Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

‘‘Towards Achieving Self Regulated Learning

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "‘‘Towards Achieving Self Regulated Learning"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ‘‘Towards Achieving Self Regulated Learning
Πρόγραμμα RELEASE ‘‘Towards Achieving Self Regulated Learning as a Core in Teachers’ In-Service Training in Cyprus’’ Συμμετέχουσες: Δέσποινα Ζανεττίδου, Διευθύντρια Χριστίνα Χατζηθωμά Μαρίνα Θεοφάνους Αγγέλα Μάρτιν Χριστίνα Χριστοδούλου

2 Κίνητρα για τη συμμετοχή μας στο RELEASE
Σκοπός της δράσης: Bελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας μας, μέσω της διαφοροποίησης, ώστε: να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές στο μάθημα να μειωθούν οι συγκρούσεις να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της μάθησης Το Σχέδιο Δράσης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του RELEASE Το πρόβλημα: Επιθετική συμπεριφορά ορισμένων μαθητών που παρεμποδίζει την ολοκλήρωση του μαθήματος Γιατί επιθετική συμπεριφορά; έλλειψη ενδιαφέροντος, κινήτρων και προσδοκιών, διαφορετικά γνωστικά επίπεδα, (ψηλό και χαμηλό) με αποτέλεσμα την (με χαμηλό μαθησιακό επίπεδο, αίσθημα κατωτερότητας λόγω ελλιπών γνώσεων και συναισθηματικά προβλήματα. Αλλά και προχωρημένοι μαθητές που βαριούνται να κάνουν τα ίδια. Τι σημαίνει αποτελεσματικότητα της μάθησης; (ολοκλήρωση των στόχων από όλους τους μαθητές διότι δεν θα γίνονται διακοπές)

3 Απόψεις για τη διαφοροποίηση – πριν το πρόγραμμα
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ χρήση διαφορετικών μεθόδων και υλικών Πιο χαμηλού επιπέδου εργασίες στους αδύνατους μαθητές Διαφορετικές προσδοκίες για αδύνατους μαθητές …τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες ανάλογα με τις δυνατότητες τους … και εργάζονται σε διαφορετικά φυλλάδια… .. Οι αδύνατοι μαθητές έχουν στο σπίτι λιγότερες εργασίες από τους υπόλοιπους… …οι μαθητές προς το τέλος του μαθήματος εργάζονται σε εμπεδωτικές εργασίες … και ο εκπαιδευτικός εργάζεται με αδύνατο μαθητή…

4 Πορεία σχεδιασμού και εφαρμογής της διαφοροποίησης (1)
Μελέτη άρθρων για τη διαφοροποίηση Συνεχής σχεδιασμός και εφαρμογή διαφοροποιημένων διδασκαλιών στα Μαθηματικά Συνεργασία κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού με όλα τα μέλη της ομάδας Επέκταση εφαρμογής και στα Αγγλικά

5 Πορεία σχεδιασμού και εφαρμογής της διαφοροποίησης (2)
Αναστοχασμός και συνεχής προβληματισμός για τη βελτίωση του μαθήματος Συνεχής ανατροφοδότηση από τη συντονίστρια του προγράμματος Συνδιδασκαλία, ανταλλαγή ιδεών και καλοπροαίρετη κριτική Συζήτηση με τα παιδιά και τους γονείς για το νέο τρόπο εργασίας

6 Σχέδια μαθήματος.......ενδεικτικά στοιχεία
Σχέδιο μαθήματος 1 Σχέδιο μαθήματος 2 Συνδιδασκαλία: χρόνος δύο δασκάλων, ο ένας βοηθούσε τα παιδιά της ειδικής και της λογοθεραπείας, οπότε εντάχθηκαν στο μάθημα και βοηθήθηκαν και ατομικά όπως θα βοηθούνταν και στο ατομικό μάθημα αλλά βοηθήθηκαν παράλληλα και άλλα παιδιά.

7 Τι άλλαξε για τους εκπαιδευτικούς-από τη θεωρία στην πράξη
Προετοιμασία Λειτουργική ανάλυση των αναγκών των μαθητών(Προφίλ της τάξης, χωρισμός των μαθητών σε 3 επίπεδα ετοιμότητας) Λεπτομερής προγραμματισμός: Έμφαση στις προαπαιτούμενες και βασικές γνώσεις και δεξιότητες και ένταξη μετασχηματιστικών Επιλογή κατάλληλων, διαβαθμισμένων δραστηριοτήτων Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών (μελέτη της θεωρίας, κοινή ετοιμασία σχεδίων μαθήματος, προετοιμασία υλικού από κοινού, ανταλλαγή ιδεών για την εφαρμογή)

8 Τι άλλαξε για τους εκπαιδευτικούς-από τη θεωρία στην πράξη
Βιντεογραφημένα στιγμιότυπα από συνδιδασκαλία

9 Συνδιδασκαλία με εκπαιδευτικό Ειδικής Εκπαίδευσης και Λογοθεραπείας

10 Μικρο-διδασκαλίες για κάλυψη αναγκών σε προαπαιτούμενες γνώσεις
Μικρο-διδασκαλίες για κάλυψη αναγκών σε προαπαιτούμενες γνώσεις Περισσότερη εξατομικευμένη βοήθεια

11 Περιορισμός του λόγου του εκπαιδευτικού - σημαντικότερος ήταν ο ρόλος του καθοδηγητή και διευκολυντή της μάθησης

12 Τι άλλαξε για τους μαθητές
Ενεργοποίηση/εμπέδωση της προηγούμενης γνώσης –σταδιακή εποικοδόμηση της νέας γνώσης Χρήση της μαθηματικής γλώσσας και ορολογίας, επεξήγηση της διαδικασίας και των τρόπων σκέψης τους (Μεταγνώση) Ενασχόληση με ποικιλία δραστηριοτήτων, υλικών και μέσων Απόκτηση νέων δεξιοτήτων εργασίας (μέθοδος διερεύνησης, συνεργασία, καθοδήγηση συμμαθητών) Ανάδειξη ικανοτήτων και μαθησιακών στυλ Αυτογνωσία-Βελτίωση αυτοεικόνας Αύξηση ενδιαφέροντος και συμμετοχής στο μάθημα Μείωση συγκρούσεων Επίτευξη των στόχων του μαθήματος σκοπός της δράσης Αρχή από τις προϋπάρχουσες, συστηματική επαναφορά προηγούμενης γνώσης, επανάληψη. (συντρέχουσα αξιολόγηση) Νέες δεξιότητες (μέθοδος διερεύνησης, συνεργασία, καθοδήγηση προς συμμαθητές)

13 Αναστοχασμός εκπαιδευτικών και σχόλια μαθητών
Μαθηματικά με διαφοροποίηση και συνδιδασκαλία-αναστοχασμοί.docx Μάθημα Αγγλικών με διαφοροποίηση και συνδιδασκαλία-αναστοχασμοί.docx

14 «Μας άρεσε επειδή ήταν διαφορετικό
«θα θέλαμε να έχουμε πιο δύσκολες και περίπλοκες δραστηριότητες την επόμενη φορά» ΣΧΟΛΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Τι νομίζετε για το νέο τρόπο εργασίας; «Θα θέλαμε να κάνουμε κάθε μάθημα με αυτό τον τρόπο» «... ήταν ξεχωριστό κι ευχάριστο μάθημα»


Κατέβασμα ppt "‘‘Towards Achieving Self Regulated Learning"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google