / 8 in Liner 5 1 / 2 in Παραγωγική 2 7 / 8 in Σωλήνες παραγωγής Απομόνωση των ζωνών ανωμάλων πιέσεων & των υδροφόρων οριζόντων Κατάλληλη σύνδεση εξοπλισμού γεώτρησης με εξοπλισμό επιφάνειας (wellhead equipment) Εκμετάλλευση κοιτασμάτων στις παραγωγικές γεωτρήσεις Απομόνωση περατών σχηματισμών (porous media) για να αποφυγή «μόλυνσης» ζώνης εκμετάλλευσης Επιστροφή της λάσπης από το δακτύλιο της γεώτρησης στην εξέδρα στις θαλάσσιες γεωτρήσεις

3 3/103/10 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 7 ο : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Τύποι σωλήνωσης Εκτέλεση σωλήνωσης κατά στάδια Σωλήνωση οδηγός (Conductor pipe) Διάμετρος γεώτρησης 24΄΄ Η οπή οδηγός ορύσσεται πριν την εγκατάσταση του γεωτρυπάνου Όρυξη 17 1 / 2 ΄΄ Επιφανειακή σωλήνωση (Surface casing) 13 3 / 8 ΄΄ Όρυξη 12 1 / 4 ΄΄ Ενδιάμεση σωλήνωση (Intermediate casing) 9 5 / 8 ΄΄ Τσιμέντωση Όρυξη 8 1 / 2 ΄΄ Παραγωγική σωλήνωση (Production casing) 7΄΄ Όρυξη 6΄΄

4 4/104/10 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 7 ο : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Τύποι σωλήνωσης Η σωλήνωση ενός τμήματος της γεώτρησης έχει λίγο μικρότερη διάμετρο από αυτή του κοπτικού με το οποίο ορύχθηκε το εν λόγω τμήμα Τύποι σωλήνωσης:  Σωλήνωση οδηγός (drive or structural pipe)  Σωλήνωση επαφής (conductor pipe)  Επιφανειακή σωλήνωση (surface casing)  Ενδιάμεση σωλήνωση (intermediate casing)  Παραγωγική σωλήνωση (production casing)  Σωλήνωση liner (liner casing)

5 5/105/10 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 7 ο : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Διαδικασία σωλήνωσης και εξοπλισμός Προετοιμασία της γεώτρησης Εκτέλεση μετρήσεων-διαγραφιών (loggings):  Caliper log (όγκος διάκενου σωλήνωσης-γεώτρησης ποσότητα τσιμέντωσης)  Αλλαγές στο αζιμούθιο & την παρέκκλιση της τροχιάς της γεώτρησης (κλίση)  Μέγιστη θερμοκρασία χρόνος πήξης τσιμέντου Προετοιμασία της στήλης σωλήνωσης Καταβίβαση της στήλης σωλήνωσης Συναρμολόγηση απαραίτητου πρόσθετου εξοπλισμού:  Πέλμα (shoe) & στέλεχος προσγείωσης (landing collar)  Κεντρωτήρες (centralisers)  Αποξεστήρες (scratchers)  Η ταχύτητα καθόδου ελέγχεται από την αντίσταση της λάσπης  Με τη στήλη σωλήνωσης στη σωστή της θέση τίθεται σε κυκλοφορία η λάσπη  Παύση κυκλοφορίας της λάσπης όταν ο συνολικός όγκος της είναι ομοιογενής  Τσιμέντωση

6 6/106/10 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 7 ο : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Χαρακτηριστικά σωλήνωσης Κατηγορίες σωλήνωσης (κατά A.P.I.) Κατηγορία (Grade)Ελάχιστο όριο ελαστικότητας (minimum yield strength) (psi) Ελάχιστη συνολική αντοχή εφελκυσμού (minimum ultimate tensile strength) (psi) H4040.00060.000 J5555.00075.000 K5555.00095.000 C7575.00095.000 L8080.00095.000 N8080.000100.000 C9090.000100.000 C9595.000105.000 P110110.000125.000 Διαστάσεις:  Εξωτερική διάμετρος (outside diameter) & πάχος τοιχώματος (wall thickness)  Μήκος στελέχους (length of joint)  Βάρος ανά μονάδα μήκους (weight per unit length)  Θλίψη (collapse): λόγω υδροστατικών πιέσεων στο εξωτερικό αστοχία προς τα μέσα Φορτία που δρουν πάνω στη σωλήνωση:  Διάρρηξη (burst): λόγω υδροστατικών πιέσεων στο εσωτερικό αστοχία προς τα έξω  Εφελκυσμός (tension): λόγω βάρους της σωλήνωσης

7 7/107/10 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 7 ο : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Σχεδιασμός σωλήνωσης 1. Γενικές αρχές σχεδιασμού σωλήνωσης Αξιολόγηση γεωλογικών δεδομένων (evaluation requirements) Δεδομένα τελειώματος γεώτρησης (completion requirements) Ελάχιστο μέγεθος γεώτρησης (minimum hole size) 2. Εκτίμηση του βάθους έδρασης της σωλήνωσης 3. Επιλογή του μεγέθους της σωλήνωσης Επιλογή βάθους έδρασης σωλήνωσης (setting depth selection) Αρχική επιλογή σωλήνωσης (initial casing selection) Πετρογραφικοί παράγοντες (lithological factors) Ανοχή ως προς kick (kick tolerance) Δεδομένα διάτρησης (drilling considerations) Βασίζεται στις βαθμίδες πίεσης πόρων (pore-pressure gradients) & στις βαθμίδες ρωγμάτωσης (fracture gradients) Σχεδιασμός σωλήνωσης από κάτω προς τα πάνω Καθορίζεται από την εσωτερική διάμετρο της παραγωγικής σωλήνωσης & από τον αριθμό των στηλών ενδιάμεσης σωλήνωσης προκειμένου να φτάσει η γεώτρηση στο βάθος-στόχο Το μέγεθος του κοπτικού θα πρέπει να εξασφαλίζει επαρκές διάκενο μεταξύ της σωλήνωσης & της γεώτρησης

8 8/108/10 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 7 ο : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Σχεδιασμός σωλήνωσης (Επίλυση εφαρμογής) Μεθοδολογία σχεδιασμού βάθους έδρασης – μεγέθους σωλήνωσης Εφαρμογή: Σχεδιάζεται η όρυξη μιας γεώτρησης. Το τελείωμα της γεώτρησης προβλέπεται να περιλαμβάνει παραγωγική σωλήνωση 7 in με βάθος έδρασης τα 15.000 ft. Προσδιορίστε: 1. τον αριθμό των σωληνώσεων (των διαφορετικών στηλών), 2. το βάθος έδρασης κάθε στήλης 3. τα κατάλληλα μεγέθη σωλήνωσης (εξωτερική διάμετρος) κάθε στήλης σωλήνωσης, που απαιτούνται για να φτάσει ασφαλώς η γεώτρηση στο προγραμματιζόμενο βάθος Η πίεση των πόρων, η βαθμίδα ρωγμάτωσης και τα γεωλογικά δεδομένα από τις διαγραφίες γειτονικών γεωτρήσεων δίνονται στο Σχήμα. Λάβετε υπόψη ότι το ελάχιστο μήκος επιφανειακής σωλήνωσης που απαιτείται για την προστασία των υδροφόρων οριζόντων εκτιμάται σε 2.000 ft. Επίσης, περίπου 180 ft σωλήνωσης επαφής απαιτούνται γενικά για την αποφυγή εκπλύσεων (διάβρωσης) των επιφανειακών στρωμάτων. Στην περίπτωση αυτή συνιστάται, για λόγους ασφάλειας, να ληφθεί υπόψη μια αύξηση της πυκνότητας της λάσπης κατά 0,5 lb/gal και μία μείωση της τιμής της βαθμίδας ρωγμάτωσης που προέρχεται από τα δεδομένα των άλλων γεωτρήσεων στην ευρύτερη περιοχή κατά 0,5 lb/gal.

9 9/109/10 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 7 ο : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Σχεδιασμός σωλήνωσης (Επίλυση εφαρμογής) Μεθοδολογία σχεδιασμού βάθους έδρασης – μεγέθους σωλήνωσης Επίλυση εφαρμογής: ΠετρογραφίαΙσοδύναμη πυκνότητα λάσπης, lb/gal Σχιστόλιθος Ψαμμίτης Βάθος, ft Βαθμίδα ρωγμάτωσης Μείωση της βαθμίδας ρωγμάτωσης κατά 0,5 lb/gal Βαθμίδα πίεσης πόρων Αύξηση της βαθμίδας πίεσης πόρων κατά 0,5 lb/gal Βάθος – στόχος Σωλήνωση επαφής : 0-200 ft Επιφανειακή: 0-2000 ft Ενδιάμεση προστατευτική: 0-4000 ft Ενδιάμεση προστατευτική: 0-11400 ft Παραγωγική : 0-15000 ft

10 10/10 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 7 ο : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Σχεδιασμός σωλήνωσης (Επίλυση εφαρμογής) Μεθοδολογία σχεδιασμού βάθους έδρασης – μεγέθους σωλήνωσης Επίλυση εφαρμογής: Σωλήνωση Κοπτικό Σενάριο 1 ΚοπτικόΣωλήνωση 8 1/2 7 (παραγωγική) 12 1/4 9 5/8 (ενδιάμεση) 17 1/2 13 3/8 (ενδιάμεση) 20 (επιφανειακή) Σενάριο 2 ΚοπτικόΣωλήνωση 8 3/4 7 (παραγωγική) 14 3/4 10 3/4 (ενδιάμεση) 2016 (ενδιάμεση) 24 (επιφανειακή)


Κατέβασμα ppt "1/101/10 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 7 ο : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google