Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιστολή της Ιδρυματικής Υπεύθυνης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιστολή της Ιδρυματικής Υπεύθυνης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιστολή της Ιδρυματικής Υπεύθυνης
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Οι οδηγίες αυτές συντάχθηκαν για να σας δώσουν τις βασικό πλαίσιο για να ξεκινήσετε την ΠΑ (Πρακτική Άσκηση) με τα απαραίτητα εφόδια.  Η ΠΑ αποτελεί το επιστέγασμα των σπουδών σας και τόσο η ποιότητά της όσο και ο βαθμός της ωφέλειας σας από αυτή έχει άμεση σχέση με το βαθμό που θα αποφασίσετε να εμπλακείτε σε αυτή,  Σας εύχομαι ολόψυχα η εμπειρία της ΠΑ να είναι ένα εποικοδομητικό & χρήσιμο ταξίδι στον κόσμο της εργασίας Καλή Σταδιοδρομία, Δόμνα -Μίκα Κακανά Ιδρυματική Υπεύθυνη της ΠΑ-ΠΘ

2 Γιατί να κάνω Πρακτική Άσκηση;
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Γιατί να κάνω Πρακτική Άσκηση; ΛΟΓΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ Εμπειρία «επίσημη» στο χώρο της εργασίας, καθώς προβλέπεται αμοιβή Εφαρμογή στην πράξη των ακαδημαϊκών γνώσεων Δυνατότητα για «δοκιμασία» μελλοντικών συνεργασιών

3 Γράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! ΛΟΓΟΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ Αποτελεί το επιστέγασμα των σπουδών – προβλέπεται στο Πρόγραμμα Σπουδών Γράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος Σας προσφέρει τα ερεθίσματα για να σκεφτείτε και να προγραμματίσετε τα επόμενα βήματα αναφορικά με την μετεκπαίδευσή σας και την εξειδίκευσή σας

4 Γιατί να κάνω Πρακτική Άσκηση;
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Γιατί να κάνω Πρακτική Άσκηση; ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Καλλιέργεια επαγγελματικής συνείδησης Καλλιέργεια διαπροσωπικών δεξιοτήτων Ενθάρρυνση της αυτενέργειας & της επαγγελματικής επινοητικότητας Ανάπτυξη της συνεργατικότητας Ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας & της αυτοδιαχείρισης της επαγγελματικής συμπεριφοράς Θέτω σε δοκιμασία τις γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες μου σε αληθινές εργασιακές συνθήκες

5 Οι βασικές υποχρεώσεις…
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Οι βασικές υποχρεώσεις… Η ΠΑ των φοιτητών/ριών σε φορείς απασχόλησης έχει εκπαιδευτικό αλλά & επαγγελματικό χαρακτήρα. Ο/η φοιτητής/ρια που ασκείται σε έναν φορέα: πρέπει να έχει τις ίδιες υποχρεώσεις να απολαμβάνει ίσης μεταχείρισης με άλλους εργαζόμενους ώστε να αποκτήσει επαγγελματική συνείδηση Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να έχουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι ατυχημάτων, που καλύπτεται από το ΠΘ

6 Οι υποχρεώσεις μου στην ΠΑ…
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Οι υποχρεώσεις μου στην ΠΑ… να ακολουθώ πιστά τις διαδικασίες, γιατί έτσι θα εξασφαλιστεί απολύτως η ασφάλιση, η αμοιβή & η κατοχύρωση των ημερών που ασκήθηκα, να είμαι συνεπής με τις υποχρεώσεις μου έτσι ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα με την περαιτέρω συνεργασία του ΠΘ με τους φορείς υποδοχής, να συμμετέχω στις συναντήσεις με τον επόπτη Καθηγητή/ρια & τον επόπτη του φορέα απασχόλησης να απευθύνομαι σε αυτούς για οποιοδήποτε θέμα προκύψει, να είμαι εχέμυθος/η

7 TI ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑ του ΙΑΚΑ ?
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! TI ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑ του ΙΑΚΑ ? H «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών» του ΙΑΚΑ είναι επιδοτούμενο πρόγραμμα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Η απασχόληση των Φοιτητών/ριών έχει διάρκεια ένα (1) ή και δύο (2) μήνες. Πραγματοποιείται σε Φορείς/ Επιχειρήσεις που τους επιλέγουν οι ίδιοι ή σε συνεργασία με τον επόπτη Καθηγητή/ρια τους ή τους προτείνει το ΓΠΑ

8 Πριν ξεκινήσω… Για την ΠΑ στο ΙΑΚΑ να γνωρίζω ότι την
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Πριν ξεκινήσω… Για την ΠΑ στο ΙΑΚΑ να γνωρίζω ότι την ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑ: Επιστημονική Υπεύθυνη της ΠΑ: Επίκουρη Kαθ. Ιφιγένεια Τουρναβίτου Διοικητική Υπεύθυνη: Ανθή Τσιρογιάννη Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Τετάρτη & Πέμπτη 10:00-14:00

9 Πριν ξεκινήσω… Πληρώ τις απαραίτητες προϋποθέσεις;
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Πριν ξεκινήσω… Πληρώ τις απαραίτητες προϋποθέσεις; Οι προϋποθέσεις για την ΠΑ που έχει θέσει το Τμήμα είναι: να έχω φτάσει στο 3ο έτος και έχω εξετασθεί επιτυχώς σε τρία (3) Υποχρεωτικά και στα δέκα (10) τουλάχιστον Καταστατικά μαθήματα των τριών πρώτων ετών φοίτησης να θέλω να συμμετάσχω στο πρόγραμμα

10 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑ του ΙΑΚΑ
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑ του ΙΑΚΑ ΠΟΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Το πρόγραμμα ΠΑ πραγματοποιείται από τους/ις Φοιτητές/ριες πουο έχουν ολοκληρώσει το 6ο εξαµ.σπουδών στο πλαίσιο της Κατεύθυνσης επιλογής τους και διεξάγεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑ Δημόσιοι φορείς (Αρχαιολογικές υπηρεσίες, Γενικά Αρχεία Κράτους, Κοινωνικοί Φορείς) και ιδιωτικοί (Μουσεία, ιδρύματα, επιχειρήσεις). Απαραίτητη προϋπόθεση η απασχόληση να έχει συνάφεια µε το αντικείμενο των σπουδών σας.

11 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑ του ΙΑΚΑ
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑ του ΙΑΚΑ ΠΟΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: η απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας, η αφοµοίωση της επιστηµονικής γνώσης, ο εµπλουτισµός του βιογραφικού σηµειώµατος των ασκούµενων, η βελτίωση των ατοµικών τους δεξιοτήτων, η συνειδητοποίηση των ορίων δράσης τους µέσα στο εργασιακό περιβάλλον, η ανάληψη ευθυνών & ρόλων που συμβάλλουν καθοριστικά στην εργασιακή τους ωριμότητα, ….. και η αµοιβή (153,15 € / μήνα)

12 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑ του ΙΑΚΑ
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑ του ΙΑΚΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΠΑ Η ΠΑ εποπτεύεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που ορίζονται από τη Συνέλευση για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Οι επόπτες, ένας σε κάθε Κατεύθυνση, έχουν την ευθύνη για την παρακολούθηση & αξιολόγηση της ΠΑ, καθώς και την επικοινωνία με το επιβλέπον στέλεχος του φορέα. Για το 2013 επόπτες είναι οι Καθ. Χρ. Αγριαντώνη, Επ. Καθ. Δημ. Παλαιοθόδωρος, Επ. Καθ. Ελ. Δέλτσου Ο/η φοιτητής/ρια οφείλει να επικοινωνεί με τον επόπτη –καθηγητή του

13 Τα βήματά μου ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ …
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Τα βήματά μου ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ … 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ «ΕΣΠΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ» (www.pa.uth.gr) ΣΤΟ ΕΠΣ ΤΟΥ Π.Θ. 2 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΑΤΛΑΣ (www.atlas.grnet.gr) ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ 3 4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ» (www.pa.uth.gr) ΣΤΟ ΕΠΣ ΤΟΥ Π.Θ. 5 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ: 1) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ, 2) ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑ

14 Αλλά και αναλυτικά… Ξεκινάμε!
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Αλλά και αναλυτικά… Ξεκινάμε!

15 Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Βήμα 1ο: Ενημέρωση Απευθύνσου στη Δ.Υ. του Τμήματός σου (σε ημέρες & ώρες που έχουν ανακοινωθεί, βλ. και στο site για να εκδηλώσεις το ενδιαφέρον σου για την ΠΑ Δήλωσε συμμετοχή στην Εκδήλωση Ενημέρωσης και Προετοιμασίας για την Πρακτική Άσκηση που θα γίνει στις 29/5/2013 σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του Π.Θ.

16 Τι είναι οι Εκδηλώσεις Ενημέρωσης για την ΠΑ;
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Οργανώνονται κάθε άνοιξη από τον ΕΥ του Τμήματός σου Η διεξαγωγή τους ανατίθεται σε Στέλεχος του Γραφείο Διασύνδεσης του Π.Θ.

17 Να μην ξεχάσω! Μόλις ολοκληρώσεις τα σεμινάρια μην ξεχάσεις:
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Να μην ξεχάσω! Μόλις ολοκληρώσεις τα σεμινάρια μην ξεχάσεις: να συμπληρώσεις τα Έντυπα που θα σου δοθούν από τον Υπεύθυνο των Σεμιναρίων να παραλάβεις υπογεγραμμένη τη βεβαίωση συμμετοχή σου σε αυτά Αξιολόγηση Σεμιναρίων Βεβαίωση Συμμετοχής

18 Βήμα 2ο: Έναρξη συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Αίτησης / Εγγραφής
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Βήμα 2ο: Έναρξη συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Αίτησης / Εγγραφής Το Βήμα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό διότι η συγκέντρωση των πληροφοριών χρειάζεται υπευθυνότητα & τήρηση των προθεσμιών –δεξιότητες που θα σε βοηθήσουν πολύ, έτσι και αλλιώς στην αγορά εργασίας.

19 Βήμα 2ο: Συμπλήρωση Ηλεκτρονικής Αίτησης / Εγγραφής
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Βήμα 2ο: Συμπλήρωση Ηλεκτρονικής Αίτησης / Εγγραφής Η διαδικασία για τη συμπλήρωση της αίτησης είναι σχετικά απλή. Από την ιστοσελίδα της ΠΑ (www.pa.uth.gr) κάνεις είσοδο στο σύστημα. Θα χρειαστείς τον κωδικό & το username του που σου δόθηκε από το ΠΘ και χρησιμοποιείς στον Εύδοξο. Να έχεις μαζί σου και την ταυτότητά σου διότι θα χρειαστείς τον 12ψήφιο αριθμό της φοιτητικής σου ταυτότητας

20 Βήμα 2ο: Δείγμα της εικόνας της «ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ»
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Βήμα 2ο: Δείγμα της εικόνας της «ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ»

21 Βήμα 2ο: Συμπλήρωση Ηλεκτρονικής Αίτησης / Εγγραφής
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Βήμα 2ο: Συμπλήρωση Ηλεκτρονικής Αίτησης / Εγγραφής ΠΡΟΣΟΧΗ! για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα χρειαστείς: ΑΜΑ (Θα σου δοθεί σχετική βεβαίωση για αυτό, βλ. επόμενη διαφάνεια) ΑΦΜ ΑΜΚΑ Προσωπικό Αριθμό Λογαριασμού στην Alpha Bank

22 Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Αυτή τη βεβαίωση θα την παραλάβεις από το ΓΠΑ του Τμήματός σου για να την επιδώσεις στο ΙΚΑ ώστε να παραλάβεις το ΑΜΑ σου

23 Βήμα 2ο: Συμπλήρωση Ηλεκτρονικής Αίτησης / Εγγραφής
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Βήμα 2ο: Συμπλήρωση Ηλεκτρονικής Αίτησης / Εγγραφής Στη σελίδα θα δεις τις επιλογές της ηλεκτρονικής αίτησης/εγγραφής στην ΠΑ. Ξεκινάς τη συμπλήρωση, θα πρέπει να την αποθηκεύεις προσωρινά και να επανέρχεσαι να τη συμπληρώνεις κάθε φορά που προστίθενται κάποια στοιχεία.

24 Βήμα 2ο: Ολοκλήρωση συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Αίτησης / Εγγραφής
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Βήμα 2ο: Ολοκλήρωση συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Αίτησης / Εγγραφής Όταν όλα τα πεδία της ενότητας «ΕΓΓΡΑΦΗ» συμπληρωθούν κανονικά θα είσαι πλέον εγγεγραμμένος φοιτητής της ΠΑ. Η οριστική εγγραφή γίνεται μόνο από το ΔΥ του ΓΠΑ του τμήματός σου, που είναι επιφορτισμένος με το έργο του να ελέγξει την ακρίβεια & την πληρότητα των όσων συμπλήρωσες –ένας λόγος παραπάνω για να φροντίσεις επιμελώς την εγγραφή σου. Ηλεκτρονική Αίτηση

25 Βήμα 3ο :Είσοδος στο Σύστημα ΑΤΛΑΣ και επιλογή φορέα
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Βήμα 3ο :Είσοδος στο Σύστημα ΑΤΛΑΣ και επιλογή φορέα Η επόμενη βασική υποχρέωσή σου είναι να κάνεις είσοδο στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ στη διεύθυνση Για να εισέλθεις στο σύστημα δεν απαιτείται κάποια εγγραφή. Μπορείς να συνδεθείς με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχεις λάβει από το Π.Θ.

26 Βήμα 3ο :Εικόνα εισόδου στο Σύστημα ΑΤΛΑΣ και Προβολή Θέσεων Πρακτικής

27 Βήμα 3ο :Εικόνα εισόδου στο Σύστημα ΑΤΛΑΣ και Προβολή Θέσεων Πρακτικής

28 Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Βήμα 4ο :Πληροφόρηση για διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής, εντός και εκτός Συστήματος «ΑΤΛΑΣ» και συμπλήρωση «ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ» Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ενημερωθείς για τους φορείς/ επιχειρήσεις: Από το αρχείο των συνεργαζόμενων φορέων & επιχειρήσεων που τηρείται στο ΓΠΑ του Τμήματος. Από τις θέσεις ΠΑ που αναρτώνται στην Κεντρική Ιστοσελίδα της ΠΑ (pa.uth.gr) Από το σύστημα Άτλας (βλ. Προβολή Θέσεων Πρακτικής Άσκησης)

29 ΌΜΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι πολύ σημαντικό να θυμάσαι:
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! ΌΜΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι πολύ σημαντικό να θυμάσαι: ΑΝ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΤΛΑΣ», ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ Ή Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΤΛΑΣ» ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΟΥ. ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΑΤΛΑΣ»(βλ. σχετικό ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ). ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ Η ΘΕΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ, ΔΕ ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ «ΕΣΠΑ».

30 ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ: Είναι πολύ σημαντικό να θυμάσαι:
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ: Είναι πολύ σημαντικό να θυμάσαι: ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΑΤΛΑΣ» ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ. ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ Ο/Υ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ.

31 Βήμα 4ο: Επιλογή του Φορέα και Συμπλήρωση της ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Βήμα 4ο: Επιλογή του Φορέα και Συμπλήρωση της ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Οι φορείς & οι επιχειρήσεις που θα σου προτείνει ο/η Δ.Υ. έχουν ιστορικό καλής συνεργασίας με το Τμήμα σου και έχουν δοκιμαστεί από άλλους συμφοιτητές σου. Ωστόσο η αναζήτηση Φορέα/ Επιχείρησης αφορά εσένα προβλέπεται η δική σου αυτενέργεια και ανάπτυξη πρωτοβουλίας από την 1η επαφή ως την τελική συμφωνία. Μπορείς να αναζητήσεις φορέα είτε κοντά στο τόπο κατοικίας σου (τόπος πιθανής μελλοντικής μόνιμης κατοικίας) είτε στην έδρα του τμήματός σου Όμως, σε αυτό δεν είσαι μόνος. Υπάρχει ο /η καθηγητής/τρια επόπτης/τρια που έχει οριστεί από το Τμήμα σου.

32 Βήμα 4ο: Επιλογή του Φορέα και Συμπλήρωση της «ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ»
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Βήμα 4ο: Επιλογή του Φορέα και Συμπλήρωση της «ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ» Στην ιστοσελίδα (όπου συμπλήρωσες την ηλεκτρονική σου αίτηση – εγγραφή), υπάρχει και η «Καρτέλα Πρακτικής». Εκεί θα συμπληρώσεις τα στοιχεία του φορέα όπου θα πραγματοποιήσεις την ΠΑ.

33 Βήμα 4ο: Επιλογή του Φορέα και Συμπλήρωση της «ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ»
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Βήμα 4ο: Επιλογή του Φορέα και Συμπλήρωση της «ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ» Στην ιστοσελίδα (όπου συμπλήρωσες την ηλεκτρονική σου αίτηση – εγγραφή), υπάρχει και η «Καρτέλα Πρακτικής». Εκεί θα συμπληρώσεις τα στοιχεία του φορέα όπου θα πραγματοποιήσεις την ΠΑ.

34 Βήμα 4ο: Εικόνα από την «ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ»
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Βήμα 4ο: Εικόνα από την «ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ»

35 Βήμα 4ο: Διευκρινίσεις για την «ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ»
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Βήμα 4ο: Διευκρινίσεις για την «ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ» Η «Καρτέλα Πρακτικής» αφορά στο μοναδικό συνδυασμό θέσης ΠΑ και φοιτητή/τριας. Αυτό σημαίνει όταν πραγματοποιήσεις ΠΑ σε περισσότερους από έναν φορείς, θα συμπληρώσεις και αντίστοιχες «Καρτέλες Πρακτικής». Η κάθε Καρτέλα Πρακτικής παίρνει και ένα μοναδικό κωδικό που τον έχει στη διάθεσή του ο Διοικητικός Υπεύθυνος της Πρακτικής για το Τμήμα σου: ο Κωδικός αυτός θα δοθεί στον Επόπτη Καθηγητή σου και στο Φορέα / Επιχείρηση για να συμπληρώσουν το Έντυπο της Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης που αφορά στη συγκεκριμένη ΠΑ.

36 Βήμα 4ο: Λεπτομέρειες που αφορούν στην Επιλογή του Φορέα
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Βήμα 4ο: Λεπτομέρειες που αφορούν στην Επιλογή του Φορέα Όταν επισκεφτείς τον Φορέα/ Επιχείρηση που σκοπεύεις να ασκηθείς, ενδεχομένως να σου ζητήσουμε να συμπληρώσεις μια μικρή αξιολόγηση (αντιλήφθηκες αν πληρούνται κάποιες βασικές προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο που θα ασκηθείς, κλπ;).

37 Και τώρα… Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση!
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Και τώρα… Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση! Τώρα ήρθε η στιγμή της αλήθειας που θα δείξεις τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές σου Δείξε την αξία σου Προσπάθησε … Συνεργάσου…. Δείξε επιμονή & υπομονή… Μην ολιγωρείς… Μάθε, χωρίς να έχεις φοιτητική νοοτροπία Να είσαι συνεπής, ειλικρινής, εργατικός…. Αναρωτήσου…. κλπ.

38 Βήμα 5ο: Σύμβαση με το Φορέα και Υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Βήμα 5ο: Σύμβαση με το Φορέα και Υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης Στο στάδιο αυτό είσαι πια έτοιμος/η να υπογράψεις τη Σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (είναι ο επίσημος εργοδότης σου) και το Φορέα/Επιχείρηση όπου θα τοποθετηθείς. Θα σου δοθεί το σχετικό Έντυπο από το Διοικητικό Υπεύθυνο: Να θυμάσαι! Τελευταίος Συμβαλλόμενος υπογράφει η Επιτροπή Ερευνών του Π.Θ. Έντυπο Σύμβασης

39 Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Βήμα 5ο: Επιπλέον θέματα που αφορούν στη Σύμβαση με το Φορέα και Υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης: ο ΕΠΟΠΤΗΣ από το ΦΟΡΕΑ Πολύ σημαντική είναι η συνεργασία σου με τον Υπεύθυνο για την ΠΑ από την πλευρά του φορέα, καθώς α) θα σου δίνει τις βασικές πληροφορίες και την καθοδήγηση κατά την ΠΑ β) και επιπλέον είναι αρμόδιος για την επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο Έντυπο Σύμβασης

40 Βήμα 5ο: Επιπλέον θέματα που αφορούν στη Σύμβαση με το Φορέα και Υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης: ο ΕΠΟΠΤΗΣ από το Τμήμα σου στο Π.Θ. Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Μια πολύ σημαντική παράμετρος της Πρακτικής «ΕΣΠΑ» είναι η Ακαδημαϊκή Εποπτεία. Για τη δική σου ΠΑ έχει ανατεθεί σε συγκεκριμένο μέλος ΔΕΠ του Τμήματός σου, το έργο του να σε εποπτεύσει και να σε βοηθήσει στην υλοποίηση της ΠΑ. Φρόντισε να βρίσκεσαι σε επικοινωνία με τον Επόπτη σου και να συνεννοηθείς μαζί του με σαφήνεια το πλαίσιο της επικοινωνίας (ημέρες και ώρες επικοινωνίας, s, skype κ.ο.κ).

41 Βήμα 6ο: Ολοκλήρωση της ΠΑ Αξιολόγηση
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Βήμα 6ο: Ολοκλήρωση της ΠΑ Αξιολόγηση Συγχαρητήρια! Η Πρακτική σου ολοκληρώθηκε! Τώρα θα χρειαστεί να υποβάλεις ηλεκτρονικά 2 Έντυπα: Το Έντυπο Αξιολόγησης Το Έντυπο Αποτίμησης της ΠΑ στο οποίο θα σου ζητήσουμε να μας περιγράψεις με συντομία τα όσα σημαντικά συνέβησαν (ή όχι) στην Πρακτική σου. Αντίστοιχα την ΠΑ αξιολογούν και ο φορέας και ο Επόπτης Έντυπο Αξιολόγησης ΠΑ από Φοιτητή Έκθεση Αποτίμησης

42 Συμμετοχή σε εκδηλώσεις:
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Συμμετοχή σε εκδηλώσεις: Ημέρες Σταδιοδρομίας στη Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου Άμεση επαφή των τελειοφοίτων & των αποφοίτων των τμημάτων της σχολής με φορείς & επιχειρήσεις της αγοράς εργασίας Ενημέρωση για προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης Επικοινωνία με εκπροσώπους εκπαιδευτηρίων Βιογραφικά Πρώτη εκδήλωση ενδιαφέροντος

43 Τα βήματά μου ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ …
Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! Τα βήματά μου ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ … ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ «ΕΣΠΑ» 1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (www.pa.uth.gr) ΣΤΟ ΕΠΣ ΤΟΥ Π.Θ. 2 ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ ΑΤΛΑΣ (www.atlas.grnet.gr) ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ 3 4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (www.pa.uth.gr) ΣΤΟ ΕΠΣ ΤΟΥ Π.Θ. 5 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ: 1) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ, 2) ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑ

44 Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ Διοικητική Υπεύθυνη:
κα ΑΝΘΗ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Τετάρτη & Πέμπτη 10:00-14:00 Γραφείο 12, 5ος όροφος Σπου… ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ!


Κατέβασμα ppt "Επιστολή της Ιδρυματικής Υπεύθυνης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google