Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

7/9/20141 Προτάσεις για την Εργαστηριακή Διδασκαλία της Χημείας στη Β΄ Λυκείου (κατεύθυνσης) Δ.Ι. Μαρκογιαννάκης Κ. Παπαθανασίου Ι.Δ Μαρκογιαννάκης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "7/9/20141 Προτάσεις για την Εργαστηριακή Διδασκαλία της Χημείας στη Β΄ Λυκείου (κατεύθυνσης) Δ.Ι. Μαρκογιαννάκης Κ. Παπαθανασίου Ι.Δ Μαρκογιαννάκης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 7/9/20141 Προτάσεις για την Εργαστηριακή Διδασκαλία της Χημείας στη Β΄ Λυκείου (κατεύθυνσης) Δ.Ι. Μαρκογιαννάκης Κ. Παπαθανασίου Ι.Δ Μαρκογιαννάκης

2 7/9/20142 Σκοπός της εργασίας μας Η παρουσίαση των προτάσεών μας, για μια σωστή εργαστηριακή διδασκαλία της επιστήμης μας, της Χημείας, στη Β΄ Λυκείου κατεύθυνσης.

3 7/9/20143 Αφορμή Η πρόταση του Γ. Εργαστηρίων που αφορά την άσκηση των μαθητών Β Λυκείου (κατ.) και η επισήμανση του, να χρησιμοποιήσουμε τους εργαστηριακούς οδηγούς για την εκτέλεση των υποχρεωτικών πειραμάτων.

4 7/9/20144 Προσδοκώμενα αποτελέσματα (Διδακτικοί στόχοι) Όταν θα έχουμε τελειώσει την παρουσίασή μας φιλοδοξούμε να: αποδεχτείτε την αναγκαιότητα της εργαστηριακής διδασκαλίας, διακρίνετε τα διαφορετικά είδη πειραμάτων και τα πλεονεκτήματά τους, επιλέξετε τα πειράματα που ανταποκρίνονται καλύτερα στη περίπτωσή σας, ανάλογα δηλαδή, του επιπέδου των μαθητών σας και του εξοπλισμού που διαθέτετε εκτιμήσετε τους διαφορετικούς τρόπους (τεχνικές) παρουσίασης των πειραμάτων.

5 7/9/20145 1η Εργαστηριακή δραστηριότητα Μέτρηση ενθαλπίας εξουδετέρωσης (ΔΗn) ισχυρού οξέος από ισχυρή βάση: (Εκτέλεση από όλους τους μαθητές οι οποίοι χωρισμένοι σε ομάδες εργάζονται ταυτόχρονα - ΜΕΤΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) Απαιτούνται Συσκευές 2 ποτήρια ζέσεως 100ml και 1 των 500ml ανά ομάδα: 2 ογκομετρικοί κύλινδροι 2 πλαστικά ποτήρια από πολυστυρόλιο το ένα μέσα στο άλλο που θα αποτελέσουν το θερμιδόμετρό μας, 1 πλαστικό καπάκι 1 θερμόμετρο. 1 ζυγός ακριβείας. Διαλύματα: ΗCl 2M και NaOH 2M.

6 7/9/20146 1η Εργαστηριακή δραστηριότητα (συνέχεια)

7 7/9/20147 Προσδιορισμός ενθαλπίας εξουδετέρωσης Μετρήσεις 1) Τελική μάζα συστήματος m τελική =………………g _ 2) Αρχική μάζα θερμιδομέτρου m αρχική =………………g Μάζα διαλύματος αντίδρασης m διαλύματος =…………….g 3) Tελική θερμοκρασία διαλύματος θ τελική =…..………… ο C _ 4) Aρχική θερμοκρασία διαλύματος θ αρχική =………….… o C Μεταβολή θερμοκρασίας Δθ=………..….. ο C

8 7/9/20148 Υπολογισμοί Παρατήρηση Θεωρούμε ότι η ειδική θερμοχωρητικότητα των διαλυμάτων είναι c~ 1cal/g o C, καθώς και την θερμοχωρητικότητα του θερμιδόμετρου αμελητέα. 1) θερμότητα που εκλύεται από το διάλυμα (1cal=4,18Joules) Q= m*c*Δθ =………………………………………………………………….. 2) Mol ισχυρού οξέος n = C.V………… 3) Mol ισχυρής βάσης n = C.V………… Ενθαλπία εξουδετέρωσης ΔΗn -………….κJ/mol

9 7/9/20149 …Συνέχεια υπολογισμών Οι μετρήσεις μας από το εργαστήριο 1) Τελική μάζα συστήματος m τελική =109,42.g 2) Αρχική θερμιδομέτρου - m αρχική =…6,35.g Μάζα διαλύματος αντίδρασης m διαλύματος =103,07g 3) Tελική θερμοκρασία διαλύματος θ τελική =31,40 o C 4) Aρχική θερμοκρασία διαλύματος -θ αρχική =18,20 o C Μεταβολή θερμοκρασίας Δθ=13,20 o C Q=m*c*Δθ Q=103,07x1x13,2cal=1360,524cal=1360,524x4,18J=5686,99J=5,69kJ. Mol ισχυρού οξέος και βάσης n = C.V =2x0,05=0,1mol Ενθαλπία εξουδετέρωσης ΔΗn =-56,9kJ/mol.

10 7/9/201410 2η Εργαστηριακή δραστηριότητα Πειραματική προσέγγιση των παραγόντων που επηρεάζουν την ταχύτητα χημικών αντιδράσεων (Εκτέλεση από τους μαθητές οι οποίοι χωρισμένοι σε ομάδες εργάζονται περνώντας διαδοχικά από θέσεις που έχουν αναπτυχθεί οι ασκήσεις –ΚΥΚΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ). Α) Η φύση των αντιδρώντων: Σε 3 ποτήρια ζέσεως των 25ml βάζουμε μικρές ποσότητες ρινισμάτων (ίδιου βαθμού κατάτμησης) από Fe, Mg, και Cu αντίστοιχα. Στη συνέχεια προσθέτουμε σε κάθε ποτηράκι ίσες ποσότητες HCl 2Μ (περίπου 10ml ). Παρατηρούμε τον ρυθμό παραγωγής φυσαλίδων του αερίου που παράγεται. Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 Mg + 2HCl  MgCl 2 + H 2 Cu + 2HCl  Συμπέρασμα :

11 7/9/201411 2η Εργαστηριακή δραστηριότητα

12 7/9/201412 2η Εργαστηριακή δραστηριότητα (συνέχεια) Β) Συγκέντρωση Σε 2 ποτήρια ζέσεως, βάζουμε 10ml C συγκέντρωσης Na 2 S 2 O 3 (θειοθειϊκού νατρίου) στο πρώτο και C/2 στο δεύτερο (5ml από το προηγούμενο διάλυμα και αραιώνουμε μέχρι 10ml με νερό). Ρίχνουμε στη συνέχεια από 2ml ΗCl σε καθένα από αυτά και χρονομετρούμε μέχρι να αρχίσει να εμφανίζεται θόλωμα στα ποτήρια (δημιουργία S) σύμφωνα με την αντίδραση : Na 2 S 2 O 3 + 2HCl  2NaCl + S + SO 2 + H 2 O Συμπέρασμα:

13 7/9/201413 2η Εργαστηριακή δραστηριότητα (συνέχεια) Γ) Θερμοκρασία Σε 2 ποτήρια ζέσεως των 25ml βάζουμε από 5ml Na 2 S 2 O 3. Θερμαίνουμε 10ml HCl 2M σε δοκιμαστικό σωλήνα και το ρίχνουμε στο ένα ποτηράκι ενώ ταυτόχρονα στο άλλο ρίχνουμε 10ml HCl 2M κανονικής θερμοκρασίας. Χρονομετρούμε πότε θα εμφανιστεί το γνωστό θόλωμα σε κάθε ένα από τα ποτηράκια. Συμπέρασμα :

14 7/9/201414 2η Εργαστηριακή δραστηριότητα (συνέχεια) Δ) Επιφάνεια επαφής : Σε 3 ποτηράκια των 25 ml βάζουμε μικρές ποσότητες Fe σε σκόνη, Fe σε ρινίσματα, και σε κομμάτι (καρφί). Προσθέτουμε υδροχλωρικό οξύ και παρατηρούμε το ρυθμό παραγωγής του εκλυόμενου υδρογόνου. Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 Συμπέρασμα:

15 7/9/201415 2η Εργαστηριακή δραστηριότητα (συνέχεια)

16 7/9/201416 2η Εργαστηριακή δραστηριότητα (συνέχεια) Ε) Δράση καταλυτών : 1) Σε 2 ποτήρια των 50ml βάζουμε 10ml Η 2 Ο 2 στο καθένα και στη συνέχεια στο ένα από αυτά προσθέτουμε μικρή ποσότητα ΜηΟ 2 (πυρολουσίτη). Παρατηρούμε το ρυθμό παραγωγής του οξυγόνου σε κάθε ένα από αυτά. Η 2 Ο 2  Η 2 Ο + 1/2 Ο 2 Συμπέρασμα:

17 7/9/201417 2η Εργαστηριακή δραστηριότητα (συνέχεια) 2) Σε ποτήρι ζέσης 100ml ρίχνουμε μικρή κοφτή κουταλιά από οξαλικό οξύ και στη συνέχεια προσθέτουμε οξινισμένο με θειικό οξύ διάλυμα αραιού (0.1Μ) ΚΜnΟ 4 200ml περίπου. Περιμένετε περίπου 5 min παρατηρώντας διαρκώς το χρώμα στο διάλυμα. Μετά από λίγο το διάλυμα θα αποχρωματιστεί εντελώς σύμφωνα με την αντίδραση: 5(COOH) 2 + 2KMnO 4 + 3H 2 SO 4  10 CO 2 +K 2 SO 4 + 2MnSO 4 +8H 2 O Συμπέρασμα:

18 7/9/201418 3η Εργαστηριακή δραστηριότητα Παράγοντες που επηρεάζουν την θέση της χημικής ισορροπίας Μερικές αντιδράσεις που αναφέρονται στη βιβλιογραφία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι : 2Κ 2 CrO 4 + 2HCl   K 2 Cr 2 O 7 + H 2 O +2ΚCl κίτρινο πορτοκαλί FeCl 3 +3NH 4 SCN   Fe(SCN) 3 + 3NH 4 Cl αιματέρυθρο κίτρινο ( CH 3 COO) 2 Pb + (NH 4 ) 2 SO 4   2CH 3 COONH 4 + PbSO 4 (ίζημα)

19 7/9/201419 3η Εργαστηριακή δραστηριότητα (συνέχεια) Cu(H 2 O) 5 SO 4 + 4Cl -   CuCl 4 2- + 5H 2 O ή Cu 2+ + 4Cl -   CuCl 4 2- μπλέ πράσινο Co(H 2 O) 6 Cl 2 +2HCl   H 2 CoCl 4 + 6H 2 O -Q ή Co 2+ + 4Cl -   CoCl 4 2- ρόδινο γαλάζιο

20 7/9/201420 3η Εργαστηριακή δραστηριότητα (συνέχεια) Όμως υπάρχει πρόβλημα στην εύρεση των αντιδραστηρίων, στη θέρμανση τους, (από τους μαθητές) και στην χρήση τους (επικινδυνότητα -τοξικά καρκινογόνα). Μετά από έντονο προβληματισμό καταλήξαμε στο μετωπικό εργαστήριο με την χρήση της Cu 2+ + 4Cl -   CuCl 4 2- μπλέ πράσινο και σε πείραμα επίδειξης με την Co 2+ + 4Cl -   CoCl 4 2- ροδόχρωμο γαλάζιο

21 7/9/201421 3η Εργαστηριακή δραστηριότητα (συνέχεια) Α) Διαδικασία μετωπικού πειράματος Απαιτούνται Συσκευές 3 δοκιμαστικοί σωλήνες ανά ομάδα ξύλινη λαβίδα, λύχνος θέρμανσης, παγόλουτρο. Διαλύματα CuSO 4 1Μ κορεσμένο διάλυμα ΝαCl

22 7/9/201422 3η Εργαστηριακή δραστηριότητα (συνέχεια)

23 7/9/201423 3η Εργαστηριακή δραστηριότητα (συνέχεια)

24 7/9/201424 3η Εργαστηριακή δραστηριότητα (συνέχεια) Β) Διαδικασία πειράματος επίδειξης Co(H 2 O) 6 Cl 2 +2HCl   H 2 CoCl 4 + 6H 2 O -Q ή Co 2+ + 4Cl -   CoCl 4 2- ρόδινο γαλάζιο Προσοχή στη θέρμανση θα πρέπει να γίνει ήπια γιατί και το γυαλί έχει τις αντοχές του.

25 7/9/201425 3η Εργαστηριακή δραστηριότητα (συνέχεια)

26 7/9/201426 4η Εργαστηριακή δραστηριότητα Πειράματα οξειδοαναγωγής (πειράματα επίδειξης) Οι επιλογές μας: Α) Σειρά δραστικότητας στοιχείων, βλέπετε την φύση αντιδρώντων, στους παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα χημικών αντιδράσεων (2η εργ. δραστηριότητα). Β) Δραστικότητα, Άναμμα φωτιάς με νερό: Να +H 2 O  NαΟΗ + ½ Η 2. Γ) Επίδραση οξέων σε μέταλλα (και το επακόλουθό των, κροτούν αέριο) Zn + 2ΗCl  ZnCl 2 + H 2.

27 7/9/201427 4η Εργαστηριακή δραστηριότητα (συνέχεια)

28 7/9/201428 4η Εργαστηριακή δραστηριότητα (συνέχεια) Δ) Σύνθετες οξειδοαναγωγικές, βλέπετε, στη 2η εργαστηριακή δραστηριότητα την δράση των καταλυτών (αυτοκατάλυση οξαλικού) αλλά και πως το κρασί γίνετε νερό, με την: 5Να 2 SO 3 + 2KMnO 4 + 3H 2 SO 4  5Nα 2 SO 4 + K 2 SO 4 + 2MnSO 4 +3H 2 O E) Ηλεκτρόλυση διαλύματος ΚΙ στο οποίο έχουμε προσθέσει φαινολοφθαλεΐνη.

29 7/9/201429

30 7/9/201430

31 7/9/201431 Συμπερασματικά Πιστεύουμε ότι και στη Β΄ Λυκείου (κατεύθυνσης) τα πειράματα χημείας πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας μας με όλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Ένα από τα ζητούμενα είναι η συμμετοχή των μαθητών μας στη διαδικασία αυτή, πράγμα που επιτυγχάνεται απόλυτα στις τρεις πρώτες ασκήσεις. Ένα άλλο ζήτημα είναι η επιλογή των ασκήσεων, προσπαθήσαμε με την εργασία μας να προτείνουμε και να παρουσιάσουμε ασκήσεις που εύκολα να μπορούν να λειτουργήσουν μέσα στη σχολική τάξη ή στο εργαστήριο. Ασκήσεις που έχουν δοκιμαστεί και μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο, στο πέρασμα της απαιτητικής χημικής γνώσης, χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα.

32 7/9/201432


Κατέβασμα ppt "7/9/20141 Προτάσεις για την Εργαστηριακή Διδασκαλία της Χημείας στη Β΄ Λυκείου (κατεύθυνσης) Δ.Ι. Μαρκογιαννάκης Κ. Παπαθανασίου Ι.Δ Μαρκογιαννάκης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google