Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

“ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ - Ολοκλήρωση της ανάπτυξης των πρώτων σχολικών βιβλιοθηκών στους νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης” Μέτρο 2.1 «Αναβάθμιση της ποιότητας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "“ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ - Ολοκλήρωση της ανάπτυξης των πρώτων σχολικών βιβλιοθηκών στους νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης” Μέτρο 2.1 «Αναβάθμιση της ποιότητας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 “ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ - Ολοκλήρωση της ανάπτυξης των πρώτων σχολικών βιβλιοθηκών στους νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης” Μέτρο 2.1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχομένης Εκπαίδευσης Ενέργεια 2.1.3 «Ενίσχυση Βιβλιοθηκών» Κατηγορία Πράξεων 2.1.3α «Ολοκλήρωση της ανάπτυξης των πρώτων Σχολικών Βιβλιοθηκών και αξιολόγησή τους»

2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Πρόσκληση υποβολής πρότασης ΔΠΘ 19/12/2001 Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης ΥΠΕΠΘ 30-11-2001 ΥΠΕΠΘ 14/5/2002 Απόφαση ένταξης στο Μέτρο 2.1 ΕΠΕΑΕΚ Προϋπολογισμός: 754.747 € Διάρκεια: Από 1-1-2002 έως 31-3-2003

3 Ολοκλήρωση των συλλογών των 22 Σχολικών Βιβλιοθηκών στους Νομούς :  Δράμας 6  Καβάλας 7  Ξάνθης 5  Ροδόπης 4 Συμπληρωματική προμήθεια τίτλων από τον εγκεκριμένο κατάλογο του ΥΠΕΠΘ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

4 Προμήθεια συλλογών έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού Βιβλιοθηκονομική επεξεργασία με ίδια μέσα του φορέα υλοποίησης (αυτεπιστασία) Παράδοση και τοποθέτηση του υλικού στις σχολικές βιβλιοθήκες Παροχή τεχνικής και βιβλιοθηκονομικής υποστήριξης Παρακολούθηση υλοποίησης έργου (σύνταξη ΤΔΕ/Υ, μηνιαίων-τριμηνιαίων δελτίων, τελική έκθεση) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

5 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

6 ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

7 Ευρωπαϊκός Τύπος ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ Ελληνικός Τύπος Ευρωπαϊκός Τύπος

8 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 18-6-2001

9 ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ (132.070,07 €) ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Ένωση προμηθευτών Γ.Κ. Ελευθερουδάκης- Library Service A.E.» (249.574,80 €) ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Εκδοτική Αθηνών» (46.097,49 €) ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΠΡΟΗΘΕΙΑ «Εκδοτική Πληροφορική ΕΠΕ» (25.218,49 €) ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Π. Σοκόλης και ΣΙΑ Ε.Ε.» (25.683,26 €) ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Νέος Διαγωνισμός» (0 €) Συνολική δαπάνη υλοποίησης έργου: 478.644,11 € ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ‘ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ’

10 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

11 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 13 ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ 15 ΑΤΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΕΝΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 222 ΑΡΙΘΜΟ Σ ΤΟΜΩΝ 16.303

12 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ποσοτικός, ποιοτικός, λογιστικός έλεγχος. Βιβλιοθηκονομικός έλεγχος (σε σχέση με τον κατάλογο του ΥΠΕΠΘ) Επικόλληση επισημάτων (ταξιθετικά σύμβολα, barcode) Συσκευασία και αποστολή ανά βιβλιοθήκη.

13 Προκαταρκτική παραλαβή στον χώρο επεξεργασίας των βιβλίων στο ΔΠΘ ΘΕΣΗ 2 (Αντιπαραβολή Δ. Α.) ΘΕΣΗ 3 (Έλεγχος Βιβλίων) ΘΕΣΗ 4 (Έλεγχος τίτλων) ΘΕΣΗ 4 (Έλεγχος τίτλων) ΘΕΣΗ 7 (Μεταφορά) ΘΕΣΗ 8α Barcode ΘΕΣΗ 8β Ταξιθετικά Σύμβολα ΘΕΣΗ 9 (Κιβωτολόγιο) ΘΕΣΗ 9 (Κιβωτολόγιο) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΙΣ 22 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΘΕΣΗ 1 Γενική Εποπτεία ΘΕΣΗ 5 (Έλεγχος Τιμολογίων) ΘΕΣΗ 5 (Έλεγχος Τιμολογίων) ΘΕΣΗ 6 (ΑΒΕΚΤ) ΘΕΣΗ 6 (ΑΒΕΚΤ) ΘΕΣΗ 8γ Διαφάνειες ΘΕΣΗ 10 (Συσκευασία) Επιτροπή Παραλαβής Αποθήκη Επιστροφή

14 4306 Βασική Συλλογή 4095+211 Μουσικής Παιδείας 157 Έντυπο 103 Μη έντυπο 54 Μη έντυπο 54 182 Πληροφορικής Β΄, Τεχνολογίας, Διατροφής-υγείας 173 + 9 (έντυπο) 37 Αθλητικής Παιδείας 35 + 2 (έντυπο) 4258 Έντυπο Υλικό 4048+210 Μη έντυπο Υλικό 48 47+1 Β. ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Αριθμός τίτλων: 4682 (4460 από το προηγούμενο έργο+222 από το παρόν έργο) 376 Ειδικές Συλλογές 365+11

15

16

17 Ποσοστό τίτλων ανά κατηγορία Dewey (222)

18 Ποσοστό τίτλων ανά κατηγορία Dewey (4682)

19 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Διδασκαλία με τη χρήση εποπτικών μέσων Εκθέσεις βιβλίου, φωτογραφίας, μαθητικών κατασκευών, ζωγραφικής. Οργάνωση εκδηλώσεων (περιβάλλον, αθλητισμός, ιστορικές επετείους κλπ). Συνεργασία με συγγραφείς. Προβολή της σχολικής βιβλιοθήκης στα τοπικά ΜΜΕ. Οργάνωση διαγωνισμών. Ενέργειες προσέλκυσης ενδιαφέροντος των μαθητών (έκδοση βιβλίου, σύνταξη ερωτηματολογίων).


Κατέβασμα ppt "“ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ - Ολοκλήρωση της ανάπτυξης των πρώτων σχολικών βιβλιοθηκών στους νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης” Μέτρο 2.1 «Αναβάθμιση της ποιότητας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google