Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (g) ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ Επιμέλεια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (g) ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ Επιμέλεια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (g) ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ Επιμέλεια παρουσίασης: Κυρισκόζογλου Ουρανία

2 ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ Στόχοι: o Να μάθουν οι μαθητές να συναρμολογούν ένα απλό εκρεμμές να το θέτουν σε ταλάντωση και να μετρούν την περίοδο του. o Να μάθουν τον τρόπο μέτρησης της επιτάχυνσης της βαρύτητας με το απλό εκκρεμές o Να διαπιστώσουν την ισχύ του νόμου του εκκρεμούς o Να χρησιμοποιούν τα πειραματικά δεδομένα για την δημιουργία γραφήματος και την εξαγωγή συμπερασμάτων από αυτό.

3 ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ Θεωρητικές επισημάνσεις Περίοδος εκκρεμούς: Παρατηρούμε στη σχέση (1) ότι το μήκος του εκκρεμούς είναι ανάλογο του τετραγώνου της περιόδου της κίνησής του, επομένως το g μπορεί να υπολογιστεί από την κλίση (κ) της ευθείας του διαγράμματος l=f(T2).Αυτή θα προκύψει από τις πειραματικές μετρήσεις του μήκους του εκκρεμούς και της αντίστοιχης περιόδου του

4 ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ Θεωρητικές επισημάνσεις l T2T2 k Αν σε σύστημα αξόνων σχεδιάσουμε την γραφική παράσταση l - T 2 θα πάρουμε μια ευθεία γραμμή. Η κλίση αυτής της ευθείας είναι το κ Το g μπορεί να υπολογιστεί από την κλίση κ (βάσει της σχέσης 1) της ευθείας του διαγράμματος l=f(T2)

5 ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ Όργανα και Υλικά o Μία βάση στήριξης παραλληλόγραμμη. o Μία ράβδο διαμέτρου 10mm μήκους 1m. o Μία ράβδο διαμέτρου 10mm μήκους 30cm. o Έναν σφικτήρα μαραγκού. o Δύο συνδέσμους απλούς. o Ένα σφικτήρα δοκιμαστικών σωλήνων. o Δυό επίπεδες μεταλλικές επιφάνειες o Ένα κομμάτι νήμα μήκους 1,20m περίπου. o Ένα βαρίδι των 50g με άγκιστρο. o Μία μετροταινία. o Ένα χρονόμετρο

6 ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ Το ύψος του βαριδιού που χρησιμοποιούμ ε είναι στα 3 cm,το σχήμα του είναι κώνος και θεωρούμε ότι το κέντρο βάρους βρίσκεται στα 2/3 από την μύτη του κώνου 99 cm+1 cm

7 ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ Πειραματική διαδικασία o Σημειώνουμε με μαρκαδόρο πάνω στο νήμα σημεία κάθε 10 cm. o Στη πρώτη μέτρηση που θα πάρουμε φροντίζουμε να έχει το εκκρεμές μας συνολικό μήκος 1m.Έχουμε 99 cm το μήκος του νήματος μετρώντας το από το σημείο που το κρεμάμε ως το σημείο πρόσδεσης του βαριδιού με το νήμα. Συν 1 cm το μήκος από το σημείο πρόσδεσης του βαριδιού ως το κέντρο βάρους του βαριδιού. o Θέτουμε σε ταλάντωση το εκκρεμές

8 ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ Πειραματική διαδικασία o Προσέχουμε το πλάτος της ταλάντωσης να μην υπερβαίνει τις 10 μοίρες o Μετράμε το χρόνο που χρειάζεται για να εκτελέσει δέκα (10) πλήρεις αιωρήσεις, Καταχωρούμε την τιμή του στον Πίνακα Α. o Μετακινούμε την λαβίδα με τις μεταλλικές πλάκες, ώστε το μήκος του εκκρεμούς να γίνει περίπου 90cm., καταχωρούμε την τιμή του στον Πίνακα Α και επαναλαμβάνουμε το προηγούμενο βήμα. o Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για μήκη νήματος 80cm, 70cm, 60cm, και 50cm

9 ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ Συμπληρώνουμε τον παρακάτω πίνακα A σύμφωνα με τις μετρήσεις που πήραμε στο εργαστήριο μας Προσοχή!!Ο πίνακας Α είναι φύλλο του Excel, αν κάνετε διπλό κλικ πάνω του μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο των δέκα αιωρήσεων με βάση τις δικές σας μετρήσεις,αυτόματα θα αλλάξουν και οι τιμές των Τ, Τ 2

10 ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ Παίρνουμε το παρακάτω γράφημα Η σκιασμένη περιοχή είναι φύλλο του Excel, κάντε διπλό κλικ για να δουλέψετε μέσα σ’ αυτόν.περιέχεται μέσα στο φύλλο και ο πίνακας τιμών Α

11 ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ Υπολογισμός του g – Μέτρηση σφάλματος Η σκιασμένη περιοχή είναι φύλλο του Excel, μέσα στο οποίο έχει εισαχθεί σαν αντικείμενο το Microsoft Equation 3.0

12 ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ Πηγές: «2ο Λύκειο Περάματος» «Εργαστηριακός οδηγός Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου»


Κατέβασμα ppt "ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (g) ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ Επιμέλεια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google