Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Study of Effects of Nebivolol Intervention on Outcomes and Rehospitalisation in Seniors with Heart Failure SENIORS.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Study of Effects of Nebivolol Intervention on Outcomes and Rehospitalisation in Seniors with Heart Failure SENIORS."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Study of Effects of Nebivolol Intervention on Outcomes and Rehospitalisation in Seniors with Heart Failure SENIORS

2 2 Συμμετέχουσες χώρες Ηνωμένο Βασίλειο Ισπανία Γαλλία Ολλανδία Γερμανία Τσεχοσλοβακία Ουκρανία Ουγγαρία Ρουμανία Iταλία Ελβετία

3 3 Σχεδιασμός της μελέτης n Διπλή τυφλή n Τυχαιοποιημένη n Συγκρινόμενη με εικονικό φάρμακο n Πολυκεντρική, πολυεθνική n Διπλή τυφλή n Τυχαιοποιημένη n Συγκρινόμενη με εικονικό φάρμακο n Πολυκεντρική, πολυεθνική

4 4 Κριτήρια Εισαγωγής n Ηλικία  70 ετών n Κλινική διάγνωση χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας (HF) και: α) Τεκμηριωμένο LVEF  35% εντός των τελευταίων 6 μηνών ή β) Είσοδος στο νοσοκομείο με καρδιακή ανεπάρκεια εντός του τελευταίου έτους n Έγγραφη συγκατάθεση εισαγωγής στη μελέτη n Ηλικία  70 ετών n Κλινική διάγνωση χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας (HF) και: α) Τεκμηριωμένο LVEF  35% εντός των τελευταίων 6 μηνών ή β) Είσοδος στο νοσοκομείο με καρδιακή ανεπάρκεια εντός του τελευταίου έτους n Έγγραφη συγκατάθεση εισαγωγής στη μελέτη

5 5 Κριτήρια μη εισαγωγής στη μελέτη n Νέο φάρμακο για την καρδιακή ανεπάρκεια n Αλλαγή στην καρδιαγγειακή θεραπευτική αντιμετώπιση, 2 εβδομάδες πριν την τυχαιοποίηση n Καρδιακή ανεπάρκεια λόγω προυπάρχουσας βαλβιδοπάθειας n Αντένδειξη ή προηγούμενη δυσανεξία στους β- αποκλειστές n Καρδιακή συχνότητα < 60 beats per minute n Συστολική αρτηριακή πίεση < 90mmHg n Νέο φάρμακο για την καρδιακή ανεπάρκεια n Αλλαγή στην καρδιαγγειακή θεραπευτική αντιμετώπιση, 2 εβδομάδες πριν την τυχαιοποίηση n Καρδιακή ανεπάρκεια λόγω προυπάρχουσας βαλβιδοπάθειας n Αντένδειξη ή προηγούμενη δυσανεξία στους β- αποκλειστές n Καρδιακή συχνότητα < 60 beats per minute n Συστολική αρτηριακή πίεση < 90mmHg

6 6 Maintenance ScreeningObservation Period Final Follow up RandomisationEOP VisitFFU Visit 1 to 4 weeks Up to 16 weeks Up to 30 months 3 weeks 1 month Down- Titration Up-Titration (mg) Σχεδιασμός μελέτης 1.25 2.5 5 10

7 7 Καταληκτικά σημεία Συνδυασμένο καταληκτικό σημείο θνησιμότητας κάθε αιτιολογίας και εισαγωγής στο νοσοκομείο λόγω καρδιαγγειακού συμβάματος* (Χρόνος από το πρώτο επεισόδιο) Συνδυασμένο καταληκτικό σημείο θνησιμότητας κάθε αιτιολογίας και εισαγωγής στο νοσοκομείο λόγω καρδιαγγειακού συμβάματος* (Χρόνος από το πρώτο επεισόδιο) Κύριο καταληκτικό σημείο * Admissions for AMI, unstable angina pectoris, worsening of CHF, stroke, TIA, cardiac arrhythmia, cardiac arrest, thromboembolic episode, dissection of aortic aneurysm, invasive/surgical procedure, or other cardiac reasons)

8 8 n Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία (χρόνος από το επεισόδιο) l Θνησιμότητα κάθε αιτιολογίας l Θνησιμότητα κάθε αιτιολογίας ή εισαγωγή στο νοσοκομείο κάθε αιτιολογίας l Εισαγωγή στο νοσοκομείο λόγω καρδιαγγειακού συμβάματος l Θνησιμότητα λόγω καρδιαγγειακού συμβάματος l Εισαγωγή στο νοσοκομείο κάθε αιτιολογίας l Θνησιμότητα λόγω καρδιαγγειακού συμβάματος ή εισαγωγή στο νοσοκομείο λόγω καρδιαγγειακού συμβάματος n Λειτουργική ικανότητα κατά NYHA class και τεστ βαδίσματος 6 λεπτών n Ασφάλεια n Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία (χρόνος από το επεισόδιο) l Θνησιμότητα κάθε αιτιολογίας l Θνησιμότητα κάθε αιτιολογίας ή εισαγωγή στο νοσοκομείο κάθε αιτιολογίας l Εισαγωγή στο νοσοκομείο λόγω καρδιαγγειακού συμβάματος l Θνησιμότητα λόγω καρδιαγγειακού συμβάματος l Εισαγωγή στο νοσοκομείο κάθε αιτιολογίας l Θνησιμότητα λόγω καρδιαγγειακού συμβάματος ή εισαγωγή στο νοσοκομείο λόγω καρδιαγγειακού συμβάματος n Λειτουργική ικανότητα κατά NYHA class και τεστ βαδίσματος 6 λεπτών n Ασφάλεια Καταληκτικά σημεία

9 9 * 7 patients with missing LVEF at baseline Χαρακτηριστικά ασθενών IV 19 (1.8) 24 (2.3) Age (mean, yrs) Male (n, %) Nebivolol 76.1 657 (61.6) Placebo 76.1 686 (64.7) LVEF  35 % (n, %) * 683 (64.3) 686 (64.8) LVEF (mean, %) 36.0 NYHA Class (n, %) I 32 (3.0) 29 (2.7) II 603 (56.5) 597 (56.3) III 413 (38.7) 411 (38.7)

10 10 707580859095 Ηλικία Μέσος όρος ηλικίας = 75.2 έτη

11 11 Κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας LVEF < 35%: mean value = 28.7%LVEF > 35%: mean value = 49.2%

12 12 Ποια θεραπευτική δόση επιτεύχθηκε από τους ασθενείς;

13 13 > 5 mg (%) 80.4% 87.1% On-drug at : Καλή ανοχή της νεμπιβολόλης λόγω καλής συμμόρφωσης και σταθεροποίησης στη δοσολογία στόχο 1026 (96.7%)1019 (95.5%) End of titration phase 6 months (n, %) 12 months (n, %) End of study (n, %) 898 (84.6%)885 (82.9%) 743 (70.0%)741 (69.5%) 681 (64.2%)693 (65.0%) Mean treatment dose mg 8.57.7 Placebo Nebivolol On 10 mg (%) 67.9% 79.6%

14 14 Άλλη αιτία Κατ’αίτηση ασθενών Ανεπιθύμητες ενέργειες Μη ολοκλήρωση των επισκέψεων παρακολούθησης * Για άλλους λόγους εκτός από τον θάνατο Πρόωρη αποχώρηση από τη μελέτη* Ασθενείς που αποχώρησαν από τη μελέτη 129 (12.0%) 128 (12.2%) PlaceboNebivolol

15 15 PlaceboNebivolol Άλλη αιτία Κατ’αίτηση ασθενών Δυσανεξία στη Χαμηλότερη δοσολογία Αντένδειξη που προέκειψε από τη μελέτη Κύρια ένδειξη Πρόωρη αποχώρηση λόγω θεραπείας * * Για άλλους λόγους εκτός από τον θάνατο

16 16 Ποια ήταν η επίπτωση της βραδυκαρδίας; * excluding 8 patients who did not tolerate the lowest dose of 1.25 mg

17 17 Επηρεάστηκαν τα επίπεδα γλυκόζης από τη θεραπεία με νεμπιβολόλη; Change in mean fasting blood glucose (mmol/l) in diabetic and non-diabetic patients

18 18 Θνησιμότητα κάθε αιτιολογίας ή εισαγωγή στο νοσοκομείο λόγω καρδιαγγειακού συμβάματος (Κύριο καταληκτικό σημείο) Hazard Ratio 0.86 [0.74;0.99] p-value = 0.039¹ ¹ adjusted by sex, age and baseline LVEF; unadjusted HR= 0.85 [0.74; 0.99] p-value= 0.034 No. of events: Nebivolol 332 (31.1%); Placebo 375 (35.3%) Mean Follow up 21 months

19 19 Θνησιμότητα κάθε αιτιολογίας (Δευτερεύον καταληκτικό σημείο) Hazard Ratio 0.88 [0.71;1.08] p-value = 0.21¹ ¹ adjusted by sex, age and baseline LVEF No.of events: Nebivolol 169 (15.8%); Placebo 192 (18.1%) Mean Follow up 21 months

20 20 Θνησιμότητα λόγω καρδιαγγειακού συμβάματος ή εισαγωγή στο νοσοκομείο λόγω καρδιαγγειακού συμβάματος (Δευτερεύον καταληκτικό σημείο) Hazard Ratio 0.84 [0.72;0.98] p-value = 0.027¹ ¹ adjusted by sex, age and baseline LVEF No.of events: Nebivolol 305 (28.6%); Placebo 350 (33.0%) Mean Follow up 21 months

21 21 Hazard ratio and 95% CI Θάνατος ή εισαγωγή στο νοσοκομείο λόγω καρδιαγγειακού συμβάματος στις υποομάδες των ασθενών Favours Nebivolol PlaceboNebivolol Favours Placebo 0.50 0.60 0.70 0.80 0.901.001.10 1.20 125 (33.6%)110 (28.9%)> 35 % Κλάσμα εξώθησης Αρ. Κοιλίας 249 (36.3%)219 (32.1%)  35 % 125 (33.3%)101 (24.6%)FemaleΦύλο 250 (36.4%)231 (35.2%)Male 199 (37.1%)184 (34.8%)> 75 yΗλικία 176 (33.5%)148 (27.5%)< 75 y 375 (35.3%)332 (31.1%) Total

22 22 Primary endpoint: Time to All-Cause Mortality or Cardivascular Hospitalisation The optimum advantage of nebivolol on the primary endpoint was observed with the > 5 mg dose Ποια ήταν η αποτελεσματικότητα της νεμπιβολόλης στο κύριο καταληκτικό σημείο ανάλογα με τη δοσολογία;

23 23 Endpoint (time to first event)10 mg dose groupSENIORS overall HR [CI 95%]p-valueHR [CI 95%] P-value All cause mortality or CV hospital admission0.73 [0.61-0.87]< 0.0010.86 [0.66-0.95]0.039 All cause mortality0.76 [0.59-0.97]0.0270.88 [0.71-1.08]0.214 All cause hospital admission0.79 [0.67-0.94]0.0080.95 [0.82-1.10]0.473 All cause mortality or all cause hospital admission 0.75 [0.64-0.88]< 0.0010.89 [0.78-1.02]0.082 CV mortality0.71 [0.53-0.95]0.0200.84 [0.66-1.07]0.165 CV hospital admission0.74 [0.60-0.90]0.0030.90 [0.76-1.06]0.204 CV mortality or CV hospital admission0.70 [0.58-0.84]< 0.0010.84 [0.72-0.98]0.027 Effect of the 10 mg dose on secondary end-points SENIORS efficacy results: relative risk reduction vs placebo for nebivolol 10 mg dose and nebivolol all doses (SENIOR overall)

24 24 Age (years) Flather MD. EHJ 2005;26:215-5 7080859095 LVEF (%) 0 50 100 150 200 250 0 100 200 300 400 500 600 700 '10-14 20-2440-4450-5460-6470-74 Number of patients 75 yrs 35% Number of patients Υποομάδες ασθενών της SENIORS που προσομοιάζουν σε εκείνους που συμμετείχαν σε άλλες μεγάλες μελέτες με β-αποκλειστές

25 25 Αποτελέσματα για κάθε αιτία θανάτου 1. CIBIS II Investigators, Lancet 1999; 353:9-13; 2. MERIT HF Study group, Lancet 1999; 353: 2001-07; 3. Packer M et al. N Eng J Med 2001;344(22):1651-1658 Σύγκριση μελέτης SENIORS με προηγούμενες μελέτες με β-αναστολείς

26 26 Deedwania PC et al. Eur Heart J 2004; 25: 1300-1309 SENIORS versus MERIT-HF Subgroup  65 years The “younger” SENIORS patients and the “elderly” MERIT-HF patients match in mean age (SENIORS. 72.4  1.6 yrs., MERIT: 72.0  4.0 yrs.) Σύγκριση μελέτης SENIORS με προηγούμενες μελέτες με β-αναστολείς και πραγματικό πληθυσμό

27 27 Gr.1 Change in LVEF at 12 months Placebo Nebivolol Change in LVEF (%) at 12 months Mean Mean±0.95 Conf. Interval 49 - 0.1% + 4.5% p=0.008

28 28 Gr.1 Change in LVESV at 12 months PlaceboNebivolol Change in LVESV (ml) at 12 months Mean Mean±0.95 Conf. Interval 50 p=0.016 + 7.0 ml - 19.2 ml

29 29 SENIORS –Κλινικά Συμπεράσματα n H νεμπιβολόλη μείωσε στατιστικά σημαντικά τον θάνατο ή την εισαγωγή στο νοσοκομείο με καρδιαγγειακό σύμβαμα των ηλικιωμένων ασθενών, ανεξάρτητα από το κλάσμα εξώθησης ή το φύλο n Η νεμπιβολόλη ήταν καλά ανεκτή και το 68% των ηλικιωμένων ασθενών έλαβαν τη μέγιστη ημερήσια δόση των 10mg ημερησίως.

30 30 SENIORS –Κλινικά Συμπεράσματα n Η προχωρημένη ηλικία δεν πρέπει να θεωρείται αντένδειξη ως προς τη χρησιμοποίηση της Νεμπιβολόλης στην χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια n Η μελέτη SENIORS δείχνει ότι η Νεμπιβολόλη ενδείκνυται για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας ανεξαρτήτως του κλάσματος εξώθησης (επιβεβαιώνεται από τα New European Guidelines για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας). n Η Νεμπιβολόλη είναι αποτελεσματική για τους ηλικιωμένους ασθενείς που πάσχουν από Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια


Κατέβασμα ppt "1 Study of Effects of Nebivolol Intervention on Outcomes and Rehospitalisation in Seniors with Heart Failure SENIORS."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google