Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
. Σχ. Έτος

3 Ερευνητική Εργασία Θέμα: Όλοι διαφορετικοί-Όλοι ίσοι Τάξη ΄Β

4 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Καράμπελα Παναγιώτα
Ονόματα μαθητών/τριών: Ανδρικόπουλος Παναγιώτης Γιαμπανζί Άννα Δημητρόπουλος Χρυσόστομος Ζαΐμη Σταυρούλα Καμπύλη Αναστασία Κότσοβα Μιλένα Μαραβέλα Αντωνία Μαραβέλας Νίκος Μυλωνά Κυριακή Ντημήτροβα Τεοντόρα Ντίνεβα Ντανιέλα Πετρόπουλος Δημήτρης Σταθόπουλος Νίκος Σταυρόπουλος Θανάσης Σωτηρόπουλος Χρήστος Τσαγκάρης Χρήστος Φωτόπουλος Φώτης Χωραΐτη Δήμητρα

5 Υποθέματα Ισότητα-Ανθρώπινα Δικαιώματα Τα δύο φύλλα
Ρατσισμός-Φυλετικές διακρίσεις Ρατσισμός στο σχολείο

6 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

7 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

8 ΙΣΟΤΗΤΑ Η ισότητα, ως πιο γενικευμένη έννοια, μπορεί να αναφέρεται στην ισότητα έναντι των νόμων, την ισότητα των ευκαιριών την ισότητα ανάμεσα στα κοινωνικά φύλα ,την φυλετική ισότητα και την κοινωνική ισότητα .

9

10

11 Ισότητα Στον καθημερινό λόγο, η ισότητα αναφέρεται στην ιδέα της ίσης μεταχείρισης των ατόμων. Στις ανθρωπιστικές επιστήμες, η ισότητα μπορεί επίσης να αναφέρεται στην πολιτική αρχή του εξισωτισμού που προέρχεται από την Γαλλική λέξη egal που θα πεί «ίσος», και υποστηρίζει ότι όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ίσοι μεταξύ τους και να έχουν ίσα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και αστικά δικαιώματα. Συνήθως η πολιτική αυτή θέση περιορίζει την ισότητα στους παραπάνω τομείς και δεν την επεκτείνει σε κάθε δυνατή πτυχή της ατομικής διαφορετικότητας.  Επιπλέον, η ισότητα, ως πιο γενικευμένη έννοια, μπορεί να αναφέρεται στην ισότητα έναντι των νόμων, την ισότητα των ευκαιριών την ισότητα ανάμεσα στα κοινωνικά φύλα .την φυλετική ισότητα και την κοινωνική ισότητα . Η ισότητα ως προς τους νόμους είναι η αρχή ότι κάθε άτομο υπόκειται στους ίδιους νόμους και κανένα άτομο ή ομάδα δεν έχει ιδιαίτερα νομικά προνόμια. Καμία κοινωνική τάξη, για παράδειγμα, δεν δικαιούται να εφαρμόζει ξεχωριστές νομικές πρακτικές.

12 Ισότητα Η ισότητα ευκαιριών είναι μία αρχή που μπορεί να λάβει διαφορετικούς ορισμούς. Μερικοί την χρησιμοποιούν ως όρο περιγραφικό ενός συγκεκριμένου κοινωνικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του οποίου τα άτομα δεν αποκλείονται λόγω φυσικών χαρακτηριστικών από κοινωνικές διαδικασίες όπως η εκπαίδευση, η εργασία, η υγεία. Η ισότητα των φύλων είναι ένας στόχος που προκύπτει από την διαπίστωση ότι υπάρχουν πολλές μορφές ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στις σύγχρονες κοινωνίες. Πολλοί διεθνείς οργανισμοί ορίζουν την ισότητα των φύλων σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερα τα δικαιώματα των γυναικών.  Τέλος, η κοινωνική ισότητα είναι μια κοινωνική συνθήκη η οποία απαιτεί την ακύρωση εκείνων των νομικών διατάξεων μιας συγκεκριμένης κοινωνίας, οι οποίες διαχωρίζουν τα άτομα σε κοινωνικά περιθώρια.

13

14 Τα δικαιώματα του ανθρώπου
H ελευθερία και η ισότητα είναι τα συστατικά στοιχεία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η ελευθερία είναι δικαίωμα, αλλά ταυτόχρονα, ευθύνη και υποχρέωση σεβασμού της ελευθερίας των άλλων. Η ελευθερία προϋποθέτει ωριμότητα, αυτογνωσία, συνειδητοποίηση των ευθυνών και των υποχρεώσεων, που αυτή συνεπάγεται. Η ελευθερία στην πράξη εκφράζεται με την αναγνώριση δικαιωμάτων. Δικαίωμα είναι η δυνατότητα αυτοκαθορισμού, που αναγνωρίζεται στο άτομο μέσα στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής πολιτείας. Το Σύνταγμα κατοχυρώνει τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και μέλους του κοινωνικού συνόλου. Με βάση το περιεχόμενο τους τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα( ή αλλιώς συνταγματικές ελευθερίες ) διακρίνονται σε : ατομικά δικαιώματα, πολιτικά δικαιώματα και κοινωνικά δικαιώματα. Α) ατομικά δικαιώματα που δίνουν στο άτομο τη δυνατότητα να αμύνεται απέναντι σε ενδεχόμενη αυθαιρεσία των οργάνων της κρατικής εξουσίας. Το κράτος πρέπει να απέχει, να μην επεμβαίνει στη σφαίρα της ιδιωτικής αυτονομίας. Β) πολιτικά δικαιώματα που εγγυώνται τη συμμετοχή του ατόμου στις πολιτικές διαδικασίες, με την άσκηση της εξουσίας. Γ) κοινωνικά δικαιώματα που συνιστούν εγγυήσεις για την παρέμβαση της πολιτείας στην κοινωνική ζωή και την εξασφάλιση παροχών για τη δικαιότερη κατανομή του κοινωνικού πλούτου.

15 Ατομικά Δικαιώματα η προσωπική ασφάλεια η αρχή του νόμιμου δικαστή
το άσυλο της κατοικίας και η προστασία του ιδιωτικού βίου το δικαίωμα αναφοράς στις αρχές η θρησκευτική ελευθερία η ελευθερία τύπου και έκφρασης

16 Σύνταγμα της Ελλάδας Άρθρο 5§2: Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο.

17 Ανθρώπινα Δικαιώματα Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι βασικά δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες που δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι, τα οποία περιλαμβάνουν αστικά και πολιτικά δικαιώματα όπως το δικαίωμα στη ζωή και στην ελευθερία, την ελευθερία σκέψης και έκφρασης, καθώς και την ισότητα ενοποιών του νόμου. Στα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνονται, επίσης, κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της συμμετοχής στον πολιτισμό, το δικαίωμα στην τροφή, την ιατρική περίθαλψη, το δικαίωμα στην εργασία, την εκπαίδευση και το δικαίωμα στην παροχή στέγης. Στην Ελλάδα τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα σύμφωνα με το σύνταγμα (Άρθρα 4-25) αλλά και στο αστικό δίκαιο (άρθρα ).

18 Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Άρθρο 1: Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Άρθρο 2: Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμιά απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.

19 Τα Δικαιώματα του Παιδιού
Άρθρο 2: Όλα τα παιδιά έχουν αυτά τα δικαιώματα, ανεξάρτητα από το ποια είναι, που ζουν, τι κάνουν οι γονείς τους, τι γλώσσα μιλάνε, ποια είναι η θρησκεία τους, αν είναι αγόρια ή κορίτσια, ποιες είναι οι παραδόσεις τους, αν έχουν κάποια αναπηρία, αν είναι πλούσια ή φτωχά. Κανένα παιδί δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται άδικα για κανένα λόγο.

20 Εκπαίδευση Σύμφωνα με την «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης» απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω εθνικής καταγωγής στον τομέα της εκπαίδευσης.

21

22 Τα δύο φύλα

23

24

25

26 21η Μαρτίου Διεθνής Ημέρα για την εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων και του Ρατσισμού.

27 Η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων καθιερώθηκε το 1966 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σε ανάμνηση ενός τραγικού συμβάντος, που συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή γνώμη. Στις 21 Μαρτίου του 1960 η αστυνομία της ρατσιστικής Νοτίου Αφρικής πυροβόλησε εν ψυχρώ κατά μιας διαδήλωσης φοιτητών στην πόλη Σάρπβιλ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 70 άνθρωποι. Οι νεαροί διαδηλωτές διαμαρτύρονταν ειρηνικά κατά των νόμων του απαρτχάιντ, που είχε επιβάλλει το καθεστώς της λευκής μειοψηφίας στη χώρα, εφαρμόζοντας τη θεωρία της ανισότητας ανάμεσα στις φυλές. Ο ΟΗΕ μας καλεί αυτή τη μέρα να ενώσουμε τις φωνές μας για τα θύματα του ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας.

28

29 Αποτελέσματα ερωτηματολογίου
Παρατηρούμε ότι τα μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι άνθρωποι έχουν ίδια δικαιώματα. Βλέπουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία πιστεύει ότι οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται ισότιμα. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες , γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ως άνθρωποι . Σχεδόν οι μισοί των ερωτηθέντων θεωρούν διαφορετικό κάποιον με διαφορετικές ιδέες. Και σε λίγο μικρότερο ποσοστό άτομα με διαφορετική εξωτερική εμφάνιση. Οι γυναίκες στην πλειοψηφικά τους νιώθουν πως δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους άντρες.

30 Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων μαθητών κάνει παρέα στο σχολείο με παιδιά διαφορετικά από εκείνους Οι μαθητές του σχολείου μας, στην πλειοψηφία τους ούτε έχουν φερθεί με άσχημο τρόπο σε κάποιο μαθητή, ούτε έχουν δεχθεί οι ίδιοι τέτοιου είδους συμπεριφορά. Οι συμμαθητές μας στην πλειοψηφία τους δεν έχουν νιώσει ποτέ ανεπιθύμητοι σε μια παρέα λόγω κάποιου διαφορετικού χαρακτηριστικού τους Οι συμμαθήτριές μας παραδέχονται ότι έχουν φτάσει σε λάθος συμπεράσματα επειδή έκριναν κάποιον από την εμφάνισή του .

31 ΆΝΔΕΣ ΓΥΝΑΚΕΣ

32 ΓΥΝΑΙΚΕΣ

33 ΆΝΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

34 Αποτελέσματα ερωτηματολογίου
Με μια μικρή διαφορά στις απαντήσεις παρατηρούμε ότι μια γυναίκα δεν έχει ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες στην εργασία σε σχέση με τον άντρα. Οι λόγοι οι οποίοι ενισχύουν την ήδη υπάρχουσα ανισότητα μεταξύ των δυο φύλων είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό τα στερεότυπα και ελάχιστα οι κοινωνικοί και πολιτικοί παράγοντες. Οι γυναίκες θα εμπιστεύονταν ηγέτη στο κράτος τους ανεξάρτητα από το φύλο του Οι συμμαθήτριες μας πιστεύουν ότι πράγματι υπάρχουν διακρίσεις σε παιδιά μεταναστών Οι συμμαθητές μας, στην πλειοψηφία τους, κάνουν παρέα με παιδιά από άλλες χώρες και θεωρούν ότι η εθνικότητα δεν αποτελεί κριτήριο για να γίνει κάποιος αποδεκτός στην παρέα

35 ΆΝΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

36 Ρατσισμός: Είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που οικοδομείται τόσο από στερεότυπα όσο και από προκαταλήψεις. Ορίζεται ως η προκατάληψη έναντι μιας φυλετικής, εθνικής, κοινωνικής, θρησκευτικής κτλ. ομάδας και εκδηλώνεται με τη δυσμενή διάκριση, την περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό αυτής της ομάδας.

37 Κυριότερες μορφές ρατσισμού
Φυλετικός ρατσισμός Θρησκευτικός ρατσισμός Κοινωνικός ρατσισμός (αντιμετώπιση ατόμων με ειδικές ανάγκες και γυναικών)

38 Το πιο συνηθισμένο είδος ρατσισμού, και αυτό που έχει δώσει την αρχική ονομασία στην λέξη (εκ της ιταλικής "ράτσα" razza = φυλή), είναι ο φυλετικός ρατσισμός. Οι φυλετικοί ρατσιστές πιστεύουν σε βιολογικές διαφορές μεταξύ των φυλών, βάσει των οποίων και προσδιορίζουν αυτές σε ανώτερες και κατώτερες. Έτσι, με την θεωρία αυτή υποστηρίζουν ότι η φυλή με συγκεκριμένα (ανώτερα) εξωτερικά ή ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά, έχει το δικαίωμα να θεωρεί εαυτόν της ανώτερη από τις άλλες.

39 Αίτια ρατσισμού Ελλιπής παιδεία/ μόρφωση
Μη αποδοχή της διαφορετικότητας Πνευματική ένδεια Στερεότυπα, <<ταμπού>> , προκαταλήψεις Ξενοφοβία Συμπλέγματα κατωτερότητας-ανωτερότητας Θρησκευτική μισαλλοδοξία Αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης Έλεγχος των μαζών Μεταβίβαση ευθυνών κατά την πανάρχαια ιστορία του <<αποδιοπομπαίου τράγου>> Οικονομικά συμφέροντα Περίοδοι οικονομικής κρίσης, μεγάλα ποσοστά ανέργων Ιδεολογική, πολιτική και γενικότερη σύγχυση Καταναλωτισμός, ανταγωνιστικά πρότυπα στην κοινωνία, εκτίμηση ανθρώπων βάσει του <<έχειν>> και όχι του <<είναι>> Άγνοια των συνθηκών ζωής και των πεποιθήσεων και δοξασιών άλλων φυλών Κρίση Μ.Μ.Ε Διεθνοποίηση του πολιτισμού

40 Συνέπειες ρατσισμού Καταπάτηση ανθρώπινων δικαιωμάτων
Καταπάτηση ισότητας: κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής Τροχοπέδη στη συνεργασία για πρόοδο και ευημερία (κοινωνική και ατομική) Κοινωνικοί αποκλεισμοί και περιθωριοποιήσεις ατόμων ή ομάδων Κοινωνική κρίση ---> συγκρούσεις Βία, αναρχία, εγκληματικότητα ---> διάλυση κοινωνικής συνοχής Υπονόμευση δημοκρατίας Παρακώλυση κριτικής σκέψης Μισαλλοδοξία, φανατισμός Διαιώνιση εθνικισμού Ιμπεριαλιστικές τάσεις Αισθήματα ανασφάλειας, καχυποψίας και φόβου στις διαπροσωπικές σχέσεις

41

42 Προτάσεις για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο του ρατσισμού
Συνειδητοποίηση του προβλήματος Ανθρωπιστική καλλιέργεια/ μόρφωση/ παιδεία Αγωγή από την οικογένεια Εκπαίδευση που στοχεύει στην καλλιέργεια κριτικού στοχασμού Απόκτηση κοινωνικής συνείδησης Αλλαγή νοοτροπίας Κοινωνική , πολιτική και κρατική μέριμνα για τα άτομα και τις ομάδες που υφίστανται ρατσιστικές διακρίσεις Σωστή αντιμετώπιση του θέματος από τα Μ.Μ.Ε Ενημέρωση επί του θέματος Εγρήγορση πνευματικών ανθρώπων Ενεργοποίηση και συνεργασία φορέων, συλλόγων, Εκκλησίας Κινητοποίηση επιστημόνων: επιστημονική απόδειξη ισότητας Διάλογος Δράση/ πρωτοβουλίες διεθνών οργανισμών: Ο.Η.Ε Διακρατικές πολιτιστικές, οικονομικές, επιστημονικές ανταλλαγές Στιγματισμός ρατσιστικών φαινομένων

43

44

45 Ρατσισμός και σχολείο Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο ένας μαθητής να πέφτει θύμα ρατσισμού κυρίως στο χώρο του σχολείου από τους συνομήλικούς του. Στα περισσότερα ελληνικά σχολεία σήμερα, υπάρχουν αρκετά παιδιά τα οποία είναι από διαφορετικές χώρες, και καθώς έρχονται στη δική μας φέρνουν μαζί τους και τα πολιτιστικά τους στοιχεία, τα οποία οι συμμαθητές τους συχνά κατακρίνουν. Σίγουρα τα παιδιά που δέχονται τον ρατσισμό στο σχολείο νιώθουν πολύ άσχημα ενώ δεν φταίνε!

46

47 Γιατί ένα παιδί να ευθύνεται που γεννήθηκε μαύρο/σε άλλη χώρα/ με διαφορετική θρησκεία ; Βέβαια δεν είναι μόνο αυτές οι αφορμές που τα παιδιά δείχνουν ρατσισμό προς κάποιον άλλον. Τα κιλά, τα χαρακτηριστικά όπως τα γυαλιά και τα σιδεράκια, η οικονομική κατάσταση, το επάγγελμα των γονιών, ακόμα και οι μάρκες των ρούχων αποτελούν σημαντικό λόγο, ώστε να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε παιδιά από την ομάδα των πολλών.

48

49

50

51 Το παρατηρητήριο σχολικής βίας
Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί ούτε σε κεντρικό, αλλά ούτε και σε περιφερειακό, ή τοπικό επίπεδο κάποια υπηρεσία που να είναι επιφορτισμένη με την καταγραφή και αντιμετώπιση περιστατικών σχολικής βίας. Τα όποια περιστατικά επιλύονται με την ευθύνη των διδασκόντων στα σχολεία, ή σε σοβαρές περιπτώσεις και με τη συνδρομή των κατά τόπους κοινωνικών υπηρεσιών. Τώρα το υπουργείο Παιδείας, έρχεται να καλύψει το κενό με τη δημιουργία παρατηρητηρίου, που θα λειτουργεί σε πανελλαδική κλίμακα. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις η υπηρεσία,, θα δέχεται καταγγελίες και θα καταγράφει περιστατικά σχολικής βίας ώστε, στη συνέχεια, να μπορούν να οργανωθούν οι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί φορείς αναφορικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος.

52

53

54 Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ: πρωτοστάτησε στον αγώνα κατά των προκαταλήψεων εναντίον των μαύρων και του ρατσισμού.

55 Νέλσον Μαντέλα: ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σύμβολα προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της εποχής μας.

56 Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων στον κόσμο μας: εμείς και οι άλλοι … οι “διαφορετικοί,,

57 Η διαφορετικότητα των ανθρώπων είναι η ομορφιά της ζωής
Η διαφορετικότητα των ανθρώπων είναι η ομορφιά της ζωής. Κάθε άτομο είναι Μοναδικό, Ανεπανάληπτο, Αυτεξούσιο, Διαφορετικό και όλα τα άτομα μαζί πραγματώνονται μόνο σε σχέση.

58 Συμπεράσματα Σε ένα πολύ-πολιτισμικό παγκόσμιο περιβάλλον, ο σεβασμός της διαφορετικότητας των ατόμων στην εργασία, στη θρησκεία , στην παιδεία, στις αντιδράσεις, στις επιλογές, στις εκτιμήσεις, στους χαρακτήρες , στις αξίες, σα ήθη, στα πάθη, στην αισθητική, στις ικανότητες-δεξιότητες, στα ενδιαφέροντα, στον τρόπο ζωής, αποτελεί βασική προτεραιότητα σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

59 Αν δεν υπήρχαν οι διαφορετικότητες, οι κοινωνίες θα ήταν καταδικασμένες σε μιαν αβάσταχτη και θανατερή στασιμότητα.

60 «Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν» (Ματθ. 22,39)

61 Βιβλιογραφία Δρίτσα, Μόσχου, Παπαλεξανδρόπουλου, Χριστιανισμός και Θρησκεύματα, Β΄τάξη Γενικού Λυκείου, 2012. Μπέγζος, Παπαθανασίου, Θέματα Χριστιανικής Ηθικής, Γ΄τάξη Γενικού Λυκείου, 2012. Αρχές Φιλοσοφίας, Β΄τάξη Γενικού Λυκείου, 2012. Έκφραση Έκθεση, τεύχ. Β΄,Β΄τάξη Γενικού Λυκείου, 2012. Κοινωνιολογία, Γ΄τάξη Γενικού Λυκείου, 2012. Πολιτική και Δίκαιο, Β΄τάξη Γενικού Λυκείου, 2012. Η Καινή Διαθήκη, Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Έκδοση Η΄ 2006.

62


Κατέβασμα ppt "ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google