Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ 2. ΟΤΙΜΕΝΤΟΙΝΥΝΟΠΑΤΗΡΟΝΙΚΟΜ ΑΧΟΥΔΗΜΟΣΙΟΝΗΝΚΑΙΟΙΑΝΕΟΣΩ ΝΟΥΤΟΣΕΠΕΤΗΔΕΥΣΕΚΑΙΟΣΑΕΤΗΓ ΕΓΟΝΩΣΕΙΣΤΟΥΣΦΡΑΤΕΡΑΣΕΙΣΗΧΘ ΗΠΟΛΥΑΝΕΡΓΟΝΕΙΗΛΕΓΕΙΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ 2. ΟΤΙΜΕΝΤΟΙΝΥΝΟΠΑΤΗΡΟΝΙΚΟΜ ΑΧΟΥΔΗΜΟΣΙΟΝΗΝΚΑΙΟΙΑΝΕΟΣΩ ΝΟΥΤΟΣΕΠΕΤΗΔΕΥΣΕΚΑΙΟΣΑΕΤΗΓ ΕΓΟΝΩΣΕΙΣΤΟΥΣΦΡΑΤΕΡΑΣΕΙΣΗΧΘ ΗΠΟΛΥΑΝΕΡΓΟΝΕΙΗΛΕΓΕΙΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ 2

2 ΟΤΙΜΕΝΤΟΙΝΥΝΟΠΑΤΗΡΟΝΙΚΟΜ ΑΧΟΥΔΗΜΟΣΙΟΝΗΝΚΑΙΟΙΑΝΕΟΣΩ ΝΟΥΤΟΣΕΠΕΤΗΔΕΥΣΕΚΑΙΟΣΑΕΤΗΓ ΕΓΟΝΩΣΕΙΣΤΟΥΣΦΡΑΤΕΡΑΣΕΙΣΗΧΘ ΗΠΟΛΥΑΝΕΡΓΟΝΕΙΗΛΕΓΕΙΝ

3 οτι μεν τοινυν ο πατηρ ο Νικομαχου δημοσιος ην, και οια νεος ων ουτος επετηδευσε, και οσα ετη γεγονως εις τους φρατερας εισηχθη, πολυ αν εργον ειη λεγειν·

4 ὅτι μὲν τοίνυν ὁ πατὴρ ὁ Νικομάχου δημόσιος ἦν, καὶ οἷα νέος ὢν οὗτος ἐπετήδευσε, καὶ ὅσα ἔτη γεγονὼς εἰς τοὺς φράτερας εἰσήχθη, πολὺ ἂν ἔργον εἴη λέγειν·

5 ΕΠΕΙΔΗΔΕΤΩΝΝΟΜΩΝΑΝΑΓΡΑΦΕ ΥΣΕΓΕΝΕΤΟΤΙΣΟΥΚΟΙΔΕΝΟΙΑΤΗΝΠ ΟΛΙΝΕΛΥΜΗΝΑΤΟ

6 επειδη δε των νομων αναγραφευς εγενετο, τις ουκ οιδεν οια την πολιν ελυμηνατο;

7 ἐπειδὴ δὲ τῶν νόμων ἀναγραφεὺς ἐγένετο, τίς οὐκ οἶδεν οἷα τὴν πόλιν ἐλυμήνατο;

8 ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΝΓΑΡΑΥΤΩΤΕΤΤΑΡΩΝ ΜΗΝΩΝΑΝΑΓΡΑΨΑΙΤΟΥΣΝΟΜΟΥ ΣΤΟΥΣΣΟΛΩΝΟΣΑΝΤΙΜΕΝΣΟΛΩΝ ΟΣΑΥΤΟΝΝΟΜΟΘΕΤΗΝΚΑΤΕΣΤΗΣ ΕΝ

9 προσταχθεν γαρ αυτω τετταρων μηνων αναγραψαι τους νομους τους Σολωνος, αντι μεν Σολωνος αυτον νομοθετην κατεστησεν,

10 προσταχθὲν γὰρ αὐτῷ τεττάρων μηνῶν ἀναγράψαι τοὺς νόμους τοὺς Σόλωνος, ἀντὶ μὲν Σόλωνος αὑτὸν νομοθέτην κατέστησεν,

11 ΑΝΤΙΔΕΤΕΤΤΑΡΩΝΜΗΝΩΝΕΞΕΤΗΤ ΗΝΑΡΧΗΝΕΠΟΙΗΣΑΤΟΚΑΘΕΚΑΣΤΗ ΝΔΕΗΜΕΡΑΝΑΡΓΥΡΙΟΝΛΑΜΒΑΝΩ ΝΤΟΥΣΜΕΝΕΝΕΓΡΑΦΕΤΟΥΣΔΕΕΞΗ ΛΕΙΦΕΝ

12 αντι δε τετταρων μηνων εξετη την αρχην εποιησατο, καθ᾽ εκαστην δε ημεραν αργυριον λαμβανων τους μεν ενεγραφε τους δε εξηλειφεν.

13 ἀντὶ δὲ τεττάρων μηνῶν ἑξέτη τὴν ἀρχὴν ἐποιήσατο, καθ᾽ ἑκάστην δὲ ἡμέραν ἀργύριον λαμβάνων τοὺς μὲν ἐνέγραφε τοὺς δὲ ἐξήλειφεν.


Κατέβασμα ppt "ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ 2. ΟΤΙΜΕΝΤΟΙΝΥΝΟΠΑΤΗΡΟΝΙΚΟΜ ΑΧΟΥΔΗΜΟΣΙΟΝΗΝΚΑΙΟΙΑΝΕΟΣΩ ΝΟΥΤΟΣΕΠΕΤΗΔΕΥΣΕΚΑΙΟΣΑΕΤΗΓ ΕΓΟΝΩΣΕΙΣΤΟΥΣΦΡΑΤΕΡΑΣΕΙΣΗΧΘ ΗΠΟΛΥΑΝΕΡΓΟΝΕΙΗΛΕΓΕΙΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google