Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασικό Πλαίσιο Α ξιολόγηση του Ε κπαιδευτικο ύ Έ ργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Βασικό Πλαίσιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασικό Πλαίσιο Α ξιολόγηση του Ε κπαιδευτικο ύ Έ ργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Βασικό Πλαίσιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασικό Πλαίσιο Α ξιολόγηση του Ε κπαιδευτικο ύ Έ ργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Βασικό Πλαίσιο

2 Τι είναι η Αυτοαξιολόγηση  Συλλογική εσωτερική μορφή αξιολόγησης  Διαδικασία αυτοπαρατήρησης και αυτογνωσίας  Σκοπός: η βελτίωση του Εκπαιδευτικού Έργου

3 «Διαδικασίες γενίκευσης του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας» ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ (36/21- 10-2013) (Έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ. 6924/22- 102013) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ (36/21- 10-2013) (Έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ. 6924/22- 102013) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ με Αριθμ. Πρωτ. 157723/Γ1/23-10-2013 - ΘΕΜΑ: «Διαδικασίες γενίκευσης του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας» Σ. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Υ.ΠΑΙ.Θ.) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ με Αριθμ. Πρωτ. 157723/Γ1/23-10-2013 - ΘΕΜΑ: «Διαδικασίες γενίκευσης του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας» Σ. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Υ.ΠΑΙ.Θ.) 3

4 Παρατηρητήριο για την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου – διαδικασία αυτο αξιολόγησης σχολικής μονάδας Iστοσελίδα της ΑΕΕ http://aee.iep.edu.gr/ Υποστηρικτικό υλικό της ΑΕΕ. Το Δίκτυο Πληροφόρησης της ΑΕΕ Υποστήριξη της Εκπ/κής Κοινότητας 4

5 Πώς γίνεται Από τους ίδιους τους Εκπαιδευτικούς Συλλογικά και ισότιμα Όλες οι διαδικασίες: σχεδιάζονται, διεξάγονται,αξιολογούνται από τους παράγοντες της Σχολικής Μονάδας

6 Γιατί ξεκινάει η Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας; Η αυτοαξιολόγηση:  Κινητοποιεί  Κινητοποιεί όλους τους παράγοντες του σχολείου. εμπλέκει  Τους εμπλέκει σε κοινά αποφασισμένες δράσεις. δεσμεύει  Τους δεσμεύει απέναντι σε δικούς τους σχεδιασμούς.  Εμπεδώνει  Εμπεδώνει συνεργατικές συμπεριφορές.  Αποσαφηνίζει  Αποσαφηνίζει προβλήματα.  Υποδεικνύει  Υποδεικνύει πεδία για αυτομόρφωση και επιμόρφωση. βελτίωση της ποιότητας  Δεν έχει στόχο τον έλεγχο, αλλά τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. προτεραιότητα  Η αυτοαξιολόγηση αποτελεί προτεραιότητα στα περισσότερα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα.

7 Σκοπός και Στόχοι Γενικός σκοπός: βελτίωση Η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου της Σχολικής Μονάδας. Στόχοι: ανάδειξη  Η ανάδειξη της Σχολικής Μονάδας ως βασικού φορέα προγραμματισμού και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού της έργου. δημιουργία κουλτούρας  Η δημιουργία κουλτούρας αξιολόγησης στα σχολεία. απόκτηση εμπειριών  Η απόκτηση εμπειριών από στελέχη και εκπαιδευτικούς στο πεδίο της αξιολόγησης. διαμόρφωση κουλτούρας λήψης πρωτοβουλιών  Η διαμόρφωση κουλτούρας λήψης πρωτοβουλιών για σχεδιασμό δράσεων και επίλυση προβλημάτων. συνεχής ανατροφοδότηση  Η συνεχής ανατροφοδότηση για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και τον καθορισμό επιμορφωτικών και άλλων παρεμβάσεων.

8 Έξι Κρίσιμα Ερωτήματα  Ποια  Ποια είναι η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο μας σήμερα;  Πού  Πού θέλουμε να φτάσουμε;  Τπώς  Τι πρέπει και πώς πρέπει να το κάνουμε για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε;  Τι  Τι πρόοδο κάναμε;  Πόσο πώς  Πόσο και πώς ωφεληθήκαμε ως άτομα και ως σύνολο από την παραπάνω διαδικασία;  Σε ποιους  Σε ποιους τομείς βελτιώθηκε η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και η εικόνα του σχολείου μας;

9 Αναγκαιότητες που προκύπτουν Επιχειρώντας να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά, αναδεικνύονται οι ακόλουθες αναγκαιότητες: Συστηματική αρχική μελέτη, διερεύνηση και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου της Σχολικής Μονάδας. Διατύπωση κοινά αποδεκτών στόχων και προτεραιοτήτων δράσης. Σχεδιασμός και υλοποίηση των κοινά αποφασισμένων δράσεων. Παρακολούθηση και αξιολόγηση του πραγματοποιηθέντος εκπαιδευτικού έργου. Ανατροφοδότηση από τα αποτελέσματα του πραγματοποιηθέντος εκπαιδευτικού έργου και καθορισμός νέων στόχων.

10 Πλαίσιο Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου Στο προτεινόμενο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού, έργου η σχολική πραγματικότητα προσδιορίζεται μέσα από τέσσερα κλιμακωτά επίπεδα ανάλυσης: Α. Θεματικά πεδία Β. Τομείς ανά πεδίο Γ. Δείκτες ανά τομέα Δ. Κριτήρια ανά δείκτη

11 Πρώτο Επίπεδο: Θεματικά Πεδία Αξιολόγησης θεματικά πεδία, στα οποία αναλύεται η σχολική πραγματικότητα: 1 ο ΠεδίοΜέσα –Πόροι –Ανθρώπινο 1 ο Πεδίο: Μέσα –Πόροι –Ανθρώπινο Δυναμικό Δυναμικό 2 ο ΠεδίοΟργάνωση και Διοίκηση του 2 ο Πεδίο: Οργάνωση και Διοίκηση του Σχολείου Σχολείου 3 ο ΠεδίοΚλίµα και Σχέσεις στο Σχολείο 3 ο Πεδίο: Κλίµα και Σχέσεις στο Σχολείο 4 ο ΠεδίοΕκπαιδευτικές Διαδικασίες 4 ο Πεδίο: Εκπαιδευτικές Διαδικασίες 5 ο ΠεδίοΕκπαιδευτικά Αποτελέσµατα 5 ο Πεδίο: Εκπαιδευτικά Αποτελέσµατα

12 Δεύτερο Επίπεδο: Τομείς Αξιολόγησης Στο δεύτερο επίπεδο τα παραπάνω θεματικά πεδία εξειδικεύονται σε τομείς αυτo­αξιο­λόγησης, ως εξής: Μέσα –Πόροι – Ανθρώπινο Δυναμικό Πεδίο 1: Μέσα –Πόροι – Ανθρώπινο Δυναμικό Τομείς: α) Υλικοτεχνική υποδομή β) Οικονομικοί πόροι γ) Ανθρώπινο δυναμικό Οργάνωση και Διοίκηση του Σχολείου Πεδίο 2: Οργάνωση και Διοίκηση του Σχολείου Τομείς: α) Οργάνωση του σχολείου β) Διοίκηση του σχολείου γ) Αξιοποίηση μέσων-πόρων του σχολείου Κλίµα και Σχέσεις στο Σχολείο Πεδίο 3: Κλίµα και Σχέσεις στο Σχολείο Τομέας: Κλίµα και σχέσεις στο σχολείο

13 Δεύτερο Επίπεδο: Τομείς Αξιολόγησης Εκπαιδευτικές Διαδικασίες Πεδίο 4: Εκπαιδευτικές Διαδικασίες Τομείς: α) Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών β) Ποιότητα της διδασκαλίας γ) Οργάνωση της τάξης δ) Εκπαιδευτικές δραστηριότητες ε) Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Εκπαιδευτικά Αποτελέσµατα Πεδίο 5: Εκπαιδευτικά Αποτελέσµατα Τομείς: α) Φοίτηση και διαρροή των μαθητών β) Εκπαιδευτικά επιτεύγματα των μαθητών γ) Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών

14 Τρίτο Επίπεδο: Δείκτες Αξιολόγησης Κάθε τομέας αυτοαξιολόγησης, διακρίνεται σε επιμέρου ς βασικούς δείκτες ή κατηγορίες δεικτών ποιότητας  Κάθε δείκτης αντιπροσωπεύει /εκφράζει /χαρακτηρίζει/ αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες παραμέτρους που θεωρούνται καθοριστικές στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου.  Ο δείκτης αποτελεί το ουσιαστικό επίπεδο της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Για παράδειγμα, ο τομέας «Υλικοτεχνική υποδομή» διακρίνεται, ενδεικτικά, στους δείκτες: Χώροι του σχολείου Εξοπλισμός - Διαθέσιμα μέσα του σχολείου

15 Τέταρτο Επίπεδο: Κριτήρια Αξιολόγησης Κάθε δείκτης ή κατηγορία δεικτών αποτιμάται με κριτήρια. ποσοτικά ποιοτικά Τα κριτήρια διακρίνονται σε ποσοτικά και σε ποιοτικά ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δείκτη που αξιολογείται. Έτσι έχουμε κριτήρια ποσοτικής αποτίμησης και ποιοτικής αποτίμησης. Στην αξιολόγηση των ποσοτικών χαρακτηριστικών χρησιμοποιούνται φόρμες αποτύπωσης. Στην αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια και άλλες τεχνικές άντλησης πληροφοριών.

16 Τέταρτο Επίπεδο: Κριτήρια Αξιολόγησης Στο προηγούμενο παράδειγμα της υλικοτεχνικής υποδομής: Ενδεικτικά ποσοτικά κριτήρια του δείκτη «αίθουσες» είναι: – αριθμός αιθουσών, – επιφάνεια αιθουσών ανά μαθητή, – επιφάνεια γραφείου εκπαιδευτικών ανά εκπαιδευτικό κτλ. Τα αντίστοιχα ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης του δείκτη «αίθουσες» είναι: – επάρκεια, – καταλληλότητα.

17 Διαδικασία Υλοποίησης του Έργου της Αξιολόγησης στα Σχολεία εμπιστοσύνης  Το έργο συνιστά μια δυναμική διαδικασία, η οποία βασίζεται στην ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων συνεργασίας και ανατροφοδότησης αλλά και εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας.  Οι Σχολικοί Σύμβουλοι θα παρακολουθούν και θα παρεμβαίνουν συμβουλευτικά, όπου χρειάζεται, έχοντας άμεση συνεργασία με την περιφέρεια και την επιστημονική επιτροπή.  Προβλέπονται επιμορφωτικές συναντήσεις σε τοπικό και σε ενδοσχολικό επίπεδο από τους Σχολικούς Συμβούλους και από μέλη της επιστημονικής ομάδας, όπου κριθεί αναγκαίο.

18 Διαδικασία Υλοποίησης του Έργου της Αξιολόγησης στα Σχολεία  Τη βασική ευθύνη για την εφαρμογή του έργου της αυτοαξιολόγησης στις Σχολικές Μονάδες έχουν ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων.  Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί με ομάδες εργασίας από μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων.  Οι Διευθυντές των σχολείων, οι Σχολικοί Σύμβουλοι και η επιστημονική ομάδα, για τις ανάγκες της πρώτης αυτής παρέμβασης, θα υποβάλουν εκθέσεις ανά τετράμηνο και ανά έτος, στις οποίες θα αποτυπώνονται όλες οι δράσεις του προγράμματος.  Η επιστημονική επιτροπή θα υποβάλει ετήσια έκθεση στην οποία: o Θα αποτυπώνονται οι επιμέρους δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή του έργου. o Θα αξιολογείται η πρόοδος του έργου με βάση ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία (ενδιάμεσες και τελικές αξιολογήσεις).

19 ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Προγραμματισμός έργου Συγκρότηση ολομέλειας Διευθυντής Σύλλογος διδασκόντων Εκπρόσωπος γονέων Εκπρόσωπος μαθητών ; ; Σύγκληση ολομέλειας Συγκρότηση ομάδων εργασίας Γενικός συντονισμός Ορισμός συντονιστών και πρακτικογράφων Χρονοδιάγραμμα εργασιών Α΄ ΣΤΑΔΙΟ

20 Ομάδα εργασίας Ομάδα εργασίας Ομάδα εργασίας Ολομέλεια Δείκτης Γενική εκτίμηση Α ΣΤΑΔΙΟ Πεδία: 5 Δείκτες: 15 Συνεδριάσεις Ομάδων: 1-2 Ολομέλειες: 2-3 Έκθεση Γενικής εκτίμηση ς Αποτίμηση με διαβούλευση Διάρκεια 1-2 μήνες Τρόπος εργασίας

21 Ο ρόλος του Συμβούλου Συνεργάζεται με Περιφέρεια και ΟΕ του έργου Α ΣΤΑΔΙΟ Πώς γίνεται η αποτίμηση; Υποστηρίζει το έργο της ΑΕΕ στο Σχολείο Ενημερώνει, επιμορφώνει ενδοσχολικά Ο ρόλος του Διευθυντή Συμμετέχει στην επιλογή συντονιστών και πρακτικογράφων των ομάδων Εποπτεύει στην οργάνωση και συντονίζει τις ομάδες εργασίας Προγραμματίζει, προεδρεύει στις ολομέλειες Φροντίζει για το κλίμα συνεργασίας στις ομάδες παρεμβαίνει συναινετικά, αν χρειαστεί.

22 Οι ομάδες εργασίας Αξιοποιούν αρχεία του Σχολείου Α ΣΤΑΔΙΟ Πώς γίνεται η αποτίμηση ; Αποτιμούν ομόφωνα τους 15 δείκτες Αιτιολογούν την εκτίμησή τους Καταγράφουν τα επιτεύγματα Επισημαίνουν προβληματικούς τομείς Η ολομέλεια Καταλήγει σε ενιαία εκτίμηση των δεικτών Καταγράφει τις μειοψηφικές απόψεις Επιλέγει 2 τομείς για συστηματική διερεύνηση Συντάσσει Έκθεση Γενικής Εκτίμησης

23 ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ Το φύλλο γενικής εκτίμησης συνεχίζεται αντίστοιχα και για τους 19 δείκτες…

24 Γ. Κύρια Αποτελέσματα της Αξιολόγησης  Σημεία υπεροχής  Αδυναμίες  Τομείς για συστηματικότερη διερεύνηση ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

25 Γενική εκτίμηση Συστηματική διερεύνηση Σχέδια δράσης 1 2 3 Καλές πρακτικές 4 Αυτοαξιολόγηση στη Σχολική Μονάδα Συνοψίζοντας Το Πρόγραμμα της ΑΕΕ στο διετή κύκλο

26 Το Σχολείο Μανθάνων Οργανισμός ‘Μανθάνων Οργανισμός’ είναι ομάδα ανθρώπων η οποία συνεχώς βελτιώνει την ικανότητά της να δημιουργεί, σε μεγάλο βαθμό και όσο εξαρτάται από τα ανθρώπινα, το μέλλον που η ίδια επιθυμεί. Στην ομάδα αυτή προσωπικοί στόχοι, επιδιώξεις και οράματα εντάσσονται στους αντίστοιχους συλλογικούς. Επίσης, η ομάδα αυτο-διατηρείται και αυτο-σχεδιάζεται, αφοσιωμένη στην αύξηση της συλλογικής νοημοσύνης.

27 Οι πέντε αρχές προσωπική κυριαρχία Νοητικά πρότυπα κοινό όραμα ομαδική μάθηση συστημική σκέψη/προσέγγιση

28 Οι πέντε αρχές για τον Μανθάνοντα Οργανισμό είναι: (1) Προσωπική Κυριαρχία: Αυτό σημαίνει έλεγχο, ηγεσία, κυριαρχία του εαυτού, αυτογνωσία, ανάπτυξη συνειδητότητας και βούλησης, δημιουργικής φαντασίας, ιεράρχηση αξιών. Ανάπτυξη ικανότητας να διακρίνουμε τι και γιατί κάτι είναι σημαντικό για μας και δημιουργία δυνατοτήτων να το πετύχουμε. Γνώση του πώς να εργαστούμε προς την πραγμάτωση αλλαγών και πώς να κινητοποιήσουμε τους συνεργάτες μας προς την επίτευξη προσωπικών στόχων, σε αρμονία με το κοινό όραμα της ομάδας/ Μανθάνοντα Οργανισμού.

29 (2) Νοητικά Πρότυπα: Το κοσμοείδωλο του ατόμου, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και ‘εισπράττουμε’ την πραγματικότητα. Οι νοητικές μας εικόνες επηρεάζουν το πώς δρούμε και συνεργαζόμαστε με τους άλλους μέσα στην ομάδα. Η αποσαφήνιση και η αλληλοκατανόηση των νοητικών μας προτύπων αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη συλλογική μάθηση. Τα ατομικά συστήματα αξιών (πεποιθήσεις, παραδοχές, αξίες, αρχές) επηρεάζουν την ατομική και συλλογική στάση και ζωή. Απαιτούνται συνεπώς τρόποι προσδιορισμού, ελέγχου και αλλαγής των νοητικών προτύπων έτσι, ώστε να βελτιωθούν οι ικανότητες σκέψης, αυτορύθμισης και προσαρμογής.

30 (3) Κοινό Όραμα: Είναι η κοινή εικόνα της ομάδας για το μέλλον, για την επίτευξη των κοινών στόχων. Συμβάλλει στην κινητοποίηση των ατόμων της ομάδας και στην ανάπτυξη της αφοσίωσης στην κοινή εξέλιξη. Ο προσανατολισμός των προσωπικών στόχων, επιδιώξεων και οραμάτων προς ένα κοινό όραμα αποτελεί παράγοντα αποτελεσματικότητας και συνεχούς βελτίωσης του συνόλου. Τα πολλά ατομικά οράματα αποτυχαίνουν συνήθως, ενώ ένα κοινό όραμα μπορεί να επιτευχθεί με συλλογική προσπάθεια. Απαιτείται να μπορούμε να βρίσκουμε τρόπους δημιουργίας κοινού οράματος σε ένα Μανθάνοντα Οργανισμό.

31 (4) Ομαδική Μάθηση: Η ικανότητα να αναπτύσσουμε συλλογική νοημοσύνη και κοινές γνώσεις. Χρειάζεται να γνωρίζουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ομάδες με υψηλή συνεργατικότητα, πώς ο πραγματικός διάλογος μέσα στην ομάδα γίνεται εργαλείο εξερεύνησης νέων προβλημάτων, επεξεργασίας κοινών εμπειριών και δημιουργίας θετικών αποτελεσμάτων.

32 (5) Συστημική Σκέψη/ Προσέγγιση: Αποτελεί την πεμπτουσία των προηγούμενων τεσσάρων αρχών. Είναι η ικανότητα να συλλαμβάνουμε τα αλληλεπιδρώντα στοιχεία ενός συνόλου ως ένα όλο, δηλαδή ως σύστημα. Απαιτείται να μάθουμε να συνθέτουμε αλληλεπιδράσεις συνδυάζοντας τα μέρη σε ένα σύστημα. Με τον τρόπο αυτό μεταβαίνουμε από την ατομική και αναλυτική στη Συστημική Προσέγγιση. Οι πέντε αυτές αρχές χρησιμοποιούνται ως πυρήνας για την ανάπτυξη ικανοτήτων μάθησης και για επιτάχυνση της βελτίωσης και εξέλιξης του Μανθάνοντα Οργανισμού.

33 Οι συντελεστές απόδοσης: Κοινό όραμα και στόχοι Κατανόηση πολυπλοκότητας Σ συνεργασία ποιότητα των μέσων ποιότητα μάθησης ( άνθρωπος, δομές και λειτουργίες, πληροφορία)

34 Οι επιλεγμένοι τομείς - δείκτες Α ΣΤΑΔΙΟ Συστηματική διερεύνηση Η προετοιμασίαΤα δεδομένα Οι πηγές πληροφοριών Αρχεία σχολείου Μαθητές Γονείς Εργαλεία διερεύνησης (σχέδια) Υποστήριξη Συμβούλου και Επιστημονικής Ομάδας Ομάδες εργασίας Κριτήρια (- μέτρα) ποιότητας δεικτών Επιλέγονται: Χρονοδιάγραμμα Κατανέμονται αρμοδιότητες Ορίζονται: Τεχνικές διερεύνησης Πηγές δεδομένων

35 Α΄ ΣΤΑΔΙΟ Συστηματική διερεύνηση Αναλύει τα δεδομένα Η ομάδα εργασίας Αξιολογεί την εισήγηση Διαδικασία διερεύνησης Τηρεί πρακτικά Διατυπώνει αιτιολογημένα συμπέρασμα Η ολομέλεια Αξιολογεί το δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες Διατυπώνει τελική κρίση ενιαία ή πλειοψηφική Συγκρίνει το αποτέλεσμα με τα κριτήρια ποιότητας Κωδικοποιεί την τελική κρίση με «1»,«2»,«3»,«4» Διακρίνει δυνατές και αδύνατες πτυχές του ΕΕ Εισηγείται στην

36 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚ ΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Σ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Σ ΕΚΘΕΣΗ

37 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

38 Α. Καταγράφονται : - Διαδικασίες Αξιολόγησης - Σχέδιο Αξιολόγησης - Κύρια αποτελέσματα Αξιολόγησης Β. Ορίζονται οι προτεραιότητες για δράση Γ. Επιλέγονται τα Σχέδια δράσης

39 1. Ο ρόλος του Σύμβουλου - Συνεργάτη Βοηθά στην εφαρμογή συγκεκριμένου σχεδίου δράσης Διευκρινίσεις Συνεργάζεται με τον Σύμβουλο που έχει την ευθύνη του Σχολείου ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 2. Ο ρόλος του κριτικού φίλου Συμμετέχει διακριτικά σε όλες τις διαδικασίες Ενεργεί επικουρικά σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο Σύμβουλο Καλείται προαιρετικά από τη Σχολική Μονάδα Επιλέγεται βάσει της επιστημονικής του ιδιότητας

40 Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Αποτελέσματα Πρώτου Έτους Εφαρμογής (2010-2011) Γενική εικόνα της προόδου του έργου Στις περισσότερες σχολικές μονάδες: -Εφαρμόστηκαν σε σημαντικό βαθμό οι προτεινόμενες διαδικασίες της ΑΕΕ -Αξιοποιήθηκε θετικά το εκπαιδευτικό υλικό της ΑΕΕ -Αξιοποιήθηκαν πηγές του σχολείου και διαμορφώθηκαν μέθοδοι και εργαλεία διερεύνησης δεικτών -Τηρήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό τα χρονοδιαγράμματα

41 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ Διδακτικό προσωπικό του σχολείου Διαχείριση κι αξιοποίηση μέσων και πόρων Συντονισμός σχολικής ζωής Ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ Υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου Οικονομικοί πόροι του σχολείου Υποστήριξη της επιστημονικής- παιδαγωγικής κατάρτισης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών

42 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ (με τη μεγαλύτερη συχνότητα επιλογής) Πεδίο 3 : Κλίμα και Σχέσεις στο σχολείο Πεδίο 4 : Εκπαιδευτικές Διαδικασίες ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ (με τη μεγαλύτερη συχνότητα επιλογής) Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών, σχέσεις μεταξύ των μαθητών Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών Ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων

43 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  Τα σχολεία αξιοποίησαν: Αρχεία του σχολείου 80% Σχετική βιβλιογραφία 65% Πληροφορίες από μαθητές/γονείς 50% Ηλεκτρονικές βάσεις 35% ...εφάρμοσαν ποικιλία ερευνητικών εργαλείων Ερωτηματολόγιο88% Συνέντευξη30% Σχέδιο παρατήρησης25%  3 στα 4 σχολεία επέλεξαν σχέδια δράσης με βάση τα αποτελέσματα της συστηματικής διερεύνησης  Η πλειοψηφία των σχολείων δηλώνει πως το αποτέλεσμα των διαδικασιών αποτελεί προϊόν σύνθεσης όλων των συμμετεχόντων

44 Διανομή Υλικού  Η διανομή του απαραίτητου υλικού στα σχολεία (υλικό και εργαλεία της ΑΕΕ, όπως φόρμες καταγραφής, ερωτηματολόγια, ενδεικτικά σχέδια δράσης κ.ά.) θα γίνεται έγκαιρα πριν την έναρξη των επιμέρους σταδίων υλοποίησης του έργου.  Το συνολικό υλικό της ΑΕΕ θα υπόκειται σε συνεχή ανατροφοδότηση από τα στελέχη και τους εκπαιδευτικούς των Σχολικών Μονάδων, γεγονός που θα δίνει τη δυνατότητα αναπροσαρμογών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολείου.

45 Υλικό ΑΕΕ Αυτοαξιολόγηση Θεματικό Πλαίσιο Διαδικασίες Διετούς Κύκλου ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Βασικές διαδικασίες υλοποίησης πρώτου σταδίου Ενδεικτικό μεθοδολογικό πλαίσιο για τη διερεύνηση των δεικτών (θεματικό πλαίσιο, εργαλεία διερεύνησης) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Έκθεση Γενικής Εκτίμησης Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Παραδείγματα Σχεδίων δράσης Παραδείγματα Σχεδίων δράσης

46 Παρατηρητήριο Αξιολόγησης Προβλέπεται η δημιουργία παρατηρητήριο αξιολόγησης σε εθνικό επίπεδο, ως μιας σταθερής δομής ενίσχυσης των δράσεων της ΑΕΕ, με σκοπό :παρατηρητήριο αξιολόγησης τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων σε ζητήματα αξιολόγησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και την επεξεργασία σχετικών στοιχείων και μελετών. την υποστήριξη της βιωσιμότητας και της καλής λειτουργίας του έργου. την επιστημονική υποστήριξη των Σχολικών Συμβούλων, των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών στα θέματα της ΑΕΕ. τις ανταλλαγές τεχνογνωσίας, εμπειρίας και διάχυσης καλών πρακτικών σε εξειδικευμένα ζητήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία της χώρας.


Κατέβασμα ppt "Βασικό Πλαίσιο Α ξιολόγηση του Ε κπαιδευτικο ύ Έ ργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Βασικό Πλαίσιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google