Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συμμετέχουσες: Δέσποινα Ζανεττίδου, Διευθύντρια Χριστίνα Χατζηθωμά Μαρίνα Θεοφάνους Αγγέλα Μάρτιν Χριστίνα Χριστοδούλου Πρόγραμμα RELEASE ‘‘Towards Achieving.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συμμετέχουσες: Δέσποινα Ζανεττίδου, Διευθύντρια Χριστίνα Χατζηθωμά Μαρίνα Θεοφάνους Αγγέλα Μάρτιν Χριστίνα Χριστοδούλου Πρόγραμμα RELEASE ‘‘Towards Achieving."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συμμετέχουσες: Δέσποινα Ζανεττίδου, Διευθύντρια Χριστίνα Χατζηθωμά Μαρίνα Θεοφάνους Αγγέλα Μάρτιν Χριστίνα Χριστοδούλου Πρόγραμμα RELEASE ‘‘Towards Achieving Self Regulated Learning as a Core in Teachers’ In-Service Training in Cyprus’’

2 Το πρόβλημα: Επιθετική συμπεριφορά ορισμένων μαθητών που παρεμποδίζει την ολοκλήρωση του μαθήματος Σκοπός της δράσης: Bελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας μας, μέσω της διαφοροποίησης, ώστε:  να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές στο μάθημα  να μειωθούν οι συγκρούσεις  να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της μάθησης -Το Σχέδιο Δράσης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του RELEASE

3  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ χρήση διαφορετικών μεθόδων και υλικών  Πιο χαμηλού επιπέδου εργασίες στους αδύνατους μαθητές  Διαφορετικές προσδοκίες για αδύνατους μαθητές …οι μαθητές προς το τέλος του μαθήματος εργάζονται σε εμπεδωτικές εργασίες … και ο εκπαιδευτικός εργάζεται με αδύνατο μαθητή….. Οι αδύνατοι μαθητές έχουν στο σπίτι λιγότερες εργασίες από τους υπόλοιπους… …τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες ανάλογα με τις δυνατότητες τους … και εργάζονται σε διαφορετικά φυλλάδια…

4  Μελέτη άρθρων για τη διαφοροποίηση  Συνεχής σχεδιασμός και εφαρμογή διαφοροποιημένων διδασκαλιών στα Μαθηματικά  Συνεργασία κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού με όλα τα μέλη της ομάδας  Επέκταση εφαρμογής και στα Αγγλικά

5  Αναστοχασμός και συνεχής προβληματισμός για τη βελτίωση του μαθήματος  Συνεχής ανατροφοδότηση από τη συντονίστρια του προγράμματος  Συνδιδασκαλία, ανταλλαγή ιδεών και καλοπροαίρετη κριτική  Συζήτηση με τα παιδιά και τους γονείς για το νέο τρόπο εργασίας

6 Σχέδιο μαθήματος 1 Σχέδιο μαθήματος 2

7 Προετοιμασία  Λειτουργική ανάλυση των αναγκών των μαθητών ( Προφίλ της τάξης, χωρισμός των μαθητών σε 3 επίπεδα ετοιμότητας )  Λεπτομερής προγραμματισμός : Έμφαση στις προαπαιτούμενες και βασικές γνώσεις και δεξιότητες και ένταξη μετασχηματιστικών  Επιλογή κατάλληλων, διαβαθμισμένων δραστηριοτήτων  Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ( μελέτη της θεωρίας, κοινή ετοιμασία σχεδίων μαθήματος, προετοιμασία υλικού από κοινού, ανταλλαγή ιδεών για την εφαρμογή )

8  Βιντεογραφημένα στιγμιότυπα από συνδιδασκαλία

9 Συνδιδασκαλία με εκπαιδευτικό Ειδικής Εκπαίδευσης και Λογοθεραπείας

10 Περισσότερη εξατομικευμένη βοήθεια

11

12  Ενεργοποίηση/εμπέδωση της προηγούμενης γνώσης – σταδιακή εποικοδόμηση της νέας γνώσης  Χρήση της μαθηματικής γλώσσας και ορολογίας, επεξήγηση της διαδικασίας και των τρόπων σκέψης τους (Μεταγνώση)  Ενασχόληση με ποικιλία δραστηριοτήτων, υλικών και μέσων  Απόκτηση νέων δεξιοτήτων εργασίας (μέθοδος διερεύνησης, συνεργασία, καθοδήγηση συμμαθητών)  Ανάδειξη ικανοτήτων και μαθησιακών στυλ  Αυτογνωσία-Βελτίωση αυτοεικόνας  Αύξηση ενδιαφέροντος και συμμετοχής στο μάθημα  Μείωση συγκρούσεων  Επίτευξη των στόχων του μαθήματος σκοπός της δράσης

13 Μαθηματικά με διαφοροποίηση και συνδιδασκαλία-αναστοχασμοί.docx Μάθημα Αγγλικών με διαφοροποίηση και συνδιδασκαλία- αναστοχασμοί.docx

14 « Μας άρεσε ε π ειδή ήταν διαφορετικό «... ήταν ξεχωριστό κι ευχάριστο μάθημα » « Θα θέλαμε να κάνουμε κάθε μάθημα με αυτό τον τρό π ο » « θα θέλαμε να έχουμε π ιο δύσκολες και π ερί π λοκες δραστηριότητες την ε π όμενη φορά » Τι νομίζετε για το νέο τρόπο εργασίας; ΣΧΟΛΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ


Κατέβασμα ppt "Συμμετέχουσες: Δέσποινα Ζανεττίδου, Διευθύντρια Χριστίνα Χατζηθωμά Μαρίνα Θεοφάνους Αγγέλα Μάρτιν Χριστίνα Χριστοδούλου Πρόγραμμα RELEASE ‘‘Towards Achieving."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google