Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΕΜΑ ΟΜΑΔΑΣ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΕΜΑ ΟΜΑΔΑΣ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΕΜΑ ΟΜΑΔΑΣ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ
ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΜΑΔΑ: 3η ΘΕΜΑ ΟΜΑΔΑΣ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
Ο σχεδιασμός εγκατάστασης ενός νέου αμπελώνα, αφορά στο σύνολο της την εκμετάλλευση από την επιλογή της θέσης του χωραφιού, τις ποικιλίες και τα υποκείμενα, μέχρι τη διάθεση του προϊόντος. Τοποθεσία: Η θέση του χωραφιού πρέπει να είναι τέτοια, ώστε το αμπέλι να δέχεται τις ευεργετικές επιδρά­σεις τόσο των ηλιακών ακτίνων, όσο και του αέρα. Τα επι­κλινή εδάφη Θεωρούνται τα καταλληλότερα για την εγκατάσταση αμπελώνων. Έδαφος: Η δομή, η σύσταση και η χημική σύνθεση του εδάφους του χω­ραφιού, παίζει σπουδαίο ρόλο, τόσο στην ανάπτυξη των φυτών της αμπέλου, όσο και στα παραγόμενα σταφύλια που χρησιμοποιούνται για οινοποίηση. Διάταξη: Σήμερα γίνεται γραμμική διάταξη διότι βοηθάει στην ευκολότερη εφαρμογή των καλλιεργιτικών φροντίδων. Πριν την φύτευση γίνονται: • Διάνοιξη αποστραγγιστικών τάφρων περιμετρικά του χωραφιού ή και εντός του χωραφιού • Ύπερβαθύ όργωμα με μονόϋνο. • Εμπλουτισμός ίου εδάφους με κα­τάλληλα οργανοληπτικά στοιχεία για την καλλιέργεια του αμπελιού Επιλογή ποικιλιών φυτών: Με βάση την κατέθυνση της εκμετάλλευσης, επιλέγονται και οι κατάλληλες ποικιλίες. Άρα στην περίπτωση μας επιλ΄ργονατι οι ποικιλίες οινοποιήσιμων σταφυλιών. Τα φυτά που πρόκειται να εγκατασταθούν στον οποιοδήποτε αμπελώνα, επιβάλλεται να προέρχονται από φυτώρια ε­γκεκριμένα από το Υπουργείο Γεωργίας και να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: • Τα υποκείμενα να είναι πιστοποιημένα και να συνο­δεύονται από εγγύηση της ποικιλίας • Τα υποκείμενα να έχουν με την ποικιλία των εμβολίων • Να μην είναι προσβεβλημένα από ασθένειες ή εχθρούς • Να έχουν ομοιόμορφη ανάπτυξη, κατάλληλο μέγεθος για φύτευση και σωστά αναπτυγμένο ριζικό σύστημα, ώστε να εξασφαλίζεται η επιτυχής εγκατάσταση τους στο χωράφι.

3 Η ΦΥΤΕΥΣΗ Μηχανήματα Υλικά εγκατάστασης
Η φύτευση των νέων φυ­τών συνιστάται να γίνεται το Δεκέμ­βριο ή τον Ιανουάριο και να ακολου­θούνται όλες οι ενδεδειγμένες καλ­λιεργητικές φροντίδες. Η εγκατάσταση των αμπελώνων γί­νεται συνήθως με τη φύτευση εμβολιασμένων έρριζων φυτών. Για την καλύ­τερη απόδοαη και λειτουργι­κότητα ενόςνέου αμπελώνα, πρέπει η φύτευση να γίνεται στις εξής διαστάσεις: 2-2,40μ. μετα­ξύ των σειρών και 1μ. από πρέμνο οε πρέμνο. Μηχανήματα Απαραίτητα μηχανήματα για την αμπελοκαλλιέργεια, είναι οι ελκυ-ατήρες ειδικές φρέζες, γεωργικά εργαλεία, όπως είναι τσάπες, ψαλίδες, ψε­καστήρες , κ.ά. Υλικά εγκατάστασης Τα βασικά υλικά της εγκατάστασης αποτελούνται από πασάλους στηρίγματα, υποστυλώματα, υπβ στηρίγματα, κορδόνια, σύρματα, σωλήνες, αρδευτικά συστήματα, μπεκ κ.α.

4 Καλλιεργητικές φροντίδες
Τα κύρια θρεπτικά στοιχεία για την καλλιέργεια είναι το άζωτο,ο φώσφορος και το κάλιο,υπάρχουν και άλλα απαραίτητα στοιχεία για την ανάπτυξη του αμπελιού που χρησιμοποιούνται σε μικρότερες ποσότητες που ονομάζονται ιχνοστοιχεία και είναι τα: Zn,B,Mn. 1) Το Αζωτο ( Ν ): Επιδρά στο σχηματισμό των φύλλων, βλαστών,σταφυλιών.Συμβάλλει στην καλύτερη ανάπτυξη των ριζών αλλά και στην επιτυχία μεγαλύτερης παραγωγής και καλής ποιότητας. 2) Ο Φώσφορος (Ρ): Επιδρά στην ποιότητα γιατί ευνοεί την ανθοφορία και την ωρίμαν­ση των σταφυλιών. 3) . Το Κάλι (Κ): Ευνοεί τη φυσιολογική λει­τουργία των φύλλων και των ριζών. Επίσης ευνοεί την καλύτερη ωρίμανση των κληματίδων και αυξάνει την αντοχή τους στην ξηρασία, το ψύχος και τους παγετούς της άνοιξης 4) Ασβέστιο (Ca) Είναι απαραίτητο σε με­γάλες ποσότητες κατά την κυτταρική διαίρεση- παρατηρείται έλλειψη ασβεστίου σε όξινα εδάφη με ΡΗ<> 5) Βόριο (Β). Συμμετέχει στο μεταβολισμό των πρωτεϊνών, τη μετακίνηση του σακχάρου, ανάπτυξη των ανθέων και καρπών. 6) Ψευδάργυρος (Z) 7) Μαγγάνιο (Mn) 8) Mαγνήσιο (Mg) 9) Τοξικότητα από χλωριούχα άλατα

5 ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΑΔΕΜΑ ΝΕΑΡΩΝ ΦΥΤΩΝ
Το κλάδεμα της αμπέλου γίνεται, κατά κανόνα, κάθε έτος και απαιτεί ο κλαδευτής πέρα από τη δεξιοτεχνία, να σκέφτεται και να κρίνει πριν από οποιαδήποτε ενέργειά του. Αυτό είναι απαραίτητο για: α. Να ισορροπήσει την παραγωγή με τη βλάστηση σε συνδυασμό με την ηλικία και την ευρωστία_του πρέμνου στη-μελετώμενη περιοχή. β. Να ρυθμίσει την παραγωγή έτσι ώστε να μην υπάρχει μεγάλη διακύμανση μεταξύ των ετών. γ. Να βελτιώσει την ποιότητα της παραγωγής δ. Να διατηρήσει το σχήμα. ΚΛΑΔΕΜΑ ΝΕΑΡΩΝ ΦΥΤΩΝ Στα πρώτα χρόνια της ζωής των φυτών ακόμη και ένα μικρό φορτίο θεωρείται υπερβολικό. Το φυτό στα πρώτα χρόνια της ζωής του 8α πρέπει να οικοδομήσει τα μόνιμα τμήματά του και επομένως η παραγωγή δρα ανταγω­νιστικά προς αυτό. Ετσι κατά τα πρώτα χρόνια, θα πρέπει να αφαιρούνται οι ταξιανθίες.

6 Το θαύμα της κοπριάς στο αμπέλι
Θερινα κλαδεματα Με τα θερινά κλαδέματα επιδιώκουμε την διόρθωση σφαλμάτων που έγιναν κατά το χειμερινό κλάδεμα και την βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής. Το θαύμα της κοπριάς στο αμπέλι Το Νοέμβριο είναι η ώρα να ταΐσουμε το αμπέλι μας.Πρέπει να αντικαταστήσουμε όλες τις ουσίες που του πήραμε τρυγώντας τα σταφύλια καθώς και αυτές που ξόδεψε το ίδιο για να κάνει κλαδιά,φύλλα και να παράγει ενέργεια,απαραίτητη για να ζήσει.Όταν το αμπέλι "πεινάσει" μας το "δείχνει" με τον δικό του τρόπο..... Μάλιστα μας λέει ανάλογα με τα συμπτώματα και τι λογής φαγητό θέλει. Παλαιότερα για λίπασμα χρησιμοποιούσαν τις κοπριές των ζώων,γιατί δεν υπήρχαν άλλα λιπάσματα,αλλά και γιατί το επέτρεπε η αγροτική οικονομία του κάθε σπιτιού. Σήμερα η χρήση των μηχανών και η αλλαγή στην εκτροφή των ζώων,στράφηκαν οι αμπελουργοί στη χρήση των βιομηχανοποιημένων χημικών λιπασμάτων. Η κοπριά πάντως μένει αναντικατάστατη γιατί περιέχει μια μεγάλη ποικιλία ιχνοστοιχείων και μακροστοιχείων απαραίτητα στη διατροφή των φυτών. Ακόμα βελτιώνει τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους.


Κατέβασμα ppt "ΘΕΜΑ ΟΜΑΔΑΣ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google